Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Výpis článků

Výroba a technologie
Anotace
Renovace ložisek repasováním
Repasování nabízí významné výhody mnoha odvětvím těžkého průmyslu, v nichž jsou používána středně velká a velká ložiska. K těmto výhodám patří například nižší ...

Anotace
Vícecestné rotační přívody médií
Do rotačních částí obráběcích strojů je při obrábění nutné stále častěji přivádět, odvádět nebo v nich vést více než jedno médium. Nutností je to při soustružení i ...

Anotace
Obrábění s minimálním množstvím mazání
Firma Gühring stála již od počátku u zrodu aplikace zcela nové progresívní technologie zvané obrábění s minimálním množstvím mazání (MMS, v anglickém překladu MQL). Před ...

Anotace
Hospodárné upínání obrobků pomocí modulárních systémů
Volba upínacího prostředku je rozhodujícím faktorem pro optimální a ekonomické využití moderních obráběcích center. Firma Triag International nabízí rozsáhlý program upínání, ...

Anotace
Systém pro polohování a upínání obrobků
Japonská společnost Kosmek se již více než třicet let zaměřuje na vývoj, výrobu, prodej a servis systému prvků sloužících pro polohování, upínání a podepírání obrobků a ...

Anotace
Podélné soustružení efektivněji
Katalog s výběrem nástrojů pro podélné soustružení nazvaný Nástroje pro dlouhotočné automaty je unikátním samostatným katalogem pro danou technologii obrábění. Obsahuje 11 000 ...

Anotace
Více než tisíc způsobů upnutí obrobků
Nejpohodlnější způsob zvýšení flexibility upnutí obrobků poskytuje zaručeně nulový upínací systém VERO-S. V modulu nulového upínacího systému radiálně umístěné upínací ...

Anotace
Individuální řešení systému upínání
Systém upínání má velký vliv na plynulý průběh výroby. Aby se zvýšila bezpečnost obsluhy a stroje, ale i kvalita obrábění, byl vyvinut univerzální systém upínání obrobků se ...

Anotace
Zaostřeno na údržbu
Tooling Room. To je název komplexu, sestávajícího se z dílny, skladových prostor a parkovacích prostor pro automobily. Jeho poslání je jediné a současně extrémně důležité – ...

Anotace
Stroje a technologie pro závod s časem
VSC 600 M+C. Tak se jmenuje sofistikovaný vertikální soustruh, který vznikl ve výrobních halách brněnské rodinné firmy TDZ Turn. Letos na jaře jsme byli pozváni přímo do centra ...

Sledujte nás na sociálních sítích: