Témata
Reklama

V minulém vydání MM Průmyslové spektra jsme vám přinesli rozsáhlý pohled na čínský průmysl a reflexe pekingského veletrhu obráběcích strojů CIMT 2013. Dnes pohledem na tento veletrh pokračujeme a zaměřujeme se především na oblast automatizace čínskými firmami zde prezentovanou.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show byl umístěn v osmi regulérních halách a šesti provizorních stanech. Pohledem od vstupu směrem k výstavišti, ti, kteří byli nalevo, byli ze západu, a ti z východu byli napravo. Tento prostorový paradox, jenž nemá daleko k realitě současnosti, v případě oboru výrobních strojů v Číně zatím zcela nepopisuje realitu. Časy se však mění, jak zpívá Bob Dylan.

Poslední veletržní přípravy před otevřením bran veletrhu bývají obvykle hektické. Osmnáct hodin před samotným zahájením nebylo vůbec možné zjistit, kde začíná hala, kudy vede ulička mezi exponáty a poznat, zda ty čtyři stěny kolem vás jsou stánek, nebo bedna, ve které byl stroj dovezen. Při otevření bran pak už je vše jako ze „škatulky“, ale nutno přiznat, že mnohé (nejen) veletržní standardy jsou proti Evropě a Spojeným státům dost odlišné.

Reklama
Reklama
Reklama

Vše pro prodej

Pohledem do montážních hal – jak výrobců strojů, tak i výrobních hal jejich uživatelů – si nelze nevšimnout, že čínské firmy (o kterých jsme v Evropě ještě nikdy neslyšeli, protože uspokojují poptávku na místních trzích) stále produkují obrovské množství manuálně obsluhovaných strojů. Avšak slova jako mechatronika, vysokorychlostní obrábění, kaizen a další „moderní“ odborné termíny mnoha výrobcům obráběcích strojů i jejich uživatelům již nejsou cizí. Pojďme se podívat na některé exponáty, kterými čínské firmy obohatily výstavu CIMT 2013. Co se týká techniky, u čínských firem nebyly k vidění nějaké původní myšlenky, koncepce či technická řešení, zajímavá však byla schopnost a ochota aplikovat a vyzkoušet cokoli (vše), co by se dalo dát prodat.

Všichni chtějí být jedničky

Čínské prostředí má řadu specifik. Příkladem může být existence stejnojmenných firem působících na trhu obráběcích strojů a často pocházejících z téhož města. Aby se firmy mezi sebou odlišily, do názvu firmy si dávají pořadová čísla. Například Peking má nejednoho pekingského výrobce, však jen jeden může být „jedničkou“. To, co se týká jména, se netýká techniky – v Číně neexistují „meze ani pravidla“. Příkladem jsou firmy Qiqihar. Prvý Qiqihar byl umístěn do prvního čínského pavilonu na stánek s pořadovým číslem 001. Tolik symbolických jedniček najednou ani nemůže být náhoda. Qiqihar Heavy CNC Equipment Co., Ltd. vystavoval svislé obráběcí centrum na rotační obrobky VCM500x31/32L-MC. Maximální oběžný průměr vystaveného stroje byl 5 000 mm, stroj byl vybaven hydrostatickým uložením pohybových os včetně upínací desky. Pohon upínací desky typu master/slave byl rovněž aplikován pro osu X. Na místo byl dopraven včetně obslužné plošiny, která se mohla pohybovat až do výšky 6 m. Zásobník nástrojů a automatická výměna držáků, nástrojových hlaviček byla součástí stroje. O znalosti problematiky tvůrců svědčí jak velikost nádrže hydraulického oleje, tak bohatě dimenzované pohony tlakových čerpadel i chladicí zařízení oleje.

Qiqihar „č. 1“ s pětimetrovým karuselem VCM500

Qiqihar No. 2 a jeho veliký stánek byl postaven přímo před zraky českých výrobců obráběcích strojů. TOS Varnsdorf a Škoda Machine Tool nebyli kvůli orientaci jejich stánků vystaveni přímé konfrontaci. Ostatní čeští výrobci byli nuceni celou dobu sledovat pompézní videoprezentaci na velkoplošné obrazovce, kde kromě obřích obráběcích strojů z produkce firmy vystupovaly bojová letadla, obrněné vozy či atomové ponorky. Strojírenský kolos Qiqihar No. 2 vystavoval velkou horizontku v konstrukčním provedení a vizáži takové, že by se za ni nemuseli stydět slavní výrobci, jako je FPT či Pama (Itálie).

Dalším z vystavených karuselů, u kterých se zastavíme, byl stroj DVTA25-MC (Chuan Heavy Machine Tool), jenž měl maximální oběžný průměr obrobku 2 500 mm, výšku 2 000 mm a maximální hmotnost 25 tun. Maximální otáčky upínací desky 285 min-1 a průřez smykadla 230 x 280 mm. Stroj měl dvojité krytování – vnitřní provozní a bezpečnostní, vnější evokovalo, že stroj je určen pro instalaci ve venkovním prostředí mimo výrobní halu. Pohledem na vybavenost stroje, technologické ani jiné funkční důvody k takto bohatě dimenzovanému zastřešení stroje (jinak to nelze nazvat) nezavdávaly důvod.

Pětiosé obráběcí centrum (Guangdong CNC Machine Tool)

Ani pětiosá obráběcí centra nechybí v nabídce čínských výrobců. Například firma Guangdong CNC Machine Tool představila stroj střední velikosti s posuvným stolem s vřetenem o výkonu 34 kW, otáčkách 12 000 min-1 a s upínáním nástrojů HSK-A100. Přesnost polohování osy X/Y/Z slibuje 0,010/0,010/0,008 mm a opakovatelnost polohování v jednotlivých osách 0,008/0,008/0,006 mm. Je zajímavé, že si výrobce nechal patentovat design. Že by nastával posun v myšlení čínských výrobců? Je otázka, zda při uplatňování ochrany duševního vlastnictví budou „měřit“ druhým stejně jako sobě.

Produkční výroba a automatizace

Není vůbec překvapující, že výroba čehokoli v Číně je převážně spojena s velkosériovou nebo hromadnou produkcí. Zhejiang Xiling se specializuje na stroje, které vysoké produktivity dosahují vícevřetenovým obráběním. Koncepce vrtacího stroje s přestavitelnými vřeteny, kardanovými převody a jedním společným motorem je zachycena na obrázku. V současnosti v nabídce evropských firem lze takovýto stroj vidět velmi zřídka. Další z firem, která sázela na více nástrojů v pracovním prostoru, byla firma Shandong New Ankai-Kitco Science&Technology.

Vícevřetenové vrtání otvorů (Zhejiang Xiling)


Koncepce obráběcího centra s více nástroji v pracovním prostoru a pohyby soustředěnými do obrobku (Ankai-Kitco)

Pracovní síla je v oblastech vnitřní Číny pořád ještě velmi levná. Na východním pobřeží ve velkých městech je mnohému jinak. Automatizace výroby byla k vidění na spoustě stánků, v mnoha příkladech a v mnoha výrobních provozech. Nelze než přiznat, že se v Číně stala naprostou samozřejmostí. Přitom bylo vystavováno a prezentováno spojení rozličných výrobních strojů i výrobních technologií. Manipulaci s materiálem realizovaly jak univerzální roboty, tak manipulátory. Firma Dezhou Machine Tool propojila do výrobní buňky dvě soustružnická obráběcí centra CH6156YG/2X2000 a speciální stroj na přípravu polotovarů a zarovnání čel pomocí robotu japonské firmy Kuka. Saně, na kterých se robot pohyboval, měly tři odkládací místa, přičemž obsluhovaný prostor měl délku 10 metrů. Další roboty, které čínské firmy běžně používaly, byly rovněž od renomovaných firem ABB či Fanuc. Prostě co domácí provenience nenabízí v podobě, jakou uživatelé potřebují, neváhají si výrobci (uživatelé) potřebná zařízení nakoupit.


Výrobní buňka firmy (Dezhou Machine Tool)

Honovací stroj vybavený manipulací s obrobky (Ningxia Dahe Machine Tool)

Ningxia Dahe Machine Tool se prezentuje jako firma, která zkoumá, vyvíjí, vyrábí, importuje a exportuje obráběcí stroje. Zejména výroba vlastních strojů ve spojení s dovozem, resp. obchodováním se stroji jiných firem není Číňanům cizí. I tato firma má ve výrobním programu velkou řadu konvenčních strojů, se kterými se však na veletrhu nechlubila. Firma NDMT představila na místě vlastní nový stroj – svislé obráběcí centrum ZXK50. Svislé vertikálně pohyblivé vřeteno a křížový stůl tvoří základní stavbu stroje. Poněkud větším, na místě vystaveným a s hromadnou produkcí spojeným exponátem bylo honovací centrum 2MK2218YS. Průměr honovaného otvoru může být 50 až 180 mm. Výrobce se chlubí dosahovanou válcovitostí 0,008 mm (na zdvihu 800 mm) a kruhovitostí obrobené plochy méně než 0,002 mm. Stroj byl navíc vybaven manipulací s obrobky, tedy podávacím zařízením ve formě válečkového dopravníku, jehož výrobcem byla firma JNRS.

JNRS alias JN Robot je místní výrobce zabývající se manipulací s obrobky, jehož produkty byly k vidění na vícero místech – například u firmy Shinri (vyrábí malá vodorovná centra na rotační součásti), známého koncernu Doosan dodávajícího stroje do automobilového průmyslu, zmíněné firmy NDMT a dalších. V nabídce mají podvěšené manipulátory, podlahové manipulátory, válečkové tratě.


Manipulace s obrobky se stala součástí čínské výroby (JNRS)


Návrh a výroba upínačů je součástí nabídky většiny výrobců produkčních strojů.

V expozicích výrobců, kteří se zabývají výrobou strojů pro hromadnou výrobu, si nešlo nevšimnout, že standardně nabízejí konstrukci upínacích přípravků v závislosti na velikosti dílce a typu stroje s jedním, dvěma i šestnácti upínacími místy. Mají-li upínače charakter palety, jsou vybaveny hydraulickými obvody, akumulátory, zámky, kontrolními mechanismy.

Qing Hai Hua Ding Industrial Company patří, jako bezpočet dalších, mezi státní podniky. Pozn.: Vedle Qing Hai Hua Ding existují firmy QingHai No. 1 a No. 2 (psáno dohromady) – uznejte, není to výzva orientovat se na čínském trhu obráběcích strojů? Qing Hai Hua Ding vystavovala pětiosé obráběcí centrum, s otáčkami vřetena do 12 000 min-1 a výkonem 30 kW, upínáním nástrojů BT50, s přesností polohování osy C 0,001 stupně. Stroj byl prezentován tak, že umí obrábět i ozubená kola se zakřivenými zuby. Druhým exponátem téže firmy byla tříosá hlava pro velká portálová centra XH2130. Stánku nejvíce dominoval speciální stroj na broušení železničních soukolí. Nejen pro nás výstřední název firmy, ale především šířka záběru (výrobní portfolio) činí tuto firmu zajímavou. Opět lze jen konstatovat, že na čínském trhu nejde o nic výjimečného.


Víceosá hlava (Qing Hai)


Stroj na opracování železničních kol (Qing Hai)


Pětiosé obráběcí cetrum (Qing Hai)

Na veletrhu nebylo k vidění příliš sofistikovaných zařízení pro kontrolu obrobků. Nástrojové a obrobkové sondy, které se inprocesně velmi často používají, byly zásadně zahraniční provenience. Zajímavým příkladem z oblasti měřicí techniky a zároveň byznysu, jak to v Číně funguje, je firma Zhaoschneider Messtechnik. Firma Dr. Heinrich Schneider Messtechnik v roce 1995 zahájila své aktivity na čínském trhu, v roce 2012 se čínská část společné firmy osamostatnila. Pozn. Na česko-čínský joint venture TOS Kunming lze v podstatě pohlížet obdobným způsobem. Jaká motivace čínského Mr. Zhao nejspíš vedla k tomu, že se pustil do jiných oborů podnikání, lze jen odhadovat. Jisté je, že „spřátelená“ firma Hema Zhao vyrábí teleskopické kryty, rolety a další komponenty nezbytné pro krytování strojů. Další spřátelená firma Microstone vyrábí žulové úhelníky, V-bloky, pravítka a další pomůcky, které se používají v odděleních výrobkové kontroly. U této firmy je spojitost s výrobním programem Zhaoschneider Messtechnik zřejmá.


Hema Zhao vyrábí sofistikované teleskopické kryty


Kuloáry patřily subdodavatelům a výrobcům komponent.

Na veletrhu byli přítomni i výrobci některých komponent potřebných pro realizaci obráběcích strojů, jako jsou ložiska, vřetena atd. Ale vzhledem k množství koncových výrobců strojů šlo o okrajovou záležitost a subdodavatelům nenáležela ta nejatraktivnější vystavovací místa.

Čínské firmy vyrábějící obráběcí stroje jsou na čínském trhu jako ryby ve vodě. Spousta firem (zatím) nepotřebuje expandovat mimo zemi, zato řada z nich to udělala tím způsobem, že než pracně budovat povědomí a jméno, raději za hranicemi skoupila potřebné, zajímavé a lukrativní technologie. Týká se to například takové věhlasné německé značky, jakou je Schiess, nebo již zmíněné FPT. Kterými směry a jak se bude výrobní technika v Číně vyvíjet z technického hlediska, je nelehké odhadnout. Není pochyb o tom, že to bude dynamický proces. Lze jen konstatovat, že už nyní vše potřebné dokážou vyrobit vlastními prostředky – jsou soběstační v mnoha ohledech.

Lubomír W. Novotný
Peking, Čína

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130725
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Servis / Reportáž
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit