Témata

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Reklama

Materiály jsou velmi rozsáhlý pojem, ale ve spojení s výrobní technikou na veletrhu EMO lze prezentované materiály rozdělit do několika základních skupin. Velkou tvořily materiály určené pro nástroje realizující výrobní operace. Nabízeny byly jak ve formě polotovarů, tak i koncových výrobků. Patří sem nástrojové oceli, materiály pro práškovou metalurgii, brousicí (abrazivní) materiály, materiálové povlaky atd. Tito vystavovatelé se povětšinou vměstnali do kategorie nástroje.

Reklama
Reklama
1. Nabídka ušlechtilých materiálů pro letecký průmysl (fa ATI Aerospace)

Samozřejmě že i výrobci – subdodavatelé litinových (na bázi železa a uhlíku) částí strojů – byli přítomni. Sice jen v omezené míře s ohledem na velké množství sléváren litiny, jež na světě existují. Důvod malého počtu přítomných sléváren je jednak ve faktu, že nejde o slévárenský veletrh, ale zejména v tom, že účast na veletrhu je podmíněna stanovami organizace Cecimo. A ty firma odlévající ozdobné lavičky, patníky, lampy a poklopy na kanály nesplní. Z České republiky slévárenský obor reprezentovala ZPS – Slévárna. Vedle oceli a litin, mosazi, bronzu atd. byly na mnoha místech nabízeny materiály specifických vlastností, jako je titan, rene, inconel atd. Tyto ušlechtilé materiály a slitiny se však v konstrukci obráběcích strojů uplatňují velmi zřídka.

2a. Pohled na část rámu nabízeného firmou Durcrete.2b. Detail na konstrukční a technologické možnosti betonových rámů Durcrete. Prosím udělat u 2b detailní pohled/výřez viz obr.

Další skupinou jsou materiály určené pro stavbu strojů (nosné struktury) a jejich dílčí části (kluzná pouzdra, části výměníku nástrojů, silové prvky, krycí měchy). Tato skupina je předmětem našeho zájmu. Ze zbývajících, do těchto dvou skupin nezařaditelných materiálů (a materiálových technologií) lze vytvořit skupinu jednoduše nazvanou „ostatní“. Rozhodně však nejde o materiály, které by měly být mimo oblast technikova zájmu. Statistiky uvádějí, že vystavovatelů nabízejících materiály, s nimi spojené technologie a know-how jako produkt nabízelo 49 vystavovatelů z celkového počtu více než 2 000. Jen část z nich by se dala vměstnat do kategorie firem nabízející tzv. nekonvenční materiály.

Betony, polymerbetony a žula

První skupina prezentovaných materiálů je tvořena betony a polymerbetony. Výrobci těchto materiálů jsou hákliví na pojmenování svých výrobků, přičemž jejich ostentativnost při nesprávném označení jejich licí směsi roste s množstvím chemie ve směsi obsažené. Stejně jako v běžné strojařské mluvě je „vše lité“ vyrobeno z litiny, v lepším případě dojde na ocelolitiny (to když má být verbálně naznačeno, že daná součástka přeci jen o něco víc vydrží), nekovovým materiálům určených pro výrobu rámů obráběcích strojů litím je souzeno pojmenování beton. V lepším případě žula, to pokud byla vzata z matky Země. Technikova mluva tímto nikterak nesnižuje respekt k těmto materiálům, zvláště když jim pomáhají uspět na globálním trhu (viz Toshulin a jejich stroje z betonu).

Polymerbetonové rámy obráběcích strojů vystavovala firma Epucret (Německo). Technologie výroby, podle deklarovaných vlastností, dospěla tak daleko, že litím jsou vyráběny funkční plochy na hotovo bez potřeby dalšího obrábění. Firma nabízí několik materiálových směsí, ale ne všechny jsou určeny pro lití.

Firma Schneeberger část stánku, vedle lineární techniky, která je dlouhodobě její hlavní výrobní technikou, věnovala své dceřiné firmě Schneeberger Mineralgusstechnik (Německo, ČR) a jejím polymerbetonovým výrobkům. Základem je pojivo – pryskyřice – a kamenivo. Mimochodem, pobočka této firmy se nachází v Chebu. Vystavována byla část rámu a prezentován výrobní postup.

3a. Zařízení SLM 250 firmy Renishaw

Vlastní polymerbeton nabízí firma Innotool Austria (Rakousko), která jej využívá pro svůj výrobní program, jímž jsou upínací přípravky, palety a upínací desky. Nosná část je vyrobena ze směsi epoxidu a přírodní horniny, do ní jsou zality potřebné funkční části z oceli. Firma realizuje i vylévání kovových dílců (svěřenců) pro zvýšení jejich tuhosti a tlumení.

3b. Příklad kovového dílce vyrobeného technologií Selective Lasr Melting (fa Renishaw)

Nosné struktury mohou být vyráběny ze žuly. Dílce z tohoto přírodního materiálu nabízela firma Mikroplan (Itálie). Zároveň nabízí umělý granit s obchodním označením Celith a speciální SiSic (karbid křemíku), který se hodí spíše pro dílce (obložení) s vysokou odolností proti otěru než pro nosné dílce.
Obdobný výrobní program má firma Durcrete (Německo). Nabízí Ultra High Performance Concrete, jež je založen na cementové bázi. Předepínaní betonu, zalévání výztuží, závitových pouzder, trubek pro vedení médií i kabeláží a realizace dalších konstrukčně-technologických „vychytávek“ se uplatňuje i u této materiálové varianty betonu. Na cementové bázi rámy strojů vyrábí například firma Bögl-Reitz (Německo) a materiál nese obchodní jméno Hipercon. Tato firma však na EMO v loňském roce nevystavovala.

Vláknové kompozity

Další skupinu nekonvenčních (nekovových materiálů) tvořily kompozitní materiály. Českou republiku reprezentovala firma Compotech Plus. Nepřehlédnutelný stánek se nacházel v hale 13, kde vystavovala řada dalších světoznámých včetně českých výrobců. Firma Compotech Plus představovala řadu fyzických exponátů, které si mohl návštěvník veletrhu osahat, proklepat, zatížit. Postery vysvětlující technologii výroby, mechanické vlastnosti a příklady užití podtrhovaly světovou významnost a působnost sušické firmy. Jako vrchol umu výroby dílců z vláknových kompozitů vystavovaných na EMO 2011 lze považovat těleso sférické hlavy realizované pro firmu EIMA. Fyzicky byla k vidění na stánku výrobce těchto obráběcích center.

Obdobný výrobní program jako Compotech má firma Xperion Components (Německo). Stánek byl větší, přehlednější, avšak méně odborně koncipován. Zajímavým exponátem byl X-Beam, jehož vnější plášť tvořil vláknový kompozit a vnitřní prostor byl vyplněn pěnou. V konstrukčních realizacích obráběcích strojů se objevují sendvičové struktury sestávající buď z vícevrstvého pláště, nebo obvodového pláště uvnitř vyplněného hliníkovou pěnou. Na veletrhu byly k vidění praktické realizace například u firmy Mikromat.

Laserové tavení kovu

Zajímavou, přitom velmi tvarově a prostorově složitou nosnou strukturu – například nosného rámu navrženého pomocí topologické optimalizace, může vyrobit firma Renishaw pomocí zařízení SLM 250. Laserem tavený kov dokáže vytvořit úchvatné kompozice. I když tato technologie zatím patří do kategorie rapid prototyping, není pochyb, že díky tomu, že je touto technologií zpracováván kov, dojde k bouřlivému vývoji a pravděpodobně i k masovému nasazení v oborech kusové výroby, jednorázové výrobě implantátů apod.

EMO je veletrh, na kterém se prezentují výrobci zejména obráběcích strojů pro třískové obrábění. Stranou nezůstávají ani jiné výrobní technologie a pro ně určené stroje. V několika halách jsou prezentovány nástroje a jejich výrobci a velkou skupinu vystavovatelů tvoří výrobci komponent a konstrukčních celků používaných při stavbě strojů. Producenti měření techniky a výrobci softwaru a hardwaru, jež jsou nezbytné pro oživení strojů, patří rovněž mezi stěžejní vystavovatele. Vedle všech těchto zmíněných firem obvykle velmi dobře viditelných se jako zrníčka písku nacházely právě firmy nabízející materiály, z nichž některé jsme se vám v tomto příspěvku pokusili přiblížit.

Lubomír W. Novotný
Hannover, Německo

lubomir.novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 120350
Datum: 13. 03. 2012
Rubrika: Výroba / Obrábění
Seriál
Firmy
Související články
EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Související články
Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Výroba strojů v čínském pojetí

V minulém vydání MM Průmyslové spektra jsme vám přinesli rozsáhlý pohled na čínský průmysl a reflexe pekingského veletrhu obráběcích strojů CIMT 2013. Dnes pohledem na tento veletrh pokračujeme a zaměřujeme se především na oblast automatizace čínskými firmami zde prezentovanou.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Horké komory pro práci s radioaktivním materiálem

V Řeži u Prahy bylo vybudováno nové výzkumné centrum, jehož součástí byla také výstavba kom-plexu horkých komor. Účelem výstavby bylo vytvořit pracoviště pro bezpečnou práci s vysoce radi-oaktivním materiálem. Po pěti letech budování se na začátku roku 2017 podařilo úspěšně zahájit aktivní provoz laboratoří, které jsou schopné zpracování, mechanického testování a mikrostrukturní analýzy radioaktivních materiálů (tlakové nádoby, vnitřní vestavby reaktorů, pokrytí paliva) s aktivi-tou až 300 TBq 60Co, materiálů pro reaktory III. a IV. generace a fúzní reaktory.

Veletrh obrábění v novém pojetí

Máme za sebou (doufejme) vynucené období veletržního půstu. Mezi průkopníky, kteří se v oblasti strojírenství rozhodli nepříjemnou realitu téměř roku a půl změnit, patří společnost Ceratizit, která se svými partnery uspořádala v technickém centru třídenní akci nazvanou Veletrh obrábění. Pojďme se podívat, jak to zde vypadalo.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit