Témata
Reklama

Dánsko je tradiční ekonomicky vyspělou zemí Evropy – jeho nominální hrubý domácí produkt na hlavu jej dlouhodobě řadí na šesté či sedmé místo na světě a přetahuje se o něj obvykle s Austrálií a Švýcarskem. Je pověstné výrobou strojních zařízení pro energetiku a potravinářským průmyslem, vyváží IT technologie, známé je loďařstvím, těží ropu atd. Pochází z něj tak slavné značky, jako je LEGO, Grundfos, Mærsk či Bang & Olufsen. Rovněž je pověstné svými slavnými strojírenskými veletrhy se zaměřením na obráběcí stroje.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Čtenář z branže obráběcích strojů musí být poslední větou zaskočen, že mu léta uniká prestižní veletrh v zajímavém a průmyslovém vyspělém regionu. Po úvaze však zajisté konstatuje, že v Dánsku na veletrhu obráběcích strojů nikdy nebyl ani nikdo z jeho spolupracovníků. Omlouvám se za tuto úskočnou informaci zaměřenou zejména na své kolegy v oboru, ovšem zdá se, že kdo poslední dobou v české kotlině záměrně nemystifikuje, jako by ani nebyl.

Reklama
Reklama
Reklama
Stovky malých a miniaturních nástrojů firmy JR Tool

Værktøjsmaskiner 2011 se konal ve městě Odense. V podobě, v jaké na konci března 2011 veletrh proběhl, se uskutečnil po bezmála šesti letech. Jak pořadatelé otevřeně uváděli, jednalo se pokus, zda se akce takovéhoto zaměření ujme jak u návštěvníků, tak i u pořadatelů. Odvaha pořadatelů je rozhodně obdivuhodná - vedle stále nejistého ekonomického vývoje je Værktøjsmaskiner vystaven velké konkurenci. Hannover Messe je od Odense Congress Center vzdálen pouhých 470 km a EMO se koná za necelých pět měsíců.

S ročním zpožděním

Veletrh se měl původně uskutečnit v roce 2010, ale krize do rozhodování o realizaci této akce důkladně zasáhla. A nejen do veletržního. Obchodní zástupci firem hovoří o úplném zastavení investic do nových zařízení v posledních letech a mnozí přiznávají, že na dánském trhu hodně dlouho žádný obráběcí stroj neprodali. Zajímavostí dánského pracovního trhu je například to, že se firmám vyplácí přesouvat výrobu do přilehlého Německa, kde je levnější pracovní síla. Na druhou stranu němečtí pracovníci ochotně chodí za prací do Dánska. Specifikum dánského společenského života dobře vyjadřuje konstatování českého návštěvníka, že se těší do Německa na pivo za pouhých 3,5 eura. (Odtud lze zřejmě odvodit ekonomické vysvětlení toho, proč se v Čechách říká „pije jako Dán".)

3D digitalizér firmy Zebicon

Veletrh se uskutečnil ve dvou halách. Sešlo se zde 100 vystavovatelů - výrobních firem nebo jejich obchodních zastoupení - nabízejících stroje, nástroje, měřicí techniku a další s obráběcími stroji nějak spjaté výrobky. Větší hala hostila výrobce a zástupce výrobních strojů (obráběcí, tvářecí atd. společně), výstavní plochy protější haly obsadily stánky s nástroji, odsávacími zařízeními, krytováním strojů atd. O co ekonomická situace nejen Dánska ubrala na návštěvnosti a počtu vystavovatelů, o to přidala na vřelosti a přátelskosti. Avšak připisovat věky trvající přátelské založení dánského národa působení důsledků nesplácení hypoték v USA by bylo další, už neodpustitelnou mystifikací čtenářů a urážkou Dánů.

Souřadnicový měřicí stroj firmy Zeiss

Jak bylo dříve naznačeno, velké množství firem je na dánském trhu zastoupeno obchodními reprezentanty obdobně jako u nás. Například dánská firma Tool-Part dokáže najednou zajistit zázemí firmám AMF, FMB, Gerardi, Kintek, Kitagawa, Schlenker a WTO, ovšem za místního strojařského rekordmana lze považovat firmu TL MaskinPartner, která působí rovněž na norském a švédském trhu. Podařilo se jí pod svá křídla získat firmy Maka, Unisighn, Heller, Spinner, Union, Boehringer, Tacchi, WFL, Concept Laser, Objet, Pfiffner, Favretto, Kellenberger, Hawema, Gleason-Pfauter a Gleason Cutting Tools, Leifeld, E.KO IONISER a Camtek. Zajisté by stačilo napsat, že je jich celkem 17, ale „toto" (počet i skladba) se musí vidět! Českou a slovenskou firmu Toshulin a Trens v Dánsku zastupuje firma Pedersen Maskiner, která se chlubí pouhými devíti výrobci.

Ovládací panely Mazak s hlasovou nápovědou

Vše pro alternativní energii...

Dánsko je velkým producentem zařízení alternativních energetických zdrojů (větrné, solární či geotermální zdroje, vodní elektrárna už je považována za klasiku). Po průjezdu Německem, Dánskem či Rakouskem při pohledu na tisíce větrníků nebo naší úrodnou Hanou s jejími solárními panely se naskýtá otázka, zda má ještě vůbec smysl hovořit o alternativních zdrojích výroby elektrické energie. Vždyť narazit na hnědouhelnou tepelnou elektrárnu či atomový reaktor je v porovnání s teď už „klasickými alternativami" v podstatě neuvěřitelným štěstím a opravdovým zážitkem.

Jisté je, že například jedna z dánských firem - DS-SM - v letošním roce vyrobí další stovky větrných elektráren. A tomuto byznysu bylo podřízeno i veletržní dění v Odense. Na takto komorní veletrh se stroje pro výrobu větrných elektráren nevejdou, ale propagační materiály výrobců strojů a praktické ukázky u výrobců nástrojů ukázaly, že prodejci na dánském trhu vědí, na jakou cílovou skupinu se zaměřit.

Firma Mori-Seiki nemůže chybět na žádném strojírenském veletrhu.

... se Dánska netýká

Snad poměrně blízká přítomnost Holandska a existence dalších prosperujících oblastí dánského průmyslu, jež jsou v naprostém protikladu k větrným či lodním kolosům, vedla k tomu, že část veletrhu byla orientována na jemnou mechaniku, výrobu šperků a elektroniku. Příkladem může být prezentace programu ArtCAM, patřící pod Delcam, jež se využívá pro programování strojů vyrábějících jemné nápisy a reliéfy a využívají je rovněž výrobci šperků. Nástroje pro jemné obrábění malých dílců vystavovala např. dánská firma JR Tool. Firma Interflux Denmark, zastupující tentokrát 26 firem (velká směsice firem, rozhodně ne typicky strojařských), vystavovala poutavý systém inspekčních kamer firmy Optilia určených pro pracoviště vizuální kontroly, například hodinářských strojků, tištěných spojů, šperků a dalších.

Řešení nákladů na drahou pracovní sílu v Dánsku nenápadně nabízely některé další firmy. I na tak skrovném veletrhu byly u CNC strojů umístěny roboty a manipulátory. Zajímavý exponát měl na svém stánku zástupce firmy Kuka firma QRS. Malý robot určený pro montážní operace vykonával poměrně složité úkony, které jsou zatím (nebo dosud byly) doménou lidské zručnosti a citu lidských rukou. Uvidíme, co nového v této oblasti nabídne EMO. Vypadá to však, že bezobslužná montovna „Terminátorů" se pomalu přibližuje. A možná je to dobře, protože lidé na Zemi zatím nemají univerzálního nepřítele, a tak mají prostor řevnit se mezi sebou.

Inspection Camera systém firmy Optilia

Veletrh Værktøjsmaskiner rovněž hostil tradiční výrobce obráběcích strojů. Firmy Haas, DMG, Mori-Seiki, Heller, Chiron a další se prezentovaly ve stejném duchu jako na velkých akcích, ovšem na výrazně menších zastavěných plochách. Mazak představil staronovou sérii ovládacích panelů s hlasovou nápovědou. Tvářecí technologie byly zastoupeny vysekávacími lisy firmy Prima Power a technologii volného protlačování bylo možné vidět u německé firmy Leifeld. Několik firem v hlavní hale rovněž nabízelo svařovací automaty a roboty i celá robotizovaná pracoviště.

I v Dánsku byly na veletrhu ke zhlédnutí technologie rapid prototyping. 3D tiskárny vystavovala rovněž firma TL Maskin Partner. Technologie v tomto oboru postupují očividně velmi rychle, i ceny 3D tiskáren se postupně snižují. Na stánku bylo rovněž možné zatížit prkno skateboardu z vysokopevnostního plastu vyrobeného právě v 3D tiskárně.

Rozsáhlá nomenklatura

Veletrh byl, i přes pouhých 100 vystavovatelů, opravdu širokospektrální. Výrobní techniku a příslušenství doplňovaly například výrobci ochranných pomůcek, investiční banka i výzkumné pracoviště. DAMRC (Danish Advanced Manufacturing and Research Centre) se zaměřuje na nekonvenční materiály, netradiční výrobní technologie, testování a měření. Jeho zakladateli jsou například Boeing, Danish Aerotech, Vestas, ale i město Herning. DAMRC se spíše prezentoval a vedle toho vystavoval řekněme marketingový objekt vytvořený technologií rapid prototyping než něco strojařky praktického. Stánku dominovala opticky velmi přitažlivá dutá koule vyrobená z kovu, jež byla tvořená obrovským množstvím šestiúhelníků.

Součásti výroby technických objektů je i kontrola a měření. I tato oblast strojírenství byla v Odense zastoupena. Vedle klasických výrobců měřicích zařízení, jakým je například firma Zeiss, jež vystavovala kompaktní měřicí stroj DuraMax, ukazovala firma Zebicon praktické využití víceúčelového obrobkového skeneru určeného jak pro kontrolu vyrobeného, tak pro účely reverzního inženýrství.

Závěr

Værktøjsmaskiner se uskutečnil v mnoha ohledech v nepříliš vhodnou dobu. Zda se to nějak projevilo na návštěvnosti, je těžké odhadnout, protože v případě veletrhu Værktøjsmaskiner v Odense nelze hovořit o jakékoli tradici podložené dlouhodobými statistikami. Avšak o vlivu data konání veletrhu na vystavovatele nemůže být pochyb. Následující ročník se uskuteční rovněž v Odense, ale až v roce 2014, tedy v roce mezi EMO Milano a EMO Hannover. Værktøjsmaskiner 2011 byl výrazně lokálním veletrhem, ale v regionu zemí ležících v okolí Dánska má své opodstatnění obdobně jako MSV v Brně. Vždyť z Odense do švédského Malme to je rovných 200 km.

Lubomír W. Novotný

Odense

lubomir.novotny@toshulin.cz

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO.

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 110531
Datum: 11. 05. 2011
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Seriál
Firmy
Související články
Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Zákaznické dny v Bielefeldu

Před prázdninami se konaly tradiční zákaznické dny v montážním závodě DMG Mori v Bielefeldu. Na pozvání brněnské pobočky DMG Mori Czech se této akce se zúčastnilo též na 50 hostů z České a Slovenské republiky. Všichni účastníci společně odletěli do Paderbornu nacházejícího se nedaleko výrobního závodu.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit