Témata

Projekty

MM publishing v rámci své činnosti realizuje mnoho dalších aktivit na poli publikačním, edukačním, organizačním a osvětovém. Vše dohromady tak vytváří ucelený plnohodnotný ekosystém, jehož cílem je maximální informovanost odborné veřejnosti.

Technologická expozice

Redakce časopisu MM Průmyslové spektrum společně s Veletrhy Brno přichází pro letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu 2024 s novým projektem, jehož smyslem je formou případových studií představit zkušenosti, které mají české výrobní firmy s nasazením nových produktivních technologií. Vzájemné partnerství je tvořeno jak mezi výrobní firmou a dodavatelem technologií, tak výrobní firmou a výzkumnou organizací, případně více subjektů společně.

Publikace

MM publishing je vydavatelství odborných technických titulů, monotematických publikací a účelových tiskovin. Zejména pro svoji obsahovou kvalitu jsou velmi ceněny odborné publikace, které jsou vydávány ve spolupráci s experty z daných strojírenských oborů.

MM Podcast

V podcastu MM Průmyslového spektra diskutujeme s hosty o synergii témat moderního průmyslu, inovací, vzdělávání a dalších, které vytvářejí potřebnou mozaiku konkurenceschopnosti tuzemské ekomomiky.

MM Science Journal

MM Science Journal je vědecký recenzovaný časopis se zaměřením zejména na oblasti aplikované Engineering Design Science, částí a mechanismů strojů, konstrukce výrobních strojů (zejména obráběcích), automatizace, robototechniky a managementu inovací a rizik. 

Síň slávy strojařů

Tradice od roku 2006. Strojní fakulty vysokých škol, profesní organizace, svazy a oborová sdružení pravidelně nominují osobnosti, které se v jejím okolí zásadním způsobem vepsali do moderních dějin rozvoje československého strojírenství. Z nich pak odborná komise vybírá oceněné, které jsou následně během slavnostních večerů Zlatých medailí mezinárodních strojírenských veletrhů v Brně redakcí MM Průmyslové spektra uváděny do Síně slávy našich strojařů.

Strojírenské fórum

Strojírenské fórum se za dobu svého konání stalo renomovanou akcí. Každé fórum je jiné a přináší účastníkům další nová poznání, které obohatí jejich profesní pohled a obzor. Vždyť svět techniky je přeci tak krásný a při každém setkání s ním zůstáváme ohromeni a často v němém úžasu hledíme na jeho tvář.

MM Tablet

V roce 1997 se začala psát historie MM Průmyslového spektra, o tři roky později jsme pak spustili internetový portát mmspektrum.cz s překlopenými články z tištěné verze. V maximální možné míře jsme vždy využívali technologie tehdejší doby. 

Proto jsme se rozhodli od roku 2014 realizovat interaktivní časopis o strojírenství pro tablety a dotykové telefony na platformách Apple a Android. Každé dva měsíce jsme vybírali zajímavé články z MM Průmyslového spektra a ty jsme přepracovali do interaktivní podoby. 

Vznikl tak první skutečně interaktivní tabletový časopis o strojírenství v Evropě. 

Monotematické přílohy

Pro rok 2014 se redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum rozhodla rozšířit stávající sérii již tradičně vydávaných, monotematicky zaměřených odborně-komerčních příloh, vylepšit jejich zpracování a systém distribuce.