Témata
Zdroj: archiv Intercedu

Promluvy Štefana Kassaye: Současnost je východiskem utváření budoucnosti

Nejednou si povzdechneme, jak je jen ten svět složitý. Zároveň si ale uvědomíme, že v prostoru a čase svými skutečnými rozhodnutími a jednáním se zapříčiňujeme o potenciální dobro i zlo, že mnoho závisí na nás, na našich rozhodnutích a chování.

Tento článek je součástí seriálu:
Príhovory Štefana Kassaya
Díly
Reklama

Jenže – takové v základu přirozené úvaze se prožívaná situace jeví jinak. Dokonce i v základních otázkách, jako je například poctivost a dodržování vzájemných slibů. Pravdomluvnost se podle všeho mění podle toho, do jaké hloubky, s jakým osobním přesvědčením a rozvíjením praktických otázek života jednáme. Vznikají rozpory, sliby se mění na donekonečna se opakující výmluvy. Až nakonec do dlouhodobě budovaných vztahů vstupuje nedůvěra. Nespolehlivost narostla i v odborné komunikaci. Do všeho takřka s denní pravidelností doléhají na člověka v jeho osobní i pracovní rovině doslova pohromy. Osobní problémy se co do počtu a hloubky množí, a nejednou se rozvinou až k nenávisti. 

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. již v 90. letech minulého století založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. V roce 2021 ukončil aktivní působení ve spoluvlastněné společnosti I.D.C. Holding a založil vzdělávací instituci International Center of Education. (Zdroj: Intercedu)

Ztráta důvěry se pak prolíná do osobních a pracovních vztahů. Ovšem ne každý jim dokáže odolávat. Dochází také k tomu, že člověk citlivý, bránící se ztrátě důvěry ve svém okolí, nakonec ztratí svou odolnost ve vlastním přesvědčení, kterým se přičiňoval o blaho všech. Důsledky malátnosti vývoje se nejednou projeví i v rozhodnutích na úrovni decizní sféry a v jejich důsledcích i v socioekonomických změnách. Reverz myšlení může být v daném čase a situaci nebezpečným sebepřizváním do představ o jediném správném přesvědčení, které vyplývá z dané situace, a směřuje k nezvratné disponibilní moci člověka.

Reklama
Reklama
Reklama

Ve shodě s potřebou pochopení a poznání v současnosti probíhajících a v budoucnosti předpokládaných jevů se nově vynořuje požadavek hlubšího studia globalizačních teorií, včetně vysvětlení podstaty diverzifikace komparativních výhod a jejich významu. Rovněž je třeba nově přehodnotit stávající situaci a dopady globalizace na lidi. Proces globalizace, mohutnost její samé existence a celosvětový průnik týkající se vlastně každého obyvatele planety se vyznačuje především tím, že bezprecedentním způsobem rozšiřuje a prohlubuje společenskou dělbu práce. Vytváří nový, globální systém dělby práce, a zároveň i nový, složitější a náročnější rámec mezinárodní soutěže. Zásadní otázkou je, zda komparativní výhody mají předpoklad dalšího růstu a tomu odpovídající globální institucionální změny. Lze totiž očekávat i jinou alternativu, protože rostou existenční tlaky a názorové rozpory spotřebitelů ve světovém měřítku. Stejně rostoucí nezaměstnanost má globální rozměr, jehož reflexí je nejen pokles koupěschopnosti, ale také nespokojenost lidí a jejich stále razantnější projevy. Dirigismus – ekonomická doktrína, ve které stát hraje v tržní ekonomice silnou direktivní roli – jako důsledek globalizace v každodenním pracovním i soukromém životě, sahá až do samé podstaty života lidí. Způsobuje změny teritoriální integrity, což je v rozporu s tím, že každá země, každé seskupení zemí má své zájmy a rozpracovává vlastní pojetí komparativních a konkurenčních výhod jako základ konkurenceschopnosti v podmínkách globalizace. Ta tak zasahuje do funkcí státu a ovlivňuje jeho institucionální prostředí, které je zásadně odlišné ve srovnání s globálními institucemi.


Vydání #5
Kód článku: 240508
Datum: 02. 05. 2024
Rubrika: Servis / Názory
Autor:
Firmy
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma ankety se týká hospodaření vaší firmy a výhledy na další období. Jak hodnotíte loňský rok a jaký vývoj očekáváte pro letošní rok s přesahem do roku 2021? Jaké světové události mají největší vliv na váš byznys?

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Dvacet let ve výrobě ocelových konstrukcí

Moravská firma Motor Lučina je předním exportérem ocelových konstrukcí ve střední Evropě. Svůj úspěch majitelé postavili na zkušenostech z krize. „Rok 2010 byl pro nás nejhorší v historii firmy. V době celosvětové krize, kdy jsme bojovali o zachování firmy, jsme zjistili, že nás okrádá náš vlastní generální ředitel. Ztráty byly ohromné. Dnes, po letech, nám to paradoxně několik desítek milionů zase přineslo, jelikož jsme se poučili. Pro firmu není nic horšího, než když se ji dvacet let daří. Dokud nepoznáte dno, tak se od něho nemůžete odrazit,“ říká jeden z majitelů společnosti Motor Lučina Tomáš Polach, který se s redakcí MM Průmyslového spektra podělil o své zkušenosti s podnikáním.

Jak budeme podnikat v roce 2017?

Bude světová, potažmo česká ekonomika navzdory turbulentním geopolitickým změnám a nejistým trhům dále růst? Obstojí český podnikatel v těžké světové konkurenci? Měl by přidat? A v čem? Jaké jsou trendy zdravého podnikání? Doplácejí ženy na genderové stereotypy? O tom všem a dalších aspektech světového a českého podnikání jsme si povídali s vedoucí partnerkou EY v České republice Magdalenou Souček.

Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit