Témata
Reklama

Nové hadice plní nové evropské normy pro kolejový průmysl

V září 2013 byla představena nová evropská norma EN 45545 pro kolejová vozidla, která usiluje o zvýšení ochrany cestujících a zaměstnanců ve vlaku v případě požáru. Nové vlaky postavené od března 2016 musí být v souladu s touto normou. Splnění jejích požadavků je tedy klíčové pro všechny hadice používané v kolejových vozidlech, jako jsou lokomotivy, vysokorychlostní vlaky a tramvaje.

Není žádným tajemstvím, že průmysl kolejových vozidel patří mezi nejnáročnější oblasti, pokud jde o tlaky, jakým jsou vystaveny komponenty a systémy. To platí zejména ve vztahu k extrémním vibracím a teplotám, které jsou přítomny v jejich typickém provozním prostředí na celém světě. Trendy jako například vyšší rychlost vlaků a delší tunely jsou výzvou k ještě větší funkční spolehlivosti v případě požáru. To také vedlo EU k hledání alternativy k četným drážním normám, které existovaly pouze na vnitrostátní úrovni. V důsledku rozšířeného železničního cestování bez hranic po celé Evropě by výrobci a provozovatelé neměli možnost plnit všechny jednotlivé normy a značně by se jim zvýšily náklady a doba vývoje. Namísto toho EU vytvořila normu, která pomáhá zajistit implementaci bezpečných drážních systémů napříč celým kontinentem. První výsledky projektu trvajícího více než 20 let se objevily v září 2013 ve formě normy požární bezpečnosti EN 45545. Nicméně vznikly také důležité dodatky v rámci nové normy EN 45545-2, které také vyžadují velkou pozornost. Předmětem testování jsou nyní například téměř všechny komponenty vlaku s hmotností vyšší než 100 g.

Hořlavost a další požadavky

Jaké jsou hlavní aplikace pro hadice v kolejovém průmyslu a jaké funkce jsou u nich vyžadovány pro zajištění souladu s novou normou EN 45545-2? Jeden z nejdůležitějších požadavků se týká hořlavosti materiálů
a komponentů, kde jsou produkty zařazeny do různých úrovní ohrožení. Norma EN 45545-2 například obsahuje specifické požadavky: index kyslíku EN 4589-2; optickou hustotu kouře EN 5659-2; toxicitu kouře NF X70-100-1 a -2. Pro klasifikaci norma rozděluje materiály určené k montáži do různých oblastí (R22 uvnitř/R23 vně) a do tří stupňů ohrožení (HL1, HL2, HL3, kde je HL3 jako nejvyšší). Kromě toho jsou hadicové montáže zabudované v  hydraulických/pneumatických okruzích považovány za zásadní z hlediska provozu vozidla a musí projít testem plamene dle normy EN 15540 (odolnost minimálně 800 °C po dobu nejméně 15 minut). Kromě toho musí být splněny další požadavky, jako jsou třeba emise znečišťujících látek podle velmi přísných limitů.

Chování materiálů a komponentů při požáru je závislé nejen na jejich přirozených vlastnostech, ale také na jejich použití, tvaru a uspořádání materiálů, exponovaném povrchu a relativní hmotnosti a na tloušťce materiálu. Na tomto základě jsou produkty uvedené v EN 45545-2 dále rozděleny do podskupin podle použití v přístupných nebo otevřeně přístupných oblastech (např. kabina řidiče); obecných oblastech použití (uvnitř nebo vně) a konkrétních oblastech použití (nábytek, elektrické zařízení, strojní zařízení). Kategorie provozu a konstrukce se podle normy EN 45545-1 používají k určení stupně ohrožení, na němž jsou založeny požadavky. Tato část specifikuje zkušební postupy, zkušební podmínky a požadavky pro každou úroveň ohrožení z hlediska chování. Tyto požadavky jsou v současnosti specifikovány v 25 úrovních (R1 – R25). Zkušební metody jsou uvedeny v detailech. Například pro boční „šíření plamene“ musí být provedeny zkoušky na vzorcích vertikálně zavěšených dle EN 5658-2, zatímco stanovení optické hustoty (kouře) musí probíhat v souladu s EN 5659-2 pro jednokomorový test. Další předpisy zahrnují stanovení tepla pro uvolnění a velikost hmotnostní ztráty (metoda kuželového kalorimetru) dle EN 5660-1 a testování známek toxicity kouře dle NF X70-100 díly 1 a 2. K dispozici jsou také testy zážehu dle EN 11925-2 pro malé díly a jejich spalování a pro kapající materiály.

Speciální pryžové směsi a nové technologie

V případě produktů Parker Hannifin tyto testy provádí certifikační společnost LAPI. Cílem pro hadicové produkty je vždy dosáhnout vysoké nehořlavosti pomocí speciálních pryžových směsí a nových technologií zpracování. Principem činnosti společnosti je fungovat jako vývojový partner s cílem zajistit bezpečné, spolehlivé, odolné a flexibilní hadice, ale také nabídnout jejich bezproblémové zpracování.

Reklama
Reklama

Parker Hannifin je zkušeným partnerem pro drážní aplikace a je certifikován pro všechny požadované normy. Společnost vyvinula pro splnění požadavků normy EN 45545-2 širokou škálu hadic od nízkých až po vysoké tlaky pro všechny relevantní drážní aplikace do lokomotiv, vysokorychlostních vlaků, městských vlaků, regionálních vlaků, tramvají, příměstských vlaků/metra a údržbových vozidel. Parker je jedním z prvních výrobců hadic, který plní tyto nové požadavky ve všech třídách.

V mnoha zemích po celém světě vzniká v souvislosti s růstem hromadné dopravy silná poptávka po hadicích kompatibilních s EN 45545-2. V případě společnosti Parker Hannifin je klíčem k úspěchu mnoha projektů skutečnost, že Parker byl v Evropě prvním výrobcem hadic, který vyvinul nové pryžové směsi pro požadavky normy EN45545 z hlediska nehořlavosti, kouřivosti a toxicity. Hadice také přinášejí další výhody, například lepší poloměr ohybu pro podporu jednodušších konstrukcí a úspory nákladů při manipulaci a montáži.

Z portfolia Parker Hannifin


Mezi dostupnými řešeními jsou také hadice 681DB 2TE a kompaktní hadice 441RH, které mají koncovky
z uhlíkové oceli a nerezové koncovky. Nabízeny jsou také kompaktní hadice 477RH pro velmi malé poloměry ohybu a 421RH pro velké rozměry (až do 2"). Kromě toho i kompaktní hadice 372RH s opletem třemi dráty COP určené pro vysoké tlaky (úroveň 4SP) a hadice 797RH Compact Spiral vhodné pro aplikace, kde jsou požadovány vysoké tlaky a malé poloměry ohybu. Všechny hadice jsou vybaveny lisovací technologií koncovek Parkrimp No-Skive pro ty, kteří preferují vlastní výrobu bezpečných a spolehlivých hadicových sestav.

-EB-
Zdroj: Tisková zpráva. Zpracováno redakcí.

Reklama
Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit