Témata
Reklama

Veletrh Metav, který je od roku 1980 v sudých letech pořádán německým profesním svazem VDW na düsseldorvském výstavišti, prezentuje celý procesní řetězec, od jednotlivých strojů až po kompletní výrobní systémy. Tato odborná akce oslovuje dvě velké skupiny odběratelů průmyslu obráběcích strojů: strojírenství a automobilový průmysl včetně subdodavatelů. Pojďme se blíže seznámit, s čím Metav oslaví své sedmnácté narozeniny ve své termínu od 28. února do 3. března 2012.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Doposud (začátek prosince 2011) se přihlásilo na 500 firem, které si objednaly plochu přes 33 tisíc metrů čtverečních. Vůči minulému ročníku roku 2010 to znamená nárůst plochy o 20 %. K vystavovatelům ze 48 zemí světa se opět přidali i výrobci z České republiky, celkem návštěvníci budou moci navštívit expozice sedmi firem na ploše 466 metrů čtverečních.

Reklama
Reklama
Reklama

Nejistá Evropa

Veletržní akce se zplna soustřeďuje na evropský trh, a proto ekonomický vývoj v našem regionu hraje rozhodující roli pro investiční záměry uživatelů a tím i úspěšnost vystavovatelů zde se prezentujících. Ve čtvrtém kvartále 2011 zde byly zredukovány očekávané hodnoty všech důležitých makroekonomických ukazatelů. Přesto by evropské ekonomiky měly navzdory snížené strmosti dále růst alespoň minimálně. Investiční rozpočty nejdůležitějších zákaznických oborů průmyslu obráběcích strojů zůstávají s více než 7 % v Evropě a více než 5 % v Německu i v příštím roce v růstu. Zejména výroba a zpracování kovů, elektrotechnika, měřicí technika, zdravotní technika, optika, automobilový průmysl a jeho subdodavatelé, výroba ostatních vozidel a výroba strojů investují v Evropě v dvoumístných hodnotách, a totéž platí pro tyto obory i v Německu. Jak naší redakci v rozhovoru začátkem listopadu 2011 sdělil vedoucí oddělení veletrhů svazu VDW Christoph Miller, tento fakt se výrazně projeví na evropské a německé poptávce po obráběcích strojích, která pravděpodobně vzroste o 12 %, resp. 11 %. Především automobilový a letecký průmysl plánuje mnoho strategických investic do nových trhů, technologií i modelů. Z toho bude profitovat i průmysl obráběcích strojů. Proto VDW předpokládá i pro příští rok další růst německé výroby obráběcích strojů.

Metav, či AMB?

Mnoho českých odborníků řeší otázku, na který mezinárodní veletrh by se v příštím roce měli soustředit. Podle Christopha Millera je Metav v roce 2012 nejdůležitější mezinárodní platformou pro zákazníky z oboru kovoobrábění. Oslovuje odborné návštěvníky z oblasti severně od Mohanu, ze zemí Beneluxu, Skandinávie a východní Evropy, kteří nejezdí ani na EMO do Hannoveru, ani na AMB do Stuttgartu. V tom je zásadní rozdíl mezi zdánlivě podobnými veletrhy AMB a Metav – v lokalitě a termínu konání (zářijové AMB je též po odborné stránce podporováno svazem VDW).

IT ve službách veletrhu

Pro návštěvníky veletrhu EMO 2011, majitele iPhonů, připravil svaz VDW velmi užitečnou aplikaci emo2go pro získání kompletních informací o veletrhu, vystavovatelích, doprovodném programu či konkrétní pozici na výstavišti s nejbližší trasou k vytýčenému místu. Aplikace obsahovala celou řadu uživatelských rozhraní pro vkládání poznámek. Obdobná aplikace bude k dispozici i pro návštěvníky Metav 2012.

Esa v rukávu

Ve společném rozhovoru ředitelka projektů Messe Düsseldorf Petra Cullmann upozornila na několik zajímavých akcí, které budou Metav 2012 doprovázet.
Pod názvem Metal meets Medical organizuje společnost Siemens ve spolupráci s partnery speciální expozici zdravotní techniky,
na které se pod heslem Od unikátu k masové produkci prezentují nejrozličnější aplikace z oblasti obrábění kovů pro silně rostoucí trh zdravotní techniky.
Svaz VDW organizuje společně s naším sesterským časopisem Maschinenmarkt a seskupením Carbon Composites Augsburg pod názvem MM CompositesWorld Area speciální výstavu s přednáškovým fórem na téma vláknové kompozity pro lehké konstrukce. Budou se zde prezentovat moderní výrobní a automatizační řešení pro opracování kompozitních materiálů na bázi vláken.

Petra Cullmann, ředitelka veletrhu Metav Dusseldorf

S projektem Maschinenbauer – Job mit Power oslovuje VDW kvalifikovaný dorost pro průmysl obráběcích strojů. Opět bude mládež z technických škol a učilišť informována o povoláních v oboru zpracování kovů, o požadavcích kladených na učně i absolventy inženýrských oborů, o kariérních a finančních možnostech atd.

Paní Cullmann dále zmínila důležitost zdejšího regionu pro vzájemnou spolupráci s Českou republikou a doložila to statistickými čísly. V roce 2010 přijelo na veletrhy v Düsseldorfu 113 českých společností, které prezentovaly své produkty a zařízení na téměř 3 000 m2 výstavní plochy. Pro téměř 5 300 odborníků z České republiky byly specializované veletrhy v Düsseldorfu v loňském roce důvodem vydat se na cestu do Německa.

Roman Dvořák

TOP důvody pro Metav 2012

• Je prvním mezinárodním veletrhem obrábění kovů daného roku v Německu. Pro průmysl obráběcích strojů je Německo s podílem více než jedné třetiny a odhadovaným objemem 5,4 miliardy eur největším trhem v Evropě.
• Je důležitým barometrem investičních záměrů nejrůznějších odběratelů obráběcích strojů. V těchto pohnutých dobách je pro každou společnost rozhodující využít své šance a co nejdříve naplnit knihu zakázek daného roku.
• Uživatelé obráběcích strojů se zde informují o konkrétních novinkách v celém výrobním procesu, od technického nápadu až po hotový díl, a to předtím než své investiční rozpočty zrealizují konkrétními objednávkami.
• Oslovuje především dvě velké skupiny odběratelů průmyslu obráběcích strojů: strojírenství a automobilový průmysl včetně subdodavatelů. Více než 20 tisíc návštěvníků minulého ročníku přišlo pouze z těchto dvou oborů.
• Je nejdůležitější platformou pro uživatele z oboru kovoobrábění severně od Mohanu, z Beneluxu, Skandinávie a východní Evropy.
• Pro 86 procent vystavovatelů je Severní Porýní-Vestfálsko, země vědy a techniky, jako odbytový trh obzvláště zajímavé. Zejména strojírenství je s přibližně 1 600 převážně středně velkými podniky s cca 200 tisíci zaměstnanci jedním z nejdůležitějších aplikačních oborů.
• Poskytuje vystavovatelům ty nejlepší šance na získání nových zákazníků. V roce 2010 více než třetina odborných návštěvníků přišla na Metav poprvé, což znamená 15 tisíc nových potenciálních zákazníků.

Import obráběcích strojů z Německa do ČR, Grafy. (Zdroj: VDW)

Export obráběcích strojů z ČR do Německa,

Grafy. (Zdroj: VDW)

Komentář: Německo se svými 5,4 mld. eur představuje 34% podíl evropské spotřeby obráběcích strojů, jejíž odhad na rok 2012 činí 16 mld. eur. Na 30 % českého exportu je směrováno na německý trh.

Dodavatelé do ČR(bez dílů/příslušenství)
Odběratelé z ČR (bez dílů/příslušenství) Zdroje: úřední statistika zahraničního obchodu ČR, VDW Čísla zboží (HS-Codes): 8456-8463 VDW, září 2011

TOP 5 největších odbytových a dodavatelských zemí České republiky v letech 2006 až 2010

Komentář: Německo je díky svým speciálním strojům již mnoho let nejdůležitějším dodavatelem českého průmyslu, daleko před Itálií, Švýcarskem, USA
a Japonskem. To mj. dokládá vysoké nároky, které český průmysl klade
na moderní, kvalitní výrobní techniku, a také dobré jméno německých strojů
a řešení. Čeští výrobci obráběcích strojů, na 17. místě světového žebříčku, stojí před výzvou: je nutno upevnit pozici na světovém trhu, diverzifikovat odběratelské trhy a opět získat ztracenou půdu v Německu. Pro tyto záměry by mohl nabídnout Metav 2012 dobrou platformu.

Vedoucí oddělení veletrhů německého profesního svazu VDW Christoph Miller v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum potvrdil fakt, že si jejich svaz nechal vypracovat rozsáhlou studii o konkurenceschopnosti německých výrobců do roku 2015 ve srovnání s čínskou produkcí, která je postupně čím dál více technicky vyspělá a začíná být svoji produkcí technologicky soběstačná. Čína je doposud největším odběratelem německé produkce. Ze studie především vyplývá, že němečtí výrobci musí své produkty více diverzifikovat a především se zaměřit na trhy zemí BRIC.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 111240
Datum: 19. 12. 2011
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Seriál
Firmy
Související články
Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Zákaznické dny v Bielefeldu

Před prázdninami se konaly tradiční zákaznické dny v montážním závodě DMG Mori v Bielefeldu. Na pozvání brněnské pobočky DMG Mori Czech se této akce se zúčastnilo též na 50 hostů z České a Slovenské republiky. Všichni účastníci společně odletěli do Paderbornu nacházejícího se nedaleko výrobního závodu.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit