Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Výrobní IHS Markit PMI

Index nákupních manažerů (PMI) je v současné době k dispozici ve více než 40-ti zemích a klíčových oblastech světa. Tento index je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem.

Na tomto místě vám vždy přinášíme aktuální data České republiky za předchozí měsíc.

Informace u ostatních ekonomik, které jsou do PMI zahrnuty, získáte na adrese //www.markiteconomics.com

Zájemci, kteří by se chtěli stát součástí tohoto světově respektovaného výzkumu, nechť prosím kontaktují paní Kateřinu Vojtěchovskou na emailu: kat.vojtechovska@ihsmarkit.com

Prosinec 2020

Prosincový PMI na nejvyšší úrovni od dubna 2018

Klíčová zjištění:                       

  • Rychlejší expanze výroby a nových zakázek
  • Výrazné prodlevy v dodávkách
  • Tempo inflace nákladů nejprudší od září 2018

Období sběru dat: 4. – 15. prosince 2020

Podle prosincových dat PMI® se provozní podmínky v českém zpracovatelském sektoru zlepšily zejména výrazně. Zvýšení hlavního indexu poháněl prudší nárůst objemů výroby a nových zakázek, ale i výrazné prodlevy v zásobování způsobené narušením dodavatelských řetězců. Inflace cen vstupů zrychlila vzhledem k nedostatkům v zásobách a větší poptávce po surovinách, zatímco ceny výstupů vzrostly poprvé v tomto roce. Zároveň s větším tlakem na kapacity vzrostla nových exportních zakázek. Tempo expanze zákaznické poptávky zrychlilo zaměstnanost, a to nejrychlejším tempem od června 2018.

Sezónně upravený Výrobní index PMI® pro Českou republiku od IHS Markit signalizoval zvýšením z listopadových 53,9 bodu na 57 nejsilnější růst českého zpracovatelského sektoru od dubna 2018. Hlavní hodnota indexu vzrostla osmý měsíc v řadě a svědčila o dalším zotavení z dubnového propadu.

K jejímu zvýšení zčásti přispěl prudší nárůst objemů výroby napříč českým zpracovatelským sektorem. Výroba vzrostla výrazně a nejrychleji od června 2018. Firmy růst často spojovaly se silnější poptávkou a citelným zvýšením nových zakázek.
 

Výrobní PMI pro Českou republiku

Výrobní index PMI s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce

výrobní index PMI                                                            průmyslová výroba podle ČSÚZdroj: IHS Markit, ČSÚ

V prosinci výrobci opět registrovali růst celkového odbytu i a bylo nejprudší od února 2018. K růstu přispěl přístup na nové exportní trhy a více zadaných zakázek od stávajících odběratelů. Zahraniční poptávka rostla stejným tempem jako v listopadu a stejně prudce jako v dubnu 2018.

Hlavičku indexu PMI v posledním měsíci roku 2020 zároveň popohnalo výraznější zhoršení výkonu prodejců. Dodací termíny se protáhly do největší míry od dubnového rekordu vinou nedostatků v zásobování a dopravních prodlev.

Cenové tlaky v prosinci zostřily. Tempo inflace cen vstupů bylo nejrychlejší za více než dva roky, protože nedostupnost surovin a větší poptávka po vstupech vedly ke zvýšení cen.

Firmy za vyšší ceny vstupů částečně kompenzovaly prvním zvýšením účtovaných cen v tomto roce. Tempo jejich růstu bylo nejrychlejší od loňského listopadu.
Rychlejší nárůst objemů nových zakázek v prosinci povzbudil výrobce k většímu náboru pracovníků. Zaměstnanost vzrostla nejvyšším tempem od června 2018 a pokračující tlak na kapacity se projevil výrazným nahromaděním nedodělků.

Budoucí očekávání se na konci roku 2020 zlepšila a výhledy výrobců na produkci v příštím roce byly silně optimistické. Nejvyšší stupeň optimismu od srpna 2018 podpořily naděje na to, že se ekonomické podmínky ve světě v průběhu roku 2021 zlepší.

Nedostatky v zásobování a výrazně delší dodavatelské termíny přiměly firmy k většímu hromadění zásob vstupů i hotových výrobků. Objemy hotového zboží na skladě se opět snížily, ale nejpomaleji za posledních sedm měsíců poklesu.

Komentář:

Siân Jonesová, ekonomka společnosti IHS Markit, která výrobní průzkum v České republice zpracovává, komentuje:

„Prosincová data byla pro český zpracovatelský průmysl dalším zábleskem naděje, když ukázala, že silnější poptávka podpořila výrobu i nové zakázky. Růst nových exportních zakázek rovněž zůstal silný, i přes další řadu karanténních opatření v Evropě. Hlavním problémem nicméně zůstává narušení dodavatelských řetězců, které v prosinci opět posílilo. Dodávky se protáhly do největší míry od dubna, kdy tradiční zásobovací sítě ohrozila pandemie.  Následně zesílily tlaky na ceny a vstupy zdražily nejrychleji od září 2018. Firmám se v prosinci po předchozích snahách podpořit prodej slevami podařilo převést část rostoucích cen na zákazníky a zvýšit své prodejní ceny poprvé v tomto roce. Povzbudivý byl rychlejší růst zaměstnanosti vzhledem k vyšší rozpracovanosti, i zvýšení podnikatelské důvěry na základě nadějí, že utlumená poptávka v roce 2021 ožije. Podle naší aktuální předpovědi průmyslová výroba v roce 2020 klesne o 7,9 %, ale v roce 2021 se zvýší o 7,1 % v očekávání lepší poptávky po plošném zavedení vakcíny."

Pro další informace kontaktujte:
IHS Markit
Siân Jones, ekonomka       
Telefon +44-1491-461-017          
E-mail: sian.jones@ihsmarkit.com         

Katherine Smith, propagace
Telefon +1 (781) 301-9311
E-mail: katherine.smith@ihsmarkit.com

Kateřina Vojtěchovská, vedoucí průzkumu           
Telefon +44-1491-461-085           
E-mail kat.vojtechovska@ihsmarkit.com     


Autorská práva zde uvedených dat patří nebo jsou licencována společnosti IHS Markit. Jakékoli neoprávněné užití včetně a bez omezení kopírování, šíření a přenos uvedených údajů, není povoleno bez předchozího souhlasu společnosti IHS Markit. Firma IHS Markit nenese žádnou odpovědnost za obsah ani zde uvedené údaje („data“), za chyby, nepřesnosti, opomenutí nebo opožděné dodání dat ani za žádná opatření přijatá na základě těchto informací. IHS Markit v žádném případě neodpovídá za žádné mimořádné, vedlejší nebo nepřímé škody způsobené použitím těchto dat. Purchasing Managers’ Index® a PMI® jsou registrované ochranné známky, které náleží společnosti Markit Economics Limited anebo k nim ta vlastní práva. IHS Markit je registrovaná obchodní známka náležící společnosti IHS Markit Ltd. a/nebo jejím partnerům.

Sledujte nás na sociálních sítích: