Témata
Zdroj: Gumex

Pružnost v každém smyslu slova

Firmu Gumex založil přesně před 30 lety v pronajaté garáži zemědělského družstva Jan Sedláček se třemi kamarády. Sám říká, že motivací bylo se mít lépe. K tomu však vedla skutečně dlouhá cesta. Společníci z firmy postupně odešli a od roku 2000, kdy bylo ve firmě celkově 10 pracovníků, patří Gumex výhradně rodině zakladatele, s jehož synem, Liborem Sedláčkem, jsme měli možnost si povídat.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Pane Sedláčku, můžete nám přiblížit počátky existence vaší firmy?

L. Sedláček: Jako každá garážová firma jsme si prošli vývojem od „každý dělá všechno“ po dnešní, troufnu si říci, velmi dobře zorganizovanou firmu. Otec předal své podíly nám, svým potomkům, už velmi časně a snad je vidět, že jsme příležitost firmu řídit a rozvíjet nepromarnili.

Snažíme se, abychom našim zákazníkům, kteří vyrábějí jednoúčelové stroje nebo používají naše výrobky při montáži do svých sériově dodávaných výrobků, byli dostatečně dobrým, a hlavně pružným partnerem,“ říká Libor Sedláček. (Zdroj: Gumex)

MM: Se kterými největšími úskalími jste se museli potýkat a jak se vám podařilo je překonat?

L. Sedláček: Největší bariérou ve všech firmách jsou majitelé nebo řídící pracovníci a jejich postoje, respektive schopnosti. Proto, ač jsme všichni tři sourozenci bez vysokých škol, se snažíme tento handicap snižovat vzděláváním při práci. My majitelé, i naši kolegové, jsme prošli a stále procházíme školeními, jež nám pomáhají se zlepšovat. Možná právě proto, že jsme vznikli doslova z ničeho a všechny prostředky pro rozvoj firmy jsme museli vydobýt, jsme zvyklí na neustálý rozvoj. Když se každý den posuneme o kousek, za rok už je to docela znát. V posledních rozkolísaných letech je sice těžké detailně plánovat na roky dopředu, ale my si plníme sny, tedy pořizujeme technologie a rozvíjíme firmu tak, aby byla pro zákazníky atraktivní. I pro ty mladé.

Gumex dokáže vyrobit těsnění z pryže pro široké spektrum využití. Kvalitní těsnění má svoji zásadní úlohu v energetických úsporách. (Zdroj: Gumex)

MM: Které události v průběhu oněch 30 let považujete za nejdůležitější milníky? Jak se stalo, že se z původně obchodní firmy stala firma výrobní?

L. Sedláček: Nenazval bych nás firmou výrobní, tato sekce činí nyní zhruba třetinu našich tržeb. Ale je to právě výroba, tedy customizovaná úprava skladového zboží na míru, která nám umožňuje být se zákazníky ve skutečně těsném spojení. Od roku 2009, kdy jsme pořídili v našem sídle ve Strážnici první digitální plotr na výrobu plochého těsnění, jsme vyrobili více než 80 000 různých typů výrobků.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Jak a čím se česká rodinná firma dokázala později prosadit v tuzemské i nadnárodní konkurenci?

L. Sedláček: Naše hodnoty jsou poctivost, systém a řád, a také neustálý vývoj. Dám vám příklad, který uvedené spojuje. Když si u nás objednáte výrobek, dostane přiřazeno jedinečné výrobní číslo, a to v sobě nese všechny informace o něm. Když zákazník potřebuje po letech stejný výrobek, my mu jej vyrobíme i bez výkresu, protože data máme. A stejně tak jsou naše výrobky perfektně označeny, aby je zákazník snadno identifikoval. Navíc, pokud se přestane vyrábět materiál, z něhož je výrobek vyroben, my na to zákazníka upozorníme, a nemůže tak dojít k záměně nebo omylu. U zboží si může zákazník načíst z každého štítku informace pomocí QR kódu, které jej zavedou na náš web, a on má ihned k dispozici přesné parametry. Víme, že tyto drobnosti naši zákazníci oceňují, protože my se ptáme, na čem jim záleží.

Moderní technologie Kiss Cut umožňuje výrobu velmi malých a složitých tvarů, je proto ideální třeba pro výrobce elektroniky. (Zdroj: Gumex)

MM: Co přispělo k vašemu růstu, a to i v krizových letech, kdy mnoho jiných firem stagnovalo, či dokonce zaniklo?

L. Sedláček: Popravdě jsem moc firem zaniknout neviděl. A u některých se skutečně divím. To není nepřejícnost, ale udržovat subvencemi uměle při životě podniky, které nejsou ekonomicky životaschopné, mi přijde, vzhledem k ostatním, nezodpovědné. V Gumexu je klíčem k úspěchu propracované IT. Naši programátoři jsou v centru požadavků na veškeré zlepšování. IT nástroje, které využíváme, jsou často naše vlastní, protože jsme nenašli lepší krabicové řešení.

Reklama

MM: Které jsou podle vás hlavní trumfy, které máte v rukou?

L. Sedláček: Našimi trumfy jsou a vždy byli naši lidé. Dnes je nás v Česku a na Slovensku přes 170 a nemáme samozřejmě nikoho nenahraditelného. Ochota pomoci zákazníkovi je ale v naší DNA, a proto se do svých řad snažíme přijímat jen takové kolegy, kteří svou ochotu chtějí denně prokazovat. Ve velkém průzkumu známosti značky, který realizovala výzkumná agentura B-inside v roce 2023, vyšla image Gumexu jako „činorodá firma s výrobky za dobré peníze“ a 86 % dotazovaných nás označilo za nápomocné a pečující o zákazníka. A takových výsledků nedosáhnete nikdy náhodou. Jsme sehraný tým.

Organizéry na míru vám zajistí systém a pořádek v pracovních regálech, kazetách i kufrech. (Zdroj: Gumex)

MM: Které z oblastí, jimž se dnes věnujete, mají podle vás největší perspektivu do budoucna? A jaké jsou celkově vaše plány pro blízkou či vize pro vzdálenější budoucnost?

L. Sedláček: Podle našich propočtů dodáváme do cca 51 % tuzemských firem. I když jsme široce rozkročeni přes přibližně 220 oborů, našimi nejdůležitějšími zákazníky jsou firmy ze strojírenství. Náš úspěch bude vždy jen tak velký, jak dobře naši odběratelé dokážou realizovat své zakázky v tuzemsku, ale hlavně v zahraničí. I když se roky soustředíme především na výrobu hadic s koncovkami, plochého těsnění a těsnění v metráži, náš záběr je širší. Stejně tak se snažíme rozšiřovat naše výrobní portfolio. K různým typům lisů, sekaček, řezaček, digitálních plotrů a vodních paprsků letos pořizujeme i pětiosé obráběcí centrum, na kterém budeme zpracovávat plasty, stejně jako výplně kufrů. Prostě tak, abychom našim zákazníkům, kteří vyrábějí jednoúčelové stroje nebo používají naše výrobky při montáži do svých sériově dodávaných výrobků, byli i nadále dostatečně dobrým, a hlavně pružným partnerem.

Související články
Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Fórum výrobních manažerů

Jak se odráží ve vaší výrobě stále přetrvávající nedostatek materiálových vstupů? Jak to ovlivňuje chod vaší firmy, plánování průchodu zakázky výrobou? Navýšení cen surovin musíte pravděpodobně promítnout do výsledných cen vašich produktů. Jak na to reagují odběratelé?

Související články
Plasty pomáhají modernizovat strojírenství

S pokračujícím vývojem nových materiálů se mění i materiálová skladba strojírenských výrobků a zařízení. V současné době si již nelze rozvoj téměř všech strojírenských odvětví bez použití plastových materiálů představit. Vývoj pak ukazuje, že plasty budou hrát ve strojírenství stále významnější úlohu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak zvýšit produktivitu?

Každý výrobní ředitel řeší otázku, jak navýšit produktivitu výroby, aniž by utrpěla její kvalita. Před stejným problémem jsem stál i já, když jsem před osmi lety začal řídit výrobu české části společnosti Colop, produkující razítka a ruční tiskárny. Níže nabízím několik tipů, jak se dá pomocí opatření ve výrobě navýšit produktivita - a v důsledku i obrat - o více než 100 %. Věřím, že většina těchto v praxi vyzkoušených rad bude užitečná i pro řadu jiných průmyslových oborů, než je výroba našeho typu.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Plasty a kompozity v inovaci strojírenských výrobků

Plasty a kompozity s polymerní matricí přinesly revoluci v materiálových přístupech ke konstrukci strojírenských výrobků a zařízení. Nepřetržitě probíhající materiálové inovace v oblasti plastů a kompozitů spoluvytvářejí inovativní řešení ve strojírenství. Reagují na potřeby strojírenského průmyslu a stávají se kontinuálním procesem s jasnou perspektivou do budoucna.

Využití výrobků z recyklovaných plastů

Plastové odpady a jejich využití je v současné době velmi diskutovaným tématem. Očista naší země je velice důležitá, protože spousta plastového odpadu končí na skládkách a ve vodách oceánů. Proč tento odpad nezpracovat v rámci recyklace na smysluplné výrobky?

České vize pro evropské plastikářství

Od raného mládí to šluknovského rodáka Zdeňka Rybczuka táhlo ke strojařině. Navzdory tomu je dnes vrcholovým manažerem v oblasti plastikářství – konkrétně působí ve firmě Coveris Rigid Zell Deutschland na pozici ředitele výroby a obchodu. Jaká byla jeho životní cesta a jak se stalo, že „konvertoval“ od kovů k plastům?

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Aditivní technologie pro Průmysl 4.0

Výrobní stroje pracující na principu aditivních technologií si generují samy vlastní výrobní strategii a dráhy. Nepotřebují zvláštní přípravu výroby. Ta spočívá pouze v umístění výrobku do výrobního prostoru stroje.

Aditivní technologie (nejen) v leteckém průmyslu

3D tisk, neboli aditivní výroba, v dnešních dnech zažívá opravdový boom. Většina firem technického zaměření, které jsou na špičce v oblasti inovací, tuto technologii vlastní, nebo alespoň externě využívá. Obdoba této technologie však není v přírodě nová, ani nijak výjimečná.

Nový pomocník do nástrojárny

Rodinný podnik Lukov Plast z Českého Dubu je profesionální firma s dynamickým vývojem a mnohaletými zkušenostmi. Zaměřuje se na vývoj a výrobu vzhledových i technických plastových dílů a elektro dílů pro automobilový průmysl. Jeho hlavní činností je výroba komponentů či celých sestav slunečních clon. Vlastní výrobu plastových dílů zajišťuje včetně výroby sériových nástrojů. V současné době disponuje 34 vstřikolisy a zhruba 550 vstřikovacími formami a několika montážními linkami.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit