Témata

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

Tento článek je součástí seriálu:
CzechTrade pomáhá strojařům
Díly

Společným rysem Švédska a České republiky je jednak podobný počet obyvatel – 10,2 milionu ke konci roku 2019, jednak podobný hospodářský růst, který v průměru za posledních pět let činil 3 %. Letošní růst 2019 nejspíš skončí pod hranicí 1,5 % a podle prognóz bude zpomalování pokračovat, což reflektuje globální ochlazení ekonomiky, pokles spotřeby domácností a dosažení vrcholu investičního cyklu. Švédsko se řadí k zemím s nejvyšším HDP na obyvatele, který zde podle Eurostatu v r. 2018 dosahoval 43 850 euro (v ČR to bylo 17 640 euro), podle údajů Světové banky a shodně podle IMF drží 11. příčku ve světovém srovnání. Světová banka označila Švédsko také za jednu z nejlepších zemí podle snadnosti uzavírání obchodních dohod.

Za klíčové charakteristiky této země rozhodně platí otevřenost a liberálnost, a to prakticky ve všech sférách, tedy i v obchodě, a třeba i ve vztahu k novým přistěhovalcům. Centrální bance se daří plnit cíl stabilní inflace pod 2 %. Zpomalování ekonomiky se nově projevuje mírným nárůstem nezaměstnanosti, která by se dle predikce OECD měla ustálit v roce 2020 kolem 7 %. Švédská vláda chystá mírná expanzivní opatření jako snížení daní z příjmů, podporu zelených investic a investice do infrastruktury.

Mgr. Tomáš Rousek, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Stockholm Zahraniční kancelář CzechTrade ve Skandinávii se sídlem ve Stockholmu je jedním z největších zahraničních zastoupení CzechTrade, pokud se týká objemu zakázek a počtu klientů. Na severu Evropy funguje od roku 2004 a kromě Švédska pomáhá firmám se vstupem na trhy Norska, Dánska a Finska. Kancelář má sídlo na Zastupitelském úřadu ČR ve Švédsku. Jejím vedoucím je od ledna 2019 Mgr. Tomáš Rousek.


Švédsko patří k zemím s otevřenou proexportní ekonomikou, vývozu již šestým rokem pomáhá podhodnocená švédská koruna. Celkově za rok 2018 dosáhl 1,442 bilionu SEK (3,46 bil. CZK), přičemž do evropské osmadvacítky míří téměř 60 % vývozu, do zbytku Evropy pak jde 14, 8 %, kolem 10 % míří do Ameriky a stejně tak do Asie. Podobně jako pro ČR je i pro Švédsko nejvýznamnějším exportním partnerem Německo s exportním podílem téměř 11 %, zároveň až 18 % importu do Švédska pochází z Německa. Švédové mají v zahraniční výměně pasivní bilanci, dovážejí podstatně víc, než vyvážejí.

Poměrně dobře si v obchodu se Švédy stojí naše země, která si udržuje kladnou obchodní bilanci a představuje pro Švédsko 14. partnera s podílem 1,6 % hned za USA. Zahraniční obchod Švédska je tažen zejména strojírenstvím, které se podílí na exportu a importu asi 45 %. Podle komoditní struktury tvoří 65 % českého dovozu právě stroje a dopravní prostředky a 10% podíl představuje průmyslové a spotřební zboží. Za rok 2018 tak čeští exportéři vyvezli zboží v hodnotě 76,2 miliardy CZK, zatímco dovozy ze Švédska představovaly sumu 33,1 miliardy CZK (podle ČSÚ).

Šance pro startupy

České výrobky jsou ve Švédsku dobře přijímány, výbornou pověst mají osobní automobily Škoda, pivo, strojírenské subdodávky. Švédsko je však na jednu stranu zemí konzervativní a klade důraz na domácí výrobky a dobře zavedené značky, na druhou stranu je evropským technologickým lídrem a líhní IT startupů. Výhodou pro české partnery je stabilní politické a legislativní prostředí, členství země v EU, a výborná znalost a ochota obyvatel komunikovat v angličtině napříč celou společností.

Perspektivními obory pro české exportéry jsou i nadále primárně strojírenství a energetika, výroba průmyslových výrobků a strojírenských subdodávek. Dále pak dodávky komponentů pro automobilový průmysl, stavebnictví, služby IT a software.

Strojírenství

Jak již bylo zmíněno u exportu, strojírenství představuje až 50 % produkce a významný je taktéž automobilový průmysl se světoznámými značkami Volvo a Scania. Působí zde řada velkých technologických firem jako SAAB, Ericsson či ABB a mnoho dalších. Dále se jedná o letecký průmysl, výrobu důlní, stavební a zemědělské techniky. To představuje velký potenciál pro české strojařské firmy, těm nahrává také vysoká cena zdejší pracovní síly, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a v poslední době odklon od asijských dodavatelů k těm evropským. Kancelář CzechTrade Skandinávie již po několik let organizuje společnou expozici a doprovází české firmy na strojírenský veletrh Elmia Subcontractor, který se každoročně v listopadu koná v Jönköpingu. Ten příští připadá na 10. až 13. listopadu 2020 a kancelář ve Stockholmu chystá další misi českých strojírenských firem.

Energetický průmysl

Celkem 80 % elektrické energie pochází ve Švédsku z jaderných a vodních zdrojů, 9 % poskytují kogenerační zdroje, které jako palivo používají především biomasu. Zbývajících 11 % elektřiny je ve Švédsku generováno z větrných elektráren. Cílem je stát se jednou z prvních „fossil free“ zemí na světě (konkrétně do roku 2045), a proto bude nadále utlumovat produkci energie z fosilních zdrojů a podporovat obnovitelné zdroje. Již v roce 2016 podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie činil 54 %, což je zatím nejvyšší podíl mezi zeměmi EU. Cílem vlády je expandovat především v navýšení výkonu vodních elektráren a počítá s uvolněním licencí v letech 2020–2030 až na 18 TWh produkce (pro představu celková výroba elektřiny v roce 2018 činila 159 TWh). Další investice poputují do výstavby větrných elektráren, ty se však vyznačují nepravidelností dodávek a vyvstává další úkol v podobě modernizace a zvýšení kapacity přenosové sítě. Z výše zmíněných faktů vyplývá příležitost dodávek jak komponentů, tak technických řešení pro zdejší energetický průmysl.

CzechTrade Stockholm

Mgr. Tomáš Rousek

Tomas.rousek@czechtrade.cz

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit