Témata
Foto: G. Jedličková

Den izraelských nástrojů a japonských soustruhů

Pod názvem „Trefa do černého“ uspořádaly firmy Iscar ČR a CNC invest dne 22. května společnou akci, na níž zájemcům z řad zákazníků a odborné veřejnosti předvedly praktické nasazení řezných nástrojů od izraelské firmy Iscar na soustruzích japonského výrobce Citizen. V rámci semináře vystoupili rovněž zástupci švýcarského výrobce řezných kapalin Blaser Swisslube.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Odborný seminář se konal v pražské centrále společnosti CNC invest, která na českém trhu zastupuje mimo jiné japonskou společnost Citizen – dodává obráběcí stroje značek Citizen Cincom a Citizen Miyano a zajišťuje jejich servis a technologickou podporu.

Výkonný ředitel společnosti CNC invest Ing. Martin Novák přivítal účastníky a seznámil je s programem semináře, načež se ujal úvodní prezentace. Ve své přednášce nejprve krátce představil hostitelskou firmu CNC invest a její historii a také portfolio zastoupených značek strojů. Mezi nimi především japonskou firmu Citizen, která vyrábí dlouhotočné automatické soustruhy Cincom a revolverové CNC soustruhy Miyano. Ve výčtu nechyběly ani výrobky dalších značek: japonská ultrapřesná frézovací centra Yasda, horizontální frézky Niigata a portálové stroje SNK, americké CNC soustruhy Hardinge či obráběcí stroje od brazilského výrobce ROMI.

Úvodní prezentaci přednesl výkonný ředitel společnosti CNC invest Ing. Martin Novák. (Foto: I. Heisler)

Inovativní technologie a ekologický přístup

V souvislosti s představovanými značkami pan ředitel zmínil několik inovativních technologií, jichž se uživatelé dlouhotočných automatů dočkali v minulých letech – např. technologii LFV (low frequency vibration), plynulé pětiosé obrábění, frikční svařování a mikroobrábění pomocí laseru.

Připomněl také společné vlastnosti japonských strojů: kompaktní provedení, energetickou úspornost a šetrnost k životnímu prostředí.

Reklama
Reklama
Reklama

Manipulátor pro dlouhotočné automaty

V druhé části své prezentace Ing. Novák představil nový manipulátor, který firma CNC invest vyvinula pro automatické odebírání obrobků z dlouhotočných automatických soustruhů Citizen Cincom. Manipulátor je částečně vestavěn do pracovního prostoru stroje a pracuje bez ovlivnění cyklového času soustruhu. Obrobky jsou orientovaně zakládány do palety k dalšímu zpracování.

Následovalo pozvání na výstavu World of machining, kterou firma CNC invest se svými partnery připravuje na poslední zářijový týden. Akce se uskuteční na výstavišti v Kroměříži.

Svou přednášku Ing. Novák zakončil představením strojů, na nichž byly připraveny praktické ukázky obrábění.

Zájemci o podrobnější informace mohli s odborníky ze společností Iscar ČR a CNC invest přímo u strojů konzultovat problematiku týkající se různých obráběcích operací i podmínek použití jednotlivých nástrojů. (Foto: G. Jedličková)

Chytrá správa kapalin

Po přestávce na občerstvení dostala slovo dr. Stanislava Krýslová z české pobočky švýcarské společnosti Blaser Swisslube. Tato firma vyrábí a dodává chladicí maziva. Hlavním tématem přednášky byl AutoPilot, automatický systém správy kapalin od firmy Liquidtool Systems (sesterské společnosti firmy Blaser Swisslube). Systém se skládá ze senzoru sledujícího koncentraci a teplotu kapaliny, ze zařízení SmartFiller pro automatické průběžné doplňování emulze a z příslušné řídicí aplikace Liquidtool Manager.

Společnost Blaser Swisslube CZ prezentovala automatický systém správy kapalin. (Foto: I. Heisler)

Novinky v nabídce nástrojů Iscar

Třetí přednáška se týkala nástrojů a ujal se jí Ing. Josef Klíma, jenž ve společnosti Iscar ČR zastává pozice oblastního manažera pro Moravu a manažera MTB (machine tool builder). Výstižný název prezentace zněl „Nové modulární upínací systémy pro soustruhy a stroje švýcarského typu“. Po obligátním stručném představení izraelské společnosti Iscar Ing. Klíma postupně představil řadu novinek z jejího širokého portfolia, a to se zvláštním zřetelem na nástroje určené pro soustružení na dlouhotočných automatech. Účel těchto nástrojů napovídají i jejich názvy. Například modulární systém SwissTurn BackMachining je určen pro obrábění na protivřeteni na strojích švýcarského typu (dlouhotočných automatických soustruzích) a nástrojová řada SwissGrip, sloužící pro stabilní a přesné upichování, se vyznačuje jednoduchým způsobem výměny planžety a nabízí šířku úpichu již od 0,6 mm. Ing. Klíma představil nástroje použité při praktických ukázkách obráběcích operací, jež probíhaly přímo v hale, a to na strojích Citizen Cincom L12, Citizen Miyano BNA-42 a Citizen Cincom L32.

Ing. Josef Klíma v rámci své přednášky, nazvané „Nové modulární upínací systémy pro soustruhy a stroje švýcarského typu“, prezentoval účastníkům nástroje, které byly při praktických ukázkách na strojích použity. (Foto: I. Heisler)

Ukázky obrábění

Na třech zmíněných strojích probíhala výroba ukázkových dílů: Při různých operacích se uplatnily upínací systémy, držáky nástrojů, planžety a výměnné destičky, ale také monolitní karbidové vrtáky a frézy, jakož i vrtáky s vyměnitelnou hlavicí. U strojů byli přítomni technici z obou firem, s nimiž mohli zájemci o podrobnější informace problematiku jednotlivých operací konzultovat. Cennou pomůckou jim byla 32stránková barevná příručka formátu A6, v níž našli jak hlavní charakteristiky strojů, tak rozpis všech operací s popisem použitých nástrojů a s hodnotami řezných parametrů. U každého stroje a nástroje je v příručce vytištěn QR kód s odkazem na podrobné informace o daném produktu, uvedené v katalozích na internetových stránkách výrobců.

Praktické ukázky obrábění probíhaly na strojích Citizen Cincom L12, BNA-42 a Citizen Cincom L32. (Foto: I. Heisler)

Odpolední sportovní program

Po obědě následovala sportovně-zábavní část programu. Účastníci akce se přesunuli do biatlonového klubu Kapslovna na pražském Žižkově. Tam si mohli na střelnici vyzkoušet střelbu z různých sportovních zbraní a pod vedením mladých biatlonistů z klubu KB SiMi Praha se mohli zúčastnit střelecké soutěže o zajímavé ceny.

Jednotlivé předváděné operace jsou popsány v praktické brožurce. Prostřednictvím vytištěných QR kódů lze o použitých strojích a nástrojích získat podrobné informace. (Foto: I. Heisler)

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Firma CNC invest chce ukázat svým stávajícím, ale i potenciálním zákazníkům a všem zájemcům z řad veřejnosti široké možnosti strojů, včetně automatizace, robotizace a také včetně know-how z oblasti Industry 4.0. Proto se rozhodla uspořádat se svým širokým strojním portfoliem a svými partnery výstavní akci kovoobráběcího světa s názvem „World of Machining“ neboli „Svět obrábění“. Cílem tohoto projektu je nabídnout všem zájemcům, kterých se kovoobráběcí svět týká, maximální možnosti předních světových výrobců z oblasti strojů, upínacích a řezných nástrojů, olejového hospodářství, softwarových možností a odměřování. Společnost CNC invest společně s mnoha významnými partnery nejen z oboru třískového obrábění představí na této výstavě novinky i převratné technologie, které obohatí nejednoho uživatele.

Reklama

Pro výstavní akci „World of Machining“ bylo vybráno nádherné prostředí výstaviště v Kroměříži, které ve dnech 24., 25. a 26. září 2024 přivítá všechny zájemce. Na tuto akci firma CNC invest pozvala všechny významné partnery ze světa kovoobrábění, kteří zde budou mít možnost své výrobky prezentovat.

Ve dvou výstavních halách a na další ploše (o rozloze více než 2 000 m2) tak budou mít návštěvníci možnost zhlédnout strojní park s automatizací a robotizací a mnoho jiného, včetně aktuálních novinek, jež budou uvedeny na zářijovém veletrhu AMB v německém Stuttgartu.

Výstaviště v Kroměříži se může pochlubit také nádhernou japonskou zahradou, útulnou čajovnou pro obchodní jednání, kde čaj připraví stylová gejša, a výbornou restaurací. (Zdroj: Výstaviště Kroměříž)

Každý den budou součástí programu odborné přednášky, které se budou týkat konceptů Industry 4.0 a Digitální továrny 2.0, uhlíkové stopy, stejně jako umělé inteligence; dále proběhnou odborné přednášky o strojích, metrologii, nástrojích, upínacích systémech, dotačních programech a financování. Zájemci se tedy dozvědí vše, co se týká problematiky, která zajímá a trápí výrobní podniky.

Zájemci o novinky ze světa kovoobrábění se v září sejdou v Kroměříži.

Každý den se návštěvníci mohou těšit na zážitkové kulturní vystoupení a na slosování o jedinečné vyhlídkové lety nad Kroměříží. A po celou dobu bude probíhat výstava bonsají s komentovanými prohlídkami.

Na výstavišti tedy nejen strávíte „pracovní“ den den, kdy vám budou nabídnuty nové informace a inovativní řešení, ale také se obohatíte o příjemné prožitky. A kdo by nechtěl doufat, že právě on bude ten šťastný vylosovaný, který se proletí v malém letounu nad krásami Kroměříže? Vstup na výstavu je zdarma a šanci na výhru mají všichni návštěvníci.


Vydání #7,8
Kód článku: 240727
Datum: 26. 06. 2024
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Iscar ČR

Firma Iscar je největší z 15 společností, které tvoří skupinu IMC (International Metalworking Companies Group). Společně dodávají komplexní řadu nástrojů pro přesné obrábění kovů. Tyto společnosti vyrábějí širokou škálu karbidových destiček, monolitních karbidových fréz a řezných nástrojů, které pokrývají většinu aplikací pro obrábění kovů. IMC také poskytuje inženýrské a výrobní řešení hlavním průmyslovým odvětvím po celém světě. Mnoho inovativních produktů, které byly navrženy speciálně pro požadavky zákazníků, činí společnost IMC světovým leaderem ve velkých výrobních odvětvích, jako je automobilový průmysl, letecký průmysl a výroba forem a zápustek.

Číst dál
CNC invest

30 let tradice v dodávkách CNC strojů pro sériové produktivní obrábění, ultra-přesné obrábění a broušení. Od miniaturních obrobků po turbíny, hřídele větrných elektráren, součásti motorů, přesných forem a profilů.
Společnost v současné době zastupuje lídry v daných segmentech, jako jsou firmy Citizen Cincom, Citizen Miyano, Yasda, Niigata a SNK. Nově zastupuje i japonské lídry v segmentu broušení, a to firmy AMADA a Shigiya. Dále zastupuje na českém trhu známé značky Hardinge-Bridgeport, ROMI, Matec a Tongtai.

Číst dál
Blaser Swisslube

Švýcarská rodinná firma, založená v roce 1936, vyvíjí a dodává řezné kapaliny pro použití v různých odvětvích průmyslu od výroby hodinek přes elektroniku a letecký průmysl až po energetiku. Mezi její produkty patří chladiva mísitelná s vodou, řezné a brusné oleje a také produkty pro obrábění s minimálním množstvím maziva (MQL). Společnost nabízí rovněž potřebné technické vybavení (vysoce kvalitní směšovače, měřicí zařízení, díly a příslušenství) a související služby (např. testování kvality vody, různé školicí programy a technickou podporu na místě).

Číst dál
Související články
Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

The Nexx generation

Když potřebujete rychle vyrobit funkční prototypy produktů, CNC obráběcí stroje jsou, navzdory rychlému rozvoji a rozšiřování technologie 3D tisku, stále tím nejlepším řešením. Portugalský výrobce přileb Nexx se na trhu poohlížel po vhodném stroji k rychlému prototypování. Dnes tak může experimentovat s více designovými nápady, vyrábět plně funkční prototypy a uvádět nové výrobky na trh rychleji než kdy dříve.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit