Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů


JAK MM PUBLISHING ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost MM publishing, s.r.o. se zabývá vydavatelskou a nakladatelskou činností. Následující zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, co se u nás děje s osobními údaji, které nám poskytujete a které u nás následně shromažďujeme.
 

Jaké informace o vás shromažďujeme?

V MM publishing shromažďujeme osobní údaje, které uvádíte při on-line registraci pro zasílání námi vydávaných titulů MM Průmyslové spektrum, MM Science Journal a MM Customizované vydání a dalších projektů.

Jedná se konkrétně o:

1. Jméno a kontaktní údaje čtenáře

  • Pokud jste zaměstnancem firmy, shromažďujeme její název, vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo.  Dále pak výčet oborů vašeho profesního zájmu, hlavní zaměření firmy, hlavní obor vaší činnosti ve firmě, postavení ve firmě a počet zaměstnanců.
  • V případě soukromé osoby shromažďujeme vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a výčet oborů vašeho profesního zájmu.

Záleží však na vás, zda-li nám při registraci tyto údaje poskytnete.

2. Obchodní případy

Zde nám v obchodním styku poskytujete identifikační a platební údaje firmy, kterou zastupujete při obchodním jednání s námi – shromažďujeme jméno firmy, její IČO, DIČ, číslo účtu a adresu sídla firmy.

3. Elektronická korespondence

V tomto případě nám v rámci komunikace sdělujete vaše kontaktní údaje, především emailové adresy, telefonická spojení a poštovní adresy.


Jak tyto údaje o vás používáme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom vám mohli na naše náklady zasílat výše vydávaná periodika v souladu s tematickými okruhy, které jste si při registraci vyznačili. K tomu jste nám poskytli souhlas. Stejně jako vás informovat o dalších našich aktivitách – např. spolupořádání konferencí a seminářů. Tyto shromážděné osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám.

V obchodních případech tyto údaje uvádíme na faktury - daňové doklady.

S vašimi kontaktními údaji (osobními i firemními) je nakládáno v souladu s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, které o vás MM publishing, s.r.o.  v souladu s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny jako doposud a i nadále v souladu podle nového nařízení GDPR.
 

Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimi

K osobním údajům, které o vás uchováváme, máte sami přístup. Na vaši žádost vám poskytneme kopii těchto údajů. Pokud chcete vědět, jaké údaje o vás uchováváme, zašlete žádost prostřednictvím e-mailu na níže uvedenou adresu. Poskytování těchto informací je zdarma.

Chceme, aby vaše osobní údaje byly aktuální, správné a přesné. Pokud zjistíte, že údaje o vás již neplatí, jsou chybné či nepřesné, můžete požadovat jejich opravu či odstranění nepřesností.


Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů

Neustále naše zásady na ochranu osobních údajů revidujeme a aktualizujeme na základě platných právních předpisů, ale také na základě našich zkušeností z praxe. Jakékoli změny zveřejníme na této webové stránce.

Tyto zásady na ochranu osobních údajů byly aktualizovány k 20. 4. 2018.


Jak nás můžete kontaktovat

Pokud byste měli jakékoli dotazy k našim zásadám na ochranu osobních údajů či údajům, které u nás uchováváme, neváhejte se na nás obrátit:
e-mailem na info@mmspektrum.com  nebo nám napište na adresu: MM publishing, s.r.o., Přípotoční 1519/10A, Praha 10


Zde vám předkládáme formuláře, které, prosím, využijte při komunikaci s námi ohledně správy vašich osobních údajů:

 

MM publishing, s,.r.o. 

Sledujte nás na sociálních sítích: