Témata

Career BOOK pro každého pracovníka

Kniha Career BOOK pro každého pracovníka je nástrojem pro firmy a organizace, které chtějí mít úspěšné lidi v týmu. Kniha je postavena na šesti základních kompetencích, které jsou pro dosahování výsledků v roli pracovníka nezbytné. Těmito klíčovými kompetencemi jsou:

  • Pracovník rozumí tomu, proč organizace existuje, a jaká je jeho role;
  • Pracovník ví, jakých výsledků má dosahovat, a je připraven je přinášet;
  • Pracovník je angažovaný, sám aktivně přichází s nápady, řešeními apod.;
  • Pracovník komunikuje, sdílí a ověřuje si porozumění se svými zákazníky (interními i externími);
  • Pracovník je zodpovědný, nesvaluje vinu na druhé, je připraven přijímat zodpovědnost i za své chyby;
  • Pracovník přistupuje k interním i externím zákazníkům jako obchodník – je připraven jim přinášet výsledky své práce.

Kniha je provázaná s inspirativními PODcasty, které rozšiřují probírané kompetence.

Ukázka z knihy:
První kompetence zní: Víš přesně, ve které organizaci pracuješ, a hlavně víš proč.
Rovnou zapomeň na to, že tento bod přeskočíš. Pokud to uděláš, skončíš dřív, než jsi začal.
Je to pravidlo číslo jedna. Ptáš se proč? Protože je nejdůležitější.

Pokud nevíš, proč jsi tady, nemá smysl, abys pokračoval. Je to absolutně klíčová otázka. Je to něco, co máš cítit v hloubi sebe. V srdci. Že poslání naší organizace je přesně to, co jsi vždycky chtěl dělat. Že to, co cítíš v naší organizaci jako klima či atmosféru, je přesně to, co jsi vždycky hledal. Nejen že znáš naše poslání, naše cíle a důvody, proč to takto chceme. Ty chceš být naší součástí, chceš to s námi žít. Čím více se v tobě rozlévá skvělý pocit, když čteš tyto řádky, tím je to lepší. Čím více cítíš sepětí s tím, co představujeme, tím větší radost máme, a věř nám, že se opravdu těšíme, až se společně pustíme do zvládání výzev, které nás čekají.

 
Autor: Petr Pacher

Knihu je možno objednat v našem vydavatelství nebo u vydavatele.