Témata

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Reklama

Materiály jsou velmi rozsáhlý pojem, ale ve spojení s výrobní technikou na veletrhu EMO lze prezentované materiály rozdělit do několika základních skupin. Velkou tvořily materiály určené pro nástroje realizující výrobní operace. Nabízeny byly jak ve formě polotovarů, tak i koncových výrobků. Patří sem nástrojové oceli, materiály pro práškovou metalurgii, brousicí (abrazivní) materiály, materiálové povlaky atd. Tito vystavovatelé se povětšinou vměstnali do kategorie nástroje.

Reklama
Reklama
Reklama
1. Nabídka ušlechtilých materiálů pro letecký průmysl (fa ATI Aerospace)

Samozřejmě že i výrobci – subdodavatelé litinových (na bázi železa a uhlíku) částí strojů – byli přítomni. Sice jen v omezené míře s ohledem na velké množství sléváren litiny, jež na světě existují. Důvod malého počtu přítomných sléváren je jednak ve faktu, že nejde o slévárenský veletrh, ale zejména v tom, že účast na veletrhu je podmíněna stanovami organizace Cecimo. A ty firma odlévající ozdobné lavičky, patníky, lampy a poklopy na kanály nesplní. Z České republiky slévárenský obor reprezentovala ZPS – Slévárna. Vedle oceli a litin, mosazi, bronzu atd. byly na mnoha místech nabízeny materiály specifických vlastností, jako je titan, rene, inconel atd. Tyto ušlechtilé materiály a slitiny se však v konstrukci obráběcích strojů uplatňují velmi zřídka.

2a. Pohled na část rámu nabízeného firmou Durcrete.2b. Detail na konstrukční a technologické možnosti betonových rámů Durcrete. Prosím udělat u 2b detailní pohled/výřez viz obr.

Další skupinou jsou materiály určené pro stavbu strojů (nosné struktury) a jejich dílčí části (kluzná pouzdra, části výměníku nástrojů, silové prvky, krycí měchy). Tato skupina je předmětem našeho zájmu. Ze zbývajících, do těchto dvou skupin nezařaditelných materiálů (a materiálových technologií) lze vytvořit skupinu jednoduše nazvanou „ostatní“. Rozhodně však nejde o materiály, které by měly být mimo oblast technikova zájmu. Statistiky uvádějí, že vystavovatelů nabízejících materiály, s nimi spojené technologie a know-how jako produkt nabízelo 49 vystavovatelů z celkového počtu více než 2 000. Jen část z nich by se dala vměstnat do kategorie firem nabízející tzv. nekonvenční materiály.

Betony, polymerbetony a žula

První skupina prezentovaných materiálů je tvořena betony a polymerbetony. Výrobci těchto materiálů jsou hákliví na pojmenování svých výrobků, přičemž jejich ostentativnost při nesprávném označení jejich licí směsi roste s množstvím chemie ve směsi obsažené. Stejně jako v běžné strojařské mluvě je „vše lité“ vyrobeno z litiny, v lepším případě dojde na ocelolitiny (to když má být verbálně naznačeno, že daná součástka přeci jen o něco víc vydrží), nekovovým materiálům určených pro výrobu rámů obráběcích strojů litím je souzeno pojmenování beton. V lepším případě žula, to pokud byla vzata z matky Země. Technikova mluva tímto nikterak nesnižuje respekt k těmto materiálům, zvláště když jim pomáhají uspět na globálním trhu (viz Toshulin a jejich stroje z betonu).

Polymerbetonové rámy obráběcích strojů vystavovala firma Epucret (Německo). Technologie výroby, podle deklarovaných vlastností, dospěla tak daleko, že litím jsou vyráběny funkční plochy na hotovo bez potřeby dalšího obrábění. Firma nabízí několik materiálových směsí, ale ne všechny jsou určeny pro lití.

Firma Schneeberger část stánku, vedle lineární techniky, která je dlouhodobě její hlavní výrobní technikou, věnovala své dceřiné firmě Schneeberger Mineralgusstechnik (Německo, ČR) a jejím polymerbetonovým výrobkům. Základem je pojivo – pryskyřice – a kamenivo. Mimochodem, pobočka této firmy se nachází v Chebu. Vystavována byla část rámu a prezentován výrobní postup.

3a. Zařízení SLM 250 firmy Renishaw

Vlastní polymerbeton nabízí firma Innotool Austria (Rakousko), která jej využívá pro svůj výrobní program, jímž jsou upínací přípravky, palety a upínací desky. Nosná část je vyrobena ze směsi epoxidu a přírodní horniny, do ní jsou zality potřebné funkční části z oceli. Firma realizuje i vylévání kovových dílců (svěřenců) pro zvýšení jejich tuhosti a tlumení.

3b. Příklad kovového dílce vyrobeného technologií Selective Lasr Melting (fa Renishaw)

Nosné struktury mohou být vyráběny ze žuly. Dílce z tohoto přírodního materiálu nabízela firma Mikroplan (Itálie). Zároveň nabízí umělý granit s obchodním označením Celith a speciální SiSic (karbid křemíku), který se hodí spíše pro dílce (obložení) s vysokou odolností proti otěru než pro nosné dílce.
Obdobný výrobní program má firma Durcrete (Německo). Nabízí Ultra High Performance Concrete, jež je založen na cementové bázi. Předepínaní betonu, zalévání výztuží, závitových pouzder, trubek pro vedení médií i kabeláží a realizace dalších konstrukčně-technologických „vychytávek“ se uplatňuje i u této materiálové varianty betonu. Na cementové bázi rámy strojů vyrábí například firma Bögl-Reitz (Německo) a materiál nese obchodní jméno Hipercon. Tato firma však na EMO v loňském roce nevystavovala.

Vláknové kompozity

Další skupinu nekonvenčních (nekovových materiálů) tvořily kompozitní materiály. Českou republiku reprezentovala firma Compotech Plus. Nepřehlédnutelný stánek se nacházel v hale 13, kde vystavovala řada dalších světoznámých včetně českých výrobců. Firma Compotech Plus představovala řadu fyzických exponátů, které si mohl návštěvník veletrhu osahat, proklepat, zatížit. Postery vysvětlující technologii výroby, mechanické vlastnosti a příklady užití podtrhovaly světovou významnost a působnost sušické firmy. Jako vrchol umu výroby dílců z vláknových kompozitů vystavovaných na EMO 2011 lze považovat těleso sférické hlavy realizované pro firmu EIMA. Fyzicky byla k vidění na stánku výrobce těchto obráběcích center.

Obdobný výrobní program jako Compotech má firma Xperion Components (Německo). Stánek byl větší, přehlednější, avšak méně odborně koncipován. Zajímavým exponátem byl X-Beam, jehož vnější plášť tvořil vláknový kompozit a vnitřní prostor byl vyplněn pěnou. V konstrukčních realizacích obráběcích strojů se objevují sendvičové struktury sestávající buď z vícevrstvého pláště, nebo obvodového pláště uvnitř vyplněného hliníkovou pěnou. Na veletrhu byly k vidění praktické realizace například u firmy Mikromat.

Laserové tavení kovu

Zajímavou, přitom velmi tvarově a prostorově složitou nosnou strukturu – například nosného rámu navrženého pomocí topologické optimalizace, může vyrobit firma Renishaw pomocí zařízení SLM 250. Laserem tavený kov dokáže vytvořit úchvatné kompozice. I když tato technologie zatím patří do kategorie rapid prototyping, není pochyb, že díky tomu, že je touto technologií zpracováván kov, dojde k bouřlivému vývoji a pravděpodobně i k masovému nasazení v oborech kusové výroby, jednorázové výrobě implantátů apod.

EMO je veletrh, na kterém se prezentují výrobci zejména obráběcích strojů pro třískové obrábění. Stranou nezůstávají ani jiné výrobní technologie a pro ně určené stroje. V několika halách jsou prezentovány nástroje a jejich výrobci a velkou skupinu vystavovatelů tvoří výrobci komponent a konstrukčních celků používaných při stavbě strojů. Producenti měření techniky a výrobci softwaru a hardwaru, jež jsou nezbytné pro oživení strojů, patří rovněž mezi stěžejní vystavovatele. Vedle všech těchto zmíněných firem obvykle velmi dobře viditelných se jako zrníčka písku nacházely právě firmy nabízející materiály, z nichž některé jsme se vám v tomto příspěvku pokusili přiblížit.

Lubomír W. Novotný
Hannover, Německo

lubomir.novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 120350
Datum: 13. 03. 2012
Rubrika: Výroba / Obrábění
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Horké komory pro práci s radioaktivním materiálem

V Řeži u Prahy bylo vybudováno nové výzkumné centrum, jehož součástí byla také výstavba kom-plexu horkých komor. Účelem výstavby bylo vytvořit pracoviště pro bezpečnou práci s vysoce radi-oaktivním materiálem. Po pěti letech budování se na začátku roku 2017 podařilo úspěšně zahájit aktivní provoz laboratoří, které jsou schopné zpracování, mechanického testování a mikrostrukturní analýzy radioaktivních materiálů (tlakové nádoby, vnitřní vestavby reaktorů, pokrytí paliva) s aktivi-tou až 300 TBq 60Co, materiálů pro reaktory III. a IV. generace a fúzní reaktory.

Výuka a výzkum aditivních technologií

Inovativní výrobní technologie nacházejí své místo také v technickém vzdělávání. Do svých osnov je dříve či později zakomponovaly všechny technické vysoké školy. Avšak pořízení nákladných technologií se neobejde bez podpory ze strany průmyslového výzkumu. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze nyní disponují úplně novým zařízením M2 cusing pro výrobu dílů metodou DMLS německého výrobce Concept Laser, dnes působící pod značkou GE Additive. Stroj dodala společnost Misan a technologie slouží primárně pro výzkum v leteckém průmyslu.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Aditivní výroba unikátních řezných nástrojů

Aditivní technologie jsou jedním z nosných pilířů Průmyslu 4.0. Od roku 2014, kdy v ČR 3D tisk kovů odstartoval „ve velkém“, byla o této problematice napsána celá řada publikací, díky nimž je tato technologie považována za poměrně známou. Jedním z průkopníků 3D tisku v ČR je firma Innomia, která přinášela informace o technologii DMLS do povědomí českého průmyslu již několik let před tímto zmiňovaných boomem.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Průmyslové využití nejvýkonnějších laserů

Již několik desetiletí jsme svědky postupného nabývání významu a upevňování pozice laserů nejen v průmyslových provozech, ale i ve zdravotnictví, metrologii a mnoha dalších oblastech. Na stránkách tohoto vydání je uvedeno hned několik možností jejich využití, všechny jsou však velmi vzdálené možnostem laserů vyvíjených v centru HiLASE. V Dolních Břežanech u Prahy totiž vyvíjejí „superlasery“.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit