Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Semináře, konference, firemní akce >> Veletrhy GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 2019

Veletrhy GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 2019

Čtveřice mezinárodních specializovaných veletrhů slévárenství, metalurgie, techniky tepelného zpracování a slévárenských odlitků GIFA, METEC, THERMPROCESS a  NEWCAST se konají ve dnech 25.6. – 29.6.2019 na výstavišti v Düsseldorfu.


Koncepce veletrhů klade důraz na technologické propojení jednotlivých   oborových celků a tím  umožňuje sledovat vývoj od základních výrobních postupů až k finálním produktům. Odborné veřejnosti se tak jednou za 4 roky otevírá  kompletní trh nejnovějších oborových trendů  rozdělených do následujících samostatných odborných prezentací:

GIFA - veletrh slévárenství s Technickým fórem:

• slévárenská zařízení, projektování, engineering • zařízení tavíren • žáruvzdoroviny • kovové vsázkové suroviny • výroba forem a jader • formovací látky • úprava a regenerace formovací směsi • pomůcky a zařízení pro úpravu a regeneraci formovací směsi • vtoková a nálitková technika • licí stroje a zařízení • vytloukání, čištění, dokončování surových odlitků • povrchová úprava • svařovaní a řezání • pece na tepelné zpracování a sušení • dopravní a skladovací zařízení • manipulační zařízení • výroba modelů a forem • řídicí a regulační technika • měřicí a zkušební technika • technika stlačeného vzduchu • vzduchotechnika • ochrana životního prostředí a likvidace odpadů • ochrana bezpečnosti práce a ergonomie • zpracování informací • poradenství, plánování, služby • odborné svazy, vydavatelství • vzdělávání

www.gifa.com

METEC - veletrh metalurgie s odbornými kongresy:

• zařízení a vybavení pro výrobu a úpravu surovin resp. výchozích látek • zařízení a vybavení pro výrobu surového železa, oceli, neželezných kovů •  zařízení a vybavení pro odlévání oceli a neželezných kovů • zařízení a vybavení pro formování oceli a neželezných kovů • zařízení a vybavení pro ochranu životního prostředí, likvidaci odpadu, čištění plynu • elektrotechnika a technika řízení výrobních procesů • měřicí a zkušební technika • zpracování informací • ostatní vybavení a komponenty pro hutě a válcovny • poradenství, plánování, služby • odborné svazy, nakladatelství, vzdělávání.

www.metec.com

THERMPROCESS – veletrh a sympozium technologie termoprocesů:

• průmyslové pece, zařízení pro průmyslové tepelné zpracování a tepelné postupy • zařízení pro speciální použití • součásti a vybavení, provozní a pomocné materiály • ochrana bezpečnosti práce a ergonomie • poradenství, plánování, služby • odborné svazy, nakladatelství • vzdělávání

www.thermprocess.com

NEWCAST – veletrh slévárenských odlitků s konferencí NEWCAST Forum:

• litinové odlitky – slévárny litiny, oceli a temperované litiny (skupiny materiálů, výrobní postupy, oblast odběratelů a uživatelů odlitků z litiny, oceli a temperované litiny, výrobky) • neželezné odlitky – slévárny slitin hliníku, zinku, mědi, magnézia, niklu, a dalších neželezných slitin (skupiny materiálů, výrobní postupy, oblast odběratelů a uživatelů neželezných odlitků, výrobky)  • služby - slévárny jako poskytovatelé služeb (vývoj, výzkum, poradenství, vzdělávání, nakladatelství, měření, zkoušení, další zpracování).

www.newcast.com

Ceny za pronájem plochy platí pro všechny čtyři veletrhy:

-   EUR 312,- / m2 – řadový stánek
-   EUR 322,- / m2 – rohový stánek
-   EUR 327,- / m2 – hlavový stánek
-   EUR 335,- / m2 – ostrovní stánek
-   EUR 155,- / m2 – volná plocha
-   EUR 440,- - paušální multimediální poplatek

Minimální plocha stánku je stanovena na 20 m2

Uzávěrka pro zaslání přihlášky: 30.4.2018.

Další informace o veletrzích Vám rádi poskytneme na následujících kontaktech: Hana Nemynářová, tel.: 541152921, email: hnemynarova@bvv.cz,  informace o realizaci stavby stánku včetně kompletního zajištění firemní prezentace na veletrhu: Michal Čechura, tel.: 541152906, email: mcechura@bvv.cz, informace pro návštěvníky, prodej vstupenek, zájezdy, ubytování, letenky: Miroslav Kožnar, tel.: 541159190, email: mkoznar@bvv.cz, www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici.

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: