Témata
Reklama

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

Tento článek je součástí seriálu:
CzechTrade pomáhá strojařům
Díly

Společným rysem Švédska a České republiky je jednak podobný počet obyvatel – 10,2 milionu ke konci roku 2019, jednak podobný hospodářský růst, který v průměru za posledních pět let činil 3 %. Letošní růst 2019 nejspíš skončí pod hranicí 1,5 % a podle prognóz bude zpomalování pokračovat, což reflektuje globální ochlazení ekonomiky, pokles spotřeby domácností a dosažení vrcholu investičního cyklu. Švédsko se řadí k zemím s nejvyšším HDP na obyvatele, který zde podle Eurostatu v r. 2018 dosahoval 43 850 euro (v ČR to bylo 17 640 euro), podle údajů Světové banky a shodně podle IMF drží 11. příčku ve světovém srovnání. Světová banka označila Švédsko také za jednu z nejlepších zemí podle snadnosti uzavírání obchodních dohod.

Za klíčové charakteristiky této země rozhodně platí otevřenost a liberálnost, a to prakticky ve všech sférách, tedy i v obchodě, a třeba i ve vztahu k novým přistěhovalcům. Centrální bance se daří plnit cíl stabilní inflace pod 2 %. Zpomalování ekonomiky se nově projevuje mírným nárůstem nezaměstnanosti, která by se dle predikce OECD měla ustálit v roce 2020 kolem 7 %. Švédská vláda chystá mírná expanzivní opatření jako snížení daní z příjmů, podporu zelených investic a investice do infrastruktury.

Reklama
Reklama
Reklama
Mgr. Tomáš Rousek, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Stockholm Zahraniční kancelář CzechTrade ve Skandinávii se sídlem ve Stockholmu je jedním z největších zahraničních zastoupení CzechTrade, pokud se týká objemu zakázek a počtu klientů. Na severu Evropy funguje od roku 2004 a kromě Švédska pomáhá firmám se vstupem na trhy Norska, Dánska a Finska. Kancelář má sídlo na Zastupitelském úřadu ČR ve Švédsku. Jejím vedoucím je od ledna 2019 Mgr. Tomáš Rousek.


Švédsko patří k zemím s otevřenou proexportní ekonomikou, vývozu již šestým rokem pomáhá podhodnocená švédská koruna. Celkově za rok 2018 dosáhl 1,442 bilionu SEK (3,46 bil. CZK), přičemž do evropské osmadvacítky míří téměř 60 % vývozu, do zbytku Evropy pak jde 14, 8 %, kolem 10 % míří do Ameriky a stejně tak do Asie. Podobně jako pro ČR je i pro Švédsko nejvýznamnějším exportním partnerem Německo s exportním podílem téměř 11 %, zároveň až 18 % importu do Švédska pochází z Německa. Švédové mají v zahraniční výměně pasivní bilanci, dovážejí podstatně víc, než vyvážejí.

Poměrně dobře si v obchodu se Švédy stojí naše země, která si udržuje kladnou obchodní bilanci a představuje pro Švédsko 14. partnera s podílem 1,6 % hned za USA. Zahraniční obchod Švédska je tažen zejména strojírenstvím, které se podílí na exportu a importu asi 45 %. Podle komoditní struktury tvoří 65 % českého dovozu právě stroje a dopravní prostředky a 10% podíl představuje průmyslové a spotřební zboží. Za rok 2018 tak čeští exportéři vyvezli zboží v hodnotě 76,2 miliardy CZK, zatímco dovozy ze Švédska představovaly sumu 33,1 miliardy CZK (podle ČSÚ).

Šance pro startupy

České výrobky jsou ve Švédsku dobře přijímány, výbornou pověst mají osobní automobily Škoda, pivo, strojírenské subdodávky. Švédsko je však na jednu stranu zemí konzervativní a klade důraz na domácí výrobky a dobře zavedené značky, na druhou stranu je evropským technologickým lídrem a líhní IT startupů. Výhodou pro české partnery je stabilní politické a legislativní prostředí, členství země v EU, a výborná znalost a ochota obyvatel komunikovat v angličtině napříč celou společností.

Perspektivními obory pro české exportéry jsou i nadále primárně strojírenství a energetika, výroba průmyslových výrobků a strojírenských subdodávek. Dále pak dodávky komponentů pro automobilový průmysl, stavebnictví, služby IT a software.

Strojírenství

Jak již bylo zmíněno u exportu, strojírenství představuje až 50 % produkce a významný je taktéž automobilový průmysl se světoznámými značkami Volvo a Scania. Působí zde řada velkých technologických firem jako SAAB, Ericsson či ABB a mnoho dalších. Dále se jedná o letecký průmysl, výrobu důlní, stavební a zemědělské techniky. To představuje velký potenciál pro české strojařské firmy, těm nahrává také vysoká cena zdejší pracovní síly, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a v poslední době odklon od asijských dodavatelů k těm evropským. Kancelář CzechTrade Skandinávie již po několik let organizuje společnou expozici a doprovází české firmy na strojírenský veletrh Elmia Subcontractor, který se každoročně v listopadu koná v Jönköpingu. Ten příští připadá na 10. až 13. listopadu 2020 a kancelář ve Stockholmu chystá další misi českých strojírenských firem.

Energetický průmysl

Celkem 80 % elektrické energie pochází ve Švédsku z jaderných a vodních zdrojů, 9 % poskytují kogenerační zdroje, které jako palivo používají především biomasu. Zbývajících 11 % elektřiny je ve Švédsku generováno z větrných elektráren. Cílem je stát se jednou z prvních „fossil free“ zemí na světě (konkrétně do roku 2045), a proto bude nadále utlumovat produkci energie z fosilních zdrojů a podporovat obnovitelné zdroje. Již v roce 2016 podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie činil 54 %, což je zatím nejvyšší podíl mezi zeměmi EU. Cílem vlády je expandovat především v navýšení výkonu vodních elektráren a počítá s uvolněním licencí v letech 2020–2030 až na 18 TWh produkce (pro představu celková výroba elektřiny v roce 2018 činila 159 TWh). Další investice poputují do výstavby větrných elektráren, ty se však vyznačují nepravidelností dodávek a vyvstává další úkol v podobě modernizace a zvýšení kapacity přenosové sítě. Z výše zmíněných faktů vyplývá příležitost dodávek jak komponentů, tak technických řešení pro zdejší energetický průmysl.

CzechTrade Stockholm

Mgr. Tomáš Rousek

Tomas.rousek@czechtrade.cz

Reklama
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům

Během loňského roku jsme na stránkách MM Průmyslového spektra ve spolupráci s agenturou CzechTrade publikovali edukační seriál určený začínajícím exportérům, jehož smyslem bylo provést je úskalími, které pronikání na zahraniční trhy přináší. Letos v publikační osvětě pokračujeme a postupně představujeme zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

„Kdo neumí řídit sám sebe, neumí obvykle řídit ani druhé,“ říká prezident České manažerské asociace Pavel Kafka

Pavel Kafka je jedním z nejzkušenějších českých manažerů, který mimo jiné v 90. letech vybudoval skupinu Siemens v ČR. O své znalosti z oblasti řízení, kompetenci českých manažerů a připravenosti české ekonomiky měřit se s konkurencí v zahraničí, jsme si povídali v redakci MM Průmyslového spektra.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit