Témata

MM Podcast

Připravujeme pro vás podcasty zaměřené na moderní průmysl, řízení firem, inovace a vzdělávání. Podcastové vysílání MM Průmyslového spektra přináší zkušenosti z výrobní praxe, podnikatelské příběhy, živé rozhovory, glosy na aktuální témata a mnoho dalšího. Odebírejte nás na Spotify, Google Podcasts nebo na ApplePodcasts. Věříme, že získané informace budou pro vás inspirativní. 

Podcastové relace si stále drží mezi lidmi svoji oblibu. Je to formát, kterým lze sdělit informace, aniž by se příjemce plně věnoval formě a soustředil se na obsah a tak při poslechu může řídit automobil, připravovat si snídani, či večer v páru či osamocen namísto sledování TV či YouTube poslouchá svůj oblíbený podcast, nebo jedinec zvládne i obojí:-). 

Naše redakce nebyla pozadu, tento formát přijala za svůj a v roce 2021 produkovala několik relací rozhovorů, podnikatelských příběhů a glos jako přípravu na ostrý provoz v roce 2022, kdy jsme začali realizovat pět pravidelných seriálů. První je rozsáhlý projekt Jak vést firmu k prosperitě ve složité době, kdy si renomovaný krizový manažer Petr Karásek každý měsíc zve do MM studia své hosty a diskutuje s nimi o konkrétních praktických zkušeností. V dalším pravidelném podcastu nazvaném Role technické univerzity v udržitelné společnosti hledáme s rektory a děkany technických univerzit skutečné postavení a poslání univerzity ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. V podcastu s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem pak hovoříme o dílčích milnících, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho plány. Slovenský manažer, podnikatel, vědec, diplomat a filantrop profesor Štefan Kassay připravuje pro naše čtenáře pravidelné příhovory, které jsou následně umělou syntézou hlasu převáděny do zvukové podoby a představují další z řady podcastů. Glosami, kterými šéfredaktor Roman Dvořák reaguje na realitu všedních či výjimečných dnů uzavíráme výčet pravidelných měsíčních relací. K nim se pak přidávají občasné rozhovory, které realizují další redaktoři MM Průmyslového spektra.

Poslouchejte naše podcastové vysílání. 

NEJNOVÉJŠÍ RELACE

MM Podcast: Glosa - Odpouštějme a bude nám odpuštěno

Česká republika má stále velký potenciál v chytrých lidech. Dnes ale celá řada firem stojí před rozhodnutím, zda zde zůstat, nebo odejít do zahraničí. Pokud se tak rozhodnou, přestanou zde odvádět daně a republika nebude mít z čeho růst, a co je ještě horší, chytří lidé odejdou s nimi. Tomu je nutné zabránit prosazením reforem napříč politickým spektrem. A v tom tolik potřebný restart ČR spočívá.

Promluvy Štefana Kassaye: Období ekonomické nestability

Budoucnost nedokážeme dokonale předvídat, ale získanými zkušenostmi jsme schopni rozpoznávat akceptovatelné, a naopak pro budoucnost nežádoucí, a orientovat se na jejich rozhraní. Můžeme přinášet nové podněty, můžeme se poučit ze světového bohatství, nových objevů, vynálezů a jejich aplikací pro lepší budoucnost. To samé predikuje možnosti zapojovat se do projektů mezinárodního vzdělávacího systému, který v různých profesionálních seskupeních představují prominentní lektoři, vědci a odborníci z praxe.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Sedmý díl našeho seriálu upozorňuje, že ideální přístup spočívá v budování komplexního systému řízení bezpečnosti informací. Existují však výjimky v případech, kdy bylo identifikováno akutní nebezpečí. Tím může být útok na data firmy, tedy jejich zašifrování ransomwarem. V podcastu jsou popsány metody zálohování i možná ochrana před napadením jako takovým.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Doc. Jiří Mašek, ČZU v Praze

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Jiřího Maška, děkana Technické fakulty ČZU v Praze.