Témata
Reklama

CzechTrade pomáhá strojařům, Německo

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na náš klíčový exportní trh.

Tento článek je součástí seriálu:
CzechTrade pomáhá strojařům
Díly

Německá ekonomika je se svým HDP ve výši 3,344 bilionu euro za rok 2018 největší v Evropě, čtvrtá na světě a od roku 2009 nepřetržitě roste. V roce 2019 se předpokládá její růst o 0,5 % a v roce 2020 o 1,2 %. Německo patří k nejvyspělejším a technologicky nejsilnějším zemím světa, což je mj. důležitý předpoklad pro dobrou pozici na mezinárodním trhu zboží a služeb. Nejdůležitějšími odvětvími jsou automobilový a strojírenský průmysl s ročním obratem přibližně 634 miliard eur. Následují průmysl chemický a farmaceutický, potravinářský, elektrotechnický a stavební.

Reklama
Reklama
Reklama
Mgr. Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu a ředitel Regionálního centra pro střední Evropu a PobaltíVystudoval Politologii a mezinárodní vztahy na Západočeské univerzitě v Plzni, absolvoval studijní pobyty v Německu na gymnáziu v Bavorsku a na univerzitách v Berlíně a v Chemnitzu. Před nástupem do agentury CzechTrade v roce 2009 pracoval na různých pozicích ve státní i soukromé sféře vždy s orientací na německy mluvící země. V roce 2014 převzal vedení zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu, ze které vybudoval nejúspěšnější pobočku CzechTrade v celosvětové agenturní síti.Německo si nadále udržuje přebytek výkonové bilance, tj. bilance zboží a služeb. V roce 2018 bylo z Německa exportováno zboží v hodnotě 1 317,9 mld. eura (meziročně +3 %), nejvíce automobily a automobilové součástky za 230,1 mld. euro, stroje za 194,2 mld. euro a chemické výrobky za 118,2 mld. euro. Dovoz do Německa ve stejném roce činil 1 090 mld. euro (meziročně +5,7 %), z toho elektronické a optické součástky za 117,9 mld. euro, automobily a automobilové součástky za 117,5 mld. euro a třetí pozici si drží stroje za 87,5 mld. euro.

Obchodní příležitosti pro české strojaře

Pro Českou republiku je Německo nejdůležitějším obchodním partnerem. Podíl českého exportu do Německa, včetně reexportu, se blíží dvěma pětinám veškerého českého vývozu a Česká republika se z hlediska objemu vzájemné výměny zboží dostala do první desítky hlavních obchodních partnerů Německa.

Strojírenství si stabilně drží výsadní postavení v německém průmyslu. Dovoz strojů vzrostl oproti předchozímu roku o 7 %. Předním dodavatelem s podílem 9,2 % na veškerém dovozu strojů do Německa byla Itálie, která dokonce předstihla i Čínu (9,1 %). Růst obratu ve strojírenství se předpokládá i pro příští rok, což je dobrá zpráva pro české výrobce, hlavně v oblastech technologií pohonů, výtahů a eskalátorů, stavebních strojů, tiskařských strojů, dřevoobráběcích strojů, fotovoltaických výrobních zařízení nebo balicích strojů.

Příležitosti české firmy nacházejí především v automobilovém průmyslu a celém subdodavatelském řetězci v souvislosti s trendem elektromobility. S ohledem na ekologii se očekává významný rozvoj železniční a kolejové dopravy a velké investice do budování nové infrastruktury. Pro české výrobce železniční a kolejové techniky je Německo velmi perspektivním trhem.

Odvětví energetiky přináší příležitosti v souvislosti se změnou energetické koncepce, tedy s odklonem od jádra a uhlí a příklonem k obnovitelným zdrojům energií. I zde se očekávají masivní investice do výstavby a rozvoje přenosových sítí a nových technologií pro solární, vodní a další nekonvenční elektrárny.

Oblast digitalizace a robotizace ekonomiky, propojování IT technologií s průmyslovou výrobou, vytváření „inteligentních“ samořídicích jednotek se týká zejména takových sektorů, jako jsou chemický, strojírenský, elektrotechnický, automobilový, zemědělský nebo logistika, a je velkou příležitostí pro technologické firmy v oblastech ICT, vývoje SW nebo umělé inteligence. Zde se otevírají nové šance nejen pro firmy, ale i pro vědu a výzkum.

Na německém trhu vládne tvrdý konkurenční boj, jeho intenzita je jedna z nejvyšších na světě. Šanci na úspěch mají především ty firmy, které jsou schopny nabídnout kvalitní produkty s vysokou přidanou hodnotou a doprovodným servisem. Důležitá je také aktivní propagace a marketing.

Strojírenské veletrhy v Německu a akce CzechTrade pro strojaře

Německo nabízí českým firmám možnost prezentace na prestižních veletrzích, z nichž mnohé jsou největšími svého druhu na světě. I v dnešní digitální době jsou veletrhy stále skvělou a nenahraditelnou platformou pro navazování nových obchodních kontaktů a pro péči o ty stávající. V roce 2020 se mohou strojírenské firmy s CzechTradem účastnit největšího strojírenského veletrhu Hannover Messe, který byl také zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM. Dále pak veletrhu na zpracování hliníku Aluminium, technologického veletrhu pro zpracování plechu EuroBLECH, vedoucího evropského veletrhu užitkových vozidel IAA Nutzfahrzeuge nebo mezinárodně největší akce elektronického průmyslu Electronica.

Zahraniční kancelář CzechTrade Düsseldorf připravuje na 29. dubna akci Sourcing Day Tschechien 2020, která se již tradičně bude konat v Plzni. Vybraní čeští dodavatelé se budou moci v rámci termínovaných jednání setkat s nákupčími předních německých firem. Minulého ročníku se za německou stranu zúčastnila např. firma Sennheiser, známý výrobce spotřební audiotechniky, jeden z největších výrobců stavebních strojů na světě firma Liebherr nebo významný výrobce pekařských pecí MIWE. Na podzim chystá CzechTrade Düsseldorf také Sourcing Day pro jednoho z největších provozovatelů německé plynárenské soustavy, firmu Open Grid Europe, nebo pro společnost Volocopter vyvíjející elektricky poháněné helikoptéry s technologií používanou v dronech. Informace o aktuálních akcích naleznou firmy na webu agentury CzechTrade v sekci Kalendář akcí.

CzechTrade Dusseldorf

Mgr. Adam Jarešadam.jares@czechtrade.cz

Reklama
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

CzechTrade pomáhá strojařům

Během loňského roku jsme na stránkách MM Průmyslového spektra ve spolupráci s agenturou CzechTrade publikovali edukační seriál určený začínajícím exportérům, jehož smyslem bylo provést je úskalími, které pronikání na zahraniční trhy přináší. Letos v publikační osvětě pokračujeme a postupně představujeme zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce.

Desatero pro export: Veletrhy a výstavy

V dalším díle exportního seriálu, který v letošním roce na stránkách MM Průmyslového spektra publikujeme, se zaměříme na výstavy a veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu může pro exportéra vyústit v reálný obchodní případ. Výsledek se nicméně může dostavit až ve středně nebo dlouhodobém horizontu. Aby se prodejů dosáhlo, zásadní je nepodcenit osobní kontakt s potenciálními odběrateli.

Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Připravme se na budoucnost, Část 6. Jan Mašek, RedButton

Inovační guru, profesor Ján Košturiak, připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, již chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit