Témata
Zdroj: PIVKO

Elektricky přímo ovládané kotoučové brzdy

Novinkou výrobního programu firmy PIVKO je elektricky přímo ovládaná brzda HE. Pohon je napájen stejnosměrným proudem o napětí 24 V, jehož zdrojem jsou dvě autobaterie zapojené v sérii. Pohon je konstruován jako bezúdržbový a brzda je odzkoušena na 100 000 cyklů.

Reklama

Kotoučové průmyslové brzdy díky své jednoduchosti a vyšší účinnosti úspěšně nahrazují brzdy bubnové i pásové. Hodí se pro zastavování, držení i pro kontinuální tah. Lze je úspěšně použít i při obvodových rychlostech vyšších než 25 m.s−1, přenášejí vysoké hodnoty měrné kinetické energie a vyvinou větší brzdový moment na kotouči menšího průměru.

U bubnových i pásových brzd působí brzdná síla na buben radiálně k ose. Tyto brzdy jsou limitovány obvodovou rychlostí do 25 m.s−1. Výměna i výroba zakřiveného třecího obložení, které se výrazně nestejnoměrně opotřebovává, je pracná a nastavení vzduchové mezery je problematické.

Elektricky přímo ovládaná kotoučová brzda HE. Ke třmenu jsou otočně načepována dvojzvratná ramena. Jednou stranou ramen pohybuje motor, na protilehlé straně ramen jsou otočně upevněny držáky brzdových destiček. (Zdroj: PIVKO)

U brzd kotoučových působí brzdná síla prostřednictvím destiček na „kotouč“ souose – axiálně. Brzdy PIVKO vyhovují i pro obvodové rychlosti vyšší než 25 m.s−1. Tyto brzdy stavebnicového systému přenášejí vysokou měrnou kinetickou energii. Jejich instalace i údržba jsou jednoduché a kotouče oproti bubnům vykazují nižší moment setrvačnosti. Kotoučové brzdy obvykle vyvinou větší brzdový moment na kotouči menšího průměru. Na kotouč o průměru 400 mm lze umístit více brzdových třmenů H. Firma vyrábí třmeny až do tloušťky kotouče, resp. setrvačníku 340 mm. Pořizovací a provozní náklady jsou v případě kotoučových brzd nižší.

Řada třmenů řady H nabízí kupříkladu na kotouči o průměru 600 mm brzdný moment v rozmezí od 50 Nm (1xHP) do 30 000 Nm (4x HH05). Vyrábíme třmeny až do  tloušťky  kotouče/setrvačníku 340 mm. Řada třmenů řady C je menší. Ke třmenu jsou otočně načepována dvojzvratná ramena. Jednou stranou ramen pohybuje motor, na protilehlé straně ramen jsou otočně upevněny držáky brzdových destiček. Tato konstrukce zabezpečuje, že se teplo vzniklé brzděním nepřenáší na motor. Pružiny přidržují destičky v zahloubení držáků a umožňují jejich snadnou výměnu. Pohon je k rameni motoru zajištěn maticí. Nástavec motoru přizpůsobuje délku pístu motoru tloušťce kotouče. Paralelogramové vedení držáků destiček třmenů H a tažné pružiny zajišťují při odbrzdění vzduchovou mezeru mezi destičkou a kotoučem.

Bezazbestový materiál destiček je vhodný až do 340 °C; pro vyšší teploty a rychlosti se používá materál sintrovaný.

K brzdovým třmenům se dodávají pohony pro přímé brzdění mechanické (HM a CM), pneumatické (HP a CP), hydraulické (HH a CH) a elektrické (HE). Pro „bezpečnostní“ brzdění nepřímé – pružinou – se dodávají pohony odbrzďující pneumaticky (HPS, CPS) a hydraulicky (HHS, CHS). Je-li třeba kompenzovat ohybový moment, lze brzdy na kotouči párovat.

Výrobce navrhuje brzdy podle požadavků zákazníka a kontroluje je z hlediska kinetické energie. Na přání dodává brzdy opatřené snímači stavu zabrzděno/odbrzděno a také indikací opotřebení brzdových destiček.

Reklama
Reklama
Reklama

Samonosné vysokorychlostní spojky

Tři velikostní řady samonosných spojek/hřídelí, tedy tlumičů záběru a vibrací, vyrábí společnost PIVKO na bázi předepnutých elastických elementů. Spojky jsou vysokorychlostní a dovolují velkou úhlovou nesouosost. Elementy nevyžadují po celou dobu životnosti údržbu a jsou jednoduše vyměnitelné. Spojky jsou navrženy s ohledem na výběhy rezonancí. Lze jimi nahradit spojky, které jsou zastaralé, nedostupné či nevyhovující, a životnost soustrojí tak prodloužit.

Schéma konstrukce vysoce elastické hřídelové spojky PIVKO. (Zdroj: PIVKO)

Výrobce kombinuje spojky ve dvou různých sestavách:
1) spojka – hřídel (s posuvem) – spojka;
2) spojka – hřídel (s posuvem) – kardan.

V omezených prostorech vytvoří tandem spojek elastický homokinetický kloub.

Řada 60: do 600 kW, Mk max. 3,6 kNm, vrtání max. 120 mm
Řada 70: do 2 500 kW, Mk max. 26 kNm, vrtání max. 165 mm
Řada 100: do 3 800 kW, Mk max. 37 kNm, vrtání max. 200 mm

Graf závislosti rezonančních kmitočtů na rychlosti a torzním momentu ukazuje velkou výhodu spojky – nežádoucí rezonance jsou ztlumeny a zároveň vysunuty mimo pracovní otáčky motoru. (Zdroj: PIVKO)
Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

MM Glosa: Sem se mi dívejte

Filmový a televizní dabing byl naší pýchou. František Filipovský nechť je toho důkazem. Úspěch rolí legendárního francouzského herce Louis de Funès, jehož vlastní hlas nikterak neupoutá, je z velké části právě dán mistrovským dabingem. Osobně bych se s ohledem na výuku jazyků tohoto pomyslného dabingového prvenství klidně vzdal a jménem Husákovy generace ho vyměnil za možnost zhlédnout černobílé upozornění ČST například před legendárním seriálem Profesionálové, že: „Pořad je v původním znění s titulky“, a agenty z CI5 slyšet v originále, a dostávat tak pod kůži hovorové fráze a výslovnost.

Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 7: Realizace

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Deset zastavení s JK, Fraunhofer & IPA

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Smysl a úspěch podnikání

Český podnikatel Leon Jakimič věří, že pokud byznysmen dobře chápe smysl svého podnikání a obklopí se kvalitními lidmi, tak se úspěch dostaví. O hodnotách, budování a vedení globální firmy, která si umí najít koncového zákazníka po celém světě, je rozhovor se zakladatelem nadnárodní společnosti Lasvit.

Na cestě ke zrození stroje,
část 2: Koncepce

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit