Témata

Odborné publikace

MM publishing je vydavatelství odborných technických titulů, monotematických publikací a účelových tiskovin. Zejména pro svoji obsahovou kvalitu jsou velmi ceněny odborné publikace, které jsou vydávány ve spolupráci s experty z daných strojírenských oborů.

Doposud jsme realizovali následující publikace: Vysokorychlostní obrábění, Moderní řezné nástroje a nástrojové materiály, Materiály pro řezné nástroje, Management rizik v konstrukci výrobních strojů a dále ilustrovaná knížečka věnovaná zásadám, jak řídit podřízené. Dále jsme participovali za přípravě Career book pro každého pracovníka (Petr Pacher) a Augustine Herrman Bohemian - První Čech v Americe (MIlan Zelený) a v podpoře knihy Co se skrývá za značkou? (Jana Geršlová).

V letech 2006 až 2018 vyšla ve vydavatelství MM publishing série bestsellerů o konstruování CNC obráběcích strojů. Třetí vydání z roku 2014 bylo o rok později přeloženo i do anglického jazyka. V roce 2018 je doplnila již čtvrtá verze knižní monografie Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0 a následně jeji firemní verze pro společnost DMG Mori. V roce 2023 vyšla e-kniha Stavba a provoz CNC obráběcích strojů, která na edici těchto knih navazuje. Naše vydavatelství realizovalo jejího tištěného průvodce.


Stavba a provoz CNC obráběcích strojů

Kniha navazuje na předcházející úspěšná čtyři vydání knihy Konstrukce CNC obráběcích strojů a na její anglickou a firemní mutaci. Tato vydání kompletně vycházela pod vlajkou našeho vydavatelství MM publishing. Z projektu se od roku 2006 stala úspěšná edice. Nastavená tradice se tímto vydáním částečně změnila – naše vydavatelství je v tomto vydání knihy zodpovědné za tvorbu tištěného průvodce, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně pak za plnou verzi e-knihy.  Proto došlo i k částečné změně názvu knihy, aby byl tento koncept odlišen od předchozí edice.

Autoři: Jiří Marek, Jan Binder, Petr Blecha, František Bradáč, Jakub Bražina, Roman Dvořák, David Václav, Dominik Hermanský, Barbara Hermann, Michal Holub, Rostislav Huzlík, Robert Jankových, Ivan Kinkor, Radek Knoflíček, Zdeněk Kolíbal, Jiří Kovář, Martin Kvapilík, Tomáš Marek, Pavel Němeček, Lubomír W. Novotný, Petr Prudil, Michal Šlapák, Lubomír Šooš, Vojtěch Štěpánek, Jan Vetiška, Kristína Virostková

Formát: Tištěný průvodce formátu B5, pevná vazba, 200 stran

Kniha je věnována vzpomínce na prof. Zdeňka Kolíbala.


Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0

Čtvrté vydáním legendární edice knih o konstrukci CNC obráběcích strojích, které pod taktovkou prof. Jiřího Marka a jeho týmu vyšlo v roce 2018 v našem vydavatelství. Opět došlo k zásadnímu přepracování obsahu verze předešlé, přibyly nové kapitoly především v kontextu Průmyslu 4.0. 

Publikace předkládá rozsáhlou problematiku konstrukce CNC řízených obráběcích strojů a mapuje současný stav této progresívní techniky. Cílem autorů i v tomto případě nebylo podat vyčerpávající pohled, ale nastínit tento krásný, smysluplný a tvořivý obor lidské činnosti.

Autoři: Jiří Marek, Zdeněk Kolíbal, Lubomír Šooš, Lubomír W. Novotný, Petr Blecha, Roman Dvořák, Dominik Hermanský, Michal Holub, Tomáš Marek, Lubomír W. Novotný, Jan Svoboda, Jan Vetiška

Formát A4, pevná vazba, rozsah 430 stran.Design of CNC machine tools

Třetí vydání Konstrukce CNC obráběcích strojů bylo přelomové. Jednak svým pojetím mapující kompletní konstrukční proces a popisující jednotlivé typy CNC obráběcích strojů světových výrobců po konstrukční stránce, tak i skutečností, že bylo v plném rozsahu 730 stran přepracováno do anglického jazyka a vyšlo při příležitosti světové výstavy obráběcích strojů EMO Milano v roce 2015. Vybrané kapitoly knihy byly podrobeny odborným recenzím. 

Kniha je k dispozici již ve velmi omezeném množství a to za zvýhodněnou, vydavatelstvím dotovanou cenu 350,- Kč + poštovné a balné (200 Kč). Strojaři prosím kontaktujte redakci.

Kniha je nejen velmi dobrým nástroje pro odborný přehled, ale i pro výuku anglické odborné terminologie. A v neposlední řadě knihou můžete obdarovat vašeho zahraničního partnera. 

Formát A4, pevná vazba, rozsah 730 stran.

Redakcí dotovaná prodejní cena 350 kč + 200 kč poštovné/balné.


Konstrukce CNC obráběcí strojů III

Třetí vydání úspěšné knihy Konstrukce CNC obráběcích strojů III. spatřilo světlo světa na podzim 2014 v rámci strojírenského veletrhu v Brně. Toto vydání se stalo přelomovým milníkem v celé dosavadní edici knih o konstrukci CNC obráběcích strojů. 

Jedinečná publikace mapující CNC obráběcí stroje od jejich vzniku, přes konstrukční skupiny, jejich použití a nástin směrů vývoje. Novátorská struktura třetího vydání vychází z pojetí „Domu konstrukce CNC obráběcích strojů“.
Na 680 stran plných odborného textu, obrázků, schémat a grafů. Teorie doplněná poznatky z praxe.

Autoři: Jiří Marek, Lubomír Šooš, Tomáš Březina, Lubomír W. Novotný, Petr Blecha, Josef Dobřický, Roman Dvořák, Ivan Mrkvica, Milan Král, Matěj Sulitka, Oldřich Učeň, Jan Svoboda.

Kniha již je bohužel vyprodaná.


Řízení konstruktérů aneb o snaze nebýt šéf "magor"

Kniha byla v omezeném nákladu vydána v roce 2014 jako bonus k III části Konstrukce CNC obráběcích strojů. Pokouší se na více než 100 stranách sdělit obrázkovou a písemnou formou jak se nestát "magorem" v řízení specifické skupiny lidí v průmyslovém podniku - a sice konstruktérů. Autorem téměř padesátky výborných karikatur je strojař Robert Jindra.

Případné podobnosti plynoucí z kreseb a textů jsou čistě náhodné. Děj kreseb, jejich charakter a vizualizace jsou smyšlené a fiktivní a nemají souvislost s žádnou průmyslovou firmou.


Konstrukce CNC obráběcích strojů II

V roce 2010 vyšlo druhé vydání Konstrukce CNC obráběcích strojů prof. Jiřího Marka. Formát již dozrál do knižní podoby s pevnými deskami formátu A4, hlavní autor k sobě přizval další spoluautory. Paralelně s vydáním knihy byl i spuštěn speciální webový portál věnovaný konstruování CNC obráběcích strojů. 

Autoři: Jiří Marek, Tomáš Březina, Lubomír W. Novotný, Petr Blecha, Ivan Mrkvica, Jan Smolík, Matěj Sulitka, Oldřich Učeň.

Pro zájemce, kteří v té době ještě nebyli v oblasti výrobních strojů činní, nebo je vydání knihy z jakýchkoliv důvodu minulo, máme dobrou zprávu. Na sklad se nám vrátilo z distribuční společnosti několik zapomenutých vydání👍. Kontaktujte prosím redakci. 


Konstrukce CNC obráběcích strojů

Když byl šéfredaktor MM Průmyslového spektra Roman Dvořák začátkem roku 2005 osloven Jiřím Markem, technickým ředitelem Toshulin, s nabidkou vydání knihy věnované problematice konstrukce CNC obráběcích strojů, ani jeden tehdy netušil, jaká etapa se tímto společným počinem otevírá. Snahou autora bylo podat dílo pojednávající o široké problematice konstrukce CNC strojů – od teorie konstruování, přes praxi k stanovení rizikovosti. A obrovský zájem ze strany odborné veřejnosti o knihu jasně potvrdil, že nastolená cesta byla správná. 

Začala se psát nová epocha knižní edice věnované problematice CNC obráběcích strojů, která nemá u nás obdoby. Při tvorbě každého dalšího dílu jsme vždy měli namysli, že kniha je projevem uznání všem zaníceným technikům, kterým není budoucnost strojírenství lhostejná. Především jim je celá edice věnována. A toto vše jsme si vždy uvědomovali při slavnostním uvádění na trh za účasti všech partnerů, kteří se svým finančním přispěním zasloužili o realizaci.

Jiří Marek & Roman Dvořák


Materiály pro řezné nástroje

Kniha doc. Ing. Antona Humára, CSc., z roku 2008 se detailním způsobem zabývá jednotlivými typy řezných materiálů od historického vývoje až po konkrétní aplikace u současných výrobců řezných nástrojů a nástrojových materiálů.


Moderní řezné nástroje a nástrojové materiály

Toto speciální vydání MM Průmyslového spektra z roku 2004 pochází "z dílny" renomovaných odborníků z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně - doc. Antona Humára a prof. Miroslava Píšky. Publikace přinesla aktuální trendy v oblastech technologií soustružení, frézování, vrtání a vyvrtávání. Poslední třetina byla věnována upínání rotačních nástrojů, nástrojovým materiálům a testování řezivosti nových nástrojových materiálů. Výsledky pocházely z domácích laboratoří z Ústavu strojírenské technolofie FSI.

Součástí publikace bylo i CD, které obsahovalo prezentace partnerů z výše uvedených témat. V sekci Bonus se nacházely např. praktické digitální nástroje pro výpočty řezných parametrů a řada dalších užitečných programů, které tehdy nebyly volně přístupné na internetu.

V redakci máme ještě několik výtisků této publikace. Pokud máte o ně zájem, kontaktujte prosím redakci


Management rizik v konstrukci výrobních strojů

Tato kniha z roku 2000 je odkazem neúnavné práce legendárního "bezpečáka" Jiřího Hlinovského. Vydavatel získal od jeho rodiny práva na použítí jeho tezí, myšlenek a praktických zkušeností v oblasti rizik. Monotematická publikace o rozsahu 92 stran je určena jak konstruktérům, tak uživatelům CNC obráběcích strojů, dále pak pedagogům a studentům strojních a elektro vysokých škol.

Autoři: Jiří Hlinovský in memoriam, prof. Marek, Dr. Blecha, prof. Mareček


Vysokorychlostní HSC obrábění

Jaromír Zelený patřil mezi legendy oboru obráběcích strojů. Dlouhodobě působil na univerzitách v Mexico City, v Monterrey a na Floridě, hovořil pěti světovými jazyky. Na mexické univerzitě byl jmenován profesorem. Vedl výzkumnou skupinu Stroje nových koncepcí na výzkumném centru RCMT při ČVUT v Praze, které spoluzakládal. Bohužel v roce 2011 zemřel ve svých 81 letech.

Jaromír Zelený byl oceněn za celoživotní přínos rozvoji československého strojírenství a byl uveden do Síně slávy našich strojařů v roce 2008 v rámci MSV v Brně.

Tato publikace odstartovala naší edici vydávání tzv. MM Speciálů, které se následně přetransformovaly do odborných publikací. 


Příběh, doba a svět českého exulanta, který byl u zrodu New Yorku

Při příležitosti významného životního jubilea profesora Milana Zeleného vyšla v našem vydavatelství MM publishing pro Nadaci ZET kniha, kterou připravoval dlouhá léta. Během této doby sbíral velmi obtížně dostupné informace o významném, přesto ne známém, prvním české exulantovi, který stanul v roce 1644 na území dnešních Spojených států amerických.

Ve své knize Augustine Herrman Bohemian profesor Zelený popisuje poutavě, a jak jsme již z jeho role globálního profesora a ekonoma zvyklí, i s velkým důrazem na detail, historické nuance, které byly stavebními kameny utváření 17. století.

Formát A5, pevná vazba, rozsah 140 stran.

Aktuálně nabízíme zvýhodněnou, vydavatelstvím dotovanou cenu 200,- Kč + poštovné a balné (200 Kč). Zájemci o tuto vyjímečnou publikaci prosím kontaktujte redakci.


Career BOOK pro každého pracovníka

Kniha Career BOOK pro každého pracovníka je nástrojem pro firmy a organizace, které chtějí mít úspěšné lidi v týmu. Kniha je postavena na šesti základních kompetencích, které jsou pro dosahování výsledků v roli pracovníka nezbytné.


Vídeňské kavárny & spol.

Renomovaná autorka, prof. Jana Geršlová, ve své další knize zve české návštěvníky Vídně do prodlouženého obývacího pokoje, jak bývá vídeňská kavárna nazývána. Vídeňská kavárna je typická vídeňská instituce, která tvoří dodnes důležitou součást vídeňské tradice i vídeňské kultury. Kultura vídeňských kaváren patří od roku 2011 k nehmotnému kulturnímu dědictví UNESCO. Kniha vypráví o historii této instituce, seznamuje čtenáře s tím, jak kavárna funguje a pulsuje, přináší informace o množství a rozmanitosti přípravy kávy. Popisuje ty nejdůležitější kavárny Vídně s údaji o jejich historii, zařízení a atmosféře. Nechybí ani širší souvislosti - dozvíte se mnohé o světě vídeňských kaváren a cukráren pod jednou střechou (Café-Konditorei), o známých sladkostech i firmách spojených s kávou.


Co se skrývá za značkou?

Autorka: Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., Professional Publishing, 2011

111 příkladů úspěšného podnikání, 111 značek a firem navazuje na své tradice – dávají tak najevo, že se jedná o seriózní a spolehlivý podnik. Tyto příběhy mohou být zdrojem poučení z minulosti, zdrojem inspirace a doplněním znalostí z řady okruhů ekonomické vědy. Podnikatelské aktivity v hospodářských dějinách jsou aktuální především pro současnou podnikatelskou sféru – a zdrojem inspirace pro budování nových tradic.


Plastové části strojů a zařízení

Renomovaní plastikáři prof. Josef Steidl a Ing. Milan Vaňěk publikovali v MM Průmyslovém spektru rozsáhlý seriál přinášející ojedinělý pohled na plasty z hlediska jejich konstrukčního využití. Tato publikace jednotlivé díly předkládá v kompletní podobě.


Regulační pohony v posuvech NC strojů

Doc. Pavel Souček z výzkumného centra RCMT při ČVUT v Praze se ve dvanácti kapitolách zabývá problematikou pohonů v aplikacích výrobních strojů, především pak obráběcích. Publikace byla součástí MM Průmyslového spektra č. 1,2/2010.