Témata
Reklama

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly

Většina vystavovatelů se zásadním způsobem podílí na nových kreativních řešeních. Nové koncepce určené pro Průmysl 4.0 se týkají všech oblastí, strojů, komponent, řízení, měřicích systémů a materiálového toku. Pořadatelé jsou přesvědčeni, že EMO Hannover 2019 bude hotspotem nových nabídek a řešení pro chytrou továrnu.

Reklama
Reklama
Reklama

Chytré technologie pro inteligentní továrnu

Heslo veletrhu EMO Smart technologies driving tomorrow’s production! Symbolizuje jeho zaměření na jednu z největších výzev v průmyslu. „Pro inteligentní továrnu je rozhodující digitální propojení lidí, zařízení a procesů podél celého řetězce tvorby hodnot,“ říká Christoph Miller, ředitel oddělení veletrhů ve Svazu VDW, organizátora veletrhu EMO. Digitalizace postupuje v průmyslu rychleji, protože se výrazně zrychlil výkon procesorů, který umožnil zpracování velkých množství dat. Do roku 2020 má být podle odhadů mezinárodního ústavu pro výzkum trhu International Data Corporation v hospodářství a soukromé sféře na světě digitálně propojeno 30 miliard koncových bodů.

Chytré technologie jsou klíčem větší produktivity, lepší kvality a flexibility. To jsou klasické cíle, okolo nichž se točí novinky a inovace ve výrobní technice. Digitalizace a inteligentní propojení továrny umožní navíc nové funkce, jako jsou monitorování procesu nebo prediktivní údržba, které jsou o krok dál díky strojům, které se učí na základě chytrých dat a jejich analýzy. Jsou základem nových obchodních modelů, například sdílené ekonomiky, kdy firmy a jejich zákazníci dosahují vyššího stupně efektivity.

Heslo veletrhu EMO 2019 je Smart technologies driving tomorrow’s production! Kdo nebude mít ve své expozici virtuální brýle a nepřenese návštěvníka do jiné dimenze, bude bezesporu ztrácet plusové body. Foto: Phoenix Contact

Svaz VDW společně s osmi významnými německými výrobci obráběcích strojů a všemi významnými firmami, které nabízejí ovládací systémy, před více než rokem vyvinuli rozhraní umati neboli universal machine tool interace. Dosud bylo definováno přes 20 aplikací, například rychlý přehled výroby, přehled průběhu programu a stavu zařízení, řízení výrobní zakázky, vytváření statistik chybovosti nebo provozní režim zobrazení paprsků v čase. Na konci roku 2018 byla vytvořena v rámci OPC UA skupina Joint Working Group, skrze kterou se může mezinárodní obec uživatelů obráběcích strojů podílet na revizích a rozšiřování standardů.

Důraz na procesový řetězec 3D tisku

Aditivní výroba je vedle Průmyslu 4.0 a automatizace třetím tématem a trendem současného průmyslu. „Událostí je mnoho, zájem je veliký a stejně velká je potřeba informací,“ říká Christoph Miller. Nevýhody, jako je velká časová náročnost při výrobě obrobku, chybějící materiál, potenciál automatizace nebo nutné dohotovení, se stále více relativizují. V průmyslové výrobě se stále silněji prosazuje aditivní výroba.

Velké a náročné branže, jako je automobilový a letecký průmysl nebo lékařská technika, vyžadují nové postupy. Vyvíjejí stále více dílů, u nichž lze potřebné geometrie dosáhnout jen pomocí aditivních procesů. Příkladem jsou odlehčené díly z komplexních materiálů nebo náhradní díly v automobilovém průmyslu, hydraulický řídicí blok pro Airbus 320 nebo T-kusy pro systém čerpání paliva u Airbusu 400 M až po bionické struktury v lékařské technice, využívané u implantátů, v zubních korunkách, u naslouchadel a chirurgických nástrojů.

Podle výsledků ankety svazu VDMA využívá aditivně vyráběné díly téměř polovina strojírenských firem. Stejný počet dotázaných využívá k výrobě prototypů a vzorků vlastní zařízení pro 3D tisk. 3D tisk využívá 44 % firem pro výrobu náhradních dílů, sériových dílů a nástrojů. Asi čtvrtina takto vyrobených dílů je z kovu.

Přibližně polovina návštěvníků před dvěma lety v anketě na veletrhu EMO uvedla, že se zajímá o 3D tisk. Jejich zájem výrazně přesahoval nabídku vystavovatelů. Proto pořadatelé letos připravili akci Additiv manufacturing circle a oslovili firmy z celého procesového řetězce aditivní výroby, které se zúčastní veletrhu EMO a budou zde moci využít aktuální zájem návštěvníků. Vedle již etablovaných firem aditivních technologií to jsou i menší firmy nabízející systémy, software, 3D-Scan, materiály a poskytovatelé služeb. Především posledně jmenovaní jsou pro mnoho zákazníků prvním krokem při seznámení s technologií.

Místo setkání startupů

Startupy dnes nevznikajíjen v oblasti spotřebního zboží nebo finančnictví, ale stále více i v průmyslu investičního zboží. Megatrendy, jako jsou digitalizace a vytváření sítí, ale také nové formy mobility, změna klimatu, energetická účinnost nebo individualizace, jsou živnou půdou pro nové myšlenky a také východiskem úspěchu zakladatelů nových firem. Nové trendy, které částečně samy utvářejí, umožňují jejich růst. Říká se, že na rozdíl od etablovaných firem přistupují mladé firmy k novým nápadům kreativněji, uplatňují je nezaujatě, a proto se rychleji objevují s novými produkty na trhu. Využívají také nové pracovní metody, od fablabs a co-working-spaces až po agilní týmy.

Silným headline EMO 2019 je aditivní výroba. Pořadatelé oslovili firmy z celého procesového řetězce aditivní výroby a společně s nimi připravili akci Additiv manufacturing circle. Veletrh představí celý procesový řetězec ve srovnání s konvenčními obráběcími postupy, včetně dodatečných úprav. Foto: Trumpf

Přehlídka Young tech enterprises bude v rámci soutěže zakladatelů firem obohacena o udělení Mimořádné ceny za digitální inovace ve výrobě. Soutěž vznikla z iniciativy Spolkového ministerstva hospodářství a energie. V rámci soutěže budou oceněny inovativní podnikatelské nápady založené na moderních informačních a komunikačních technologiích. Důraz je kladen na inovační hodnotu nové firmy, týmovou práci, její zkušenosti a kompetence a v neposlední řadě na propojení se zákazníky a partnery. Soutěž o cenu spojenou s finanční odměnou ve výši 10 000 euro doplní semináře, workshopy a coaching, včetně krátkých živých prezentací. Jejich cílem je umožnit setkání mladých firem se zavedenými vystavovateli a investory.

Focus na mladé

Kromě technických výzev se průmysl musí stále více potýkat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Na různých místech světa jsou různé podmínky a je třeba jednat. „Mnoho průmyslových zemí se potýká s demografickou proměnou, která přináší zásadní nedostatek kvalifikovaných pracovníků a jejich přesun do jiných branží,“ říká Ch. Miller. Prahové země mají naopak dostatek mladých lidí, chybí však často efektivní systém vzdělávání, který by zásoboval trh potřebnými kvalifikovanými pracovníky. V současnosti jsou navíc vzhledem k digitalizaci a automatizaci požadavky na pracovníky v průmyslu zásadně odlišné. Školy a firmy musí příslušným způsobem reagovat, pokud chtějí zajistit budoucnost mladých lidí nezávisle na regionu světa, ve kterém žijí. Periodikum VDI-Nachrichten největšího technickovědeckého svazu VDI, který má 150 000 individuálních členů, organizuje 17. a 18. září v rámci veletrhu EMO dvoudenní náborovou veletržní akci. Cílovou skupinou jsou vystavovatelé a zákazníci veletrhu EMO, kteří se zde představí jako atraktivní zaměstnavatelé. Náborová akce se obrací na vysokoškoláky a odborníky z branže. Součástí akce je fórum věnované úspěšnému personálnímu marketingu a tipům, jak provádět nábor.

Robotika, a kolaborativní robotika obzvláště, vždy láká velkou pozornost návštěvníků procházejících pavilony. Jaké ukázky „sociálního kontaktu“ si asi vystavovatelé připravili pro letošní EMO?Foto: Dag Heidecker

Hlavním stavebním kamenem celého německého vzdělávacího systému je studijní a pracovní platforma online (MLS – Mobile Learning in Smart Factories). Systém využívající mobilní koncové přístroje vytváří moderní studijní prostředí a umožňuje učitelům a školitelům lépe a rychle převádět nová témata do konkrétních učebních osnov. Učni a jejich školitelé mohou prostřednictvím této platformy vytvářet své vlastní úkoly a společně je řešit.

I přes rozmach disruptivních technologií a jejich přesun z laboratoří do výrobních prostor, budou mít ještě dlouhou dobu své místo tradiční technologie. Foto: Index, Starrag

Německo přibrzďuje

Výroba a export u pořadatelské země a naší největší exportní destinace dosáhly v roce 2018 nové rekordní úrovně. Obor obráběcích a tvářecích strojů a služeb překročil hranici 17 miliard eur. Téměř 70 % odešlo na export. Také zde však dlouhotrvající růst pomalu ustává. Počet zakázek v roce 2018 sice dosáhl nárůstu o 1 %, ve 4. čtvrtletí však došlo k výraznému zbrzdění. Dynamika světové ekonomiky polevuje a tomu odpovídají minusová čísla asijských trhů. Poslední měsíce se zvláště silnou poptávkou byly v rámci celkového objemu zakázek v roce 2018 velmi náročné, podle očekávání na konci roku nebyl objem zakázek překonán a spíše se propadal do minusových čísel. Celková aktuální situace na zeměkouli, obchodní spory, rostoucí protekcionismus, stoupající ceny nafty, vysoká inflace na různých prahových trzích, rostoucí zadluženost přinášejí nervozitu, a to především v malých a středně velkých firmách.

Konjunktura v ČR polevuje

Tuzemský hospodářský rozmach zpomaluje. Nebezpečí je spojeno s nedostatkem kapacit a stoupajícími mzdovými náklady. Významným motorem konjuktury zůstává soukromá spotřeba, kterou stimulují stoupající mzdy a dobrá situace na pracovním trhu.

Podle údajů Oxford Economics má český hrubý domácí produkt v roce 2019 stoupnout o 2,7 %, zatímco v minulém roce stoupl o 3 %. V Evropě ekonomové očekávají celkový nárůst o 1,4 %. V České republice má průmyslová výroba v roce 2019 zaznamenat nárůst o 2,3 %, zatímco v minulém roce dosahoval její růst 3 %. Dále také klesají hrubé investice do výrobních zařízení. Přírůstek 4,9 % představuje méně než polovinu minulého roku. Zdrojem přírůstku jsou branže jako jemná mechanika a optika, elektrotechnika a výroba vozidel, kde dochází k nepoměrně vysokým investicím. Významným indikátorem modernizačního úsilí v průmyslu je spotřeba obráběcích strojů, která má vzrůst o 7,6 %, zatímco v minulém roce to bylo o 1,7 %.

Česká republika dovezla v roce 2018 obráběcí stroje za 576 milionů eur. Jejich nejvýznamnějším dodavatelem je s podílem 45 % Německo, které je daleko před Itálií, Švýcarskem, Rakouskem a Japonskem. Německo dodalo podle statistiky německého zahraničního obchodu v roce 2018 stroje a zařízení v hodnotě více než 400 milionů eur, což je o 12 % více než v roce 2017. Vyvážely se především obráběcí centra, díly a příslušenství, soustruhy a laserová technika. V tomto roce se mají obchody vyvíjet ještě lépe, protože se podle ankety svazu VDW objednávky německých strojů do České republiky v poslední době výrazně zvýšily.

V roce 2018 odešlo do Německa 30 % českého exportu, a tak se stalo největším trhem před Čínou, Slovenskem, Polskem a Ruskem. Dovoz Německa do České republiky stoupl podle statistiky zahraničního obchodu rovněž o 12 %.

Vrcholní představitelé Německa kladou tradičně na zdejší veletrhy značný důraz svého zájmu. Snad za tím není třeba primárně hledat získávání politických bodů do dalších voleb. Setkání s mladými tento akt povyšuje na druhou. Německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier během EMO 2017Foto: Deutsche Messe

Veletrh EMO Hannover 2019 je zajímavý jak pro české vystavovatele, tak i odborné návštěvníky ze všech odběratelských oblastí. Čeští uživatelé obráběcích strojů dělají dobře, když spojují přípravu nadcházejících rozhodnutí o investicích s návštěvou veletrhu. Podle statistiky dovozu obráběcích strojů a komponent se na veletrh EMO Hannover přihlásilo téměř 1 000 výrobců ze tří nejvýznamnějších zemí, které tuto komoditu dodávají do našeho průmyslu – z Německa, Itálie a Švýcarska.

Příští veletrh EMO se bude konat od 4. do 9. října 2021 v Miláně. Je jasné, že se o takovou megalomanskou akci, jako zde v Hannoveru, jednat nebude. Vše je i v očekávání měsíců příštích s ohledem na světový ekonomicko-politický vývoj. Tradičně je jak počet vystavovatelů, tak i návštěvníků v této metropoli oblasti Lombardie nižší. V roce 2015 zde vystavovalo na 1 600 firem, účastníků na 155 000. EMO se tehdy konalo souběžně se světovou výstavou EXPO, v bezprostřední blízkosti výstavního areálu doprovodilo její závěreční týden.

Návštěvnost čtyř koncertů

V srpnu přišlo do pražských Letňan na koncert Metallicy po 16 měsících od jejich přechozího vystoupení přes 70 000 fandů této legendy. To je téměř polovina zahraničních strojařů, kteří by letos dle odhadů měli do Hannoveru zavítat. Společně se 130 000 německými návštěvníky se očekává celková účast přes 260 000 zájemců o nové technologie. Je více než pravděpodobné, že velká část z nich někdy na koncertě Metallicy byla.

Něco navíc…
EMO Preview – Highlights and Insights
Video pozvánka na největší strojírenskou veletržní akci letošního roku

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 190921
Datum: 11. 09. 2019
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit