Témata
Reklama

CzechTrade pomáhá strojařům, Turecko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na turecký trh.

Tento článek je součástí seriálu:
CzechTrade pomáhá strojařům
Díly

I přes současné ekonomické problémy je Turecko stále zemí, která má českým firmám co nabídnout. Turecká ekonomika – měřeno vývojem hrubého domácího produktu – se od přelomu tisíciletí více než zdvojnásobila a nyní je se svými 784 miliardami USD 13. největší na světě, v Evropě jí patří pátá příčka. Zemi na Bosporu dle statistik OECD čeká v nadcházejícím období, i přes letošní ekonomické problémy, stabilní růst kolem 1,5 %. Motorem tureckého růstu je a nadále bude především silná domácí poptávka, která se opírá o vysoký populační přírůstek. V současnosti čítá turecká populace přes 82 milionů lidí, přičemž každoročně se rozrůstá přibližně o další milion. Turecko tak disponuje vůbec nejmladší populací v Evropě, které se navíc díky postupným investicím do školství – v Turecku nyní působí 183 univerzit – dostává i solidního vzdělání.

V současné době do evropské osmadvacítky míří zhruba polovina tureckého exportu, což ve finančním vyjádření představuje vývoz zboží v hodnotě 83,9 miliardy USD. U přímých zahraničních investic je propojenost Turecka s EU ještě vyšší. Členské státy jsou zde největší a nejsilnější skupinou investorů, jejichž kumulované kapitálové vklady v roce 2018 tvořily 65 % celkových PZI do Turecka.

Achillovou patou je pro Turecko kromě jeho vysoké inflace, která se za poslední rok drží nad 15 %, když krátkodobě dokonce překonala 25 %, též dlouhodobý deficit zahraničního obchodu. To se společně s dalšími faktory podepisuje na propadu místní měny. Turecká lira tak v poslední době patří mezi měny, jež ztrácejí nejvíc ze své hodnoty. Oslabování měny má sice za následek meziroční snížení importu Turecka, země ale i tak musí řadu výrobků dovážet.

Reklama
Reklama
Reklama
Mgr. Vladislav Polách, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v IstanbuluBěhem bakalářského studia na katedře politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci vycestoval prostřednictvím programu Erasmus do Turecka. Studijní pobyt v Turecku jej ovlivnil natolik, že se o tuto zemi začal podrobně zajímat a učit se místní jazyk. Do agentury CzechTrade nastoupil již při svých magisterských studiích v Praze. V agentuře prošel několika útvary a v roce 2016 odjel působit do vysněného Turecka jako ředitel zahraniční kanceláře v Istanbulu, kde pracuje dodnes.

Jaké jsou tedy perspektivní obory z pohledu zájmu české firemní sféry? V posledních letech zahraniční kancelář CzechTrade v Istanbulu uspořádala několik obchodních misí po tureckém energetickém, loďařském a důlním průmyslu, ze kterých již evidujeme úspěšně završené obchody. Vzhledem k rozsahu článku níže uvádíme pouze obory, pro které istanbulská kancelář CzechTrade společně s obchodními úseky ZÚ v Ankaře a Generálním konzulátem v Istanbulu hodlá v roce 2020 uspořádat obchodní mise nebo společné účasti na oborových veletrzích.

Strojírenství

Turecko je zajímavým exportním trhem pro strojní výrobu. Tento fakt je dán především strukturou místního hospodářství, které, jak již bylo řečeno, se od nového tisíciletí velmi rozvinulo. Mezi nejsilnější tahouny místní ekonomiky, kromě tradičního stavebnictví, patří automobilový průmysl. Země je známá výrobou elektrospotřebičů (např. spotřebiče Arcelik), textilním či loďařským průmyslem. Od roku 2017 pak místní vláda klade velký důraz na rozvoj obranného a bezpečnostního sektoru. Strojírenské výrobky a stroje obecně jsou nutnou podmínkou pro další rozvoj nejen těchto odvětví. Turecko sice udělalo velký pokrok i ve strojírenské výrobě, stále však musí více techniky dovážet, než kolik dokáže vyvézt. Poměr dovozu vůči vývozu v roce 2018 činil 64 %. V rámci statistiky ČSÚ se položka „Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu“ v roce 2018 umístila na druhé příčce co do podílu na úhrnném českém vývozu do Turecka s objemem 8,15 miliardy korun. Naše kancelář se tak chystá uspořádat obchodní misi českých výrobců strojírenské techniky, která si klade za cíl navštívit místní významné hráče v tomto odvětví. Mise se uskuteční v termínu 9.–13. března 2020, kdy se v Istanbulu koná veletrh WIN EURASIA.

Ocelářský průmysl

Turecko patří mezi TOP 10 největších výrobců surové oceli na světě; v roce 2018, kdy celkově vyprodukovalo 30,3 milionu tun surové oceli, bylo ve světovém srovnání osmé. Současná vláda klade na ocelářský průmysl velký důraz a ve svém programovém prohlášení cílí navýšit produkci do roku 2023 na 70 mil. tun. Navzdory současné nižší poptávce ze strany domácích odběratelů je o tureckou ocel zvýšený zájem v zahraničí. Export surové oceli se totiž meziročně navýšil o pětinu. Ocelářský průmysl tak zůstává významným segmentem místní ekonomiky. Tohoto faktu si jsou vědomi domácí i mezinárodní investoři, kteří plánují do ocelářského průmyslu nadále investovat. Kancelář CzechTrade v Istanbulu hodlá uspořádat misi dodavatelů vybavení a techniky do místních oceláren. Mise se uskuteční začátkem listopadu 2020 a zavítá i do Istanbulu, kde se v té době pořádá veletrh Ankiros.

Automobilový průmysl

Stejně jako u nás, tak i v Turecku je automotive tahounem exportu, což dokládají i první dvě nejobjemnější položky našeho vzájemného obchodu (osobní automobily; součásti a příslušenství motorových vozidel). CzechTrade již tradičně začátkem dubna organizuje společný stánek českých firem na veletrhu Automechanika Istanbul, a to za zvýhodněných finančních podmínek. Dodejme, že tento veletrh je věcně zaměřený hlavně na aftermarket.

CzechTrade

vladislav.polach@czechtrade.cz

Reklama
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

CzechTrade pomáhá strojařům, Německo

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na náš klíčový exportní trh.

CzechTrade pomáhá strojařům, Bulharsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na bulharský trh.

Související články
CzechTrade pomáhá strojařům

Během loňského roku jsme na stránkách MM Průmyslového spektra ve spolupráci s agenturou CzechTrade publikovali edukační seriál určený začínajícím exportérům, jehož smyslem bylo provést je úskalími, které pronikání na zahraniční trhy přináší. Letos v publikační osvětě pokračujeme a postupně představujeme zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Desatero pro export: Veletrhy a výstavy

V dalším díle exportního seriálu, který v letošním roce na stránkách MM Průmyslového spektra publikujeme, se zaměříme na výstavy a veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu může pro exportéra vyústit v reálný obchodní případ. Výsledek se nicméně může dostavit až ve středně nebo dlouhodobém horizontu. Aby se prodejů dosáhlo, zásadní je nepodcenit osobní kontakt s potenciálními odběrateli.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Promluvy Štefana Kassaye: Současnost je východiskem utváření budoucnosti

Nejednou si povzdechneme, jak je jen ten svět složitý. Zároveň si ale uvědomíme, že v prostoru a čase svými skutečnými rozhodnutími a jednáním se zapříčiňujeme o potenciální dobro i zlo, že mnoho závisí na nás, na našich rozhodnutích a chování.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Připravme se na budoucnost, Část 6. Jan Mašek, RedButton

Inovační guru, profesor Ján Košturiak, připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, již chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit