Témata
Reklama

Veletrh Metav, který je od roku 1980 v sudých letech pořádán německým profesním svazem VDW na düsseldorvském výstavišti, prezentuje celý procesní řetězec, od jednotlivých strojů až po kompletní výrobní systémy. Tato odborná akce oslovuje dvě velké skupiny odběratelů průmyslu obráběcích strojů: strojírenství a automobilový průmysl včetně subdodavatelů. Pojďme se blíže seznámit, s čím Metav oslaví své sedmnácté narozeniny ve své termínu od 28. února do 3. března 2012.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Doposud (začátek prosince 2011) se přihlásilo na 500 firem, které si objednaly plochu přes 33 tisíc metrů čtverečních. Vůči minulému ročníku roku 2010 to znamená nárůst plochy o 20 %. K vystavovatelům ze 48 zemí světa se opět přidali i výrobci z České republiky, celkem návštěvníci budou moci navštívit expozice sedmi firem na ploše 466 metrů čtverečních.

Reklama
Reklama

Nejistá Evropa

Veletržní akce se zplna soustřeďuje na evropský trh, a proto ekonomický vývoj v našem regionu hraje rozhodující roli pro investiční záměry uživatelů a tím i úspěšnost vystavovatelů zde se prezentujících. Ve čtvrtém kvartále 2011 zde byly zredukovány očekávané hodnoty všech důležitých makroekonomických ukazatelů. Přesto by evropské ekonomiky měly navzdory snížené strmosti dále růst alespoň minimálně. Investiční rozpočty nejdůležitějších zákaznických oborů průmyslu obráběcích strojů zůstávají s více než 7 % v Evropě a více než 5 % v Německu i v příštím roce v růstu. Zejména výroba a zpracování kovů, elektrotechnika, měřicí technika, zdravotní technika, optika, automobilový průmysl a jeho subdodavatelé, výroba ostatních vozidel a výroba strojů investují v Evropě v dvoumístných hodnotách, a totéž platí pro tyto obory i v Německu. Jak naší redakci v rozhovoru začátkem listopadu 2011 sdělil vedoucí oddělení veletrhů svazu VDW Christoph Miller, tento fakt se výrazně projeví na evropské a německé poptávce po obráběcích strojích, která pravděpodobně vzroste o 12 %, resp. 11 %. Především automobilový a letecký průmysl plánuje mnoho strategických investic do nových trhů, technologií i modelů. Z toho bude profitovat i průmysl obráběcích strojů. Proto VDW předpokládá i pro příští rok další růst německé výroby obráběcích strojů.

Metav, či AMB?

Mnoho českých odborníků řeší otázku, na který mezinárodní veletrh by se v příštím roce měli soustředit. Podle Christopha Millera je Metav v roce 2012 nejdůležitější mezinárodní platformou pro zákazníky z oboru kovoobrábění. Oslovuje odborné návštěvníky z oblasti severně od Mohanu, ze zemí Beneluxu, Skandinávie a východní Evropy, kteří nejezdí ani na EMO do Hannoveru, ani na AMB do Stuttgartu. V tom je zásadní rozdíl mezi zdánlivě podobnými veletrhy AMB a Metav – v lokalitě a termínu konání (zářijové AMB je též po odborné stránce podporováno svazem VDW).

IT ve službách veletrhu

Pro návštěvníky veletrhu EMO 2011, majitele iPhonů, připravil svaz VDW velmi užitečnou aplikaci emo2go pro získání kompletních informací o veletrhu, vystavovatelích, doprovodném programu či konkrétní pozici na výstavišti s nejbližší trasou k vytýčenému místu. Aplikace obsahovala celou řadu uživatelských rozhraní pro vkládání poznámek. Obdobná aplikace bude k dispozici i pro návštěvníky Metav 2012.

Esa v rukávu

Ve společném rozhovoru ředitelka projektů Messe Düsseldorf Petra Cullmann upozornila na několik zajímavých akcí, které budou Metav 2012 doprovázet.
Pod názvem Metal meets Medical organizuje společnost Siemens ve spolupráci s partnery speciální expozici zdravotní techniky,
na které se pod heslem Od unikátu k masové produkci prezentují nejrozličnější aplikace z oblasti obrábění kovů pro silně rostoucí trh zdravotní techniky.
Svaz VDW organizuje společně s naším sesterským časopisem Maschinenmarkt a seskupením Carbon Composites Augsburg pod názvem MM CompositesWorld Area speciální výstavu s přednáškovým fórem na téma vláknové kompozity pro lehké konstrukce. Budou se zde prezentovat moderní výrobní a automatizační řešení pro opracování kompozitních materiálů na bázi vláken.

Petra Cullmann, ředitelka veletrhu Metav Dusseldorf

S projektem Maschinenbauer – Job mit Power oslovuje VDW kvalifikovaný dorost pro průmysl obráběcích strojů. Opět bude mládež z technických škol a učilišť informována o povoláních v oboru zpracování kovů, o požadavcích kladených na učně i absolventy inženýrských oborů, o kariérních a finančních možnostech atd.

Paní Cullmann dále zmínila důležitost zdejšího regionu pro vzájemnou spolupráci s Českou republikou a doložila to statistickými čísly. V roce 2010 přijelo na veletrhy v Düsseldorfu 113 českých společností, které prezentovaly své produkty a zařízení na téměř 3 000 m2 výstavní plochy. Pro téměř 5 300 odborníků z České republiky byly specializované veletrhy v Düsseldorfu v loňském roce důvodem vydat se na cestu do Německa.

Roman Dvořák

TOP důvody pro Metav 2012

• Je prvním mezinárodním veletrhem obrábění kovů daného roku v Německu. Pro průmysl obráběcích strojů je Německo s podílem více než jedné třetiny a odhadovaným objemem 5,4 miliardy eur největším trhem v Evropě.
• Je důležitým barometrem investičních záměrů nejrůznějších odběratelů obráběcích strojů. V těchto pohnutých dobách je pro každou společnost rozhodující využít své šance a co nejdříve naplnit knihu zakázek daného roku.
• Uživatelé obráběcích strojů se zde informují o konkrétních novinkách v celém výrobním procesu, od technického nápadu až po hotový díl, a to předtím než své investiční rozpočty zrealizují konkrétními objednávkami.
• Oslovuje především dvě velké skupiny odběratelů průmyslu obráběcích strojů: strojírenství a automobilový průmysl včetně subdodavatelů. Více než 20 tisíc návštěvníků minulého ročníku přišlo pouze z těchto dvou oborů.
• Je nejdůležitější platformou pro uživatele z oboru kovoobrábění severně od Mohanu, z Beneluxu, Skandinávie a východní Evropy.
• Pro 86 procent vystavovatelů je Severní Porýní-Vestfálsko, země vědy a techniky, jako odbytový trh obzvláště zajímavé. Zejména strojírenství je s přibližně 1 600 převážně středně velkými podniky s cca 200 tisíci zaměstnanci jedním z nejdůležitějších aplikačních oborů.
• Poskytuje vystavovatelům ty nejlepší šance na získání nových zákazníků. V roce 2010 více než třetina odborných návštěvníků přišla na Metav poprvé, což znamená 15 tisíc nových potenciálních zákazníků.

Import obráběcích strojů z Německa do ČR, Grafy. (Zdroj: VDW)

Export obráběcích strojů z ČR do Německa,

Grafy. (Zdroj: VDW)

Komentář: Německo se svými 5,4 mld. eur představuje 34% podíl evropské spotřeby obráběcích strojů, jejíž odhad na rok 2012 činí 16 mld. eur. Na 30 % českého exportu je směrováno na německý trh.

Dodavatelé do ČR(bez dílů/příslušenství)
Odběratelé z ČR (bez dílů/příslušenství) Zdroje: úřední statistika zahraničního obchodu ČR, VDW Čísla zboží (HS-Codes): 8456-8463 VDW, září 2011

TOP 5 největších odbytových a dodavatelských zemí České republiky v letech 2006 až 2010

Komentář: Německo je díky svým speciálním strojům již mnoho let nejdůležitějším dodavatelem českého průmyslu, daleko před Itálií, Švýcarskem, USA
a Japonskem. To mj. dokládá vysoké nároky, které český průmysl klade
na moderní, kvalitní výrobní techniku, a také dobré jméno německých strojů
a řešení. Čeští výrobci obráběcích strojů, na 17. místě světového žebříčku, stojí před výzvou: je nutno upevnit pozici na světovém trhu, diverzifikovat odběratelské trhy a opět získat ztracenou půdu v Německu. Pro tyto záměry by mohl nabídnout Metav 2012 dobrou platformu.

Vedoucí oddělení veletrhů německého profesního svazu VDW Christoph Miller v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum potvrdil fakt, že si jejich svaz nechal vypracovat rozsáhlou studii o konkurenceschopnosti německých výrobců do roku 2015 ve srovnání s čínskou produkcí, která je postupně čím dál více technicky vyspělá a začíná být svoji produkcí technologicky soběstačná. Čína je doposud největším odběratelem německé produkce. Ze studie především vyplývá, že němečtí výrobci musí své produkty více diverzifikovat a především se zaměřit na trhy zemí BRIC.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 111240
Datum: 19. 12. 2011
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Seriál
Firmy
Související články
EMO Hannover 2013, část 4 - řezné nástroje a komponenty II.

Přesto, že se veletrh EMO konal již v září, jeho přesah je velký a my i v tomto vydání přinášíme další sérii profesně zaměřených pohledů na prezentované exponáty v příslušných komoditách. Oblast řezných nástrojů je jednou z největších nomenklatur a proto se nám v minulém vydání nepodařilo do jednoho příspěvku vměstnant vše podstatné, pokračujeme tedy i nyní. Dnes oblast řezných nástrojů ukončíme a to představením závitořezných nástrojů, břitových destiček, materiálů a povlaků a na závěr pak nástrojových a obráběcích systémů.

EMO Hannover 2013, část 5 - upínače a vybavení obráběcích strojů

Další část našeho dnešního pohledu na největší světový veletrh v komoditě obrábění - EMO, se věnuje komponentám, jež napomáhají efektivně využívat potenciál stroje nebo obráběcího centra a slouží jako základny pro montážní nebo upínací přípravky.

EMO Hannover 2013, část 3 - řezné nástroje

Výběr z prezentovaných řezných nástrojů, řezných materiálů a povlaků, upínacích a dalších prostředků technologií obrábění nejen na EMO 2013 v Hannoveru ukázal jejich aktuální technickou úroveň, ale současně uživatelům nabídl nové možnosti jejich praktického uplatnění. Jaké novinky zde tedy mimo jiné byly v obrovské záplavě řezných nástrojů prezentovány?

Související články
EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO Hannover v příbězích

Odevzdáváme do tiskárny toto vydání a EMO má za sebou další ročník, jenž se po dvou letech konal opět v Hannoveru. Jaký byl? Samozřejmě jako vždy tím největším, co lze ve světě obráběcích strojů vidět na jednom místě. A nikdo vlastně ani nečekal nic jiného - dva tisíce sto vystavovatelů a na sto padesát tisíc návštěvníků je zde standardem. Prostě jsme si zvykli, že EMO pod taktovkou svazu VDW je synonymem všech superlativů a nemusí to být vždy jen v době konjunktury. Pojďme komentovanými příběhy nahlédnout na zajímavé momenty a místa. V následujících vydáních MM pak budeme tradičně postupně přinášet tematické pohledy na prezentované novinky.

Inteligence ve výrobě, EMO Hannover 2013

Přední světový veletrh zpracování kovů EMO Hannover 2013 se tentokráte uskuteční od 16. do 21. září 2013. Od jeho prvního konání v roce 1975 bezesporu plynule rozvíjí a upevňuje svůj věhlas největšího a nejvýznamnějšího světového inovačního fóra zpracování kovů. Letos je očekáváno opět na 140 tisíc návštěvníků, jenž přivítají expozice 2 000 firem na čisté ploše 180 tisíc metrů čtverečních. Hlavním letošním tématem je inteligentní výroba.

Obráběči v Istanbulu

Jednou ze stále trochu ekonomicky rostoucích evropských zemí je Turecko. Nejedna zahraniční firma "objevila" kouzlo jeho trhu i výrobní potenciál. Do Turecka umístily část své výroby firmy vyrábějící méně technicky náročné zařízení i například výrobci leteckých motorů. A právě v Turecku se ve slavném městě ležícím na dvou kontinentech se uskutečnil veletrh obráběcích strojů Maktek.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Inovativní produkce a produkce s efektivním využíváním zdrojů

Na přelomu února až března 2013 se v lipských veletržních halách opět setkají vystavovatelé veletržní kombinace strojírenského veletrhu intec a subdodavatelského veletrhu Zuliefermesse z branže kovozpracujícího, zpracovatelského a subdodavatelského průmyslu.

Němci oprávněně s bradou vzhůru

"Do roka a do dne" vám zase ukážeme, proč jsme ekonomičtí lídři Evropy. Takovýto slogan klidně mohl viset u východu končícího loňského veletrhu EMO. Žijící Jirásek či Kozina by si pravděpodobně na toto pověstné sousloví dělali právní nároky. Jisté je, že zatímco čtenáři románu opájejíce se bojem vlastenců s německým živlem spontánně metali typické sekyrky, ve stejné době pár kilometrů na západ pan Daimler a Benz rozjížděli firmu na výrobu automobilů. A od té doby je jeden region znám díky trojcípé hvězdě (a černému koni na žlutém podkladě), druhý tím, že si tam lidé "nasazují" psí hlavy.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit