Témata
Reklama

Dánsko je tradiční ekonomicky vyspělou zemí Evropy – jeho nominální hrubý domácí produkt na hlavu jej dlouhodobě řadí na šesté či sedmé místo na světě a přetahuje se o něj obvykle s Austrálií a Švýcarskem. Je pověstné výrobou strojních zařízení pro energetiku a potravinářským průmyslem, vyváží IT technologie, známé je loďařstvím, těží ropu atd. Pochází z něj tak slavné značky, jako je LEGO, Grundfos, Mærsk či Bang & Olufsen. Rovněž je pověstné svými slavnými strojírenskými veletrhy se zaměřením na obráběcí stroje.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Čtenář z branže obráběcích strojů musí být poslední větou zaskočen, že mu léta uniká prestižní veletrh v zajímavém a průmyslovém vyspělém regionu. Po úvaze však zajisté konstatuje, že v Dánsku na veletrhu obráběcích strojů nikdy nebyl ani nikdo z jeho spolupracovníků. Omlouvám se za tuto úskočnou informaci zaměřenou zejména na své kolegy v oboru, ovšem zdá se, že kdo poslední dobou v české kotlině záměrně nemystifikuje, jako by ani nebyl.

Reklama
Reklama
Stovky malých a miniaturních nástrojů firmy JR Tool

Værktøjsmaskiner 2011 se konal ve městě Odense. V podobě, v jaké na konci března 2011 veletrh proběhl, se uskutečnil po bezmála šesti letech. Jak pořadatelé otevřeně uváděli, jednalo se pokus, zda se akce takovéhoto zaměření ujme jak u návštěvníků, tak i u pořadatelů. Odvaha pořadatelů je rozhodně obdivuhodná - vedle stále nejistého ekonomického vývoje je Værktøjsmaskiner vystaven velké konkurenci. Hannover Messe je od Odense Congress Center vzdálen pouhých 470 km a EMO se koná za necelých pět měsíců.

S ročním zpožděním

Veletrh se měl původně uskutečnit v roce 2010, ale krize do rozhodování o realizaci této akce důkladně zasáhla. A nejen do veletržního. Obchodní zástupci firem hovoří o úplném zastavení investic do nových zařízení v posledních letech a mnozí přiznávají, že na dánském trhu hodně dlouho žádný obráběcí stroj neprodali. Zajímavostí dánského pracovního trhu je například to, že se firmám vyplácí přesouvat výrobu do přilehlého Německa, kde je levnější pracovní síla. Na druhou stranu němečtí pracovníci ochotně chodí za prací do Dánska. Specifikum dánského společenského života dobře vyjadřuje konstatování českého návštěvníka, že se těší do Německa na pivo za pouhých 3,5 eura. (Odtud lze zřejmě odvodit ekonomické vysvětlení toho, proč se v Čechách říká „pije jako Dán".)

3D digitalizér firmy Zebicon

Veletrh se uskutečnil ve dvou halách. Sešlo se zde 100 vystavovatelů - výrobních firem nebo jejich obchodních zastoupení - nabízejících stroje, nástroje, měřicí techniku a další s obráběcími stroji nějak spjaté výrobky. Větší hala hostila výrobce a zástupce výrobních strojů (obráběcí, tvářecí atd. společně), výstavní plochy protější haly obsadily stánky s nástroji, odsávacími zařízeními, krytováním strojů atd. O co ekonomická situace nejen Dánska ubrala na návštěvnosti a počtu vystavovatelů, o to přidala na vřelosti a přátelskosti. Avšak připisovat věky trvající přátelské založení dánského národa působení důsledků nesplácení hypoték v USA by bylo další, už neodpustitelnou mystifikací čtenářů a urážkou Dánů.

Souřadnicový měřicí stroj firmy Zeiss

Jak bylo dříve naznačeno, velké množství firem je na dánském trhu zastoupeno obchodními reprezentanty obdobně jako u nás. Například dánská firma Tool-Part dokáže najednou zajistit zázemí firmám AMF, FMB, Gerardi, Kintek, Kitagawa, Schlenker a WTO, ovšem za místního strojařského rekordmana lze považovat firmu TL MaskinPartner, která působí rovněž na norském a švédském trhu. Podařilo se jí pod svá křídla získat firmy Maka, Unisighn, Heller, Spinner, Union, Boehringer, Tacchi, WFL, Concept Laser, Objet, Pfiffner, Favretto, Kellenberger, Hawema, Gleason-Pfauter a Gleason Cutting Tools, Leifeld, E.KO IONISER a Camtek. Zajisté by stačilo napsat, že je jich celkem 17, ale „toto" (počet i skladba) se musí vidět! Českou a slovenskou firmu Toshulin a Trens v Dánsku zastupuje firma Pedersen Maskiner, která se chlubí pouhými devíti výrobci.

Ovládací panely Mazak s hlasovou nápovědou

Vše pro alternativní energii...

Dánsko je velkým producentem zařízení alternativních energetických zdrojů (větrné, solární či geotermální zdroje, vodní elektrárna už je považována za klasiku). Po průjezdu Německem, Dánskem či Rakouskem při pohledu na tisíce větrníků nebo naší úrodnou Hanou s jejími solárními panely se naskýtá otázka, zda má ještě vůbec smysl hovořit o alternativních zdrojích výroby elektrické energie. Vždyť narazit na hnědouhelnou tepelnou elektrárnu či atomový reaktor je v porovnání s teď už „klasickými alternativami" v podstatě neuvěřitelným štěstím a opravdovým zážitkem.

Jisté je, že například jedna z dánských firem - DS-SM - v letošním roce vyrobí další stovky větrných elektráren. A tomuto byznysu bylo podřízeno i veletržní dění v Odense. Na takto komorní veletrh se stroje pro výrobu větrných elektráren nevejdou, ale propagační materiály výrobců strojů a praktické ukázky u výrobců nástrojů ukázaly, že prodejci na dánském trhu vědí, na jakou cílovou skupinu se zaměřit.

Firma Mori-Seiki nemůže chybět na žádném strojírenském veletrhu.

... se Dánska netýká

Snad poměrně blízká přítomnost Holandska a existence dalších prosperujících oblastí dánského průmyslu, jež jsou v naprostém protikladu k větrným či lodním kolosům, vedla k tomu, že část veletrhu byla orientována na jemnou mechaniku, výrobu šperků a elektroniku. Příkladem může být prezentace programu ArtCAM, patřící pod Delcam, jež se využívá pro programování strojů vyrábějících jemné nápisy a reliéfy a využívají je rovněž výrobci šperků. Nástroje pro jemné obrábění malých dílců vystavovala např. dánská firma JR Tool. Firma Interflux Denmark, zastupující tentokrát 26 firem (velká směsice firem, rozhodně ne typicky strojařských), vystavovala poutavý systém inspekčních kamer firmy Optilia určených pro pracoviště vizuální kontroly, například hodinářských strojků, tištěných spojů, šperků a dalších.

Řešení nákladů na drahou pracovní sílu v Dánsku nenápadně nabízely některé další firmy. I na tak skrovném veletrhu byly u CNC strojů umístěny roboty a manipulátory. Zajímavý exponát měl na svém stánku zástupce firmy Kuka firma QRS. Malý robot určený pro montážní operace vykonával poměrně složité úkony, které jsou zatím (nebo dosud byly) doménou lidské zručnosti a citu lidských rukou. Uvidíme, co nového v této oblasti nabídne EMO. Vypadá to však, že bezobslužná montovna „Terminátorů" se pomalu přibližuje. A možná je to dobře, protože lidé na Zemi zatím nemají univerzálního nepřítele, a tak mají prostor řevnit se mezi sebou.

Inspection Camera systém firmy Optilia

Veletrh Værktøjsmaskiner rovněž hostil tradiční výrobce obráběcích strojů. Firmy Haas, DMG, Mori-Seiki, Heller, Chiron a další se prezentovaly ve stejném duchu jako na velkých akcích, ovšem na výrazně menších zastavěných plochách. Mazak představil staronovou sérii ovládacích panelů s hlasovou nápovědou. Tvářecí technologie byly zastoupeny vysekávacími lisy firmy Prima Power a technologii volného protlačování bylo možné vidět u německé firmy Leifeld. Několik firem v hlavní hale rovněž nabízelo svařovací automaty a roboty i celá robotizovaná pracoviště.

I v Dánsku byly na veletrhu ke zhlédnutí technologie rapid prototyping. 3D tiskárny vystavovala rovněž firma TL Maskin Partner. Technologie v tomto oboru postupují očividně velmi rychle, i ceny 3D tiskáren se postupně snižují. Na stánku bylo rovněž možné zatížit prkno skateboardu z vysokopevnostního plastu vyrobeného právě v 3D tiskárně.

Rozsáhlá nomenklatura

Veletrh byl, i přes pouhých 100 vystavovatelů, opravdu širokospektrální. Výrobní techniku a příslušenství doplňovaly například výrobci ochranných pomůcek, investiční banka i výzkumné pracoviště. DAMRC (Danish Advanced Manufacturing and Research Centre) se zaměřuje na nekonvenční materiály, netradiční výrobní technologie, testování a měření. Jeho zakladateli jsou například Boeing, Danish Aerotech, Vestas, ale i město Herning. DAMRC se spíše prezentoval a vedle toho vystavoval řekněme marketingový objekt vytvořený technologií rapid prototyping než něco strojařky praktického. Stánku dominovala opticky velmi přitažlivá dutá koule vyrobená z kovu, jež byla tvořená obrovským množstvím šestiúhelníků.

Součásti výroby technických objektů je i kontrola a měření. I tato oblast strojírenství byla v Odense zastoupena. Vedle klasických výrobců měřicích zařízení, jakým je například firma Zeiss, jež vystavovala kompaktní měřicí stroj DuraMax, ukazovala firma Zebicon praktické využití víceúčelového obrobkového skeneru určeného jak pro kontrolu vyrobeného, tak pro účely reverzního inženýrství.

Závěr

Værktøjsmaskiner se uskutečnil v mnoha ohledech v nepříliš vhodnou dobu. Zda se to nějak projevilo na návštěvnosti, je těžké odhadnout, protože v případě veletrhu Værktøjsmaskiner v Odense nelze hovořit o jakékoli tradici podložené dlouhodobými statistikami. Avšak o vlivu data konání veletrhu na vystavovatele nemůže být pochyb. Následující ročník se uskuteční rovněž v Odense, ale až v roce 2014, tedy v roce mezi EMO Milano a EMO Hannover. Værktøjsmaskiner 2011 byl výrazně lokálním veletrhem, ale v regionu zemí ležících v okolí Dánska má své opodstatnění obdobně jako MSV v Brně. Vždyť z Odense do švédského Malme to je rovných 200 km.

Lubomír W. Novotný

Odense

lubomir.novotny@toshulin.cz

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO.

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 110531
Datum: 11. 05. 2011
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Seriál
Firmy
Související články
EMO Hannover 2013, část 4 - řezné nástroje a komponenty II.

Přesto, že se veletrh EMO konal již v září, jeho přesah je velký a my i v tomto vydání přinášíme další sérii profesně zaměřených pohledů na prezentované exponáty v příslušných komoditách. Oblast řezných nástrojů je jednou z největších nomenklatur a proto se nám v minulém vydání nepodařilo do jednoho příspěvku vměstnant vše podstatné, pokračujeme tedy i nyní. Dnes oblast řezných nástrojů ukončíme a to představením závitořezných nástrojů, břitových destiček, materiálů a povlaků a na závěr pak nástrojových a obráběcích systémů.

EMO Hannover 2013, část 5 - upínače a vybavení obráběcích strojů

Další část našeho dnešního pohledu na největší světový veletrh v komoditě obrábění - EMO, se věnuje komponentám, jež napomáhají efektivně využívat potenciál stroje nebo obráběcího centra a slouží jako základny pro montážní nebo upínací přípravky.

EMO Hannover 2013, část 3 - řezné nástroje

Výběr z prezentovaných řezných nástrojů, řezných materiálů a povlaků, upínacích a dalších prostředků technologií obrábění nejen na EMO 2013 v Hannoveru ukázal jejich aktuální technickou úroveň, ale současně uživatelům nabídl nové možnosti jejich praktického uplatnění. Jaké novinky zde tedy mimo jiné byly v obrovské záplavě řezných nástrojů prezentovány?

Související články
EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO Hannover v příbězích

Odevzdáváme do tiskárny toto vydání a EMO má za sebou další ročník, jenž se po dvou letech konal opět v Hannoveru. Jaký byl? Samozřejmě jako vždy tím největším, co lze ve světě obráběcích strojů vidět na jednom místě. A nikdo vlastně ani nečekal nic jiného - dva tisíce sto vystavovatelů a na sto padesát tisíc návštěvníků je zde standardem. Prostě jsme si zvykli, že EMO pod taktovkou svazu VDW je synonymem všech superlativů a nemusí to být vždy jen v době konjunktury. Pojďme komentovanými příběhy nahlédnout na zajímavé momenty a místa. V následujících vydáních MM pak budeme tradičně postupně přinášet tematické pohledy na prezentované novinky.

Inteligence ve výrobě, EMO Hannover 2013

Přední světový veletrh zpracování kovů EMO Hannover 2013 se tentokráte uskuteční od 16. do 21. září 2013. Od jeho prvního konání v roce 1975 bezesporu plynule rozvíjí a upevňuje svůj věhlas největšího a nejvýznamnějšího světového inovačního fóra zpracování kovů. Letos je očekáváno opět na 140 tisíc návštěvníků, jenž přivítají expozice 2 000 firem na čisté ploše 180 tisíc metrů čtverečních. Hlavním letošním tématem je inteligentní výroba.

Obráběči v Istanbulu

Jednou ze stále trochu ekonomicky rostoucích evropských zemí je Turecko. Nejedna zahraniční firma "objevila" kouzlo jeho trhu i výrobní potenciál. Do Turecka umístily část své výroby firmy vyrábějící méně technicky náročné zařízení i například výrobci leteckých motorů. A právě v Turecku se ve slavném městě ležícím na dvou kontinentech se uskutečnil veletrh obráběcích strojů Maktek.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Inovativní produkce a produkce s efektivním využíváním zdrojů

Na přelomu února až března 2013 se v lipských veletržních halách opět setkají vystavovatelé veletržní kombinace strojírenského veletrhu intec a subdodavatelského veletrhu Zuliefermesse z branže kovozpracujícího, zpracovatelského a subdodavatelského průmyslu.

Němci oprávněně s bradou vzhůru

"Do roka a do dne" vám zase ukážeme, proč jsme ekonomičtí lídři Evropy. Takovýto slogan klidně mohl viset u východu končícího loňského veletrhu EMO. Žijící Jirásek či Kozina by si pravděpodobně na toto pověstné sousloví dělali právní nároky. Jisté je, že zatímco čtenáři románu opájejíce se bojem vlastenců s německým živlem spontánně metali typické sekyrky, ve stejné době pár kilometrů na západ pan Daimler a Benz rozjížděli firmu na výrobu automobilů. A od té doby je jeden region znám díky trojcípé hvězdě (a černému koni na žlutém podkladě), druhý tím, že si tam lidé "nasazují" psí hlavy.

Metav 2012 pro evropský obchod

Veletrh Metav, který je od roku 1980 v sudých letech pořádán německým profesním svazem VDW na düsseldorvském výstavišti, prezentuje celý procesní řetězec, od jednotlivých strojů až po kompletní výrobní systémy. Tato odborná akce oslovuje dvě velké skupiny odběratelů průmyslu obráběcích strojů: strojírenství a automobilový průmysl včetně subdodavatelů. Pojďme se blíže seznámit, s čím Metav oslaví své sedmnácté narozeniny ve své termínu od 28. února do 3. března 2012.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit