Témata

O nás

ZAMĚŘENO NA VÝROBNÍ TECHNIKU, TECHNOLOGIE A LIDI

MM Průmyslové spektrum od roku 1997, kdy se začala psát jeho historie, na svých stránkách odráželo inovační pokrok v aktuálních oborech, které byly pro Českou republiku a Slovensko klíčové. Jednotlivá vydání byla vždy monotematicky zaměřena na určité technologie se širokým záběrem. Synergie nových technologií, materiálů, přístupů a procesů, které jsou hnány neustálými inovacemi, s sebou přináší postupný zánik tradičních technologií a do hry se dostávají nové pracovní postupy a nástroje. Tento fakt zohledňujeme v dílčích vydáních MM Průmyslového spektra a více se koncentrujeme na výrobní techniku a technologie, jež jsou nositelem inovačního pokroku a zrcadlí se v nich výzkumně vývojové milníky nedávného období. 

MM Průmyslové spektrum přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi českého průmyslu a reportáže z výrobních podniků. Se zaměřením na výrobní techniku a technologii, tedy průmyslové obory, které jsou v České republice silné a mají potenciál růstu, reflektujeme na stránkách našeho časopisu a v on-line podobě na portálu www.mmspektrum.com změny v ekonomice i podnikaní. Pevně věříme, že je to správná cesta a náš časopis bude i nadále přinášet kvalitní odborné informace, a přispívat tak k osvětě strojírenských oborů a k jejich popularizaci mezi širokou veřejností. 

MM Průmyslové spektrum vychází od roku 1997. Zde v tomto archivu naleznete plné verze všech článků počínaje rokem 2001. Celkem se jedná o více než deset tisíc článků. Sledujte vývoj techniky a technologií.

V rámci historie MM Průmyslového spektra bylo publikováno obrovské množství tematicky zaměřených článků, které jsou řazeny do seriálů.

Časopis je určen střednímu a vyššímu managementu podniků, konstruktérům a technologům, dovozcům a vývozcům, pracovníkům výzkumu a vývoje, učitelům a studentům vysokých a středních odborných škol.

Jsme součástí MM rodiny renomovaných titulů. MM (Maschinenmarkt) je značka s více než 120letou tradicí a dnes časopisy s tímto logem vycházejí v řadě dalších zemí Evropy i Asie. České MM Průmyslové spektrum úzce spolupracuje s partnerskými periodiky a umožňuje tak propagaci českých firem po celém světě.

MM Průmyslové spektrum je hrdým partnerem tuzemského průmyslu a je nám ctí předávat informace širokému spektru čtenářské obce v České republice a na Slovensku.

MM v novém konceptu 2021

Mediální trh se skokově adaptuje na změny, které přicházejí doslova ze dne na den, realizované obchody se i v segmentu B2B postupně přesouvají do online prostředí, populace k získávání „just in time“ informací logicky upřednostňuje toto prostředí před tištěnou formou. V kontextu těchto změn se posouváme samozřejmě i my a naše projekty. Bylo tomu tak po celou naši dosavadní existenci a bude tomu tak i nadále. 

Aktuálně část publikovaných článků nabízíme v premiérové formě již pouze skrze online prostor s anotacemi v tištěné podobě. Digitální transformace MM Průmyslového spektra dále pokračuje směrem k plné míře využívání současných možností moderní, čtenářsky komfortní, online publikační formy společně v kombinaci s tištěnou podobou časopisu a jeho silným impaktem u odborné veřejnosti.

A jaké aktuální změny jsme pro vás připravili? 

Počínaje 3. březnem 2021 se potkáváme skrze jedinečnou formu časopisu nového designu, obsahujícího plně redakční materiál skládající se z trendových rozhovorů, inspirujících podnikatelských příběhů, edukačních a vizionářských pohledů, osvojení nových technologií, reportáží a rozhovorů z výroby, názorů vybraných lidí z průmyslu, inovací a vzdělávání. Po grafické a funkční formě nově vyvinutý webový portál www.mmspektrum.com aktuálně obsahuje přes 10 000 archivních článků a postupně se plní dalšími ruku v ruce s přípravou nových vydání MM Průmyslového spektra a dalších našich aktivit. 

Můžete si zde vytvářet vydání na míru dle vašich odborných preferencí a volit si frekvenci zasílání, pohybovat se v oblastech vybraných témat a seriálů, do kterých jsou články řazeny, navazovat kontakty s autory, s firmami, systém vám díky umělé inteligenci doporučuje další podobně zaměřené články. Příspěvky obsahují jak převzatá, tak i redakční videa, postupně budeme přidávat i nové podcasty, videoblogy a mnoho dalšího. Na portále mmspektrum.com se samozřejmě dozvíte o všech odborných projektech a akcích, které jsme za čtvrtstoletí naší existence realizovali, o nadacích a charitativních projektech, které jsme podporovali a i nadále podporujeme, o osobnostech uvedených do Síně slávy strojařů a mnoho dalšího, co bylo součástí našeho života předchozích 25 let.

Pevně věříme, že vás tento nový koncept osloví a přinese vám kýžené odborné a společenské informace uživatelsky přívětivou formou.

Váš tým vydavatelství MM publishing

Stáhněte si Media Data pro rok 2023 ve formátu PDF