Témata
Reklama

V Německu běží veletržní dění na plné obrátky. Hannoverské výstaviště je "sotva" uklizené od pozůstatků veletrhu EMO (viz. náš poslední díl profesního seriálu v tomto vydání na str. xx) a již byly o necelých 300 kilometrů na jihozápad otevírány brány výstaviště v Düsseldorfu. Je možné, aby německý trh vstřebal takovouto nadílku veletrhů týkajících se výrobních strojů a výrobní techniky, jejichž náplní jsou zejména obráběcí stroje?

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Uvážíme-li, že do šesti měsíců od skončení Metavu proběhne, tentokrát ve městě Stuttgart, další obdobně koncipovaný a s obdobným zaměřením veletrh nazvabý AMB, nelze pochybovat o tom, že veletržní potenciál a prostor je v Německu velmi velký. A aby ve velkém konkurenčním prostředí pořadatelé přitáhli návštěvníky, snaží se jim nabídnout více než jen plochu s tím, že na ní naleznou vystavovatele, který si na zaplaceném prostoru může „dělat a ukazovat“ co se mu zlíbí, popřípadě zajistí občerstvení (v Německu v podobě typických vinných párků). EMO i Metav, a jak naznačuje propagace veletrhu AMB (jeho pořadatelé měli na Metavu vlastní stánek), každý z těchto veletrhů se chce nějakým způsobem vyprofilovat a zapsat se do povědomí návštěvníků,

Reklama
Reklama
Reklama

Statistická data

Pořadatelem veletrhu Metav je německý svaz VDW (Sdružení německých výrobců obráběcích a tvářecích strojů). Veletrh se uskutečnil v týdnu na přelomu únoru a března. Celkem se na veletrhu podílelo 691 firem z 26 zemí. Dominovali němečtí vystavovatelé (celkem 487), následováni japonskými (28), švýcarskými (27) a italskými (26) vystavovateli. Česká republika měla svých osm firem, což nebylo mnoho, na druhou stranu to bylo více než firem z Anglie, Dánska, Francie a dalších zemí původní evropské patnáctky. Další čeští vystavovatelé byli zastoupeni prostřednictvím firmy Strojimport GmbH (TOS Varnsdorf, Toshulin, ASTOS, a další), což dostalo Českou republiku s přehledem do první desítky žebříčku zemí podle počtu vystavovatelů. Na veletrh přijelo 40 000 návštěvníků z 30 zemí a výstavní plocha byla 36 079 m2. Veletrh proběhl v pěti pavilonech, přičemž tři byly věnovány strojům a zbylé dvě nástrojům a komponentům. Pro zajímavost, v porovnání s rokem 2004 veletrh Metav zeštíhlel o dva pavilony. Počet obsazených hal obráběcími stroji zůstal stejný, avšak množství vystavovatelů komponent se významně zmenšil.

Medicínská technika byla významným doprovodným programem veletrhu Metav.

Střídmější přístup

Veletrh Metav neproběhl pod vlivem restrikcí organizace Cecimo, která přes velkou „tržní sílu“ na veletrhu v podstatě vůbec nefigurovala a vše měl v rukou německý svaz VDW. Přístup vystavovatelů (jejich počet, vystavené exponáty a obsazené plochy) lze považovat za racionální než v případě EMO, kdy platí – „kdo na EMO není jako by nebyl“. Na veletrhu byli zastoupeni přední výrobci obráběcích strojů. Díky celkové střídmosti vystavovatelů měli pro zviditelnění prostor i výrobci, kteří na EMO vždy zůstanou mimo „světla reflektorů“.

Názorné příklady užití medicínské techniky

Tak zatím co plocha stánku firmy DMG/Mori Seiki se výrazně zmenšila, například firma Doosan expozici patřičně zvětšila. Obvodové stěny stánku této firmy byly vybaveny velkým množstvím obrazovek, na kterých firma Doosan názorně a poutavě prezentovala zejména svoje aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Produktové informace myly zachyceny na komplexních produktových listech, na kterých se i firma Doosan hlásila k jezné z hlavních myšlenek veletrhu. Mazak, StarragHeckert, WFL, Traub, SCHIESS, Sauter, Mapal, Grob, m&h a spousta dalších zvučných převážně německých firem se účastnila veletrhu. A i zde došlo na veletržní premiéry. Například firma (sdružení firem) MAG prezentovalo novinku VDF 400 T. Jedná se o soustružnické obráběcí centrum, vycházející z předchozích rozměrových variant 180 a 250. Další světovou premiéru měl stroj firmy Weisser SÖHNE Werkzeugmaschinenfabrik nazvaný Univertor AM. Zákazník znalý produkce firmy Weisser jednoduše rozklíčuje, že stroj vychází z dřívějších modelových řad „A“ a „M“.

Přímo v hale probíhala konference Composites World Area.Doprovodný program by mohl být zmíněn jako jeden z nástrojů, s jehož pomocí se veletrh chtěl profilovat. V rámci veletrhu proběhlo Metav Technology Forum, s podtitulem Sustainable Metal-Cutting Processes. Fórum se konalo v kongresových prostorách, jež se nachází v areálu výstaviště. Konference se věnovala především řeznému procesu, optimalizaci řezných procesů atd.

Medicína vyzývá

Přímo na výstavní ploše proběhla další specializovaná část veletrhu nazvaná Special Show Metal meets Medical “From One-of-a-kind to Bulk Production” organizovaná německým Maschinenmarktem. V jeho rámci byl prezentován pokrok v oblasti medicínské techniky u uceleně koncipované expozici. Forma prezentace a na exponátech vyjadřovaná samozřejmost vyzdvihující to, že výrobní technologie jsou v medicíně v současnosti stejně dostupné a obvyklé jako zubařovy kleště na trhání zubů nebo zubní vrtačka poháněná vzduchem. Snad mi bude trocha nadsázky prominuta, ale při pohledu na exponáty si návštěvník uvědomí, že zubní laborantky od manuální řemeslné práce přecházejí (budou přecházet) na technologie rapid prototyping a víceosé obrábění zubních implantátů a „umělých“ zubů na CNC strojích, budou v dohledné době zubní laboranty (muset být) zdatnými operátorkami obráběcích strojů, znalé postprocessoru naskenovaných dat apod. Kdo je to bude učit? Jak budou koncipována mezioborová studia? Nechť je příkladem Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky na VUT v Brně. Avšak máme v České republice Ústav strojírenské technologie a biotechnologie? Nebo alespoň s odborem technologie, ve kterém „Fe bude součástí pouze“ Mendělejovy periodické soustavy. Součástí tohoto doprovodného programu bylo v každém dni šest s daným tématem souvisejících přednášek. Mimo jiné zde bylo ukázáno, že například iPad může být velmi dobrým pomocníkem v medicíně (a to ještě v té době netušili, jaké parametry bude mít iPad modelového roku 2012).

I mezi řadovými vystavovateli byly ukázky jejich medicínské produkce (fa. Doosan)

Avšak hlavním objektem (subjektem nebo předmětem, záleží na úhlu pohledu) tohoto doprovodného programu byl člověk jako exponát. Nikoli ve stylu nepochopitelně rozporuplné výstavy Body, ale spíše (teď už oprávněně kontraverzní) formě Borg (Kyborg). Na Metav převládaly exponáty spíše ve formě určené pro opravárenství poškozeného skeletu. Kyber–ektronika, kyber-senzorika, umělé náhrady tkání atd. však přesahují obsah strojírenského veletrhu. Výrobci jako například firmy DMG, Siemens, Iscar a další, jež byli součástí tohoto výstavního sektoru, se striktně drželi svého řemesla. Ale hned vedle na stáncích přizvaných univerzitních pracovišť a Fraunhoferova institutu jak samotné exponáty, tak nadšení mladých výzkumníků pro opravování (a vylepšování) nedokonalého lidského těla evokovalo myšlenku, že hnutí odporu proti výstavě Body bude mít brzy nový předmět zájmu.

„Co není green, není in“ (fa. SHW Werkzeugmaschinen)

Vestfálský region

Další významnou součástí veletrhu byl stánek nazvaný Technology Competence from North Rhine-Westphalia, jež byl v podstatě demonstrací průmyslově-ekonomické síly regionu. Nesmělo chybět jednání Blue Competence, jakožto jedné z důležitých aktivit VDW a Cecimo. Velká pozornost byla věnována vzdělávání v oblasti výrobní techniky. Show nazvána Mechanical Engineering – a Job with Power byla náborově –osvětovou akcí pro mladé lidi. Veletrhu se dle vyjádření vystavovatelů zúčastnilo 3 000 žáků a jejich učitelů ze Severního Porýní-Vestfálska a Dolního Saska. Další doprovodný program byl věnován konstrukci strojů z nekonvenčních materiálů. Nepřehlédnutelní byli vystavovatelé odborné literatury a nepřehlédnutelná byla „polní“ redakce časopisu MM Maschinenmarkt vydavatelství Vogel.

Lubomír W. Novotný
Düsseldorf

Lubomir.Novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 120430
Datum: 11. 04. 2012
Rubrika: Výroba / Obrábění
Seriál
Firmy
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit