Témata
Zdroj: Wavin

Plast v průmyslu nahrazuje měď či ocel

Plastové potrubní systémy z PP-RCT zažívají rozmach v mnoha odvětvích, a to i mimo klasické rozvody vody. Ve velkých průměrech dnes nacházejí uplatnění i v průmyslu. Díky své zvýšené tlakové odolnosti i při vysokých teplotách jsou ideální volbou také pro systémy vytápění a chlazení, stlačený vzduch či průmyslové aplikace, kde dříve hrálo prim potrubí měděné či ocelové.

Reklama

Potrubí velkých průměrů z materiálu PP-RCT se využívají především tam, kde je třeba zajistit maximálně kvalitní a zároveň dostatečně robustní rozvody. Široké využití nacházejí zejména v průmyslu, a to pro rozvody technologických vod, a díky vysoké chemické odolnosti i chemikálií. Díky materiálovým vlastnostem je toto potrubí ideální volbou také pro rozvody chlazení (i vytápění). Stále častěji je najdeme například v rozvodech chlazení v datových centrech a serverovnách, uplatňují se i při chlazení výrobních technologií v průmyslu, potravinářství a pivovarnictví, nebo v případě klasických rozvodů chlazení v bytové výstavbě, administrativních budovách, nemocnicích či hotelech.

Předností systémů rozvodů z materiálu PP-RCT je pak i snadná a rychlá montáž bez nutnosti následných povrchových úprav (nátěry apod.) (Zdroj: Wavin)

Pro tento typ instalací je potřeba potrubí skutečně velkých průměrů. Díky rostoucí poptávce jsme se rozhodli u PP-RCT potrubí o průměrech 110–250 mm rozšířit skladovou dostupnost a zároveň nabídnout širokou podporu projektů, a to už od jejich samotného vzniku díky bezplatným knihovnám prvků pro program Revit. Montážníkům pak nabízíme i zápůjčky nářadí, metodické vedení a konzultace na stavbě,“ vypočítává Barbara Kotulánová ze společnosti Wavin.

Příklady využití PP-RCT potrubí velkých průměrů v praxi:

Zpracování plastů – chlazení forem vstřikolisů

Průmyslové provozy – chlazení kalicích pecí, rozvody technologických vod, rozvody chemikálií

Datová centra a serverovny – rozvody chlazení

Nemocnice, administrativní budovy – vedení pitné vody a chlazení

Potravinářský průmysl – chlazení masa a mléčných výrobků

Pivovarnictví – vedení glykolu mezi chillerem a fermentačními tanky

Potrubí velkých průměrů z materiálu PP-RCT se využívají především tam, kde je třeba zajistit maximálně kvalitní a zároveň dostatečně robustní rozvody. (Zdroj: Wavin)

Při rekonstrukcích i za plného provozu

PP-RCT je nejnovější generací polypropylenu, která nabízí řadu předností. Vedle toho, že jde o inertní materiál, a tudíž netrpí korozí a je vysoce odolný vůči zarůstání (inkrustaci), včetně usazování kotelního kamene, disponuje i vysokou teplotní, chemickou a tlakovou odolností. Oproti jiným potrubním systémům u něj dochází při spojování trubek jen k minimálnímu snižování průtočného profilu, protože svařování je zde prováděno tzv. na tupo a polyfúzně. Předností systémů rozvodů z materiálu PP-RCT je pak i snadná a rychlá montáž bez nutnosti následných povrchových úprav (nátěry apod.)

Reklama
Reklama
Reklama

Velkou výhodou potrubních systémů z PP-RCT je dále také možnost instalace potrubí za plného provozu, a to i v případě objektů vybavených antistatickými podlahami. Ty nacházejí uplatnění zejména v nemocnicích a výrobnách mikroelektroniky, kde se využívají k ochraně citlivých diagnostických přístrojů. Tento typ podlah však představuje zásadní problém v případě rekonstrukce ocelových rozvodů velkých průměrů, především kvůli vzniku statického náboje a jisker při svařování. Při instalaci podobně rozsáhlých systémů z PP-RCT to však není problém. Navíc lze tyto systémy snadno instalovat díky elektrotvarovkám v podobě prefabrikovaných celků.

Kromě měděných a ocelových potrubních systémů nahrazuje potrubí z PP-RCT stále častěji i lepené systémy z PVC. (Zdroj: Wavin)

Potrubí z PP-RCT nahrazují ocel i PVC

Kromě měděných a ocelových potrubních systémů nahrazuje potrubí z PP-RCT stále častěji i lepené systémy z PVC, které mají pro určité aplikace o poznání menší odolnost a kratší životnost. Fakt, že společnost Wavin u nás rozšiřuje skladovou dostupnost PP-RCT potrubních systémů velkých průměrů, znamená, že zájemci mají nyní snadnější a rychlejší přístup ke kvalitní, efektivní a stále preferovanější technologii.

Vydání #5
Kód článku: 240513
Datum: 02. 05. 2024
Rubrika: Produktový článek / Čerpadla a armatury
Autor:
Firma
Wavin

Společnost Wavin ze skupiny Orbia je poskytovatelem inovativních řešení pro vnitřní instalace a inženýrské sítě. Má více než 60 let zkušeností s vývojem inovativních produktů a řešení a s jejich pomocí buduje zdravé a udržitelné prostředí. Ať už jde o zlepšení distribuce čisté pitné vody, zpřístupnění hygienických zařízení pro každého, vytvoření měst odolných vůči klimatickým změnám nebo navrhování pohodlných obytných prostor, společnost Wavin spolupracuje s vedoucími představiteli obcí, inženýry, dodavateli a instalatéry, aby pomohla zajistit udržitelnou budoucnost komunit, budov a domů. Má více než 12 000 zaměstnanců ve zhruba 65 výrobních závodech po celém světě a prostřednictvím globální prodejní a distribuční sítě obsluhuje více než 80 zemí.

Wavin také poskytuje poradenství, školení a webináře, v roce 2014 bylo otevřeno školicí centrum Wavin Academy v Rudči u Kostelce nad Labem. Na ploše 250 m2 mají návštěvníci možnost zhlédnout statické a dynamické instalace všech produktů, které společnost Wavin na českém trhu nabízí. Jedná se například o test pružnosti revizních šachet, test funkčnosti výkyvného hrdla šachty Wavin Tegra, test délkové roztažnosti potrubí systému Wavin Czechia při teplotním zatížení, demonstrace systému pro odvodňování střech Wavin Quickstream a další. Na čtyřech obrazovkách mají pak možnost shlédnout krátká produktová videa, která jsou umístěna i na firembím YouTube kanálu, kde se tíž pravidelně vysílají webináře. Během prakticky zaměřených seminářů mají zákazníci možnost si vyzkoušet svařování potrubí systému Wavin Czechia, ale i polyfuzní svařování velkých průměrů až do rozměru 125 mm či svařování elektrosvářečkou pomocí elektrotvarovek. 

Číst dál
Související články
Dvoupotrubní dávkovače v systémech mazání

Dávkovače pro dvoupotrubní centrální mazací systémy (CMS) mohou být dvoukomorové nebo jednokomorové. V obou případech má schéma zapojení svá specifika a určité přednosti i nevýhody. V tomto článku se věnujeme novým způsobům zapojení, jež dokážou některé nevýhody eliminovat a za rozumnou cenu zajistit spolehlivé mazání strojů.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Promluvy Štefana Kassaye: Pokrok hledejme v invenci a odvaze

Pokrok je stav vizuální či předmětný. Nebo se na něj můžeme dívat v rozmezí časového průběhu změn určité entity posuzované v daném okamžiku jako výsledný stav. Pokrok je tedy nasměrování, zaznamenávání vývojové cesty, ale dost často výmluvným způsobem.

Související články
Aditiva s nanočásticemi a vlastnosti procesních kapalin

Myšlenka, že lze v různých výrobních procesech použít kovoobráběcí kapaliny - Metalworking Fluids (MWF), aby se zajistila kvalita obrobku, snížilo opotřebení nástroje a zvýšila produktivita procesu, je velmi stará. Už Leonardo da Vinci vytvořil několik testovacích sestav umožňujících analýzu tření za různých podmínek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Indukční průtokoměry MIM: další vývoj

S indukčním průtokoměrem model MIM jsme vás seznámili již v minulosti. Jedná se o jedinečný přístroj ve své kategorii. Jak se lidově říká, tento přístroj nabízí „za málo peněz hodně muziky“.

Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Aditivní technologie pro Průmysl 4.0

Výrobní stroje pracující na principu aditivních technologií si generují samy vlastní výrobní strategii a dráhy. Nepotřebují zvláštní přípravu výroby. Ta spočívá pouze v umístění výrobku do výrobního prostoru stroje.

České dodávky pro jádro pokračují i letos

Když byl v únoru 2017 zahájen komerční provoz 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktory VVER-1200 generace III+, šlo v malé míře i o zásluhu českých firem, které do této elektrárny dodaly zboží v hodnotě přesahující 1,4 miliardy korun. Dodávky pro tento typ reaktorů pokračují také v roce 2018.

Aditivní technologie (nejen) v leteckém průmyslu

3D tisk, neboli aditivní výroba, v dnešních dnech zažívá opravdový boom. Většina firem technického zaměření, které jsou na špičce v oblasti inovací, tuto technologii vlastní, nebo alespoň externě využívá. Obdoba této technologie však není v přírodě nová, ani nijak výjimečná.

Trendy vývoje polymerních materiálů

Podobně jako v jiných oblastech lidské činnosti je i v materiálovém inženýrství třeba odlišit virtuální realitu od reality všedního dne. Slibné směry minulého vývoje materiálů, a nejen polymerních, (virtuální realita) by měly vyústit do jejich úspěšné průmyslové výroby a aplikace v současnosti (realita). Komerční úspěch vědeckých objevů ale nikdy nebyl zcela hladký. Odhaduje se, že pouze jeden jediný nápad ze tří tisíc nadějných myšlenek se nakonec uplatní v průmyslovém měřítku. Zde se nepochybně projevují nejen technologické problémy, ale také ekonomické aspekty.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit