Témata

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost MM publishing, s.r.o. se zabývá vydavatelskou a nakladatelskou činností. Následující zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, co se u nás děje s osobními údaji, které nám poskytujete a které u nás následně shromažďujeme.

Jaké informace o vás shromažďujeme?

V MM publishing shromažďujeme osobní údaje, které uvádíte při on-line registraci pro zasílání námi vydávaných titulů MM Průmyslové spektrum, MM Science Journal a MM Customizované vydání a dalších projektů. Jedná se konkrétně o:

1. Jméno a kontaktní údaje čtenáře

V MM publishing shromažďujeme osobní údaje, které uvádíte při on-line registraci pro zasílání námi vydávaných titulů MM Průmyslové spektrum, MM Science Journal a MM Customizované vydání a dalších projektů.

2. Obchodní případy

Zde nám v obchodním styku poskytujete identifikační a platební údaje firmy, kterou zastupujete při obchodním jednání s námi – shromažďujeme jméno firmy, její IČO, DIČ, číslo účtu a adresu sídla firmy.

3. Elektronická korespondence

V tomto případě nám v rámci komunikace sdělujete vaše kontaktní údaje, především emailové adresy, telefonická spojení a poštovní adresy.

Jak tyto údaje o vás používáme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom vám mohli na naše náklady zasílat výše vydávaná periodika v souladu s tematickými okruhy, které jste si při registraci vyznačili. K tomu jste nám poskytli souhlas. Stejně jako vás informovat o dalších našich aktivitách – např. spolupořádání konferencí a seminářů. Tyto shromážděné osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám.

V obchodních případech tyto údaje uvádíme na faktury - daňové doklady.

S vašimi kontaktními údaji (osobními i firemními) je nakládáno v souladu s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, které o vás MM publishing, s.r.o. v souladu s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny jako doposud a i nadále v souladu podle nového nařízení GDPR.

Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimi

K osobním údajům, které o vás uchováváme, máte sami přístup. Na vaši žádost vám poskytneme kopii těchto údajů. Pokud chcete vědět, jaké údaje o vás uchováváme, zašlete žádost prostřednictvím e-mailu na níže uvedenou adresu. Poskytování těchto informací je zdarma.

Chceme, aby vaše osobní údaje byly aktuální, správné a přesné. Pokud zjistíte, že údaje o vás již neplatí, jsou chybné či nepřesné, můžete požadovat jejich opravu či odstranění nepřesností.

Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů

Neustále naše zásady na ochranu osobních údajů revidujeme a aktualizujeme na základě platných právních předpisů, ale také na základě našich zkušeností z praxe. Jakékoli změny zveřejníme na této webové stránce.

Tyto zásady na ochranu osobních údajů byly aktualizovány k 20. 4. 2018.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud byste měli jakékoli dotazy k našim zásadám na ochranu osobních údajů či údajům, které u nás uchováváme, neváhejte se na nás obrátit:

e-mailem na info@mmspektrum.com, tel. na +420 775 245 802, nebo nám napište na adresu: 

MM publishing, s.r.o., Přípotoční 1519/10A, Praha 10

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

E-mailem nebo pomocí níže uvedeného formuláře můžete odvolat svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a požádat, aby správce osobních údajů, MM publishing, s. r. o. se sídlem Přípotoční 1519/10a, 101 00 Praha 10, IČ: 27129721, nadále nezpracovával a neuchovával vaěše osobní údaje. Současně můžete požádat, aby veškeré osobní údaje, kterými uvedený správce disponuje, byly vymazány či jinak odstraněny ze všech jeho evidencí.


ŽÁDOST OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

E-mailem nebo pomocí níže uvedeného formuláře můžete ve smyslu příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES požádat,aby správce osobních údajů, MM publishing, s. r. o. se sídlem Přípotoční 1519/10a, 101 00 Praha 10, IČ: 27129721, postupem dle ust. čl. 16 shora citovaného nařízení opravil / doplnil osobní údaje, vztahující se k vaší osobě, případně k osobě, kterou zastupuji, neboť tyto údaje jsou neúplné/nesprávné.


ŽÁDOST VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

E-mailem nebo pomocí níže uvedeného formuláře můžete ve smyslu příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES požádat, aby správce osobních údajů, MM publishing, s. r. o. se sídlem Přípotoční 1519/10a, 101 00 Praha 10, IČ: 27129721, postupem dle ust. čl. 16 shora citovaného nařízení vymazal osobní údaje, vztahující se k vaší osobě, neboť jste odvolal/a výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů a správce nemá jiný právní důvod k jejich dalšímu zpracování.