Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Výrobní IHS Markit PMI

Index nákupních manažerů (PMI®) je v současné době k dispozici ve více než 40-ti zemích a klíčových oblastech světa. Tento index je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem.

Na tomto místě vám vždy přinášíme aktuální data České republiky za předchozí měsíc.

Informace u ostatních ekonomik, které jsou do PMI® zahrnuty, získáte na adrese //www.markiteconomics.com

Zájemci, kteří by se chtěli stát součástí tohoto světově respektovaného výzkumu, nechť prosím kontaktují paní Kateřinu Vojtěchovskou na emailu: kat.vojtechovska@ihsmarkit.com

Leden 2019

PMI v lednu klesá na minimum za šest let

Klíčová zjištění:                       

  • Celkové provozní podmínky se zhoršují
  • Výroba i nové zakázky opět klesají
  • Zaměstnanost klesá poprvé za téměř šest let


Období sběru dat: 11. – 23. ledna 2019

Lednová data ukázala na další zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. K druhému měsíčnímu poklesu v řadě přispělo snížení objemů výroby a nových zakázek, ale také první pokles zaměstnanosti od dubna 2013. Ceny vstupů mezitím prudce vzrostly, ač nejslabším tempem od srpna 2017. Firmám se ovšem podařilo rychleji zvyšovat ceny svých výstupů. Podnikatelská důvěra nicméně klesla na druhou nejslabší úroveň za více než šest let, protože firmy mají obavy z napjaté situace na světovém trhu a slabé poptávky.

Hlavní výrobní PMI® pro Českou republiku společnosti IHS Markit je kompozitní jednociferný ukazatel celkového výkonu výrobního sektoru, který sleduje změny v objemu nových zakázek, ve výrobě, zaměstnanosti, výkonnosti dodavatelů a skladových zásobách. Výsledek vyšší než 50 bodů znamená celkové zlepšení sektoru.

Lednový ukazatel PMI poklesem z prosincových 49,7 bodu na 49 vykázal mírné zhoršení podmínek. Byl to však nejrychlejší pokles celkového výkonu sektoru za šest let.
Výroba v lednu klesla druhý měsíc v řadě a ačkoli tempo nepatrně zmírnilo, přesto to byl druhý největší pokles od prosince 2012. Podle hlášení z průzkumu ke snížení přispěla slabší poptávka.

Výrobní PMI® pro Českou republiku

Výrobní index PMI s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce

výrobní index PMI                                                            průmyslová výroba podle ČSÚzdroj: IHS Markit, ČSÚ


Nové zakázky obdržené českými firmami v lednu opět klesly, údajně vinou slabší zákaznické poptávky a ztráty konkurenceschopnosti. Podobně i zakázky ze zahraničí klesly třetí měsíc v řadě. Výrobci zaznamenali obavy z pokračujícího napětí na trzích i slabší poptávku od klíčových obchodních partnerů.

Firmy následně snížily počet svých zaměstnanců, a to poprvé za bezmála šest let. Pokles byl spojen s nižšími požadavky z výroby i s menším počtem dostupných pracovníků, ale byl celkově jen nepatrný. Snížil se i tlak na kapacity a rozpracovanost v lednu vzrostla jen mírně.

Spolu se slabší poptávkou z domova i ze zahraničí a s větší nejistotou na světovém trhu podnikatelská důvěra klesla na jednu z nejnižších úrovní za posledních šest let.

Inflace cen mezitím zvolnila na minimum od srpna 2017. Náklady nicméně stále rostly, podle účastníků vinou vyšších cen energií a chemikálií. Vyšší výlohy se ale dařilo částečně převádět do výstupních cen a jejich inflace vzrostla na tříměsíční maximum.

V lednu výrobci zaznamenali první pokles výrobních zásob od listopadu 2016, způsobený dalším snížením nákupní aktivity a využíváním stávajících zásob.

Komentář:

Siân Jonesová, ekonomka společnosti IHS Markit, která výrobní průzkum v České republice zpracovává, komentuje:

„Další poklesy výroby a nových zakázek signalizují pro český zpracovatelský sektor vratký začátek roku 2019. Zdraví sektoru se zhoršilo nejrychleji za šest let, zatímco poptávka od zahraničních klientů klesla třetí měsíc v řadě.

Znepokojivé je první snížení zaměstnanosti od dubna 2013. K poklesu, byť nepatrnému, přispěla nepravidelnost zakázek a nedostatek lidí na pracovním trhu.

Obavy z nejistého světového trhu a z dalšího dopadu zpomalování automobilového průmyslu dále utlumily optimismus výrobců ve výhledu na příští rok.“Pro další informace kontaktujte:

IHS Markit
Trevor Balchin, vedoucí ekonom           
Telefon +44-1491-461-065           
email: trevor.balchin@ihsmarkit.com            

Joanna Vickers, Korporační komunikace
Telefon +44207-260-2234
email: joanna.vickers@ihsmarkit.com

Kateřina Vojtěchovská, vedoucí průzkumu           
Telefon +44-1491-461-085           
Email kat.vojtechovska@ihsmarkit.com     

 


Autorská práva zde uvedených dat patří nebo jsou licencována společnosti IHS Markit. Jakékoli neoprávněné užití včetně a bez omezení kopírování, šíření a přenos uvedených údajů, není povoleno bez předchozího souhlasu společnosti IHS Markit. Firma IHS Markit nenese žádnou odpovědnost za obsah ani zde uvedené údaje („data“), za chyby, nepřesnosti, opomenutí nebo opožděné dodání dat ani za žádná opatření přijatá na základě těchto informací. IHS Markit v žádném případě neodpovídá za žádné mimořádné, vedlejší nebo nepřímé škody způsobené použitím těchto dat. Purchasing Managers’ Index® a PMI® jsou registrované ochranné známky, které náleží společnosti Markit Economics Limited anebo k nim ta vlastní práva. IHS Markit je registrovaná obchodní známka náležící společnosti IHS Markit Ltd. a/nebo jejím partnerům.

Sledujte nás na sociálních sítích: