Témata
Reklama

České dodávky pro jádro pokračují i letos

Když byl v únoru 2017 zahájen komerční provoz 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktory VVER-1200 generace III+, šlo v malé míře i o zásluhu českých firem, které do této elektrárny dodaly zboží v hodnotě přesahující 1,4 miliardy korun. Dodávky pro tento typ reaktorů pokračují také v roce 2018.

První jadernou elektrárnou, kde se představily reaktory VVER-1200, nejmodernější verze ruských tlakovodních reaktorů nabízená na zahraničních trzích, je právě Novovoroněžská II. Ta zaujala porotu amerického energetického časopisu Power, která každoročně hledá inovativní a historicky významné elektrárny a uděluje jim ocenění Top Plant.

Za rok 2016 získal toto ocenění v kategorii jaderné energetiky právě 1. blok elektrárny Novovoroněžská II. Porota své rozhodnutí odůvodnila tím, že blok uplatňuje nejnovější výsledky vývoje a výzkumu a plně odpovídá všem pofukušimským bezpečnostním požadavkům (proto je zařazován mezi pokročilé reaktory generace III+). K dalším důvodům patří vysoká bezpečnost (díky kombinaci aktivních a pasivních bezpečnostních systémů), vysoká ekonomická efektivita a dlouhá životnost (o polovinu delší oproti jeho předchůdcům).

Reklama
Reklama
Reklama
Blok JE Novovoroněžská II s reaktorem VVER-1200

První blok je v provozu, druhý je dokončován a připravován ke spuštění. Dodávky z českých firem tedy stále pokračují. Plánované dodávky firmy MSA, a. s., pro elektrárnu Novovoroněžská II popisuje Martin Határ, PR manažer v této firmě: „MSA je dlouhodobým a stabilním partnerem ruských jaderných elektráren. V roce 2018 budeme pro Novovoroněžskou jadernou elektrárnu realizovat dodávky zpětných klapek L32 a náhradních dílů pro šoupátka A00.“

Dodávky společnosti Kabelovna Kabex, a. s., představuje Zdeněk Tošner, obchodní ředitel pro export: „Kabelovna Kabex, stejně jako v minulých letech, plánuje i v roce 2018 dodávky svých kabelových výrobků pro firmu Rosatom. Tyto dodávky budou realizovány přes naše obchodní partnery v Rusku. Předpokládáme dodávky v objemu cca 10 milionů korun a kabely budou určeny hlavně pro elektrárnu Novovoroněžská II.“

Další země

Reaktory typu VVER-1200 staví ruská korporace pro atomovou energii Rosatom také v dalších zemích. Příkladem jsou jaderné elektrárny Ostrověcká v Bělorusku a Rooppur v Bangladéši. Realizace dodávky pro jeden projekt usnadňuje cestu k zakázkám pro další bloky, protože tím firma prokazuje kvalitu své výroby, přijatelnou cenu a zvládnutí místních norem. České firmy těží z toho, že mají velmi rozsáhlé zkušenosti s dodávkami pro české a slovenské jaderné elektrárny a navazují na dlouholetou spolupráci. V minulosti dodávaly do všech jaderných elektráren na území Ruska a do většiny zahraničních projektů Rosatomu.

Tradici a objem současné spolupráce ilustrují dodávky od společnosti ZPA Pečky, a. s. „V letošním roce očekáváme dodávky zboží do Ruska pro Rosatom v objemu kolem 38–50 milionů korun. Jde o elektrárny Kurská, Novovoroněžská, Smolenská, Leningradská a Rostovská,“ uvádí Jan Bulíček, výkonný ředitel ZPA Pečky.
K dalším firmám s dodávkami pro bloky typu VVER-1200 patří i MPower Engineering, a. s. Miloslav Franěk, obchodní manažer, uvádí: „V letošním roce bychom měli dodat armatury A43 a A00 do elektráren Novovoroněžská II a Běloruská. Podávali jsme další nabídky i na dodávku armatur pro elektrárny Kudankulam, Smolenská, Leningradská II a Rooppur.“

Sprchovací čerpadlo pro primární okruh JE z produkce firmy Sigma Group

Výstavba VVER v Evropě

Výstavba nových bloků typu VVER-1200 se připravuje také v evropských zemích, konkrétně ve Finsku (JE Hanhikivi) a v Maďarsku (JE Paks). Tyto země jsou Česku blízké geograficky i legislativně, takže ač zatím probíhají pouze přípravné práce, o projekt již projevila zájem řada českých firem. Výstavba se dále připravuje v Turecku (JE Akkuyu) a v dalších zemích.

Jan Krška, obchodní ředitel ve společnosti I&C Energo, a. s., uvádí: „Pro jaderné elektrárny typu VVER na Slovensku, v Bulharsku a na Ukrajině dodáváme dmychadla, rozvaděče, impulzní potrubí, speciální inženýrské činnosti a další produkty a služby. V současné době se naše společnost intenzivně zajímá o projekty jaderných elektráren ve Finsku a v Maďarsku. Jednání jsou zatím v počátečních fázích.“

Podobně je na tom i společnost I.B.C. Praha, spol. s r. o. Její jednatel Přemysl Indrák říká: „Naše společnost se účastní právě probíhajících nabídkových procesů pro projekty Rosatomu Akuyyu v Turecku a Paks v Maďarsku.“

Společnosti Sigma DIZ se v loňském roce podařilo uspět v tendru na dodávky pro projekt VVER-TOI v jaderné elektrárně Kurská II. Jiří Tomášek, vedoucí divize Jaderná energetika, uvádí: „V tomto roce budeme dodávat pouze náhradní díly, například do Novovoroněžské elektrárny, ale i jiných jaderných elektráren Rosatomu. Velké dodávky máme naplánovány na roky 2019 a 2020, kdy dodáme do jaderné elektrárny Kurská II v Rusku dvanáct čerpadel v hodnotě zhruba 210 milionů korun.“
Český jaderný průmysl v současnosti trpí tím, že zatím nebylo dosaženo výrazného pokroku na poli domácí výstavby. V jaderných elektrárnách se dokončují velké investiční projekty a bez rozhodnutí vlády o modelu financování nových bloků zůstává jejich výstavba v nedohlednu. Firmy se tak musejí stále více soustředit na zahraniční projekty a právě projekty Rosatomu mohou představovat cestu k zachování know-how. Nejde jen o technickou blízkost, ale i o počet projektů, které Rosatom po celém světě realizuje nebo se v příštích letech chystá rozjet.

sommerova@esscom.cz

http://www.rosatom.ru/en/

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 180429
Datum: 11. 04. 2018
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Autor:
Firmy
Související články
Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Fórum výrobních manažerů

Jak se odráží ve vaší výrobě stále přetrvávající nedostatek materiálových vstupů? Jak to ovlivňuje chod vaší firmy, plánování průchodu zakázky výrobou? Navýšení cen surovin musíte pravděpodobně promítnout do výsledných cen vašich produktů. Jak na to reagují odběratelé?

Související články
Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průmyslové využití nejvýkonnějších laserů

Již několik desetiletí jsme svědky postupného nabývání významu a upevňování pozice laserů nejen v průmyslových provozech, ale i ve zdravotnictví, metrologii a mnoha dalších oblastech. Na stránkách tohoto vydání je uvedeno hned několik možností jejich využití, všechny jsou však velmi vzdálené možnostem laserů vyvíjených v centru HiLASE. V Dolních Břežanech u Prahy totiž vyvíjejí „superlasery“.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 2. díl: Elektromobilita a emise. Regulace vs. poptávka

Ačkoli je přechod na elektromobilitu motivován zejména snahou o celkové snížení emisí CO2, a tím o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, má podle Evropské unie rovněž podpořit konkurenceschopnost unijního trhu. V minulém díle našeho seriálu jsme upozornili na skutečnost, že zavedený regulační rámec, zejména limity emisí CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla, má pozitivně motivovat automobilky, aby se čím dál tím víc orientovaly na produkci vozidel s nulovými či nízkými emisemi, tedy na produkci elektrických vozidel a dobíjecích (plug-in) hybridů. V tomto díle se podíváme, zda přechod na elektromobilitu tyto emise skutečně globálně sníží.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

I srdce jaderné elektrárny lze omladit

U velké části zařízení jaderné elektrárny dojde během desítek let provozu k výměně za modernější a účinnější verze. Jednu věc sice vyměnit nelze, ale je možné ji omladit – mluvíme o tzv. vyžíhání reaktorové nádoby, které obnovuje původní fyzikální a mechanické vlastnosti oceli použité při její výrobě.

Jak ušetřit za energie: Využijte odpadní teplo

Řada průmyslových provozů využívá různé technologie, při nichž vzniká velké množství odpadního tepla. Tato draze získaná energie často uniká bez užitku, například ve formě odvodu horkých spalin komínem. Na druhé straně teplo potřebujeme na ohřívání vody nebo na vytápění. K tomu, abychom unikající teplo zadrželi a využili je tam, kde je ho potřeba, slouží technologie zpětného získávání neboli rekuperace tepelné energie.

CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

Moskva ve znamení trubek a drátů

Oblíbené příležitosti k setkání lidí z branží trubek a drátů se v roce 2019 uskuteční v Moskvě, ale v rozdílných termínech. Přední ruský veletrh drátů a kabelů – wire Russia – se zde uskuteční od 18. do 20. června 2019, zatímco kombinace veletrhů Tube Russia / Metallurgy Russia / Litmash Russia se bude konat o měsíc dříve. Na rozsáhlé ploše moskevského veletržního areálu Krasnaya Presnya očekávají pořadatelé v obou případech rekordní účast.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Špičkové technologie dnes i zítra

Společnost Trumpf je renomovaný výrobce technologií na zpracování plechů a profilů a laserů pro průmysl. Výrobní historie se pomalu blíží celé stovce let a česká pobočka s obratem zhruba sto milionů eur za rok patří k důležitým průmyslovým hráčům nejen na českém trhu. Bylo proto jasnou volbou požádat ředitele společnosti Trumpf Praha Romana Haltufa, aby čtenářům MM Průmyslového spektra prozradil, kam se vývoj v tomto nepostradatelném oboru za minulá léta posunul.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit