Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Výrobní IHS Markit PMI

Index nákupních manažerů (PMI) je v současné době k dispozici ve více než 40-ti zemích a klíčových oblastech světa. Tento index je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem.

Na tomto místě vám vždy přinášíme aktuální data České republiky za předchozí měsíc.

Informace u ostatních ekonomik, které jsou do PMI zahrnuty, získáte na adrese //www.markiteconomics.com

Zájemci, kteří by se chtěli stát součástí tohoto světově respektovaného výzkumu, nechť prosím kontaktují paní Kateřinu Vojtěchovskou na emailu: kat.vojtechovska@ihsmarkit.com

Červen 2020

Výroba klesá pomaleji, ale obchodní podmínky zůstávají náročné

Klíčová zjištění:                       

  • Výroba klesá mírně, nové zakázky prudce
  • Stále se výrazně propouští
  • Obchodní jistota pozitivní poprvé od února

Období sběru dat: 12. – 22. června 2020

Červnová data PMI signalizovala slabší, byť stále silné zhoršení v provozních podmínkách v českém zpracovatelském sektoru. K dalšímu zvolnění tempa poklesu z dubnového rekordu přispělo pomalejší snížení výroby i nových zakázek. Obchodní podmínky zůstaly historicky slabé, v některých firmách však výrobu stimuloval návrat do provozu. Evidentní volná kapacita a rychlejší pokles nedodělků v červnu přiměly výrobce k tomu, aby propustili další řadu zaměstnanců. Vlažná poptávka vedla firmy k opakované redukci prodejních cen, aby povzbudily odbyt, i přestože růst cen vstupů zrychlil.

Sezónně upravený hlavní Výrobní index PMI pro Českou republiku od IHS Markit vzrostl na konci druhého čtvrtletí z květnových 39,6 bodu na 44,9. Vykázal celkově prudké zhoršení provozních podmínek, ale pomalejší tempo než dubnové minimum a nejslabší pokles od února (před eskalací pandemie).

Ke zpomalení celkového poklesu přispělo zvolnění útlumu ve výrobě. Tempo poklesu produkce zpomalilo výrazně poté, co firmy znovu rozjely provoz a začaly zpracovávat nedodělky. Útlum byl tak jen mírný, zatímco rozpracovanost klesla výrazně a rychleji než v květnu.

Výrobní PMI pro Českou republiku

Výrobní index PMI s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce

výrobní index PMI                                                            průmyslová výroba podle ČSÚZdroj: IHS Markit, ČSÚ

Obchodní podmínky byly ale pro české zpracovatele v červnu stále náročné a nových zakázek bylo stále výrazně málo. Zákaznickou poptávku podle zpráv z průzkumu často brzdil nedostatek investic v automobilovém odvětví a zastavení stavebních projektů. Tempo poklesu sice opět zpomalilo od dubna, ale domácí i exportní poptávka dál prudce klesala. Některé firmy se zmínily také o tom, že k poklesu objemů nových zakázek vedlo i zkrácení pracovní doby u odběratelů na zahraničních trzích.

Na silný pokles poptávky na konci druhého čtvrtletí firmy reagovaly další redukcí pracovních sil. Někde se zaměstnanci vrátili z nucené dovolené, ale některým se neprodloužily smlouvy kvůli nižším požadavkům ve výrobě. Výrazný pokles rozpracovanosti, částečně způsobený rozjezdy provozů, zároveň zvýraznil růst volných kapacit v sektoru.

Podnikatelská důvěra v červnu stoupla poprvé od února. Firmy očekávají, že výroba během příštího roku vzroste díky vyšší poptávce z nově otevřených trhů. Sentiment dosáhl nejvyšší hodnoty za čtyři měsíce, ale stupeň pozitivity zůstal historicky nízko kvůli obavám z dopadu pandemie.

Tempo růstu cen vstupů v červnu mírně zrychlilo následkem zvýšení dodavatelských cen. Slabá poptávka nicméně vedla české výrobce k dalším slevám a ceny jejich výstupů klesly sice mírně, ale rychleji než v květnu.

Nákupní aktivita firem v červnu opět klesla, protože byly vzhledem k menším požadavkům z výroby a dostatečným skladům materiálu i hotového zboží schopny zpracovávat nové i nedokončené zakázky ze zásob. Výkony dodavatelů se mezitím zlepšily díky zvýšení jejich kapacit.

Komentář:

Siân Jonesová, ekonomka společnosti IHS Markit, která výrobní průzkum v České republice zpracovává, komentuje:

„Útlum v českém zpracovatelském sektoru v červnu ukázal známky zpomalování, zejména vlivem výrazného zvolnění poklesu výroby díky návratu řady firem do provozu. Ke zlepšení ve výrobě ale zřejmě došlo hlavně zpracováváním nedodělků, protože zákaznická poptávka dál prudce klesá. Tu podle firem maří problémy v automobilovém sektoru, kde se očekává, že investice do tradičního typu motoru budou klesat na úkor elektrických vozidel. Zaměstnanci se po nucených dovolených začali vracet do práce, ale zaměstnanost přesto opět klesla. Některé firmy se podle zpráv z průzkumu rozhodly neobnovit smlouvy pracovníků kvůli slabé poptávce, pokračující nejistotě i ve snaze omezit výdaje. Výrobci projevili nový optimismus týkající se výroby v příštím roce, ale nadále snižovali ceny svých výrobků, aby povzbudili prodej. Podle našich očekávání bude česká průmyslová výroba v roce 2020 dál klesat, s ročním odhadem o 10 %.“


Pro další informace kontaktujte:
IHS Markit
Siân Jones, ekonomka       
Telefon +44-1491-461-017          
E-mail: sian.jones@ihsmarkit.com         

Katherine Smith, propagace
Telefon +1 (781) 301-9311
E-mail: katherine.smith@ihsmarkit.com

Kateřina Vojtěchovská, vedoucí průzkumu           
Telefon +44-1491-461-085           
E-mail kat.vojtechovska@ihsmarkit.com     


Autorská práva zde uvedených dat patří nebo jsou licencována společnosti IHS Markit. Jakékoli neoprávněné užití včetně a bez omezení kopírování, šíření a přenos uvedených údajů, není povoleno bez předchozího souhlasu společnosti IHS Markit. Firma IHS Markit nenese žádnou odpovědnost za obsah ani zde uvedené údaje („data“), za chyby, nepřesnosti, opomenutí nebo opožděné dodání dat ani za žádná opatření přijatá na základě těchto informací. IHS Markit v žádném případě neodpovídá za žádné mimořádné, vedlejší nebo nepřímé škody způsobené použitím těchto dat. Purchasing Managers’ Index® a PMI® jsou registrované ochranné známky, které náleží společnosti Markit Economics Limited anebo k nim ta vlastní práva. IHS Markit je registrovaná obchodní známka náležící společnosti IHS Markit Ltd. a/nebo jejím partnerům.

Sledujte nás na sociálních sítích: