Témata

MM Podcast

Připravujeme pro vás podcasty zaměřené na moderní průmysl, řízení firem, inovace a vzdělávání. Podcastové vysílání MM Průmyslového spektra přináší zkušenosti z výrobní praxe, podnikatelské příběhy, živé rozhovory, glosy na aktuální témata a mnoho dalšího. Odebírejte nás na Spotify, Google Podcasts nebo na ApplePodcasts. Věříme, že získané informace budou pro vás inspirativní. 

Podcastové relace si stále drží mezi lidmi svoji oblibu. Je to formát, kterým lze sdělit informace, aniž by se příjemce plně věnoval formě a soustředil se na obsah a tak při poslechu může řídit automobil, připravovat si snídani, či večer v páru či osamocen namísto sledování TV či YouTube poslouchá svůj oblíbený podcast, nebo jedinec zvládne i obojí:-). 

Naše redakce nebyla pozadu, tento formát přijala za svůj a v roce 2021 produkovala několik relací rozhovorů, podnikatelských příběhů a glos jako přípravu na ostrý provoz v roce 2022, kdy jsme začali realizovat pět pravidelných seriálů. První je rozsáhlý projekt Jak vést firmu k prosperitě ve složité době, kdy si renomovaný krizový manažer Petr Karásek každý měsíc zve do MM studia své hosty a diskutuje s nimi o konkrétních praktických zkušeností. V dalším pravidelném podcastu nazvaném Role technické univerzity v udržitelné společnosti hledáme s rektory a děkany technických univerzit skutečné postavení a poslání univerzity ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. V podcastu s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem pak hovoříme o dílčích milnících, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho plány. Slovenský manažer, podnikatel, vědec, diplomat a filantrop profesor Štefan Kassay připravuje pro naše čtenáře pravidelné příhovory, které jsou následně umělou syntézou hlasu převáděny do zvukové podoby a představují další z řady podcastů. Glosami, kterými šéfredaktor Roman Dvořák reaguje na realitu všedních či výjimečných dnů uzavíráme výčet pravidelných měsíčních relací. K nim se pak přidávají občasné rozhovory, které realizují další redaktoři MM Průmyslového spektra.

Poslouchejte naše podcastové vysílání. 

NEJNOVÉJŠÍ RELACE

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době, část 7: Ekonomika a controlling

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe, čtvrtá část byla věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka, pátá pak plánování a průchodu zakázky firmou a šestá část nákupu a logistice. Dnes se zaměříme na oblast ekonomiky.

Deset zastavení s JK: Obnova Slovenska

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Príhovor Štefana Kassaya:
Prečo vlastne študujeme?

Systémy vzdelávania vznikli za určitých a úplne odlišných daností a v inom historickom kontexte, skutočnosť by mohla byť tá, že celý rad medzinárodných podnikov so silnými duálnymi tradíciami vo svojich krajinách prejavuje veľký záujem o etablovanie duálneho systému na Slovensku a signalizuje ochotu podieľať sa na reforme učňovského vzdelávania.

MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.