Témata
Reklama

Srdce obrábění kovů bije ve Stuttgartu

Na AMB se od 18. do 22. září již po devatenácté sejdou odborníci na třískové obrábění kovů. Více než 1 500 vystavovatelů představí výsledky svého vývoje a inovace na hrubé výstavní ploše více než 120 000 m2. Vypadá to dobře, AMB 2018 bude největší veletrh AMB všech dob.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly

AMB využil v minulých letech beze zbytku veškerou kapacitu výstaviště a také v roce 2018 bude i přes rozšíření plochy opět kompletně obsazen. Nová hala Paula Horna (hala 10) poskytuje 15 000 m2 hrubé výstavní plochy – uspokojuje tak poptávku ze strany vystavovatelů a zvyšuje atraktivitu pro návštěvníky veletrhu AMB představením ještě více produktů a inovací.

Reklama
Reklama
Reklama

Mimořádná výstava a kongres Digital Way

Organizováním v pořadí 1. mimořádné výstavy Digital Way a navazujícího kongresu ukazuje strojírenský veletrh AMB cesty, jak mohou průmyslové podniky využít pomocí současné digitální technologie potenciály digitalizace. AMB si jako platforma pro poskytovatele a uživatele klade za cíl umožnit jim orientovat se v problematice, jak lze splnit požadavky na větší růst obratu a úspory nákladů především zvýšenou produktivitou pracovníků a zvýšením efektivity strojů. Gunnar Mey, vedoucí oddělení průmyslu v Messe Stuttgart, je konkrétní: „Firmy chtějí vědět, jak mohou realizovat Průmysl 4.0 a digitalizaci ve výrobě. Kteří poskytovatelé řešení již úspěšně realizovali projekty? Jaké aplikace nebo modely existují a jaké jsou pro daný podnik relevantní? Digital Way v rámci mezinárodního strojírenského veletrhu AMB 2018 svede dohromady nabídky a poptávky zaměřené na nalezení řešení.“

Na AMB 2018 ve Stuttgartu se očekává cca 90 000 internacionálních odborných návštěvníků, kterým budou představeny inovace a další trendy vývoje týkající se třískových a nekonvenčních obráběcích strojů, přesných nástrojů, měřicí techniky a zajištění kvality, robotů, manipulační techniky pro obrobky a nástroje, průmyslového softwaru a inženýringu, součástí, konstrukčních celků a příslušenství. Veletrh AMB 2018 podporují jako ideoví garanti VDMA Fachverband Präzisionswerkzeuge, VDMA Fachverband Software und Digitalisierung a VDW Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken.

Mimořádná výstava Digital Way ukazuje cesty, jak mohou průmyslové podniky využít pomocí současné digitální technologie potenciály digitalizace.

Struktura německého průmyslu přesných nástrojů (VDMA)

Přesné nástroje Made in Germany mají v mezinárodním měřítku skvělou pověst. Používají se po celém světě v obráběcích strojích a nasazují se v mnoha odvětvích obrábění kovů a zpracování plastů. V roce 2017 bylo dosaženo 7% růstu obratu. Tím objem obratu výrazně překročil hranici 10 miliard eur. Odvětví výroby nástrojů zvýšilo v minulém roce dodávky do zahraničí o 12 %. Odlišné tempo růstu mezi vnitřním trhem a exportem u obráběcích nástrojů se odráží také ve vývoji obou největších odběratelů – strojírenského a automobilového průmyslu. Sice německý strojírenský průmysl rostl celkově o 3 %, ale celosvětově se růst produkce strojů vyznačoval dvojnásobným tempem, tedy 6 %. Hlavním hnacím motorem byla Čína.

Němečtí zákazníci a trhy

USA v minulém roce s nepatrným náskokem obhájily před Čínou první místo na žebříčku hodnotícím export strojírenského průmyslu. Vývoz do Spojených států vzrostl o 11,6 % na téměř 18 miliard eur. Druhé místo obsadila znovu Čína s nárůstem ve výši 22,6 %, což v hodnotě exportu znamená 17,4 miliardy eur. Celkově vyvezli výrobci strojů a zařízení z Německa zboží v hodnotě 168,1 miliardy eur na cílové trhy po celém světě – zvýšení o nominálních 7,9 %, resp. o 12,3 miliardy eur. Česká republika obsadila osmé místo v žebříčku deseti nejvýznamnějších odbytových trhů hned za Rakouskem. Po mírném poklesu poptávky v roce 2016 došlo v roce 2017 opět k výraznému zvýšení a bylo dosaženo nové rekordní úrovně. Díky nárůstu o 11 % byly v roce 2017 poprvé vyvezeny nástroje v hodnotě přesahující téměř 300 milionů eur. A to i přesto, že s odstupem nejdůležitější produktová skupina vstřikovacích nástrojů v objemu dodávek stagnovala. Nárůst zaznamenalo tváření a obrábění kovů. České dodávky nástrojů do Německa vykazují již čtvrtý rok po sobě nárůst. Zde velmi posílily v tomto směru důležité vstřikovací nástroje. Celkově se dovoz nástrojů z České republiky zvýšil o 7 % a dosáhl objemu téměř 170 milionů eur. Vývoz na Slovensko již řadu let trvale stoupá. Zejména u dvou velmi důležitých skupin produktů – tvářecí a vstřikovací nástroje – se zvýšil objem exportu o polovinu, nebo se dokonce více než zdvojnásobil. Přípravky naopak zaznamenaly pokles. Celkově dosáhly německé dodávky nástrojů na Slovensko v roce 2017 růstu o čtvrtinu a tím objemu 130 milionů eur. Také opačným směrem, tedy u dodávek ze Slovenska do Německa, bylo v roce 2017 dosaženo velmi silného růstu a nové rekordní úrovně. Slováci dodali do Německa nástroje v celkové hodnotě 45 milionů eur. Nejdůležitější zboží přitom představovaly tvářecí nástroje, držáky obrobků a vstřikovací nástroje. Právě vstřikovací nástroje zaznamenaly impozantní růst.

V roce 2018 lze očekávat, že segment obráběcích nástrojů poroste o 7 % a upínacích nástrojů o 8 %.

Přesné nástroje, aktuální témata

Vozidla poháněná pouze elektrickými akumulátory potřebují při výrobě méně nástrojů. Proto VDMA ve studii „Proměna pohonu“ podrobně analyzovala budoucí změny trhu. Tato studia provedená společností FEV Consulting a představená veřejnosti 1. března se zaměřila na vývoj tržních scénářů pro koncepce budoucích pohonů v osobních automobilech, užitkových vozidlech a mobilních strojích na trzích Severní Ameriky, Evropy a Asie do roku 2030. Z těchto scénářů lze odvodit závěry pro komponenty použité v hnacím ústrojí a požadavky na výrobní procesy. Elektromobilita založená na akumulátorech využívajících lithioiontové akumulátory má ale již dnes pro odvětví přesných nástrojů nehezký vedlejší účinek –akumulátory potřebují kobalt, stejně jako většina nástrojů. A to ve velkých množstvích. Díky očekávané poptávce po kobaltu pro výrobu akumulátorů explodovala v roce 2017 cena této suroviny. Také další suroviny důležité pro nástrojářský průmysl, jako např. wolfram (+50 %) nebo tantal (+75 %) v minulém roce výrazně zdražily. Zvyšující se obrábění dílů pro hybridní a lehké konstrukce, tenkostěnných a velmi malých obrobků s úzkými výrobními tolerancemi a větší rozmanitostí tvarů kladou na upínací techniku nejvyšší nároky. Navíc je potřeba dobrý přístup k nástrojům, což znamená velmi štíhlé konstrukce a kompaktní upínací prvky.

Struktura německého průmyslu obráběcích strojů (VDW)

Německý průmysl obráběcích strojů vytváří jeden výrobní rekord za druhým. V roce 2017 rostlo odvětví o 4 %, a dosáhne tak podle předběžných výsledků objemu kolem 15,7 miliardy eur. Také v roce 2018 očekává sdružení VDW další nárůst výroby o 5 %.

Výrobní výkon průmyslu obráběcích strojů se skládá z výsledků pro obě technologie – třískové obrábění a tváření, jakož i díly, příslušenství a údržba. V roce 2017 převzalo vedení třískové obrábění s téměř 3/4 podílem a dosáhlo 5% růstu, zatímco tváření pokleslo o 1 %. Největším růstem, a to ve výši 7 %, dosáhla roku 2017 výroba dílů a příslušenství. Podle toho se pouze neinvestuje do nových zařízení. Spíše jsou dobře vytížena stávající zařízení a průběžně se zlepšuje jejich technický stav.

Hnacím motorem vývoje byl export. 71 % německých obráběcích strojů se prodalo v zahraničí. Vývoz vzrostl o 8 % na 10,1 miliardy eur, bez oprav a údržby. To je rovněž nový rekord. Konjunktura na domácím jednotném evropském trhu v roce 2017 pokračovala 4% růstem. Mezi největšími trhy zaznamenaly výrazný růst především Francie, Rakousko, Španělsko a Nizozemsko. Východoevropské země Polsko, Česká republika, Maďarsko a Rumunsko naproti tomu odebraly méně strojů než v minulých letech. Čína pro Německo zůstává s podílem 22 % zdaleka nejdůležitějším exportním trhem.

Nejlepší vyhlídky pro rok 2018

V roce 2018 jsou vyhlídky velmi dobré. Na jedné straně silně roste světová ekonomika. Hrubý domácí produkt by měl podle názoru odborníků růst v roce 2018 ještě výrazněji než v minulém roce. Mezinárodní spotřeba obráběcích strojů v Německu by měla v roce 2018 zaznamenat nárůst o 5,7 %. K tomu přispívají rovnoměrně všechny světové regiony. V eurozóně se očekává stabilní růst objednávek. Americký kontinent se pravděpodobně přestane potýkat s negativním vlivem ekonomické situace v Mexiku. Také Brazílie by měla zvrátit trend. Pro USA to vypadá na cestu mírného růstu. Daňová reforma Donalda Trumpa by měla růst podpořit. Avšak hrozba sankčních cel a silné euro mohou růst utlumit. V Číně se dále realizuje projektový byznys. Kromě toho je poptávka opravdu široká, takže z ní profitují všechny sektory výroby obráběcích strojů. Projevuje se však pokles u programů státních výdajů na stavebnictví a infrastrukturu, jakož i u podpory nákupu motorových vozidel, které se v roce 2017, v roce sjezdu Komunistické strany Číny, zintenzivnily.

Rostoucí počet zakázek zaručuje pokračování růstu německé výroby. S 5% růstem poprvé překročí hranici 16 miliard eur.

Na AMB 2018 ve Stuttgartu se očekává cca 90 000 internacionálních odborných návštěvníků, kterým budou představeny inovace a další trendy vývoje týkající se třískových a nekonvenčních obráběcích technologií.

VDW žene konektivitu pro Průmysl 4.0 kupředu

Oborová iniciativa pro Průmysl 4.0 sdružení VDW byla poprvé představena na veletrhu EMO Hannover v září minulého roku. Cílem je vypracovat a softwarově implementovat normu, aby bylo možné propojit nejrůznější řízení strojů se společným rozhraním s nadřazenými IT systémy. Jako jednotný jazyk byl zvolen komunikační protokol OPC-UA, který se v současnosti razantně rozšiřuje, umožňuje specifikaci parametrů v předdefinované struktuře a poskytuje řadu testovaných modelových implementací na tzv. OPC serverech. Největším úspěchem oborové iniciativy bylo etablování kooperace mezi známými výrobci obráběcích strojů. V hlavním týmu spolupracují společnosti Chiron, DMG Mori, Emag, Grob, Heller, Liebherr-Verzahntechnik, Trumpf a United Grinding Group. Všechny poskytují zdroje ve formě personálu a testovacích systémů. Projektový tým tak pokrývá reprezentativní průřez třískového obrábění kovů a zpracování plechu.

Podporu nyní přislíbili všichni důležití výrobci řízení: od firmy Beckhoff přes Bosch Rexroth, Fanuc, Heidenhain až po Siemens. Strategické partnerství s dodavateli CNC řízení zajišťuje, že se rozhraní integruje do budoucích verzí řízení a bude tak volně dostupné na trhu. Díky tomu již nebudou existovat překážky pro celoplošné nasazení a využití právě v malých a středně velkých podnicích.

Od poloviny listopadu 2017 jsou kooperačními partnery iniciativy sdružení VDW institut ISW (Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen) a univerzita Universität Stuttgart.

Výrobci se digitální transformaci nevyhnou. Podle aktuální studie VDMA věnované platformové ekonomice odborníci předpovídají, že digitální platformy budou hrát v nových obchodních modelech stále důležitější roli. To dává strojírenským firmám šance, aby samy určovaly dění v platformové ekonomice chytrými obchodními nápady. Díky normě pro rozhraní, která výrazně zjednoduší a zlevní digitalizaci, její vývoj a implementaci, mohou středně velké podniky snadněji využívat potenciál těchto platforem ve svůj prospěch.

Cílem oborové iniciativy pro Průmysl 4.0 sdružení VDW je vypracovat a softwarově implementovat normu, aby bylo možné propojit nejrůznější řízení strojů se společným rozhraním s nadřazenými IT systémy.

Zákazníci očekávají otevřená rozhraní

Je jasné, že firmy nemohou tento trend ignorovat a uzavřít se před ním, pokud chtějí zůstat konkurenceschopnými i v budoucnosti. Síťové propojení ve smyslu Průmyslu 4.0 se ovšem nepodaří, pokud se firmy vydají na cestu samy. Středně velké podniky jsou zde jednoduše přetíženy. Ani velké a největší podniky z dlouhodobého hlediska neuspějí, pokud vsadí pouze na vlastní uzavřené ekosystémy. Zákazníci nakonec právem očekávají otevřená rozhraní a jednotné specifikace umožňující libovolně integrovat stroje do stávajících infrastruktur a ekosystémů.

Mezinárodní koordinace by měla zajistit široké použití rozhraní

Navíc se propojení sítěmi realizuje jak napříč obory, např. s robotikou a gumárenskými a plastikářskými stroji, tak i mezinárodně s USA, Japonskem a nedávno také s Čínou. Všechny tři země mají stejný zájem na vzniku společného standardu. USA již vyvinuly MTConnect pro monitorování stavu výrobních zařízení. Smysluplné funkce a základní přístupy by měly být převzaty, neboť nemá cenu „znovu objevovat kolo“. Jako další krok k internacionalizaci chce oborová iniciativa VDW vytvořit s konsorciem OPC Foundation společnou pracovní skupinu s cílem dosáhnout tzv. Companion Specification. To je mezinárodně uznávaná norma pro plánované rozhraní. Na tom se intenzivně pracuje. Vytvořili jsme předpoklady k tomu, aby bylo možné široce aplikovat standard pro plánované rozhraní. Teď už zbývá jen rychle pokračovat v práci a předložit konkrétní moduly. Zakrátko uskuteční partnerský institut ISW první modelovou implementaci. A na podzim se na strojírenském veletrhu AMB představí první implementace provedené výrobci řízení pro výměnu dat s obráběcími stroji.

Lenka Veselá

info@naveletrh.cz

https://www.messe-stuttgart.de/amb/en/

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 180606
Datum: 06. 06. 2018
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Metav Digital 2021 Den třetí

Veletrh Metav Digital vstoupil do svého třetího dne. Co přinese virtuálním návštěvníkům? Staňte se jedním/jednou z nich a zažijte to na vlastní "kůži".

Metav Digital 2021 Den druhý

Druhým dnem pokračuje veletrh Metav Digital, který se snaží svým konceptem nastavit nový standard odborných eventů. Jak se mu to daří? Posuďte sami osobní návštěvou.

Metav Digital 2021 Den první

V uterý 23. 3. 2021 se otevřely brány viruálního veletrhu Metav. A my můžeme být při tom, aniž bychom museli dlouhé hodiny cestovat do Düsseldorfu (...).

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit