Témata
Zdroj: archiv Intercedu

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Tento článek je součástí seriálu:
Príhovory Štefana Kassaya
Díly
Reklama


Rád bych prozradil obsah uvedených tří knih. Již první úvaha o jejich skladbě se mi jevila jako trojjedinost kontinuity života. Jako prostředí, ve kterém žijeme, kde usilujeme o vlastní existenci, o níž přitom tak málo víme. Pokaždé, když se s manželkou procházíme podél Pražského orloje, vynořují se mi momentky z doby před 30 lety, kdy ručičky tohoto skvělého díla i jeho zvony dávaly o sobě vědět, a rozvířily i moji mysl v koloběhu vnitřních pocitů. V rezonanci vzpomínek, vždy nanovo odkrývající kolority přežívané minulosti.

V kontextu toho mě napadá, zdali podobné myšlenky přicházely na mysl i našim dávným předchůdcům, tvůrcům Staroměstského orloje a Staroměstské radnice v Praze, mistru Mikulášovi z Kadaně. Kde se vlastně začala odvíjet znalost, nápaditost a způsobilost zasít něco tak velkého a užitečného pro člověka s velkou dávkou odvahy a realizace v daném čase? A tak i v odpovědích na některé otázky týkající se nekonečného vesmíru, tak málo poznaného Stvořitele, se zamýšlím v první knize nazvané Prostor. O tom všem si s manželkou vyprávíme při každé příležitosti, a Pražský orloj se nám tak stal signalizátorem debat o životě, o smyslu života i o tom, co vyvěrá z nejhlubšího nitra a potřeb tohoto velkého umění. Spojit práci s odpočinkem, spojit potřeby s možnostmi a vyhnout se nepotřebným entitám. Na taková témata si s manželkou nacházíme chvíle při procházkách večerní Prahou. V hlubokých pocitech též vlivem známých tónů měření času se nám vždy nanovo připomínají okamžiky štěstí, které dodnes, i po 30 letech, tak hluboce vnímáme. Tóny zaznívající z minulosti mě vracejí do konceptu druhé knihy nazvané Procesy.

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. již v 90. letech minulého století založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. V roce 2021 ukončil aktivní působení ve spoluvlastněné společnosti I.D.C. Holding a založil vzdělávací instituci International Center of Education. (Zdroj: Intercedu)

V představách a naději na pokračování šťastných okamžiků jsem hovořil na nedávno konaném fóru ve Gbelanech u Žiliny. Mezi ostatními, kteří prezentovali své úsilí i zkušenosti, zážitky i úspěchy, včetně dosažení a realizace aktuálních potřeb. Na tomto místě vnímám skutečnosti, které vyplynuly z konkrétních vystoupení řečníků. Nechť naše potřeby jsou spojené s konáním dobra a vynalézavosti v letech budoucích, které například uvádím v rukopise třetí knihy nazvané Realizace. Nechť se nám daří, buďme znalí a rozlišujme dobro od zla. To však kolem sebe slyšíme stále. Přemýšlejme o naší budoucnosti a udělejme to, co je v našich silách a možnostech. Spolupracujme, vnímejme minulost jako zdroj obdivu k přírodě a myšlení. Rozvíjejme to, co přinášelo užitek a nádheru, tolik překrásných plodů tvorby a jejich umělecké či řemeslné hodnoty, pro život neměnné.

Pravda, nejsou to jen vzpomínky na minulost. Vnímám krásu kolem sebe. Vnímám nádherná díla svých vrstevníků ve vědě a vzdělání. Vnímám každý den, který přinesl dobro pro lidi, pro člověka užitečné vynálezy, objevy, a počínání mladých lidí, kteří tak usilují dát najevo své myšlení. Budují to se svými učiteli na všech úrovních vzdělávání. Se svými profesory a docenty, odbornými asistenty a lidmi působícími na vysokých školách a univerzitách. V praxi aplikují dobro nejen ve prospěch osobní, ale i užitečné pro celou společnost.

Reklama

Takový, dokonale do vědomí pronikající den, jsem právě zažil na onom prvním česko-slovenském fóru průmyslových inženýrů a personálních inženýrů ve slovenských Gbelanech. Potkal jsem zde osobnosti, které během posledních 25 let tvořily koncept průmyslového inženýrství v českých i slovenských firmách. Také jejich pokračovatele, kteří podle slov Jána Košturiaka, zakladatele podnikatelské univerzity, společnosti IPA Slovakia a organizátora významných konferencí, se den co den zapisují do bohatství znalostí ve svém „fochu“. Zároveň i osobnosti duchovního života, starající se o lidi, kteří nacházejí pomoc v Dobrém pastýři, spolu s těmi, kteří přebírají štafety úspěšných projektů a jejich koncept nadále rozvíjejí.

Vzhledem k velkoleposti tohoto fóra si dovolím na závěr své promluvy citovat slova Jána Košturiaka: „Vzpomínali jsme na začátky a rozvoj průmyslového inženýrství ve firmách, na chyby i úspěchy, ale především jsme diskutovali o novém poslání průmyslových inženýrů a o budoucnosti průmyslového inženýrství s využitím příležitostí pro nastupující digitalizaci.“ K tomu bych dodal, že je nám předurčeno to, co dělá naše myšlení a užitek pro zdraví, sílu a odhodlání.


Související články
Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Související články
Trnitá cesta české vědy a výzkumu

Třicet let je diskutovaným tématem propojení české vědy a výzkumu s průmyslem. Podařilo se konečně v této oblasti učinit pokroky? Proč se čeští vědci nehrnou do tuzemských firem a proč české školství negeneruje kreativní osobnosti? K diskuzi o těchto otázkách jsme pozvali docenta Jiřího Krechla, který se problematice výzkumu a vývoje dlouhodobě věnuje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Prof. David Tuček, UTB Zlín

Smyslem nové série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali profesora Davida Tučka, děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Promluvy Štefana Kassaye: V „trmě vrmě“ není každý den stejný

Již brzké ráno ukáže, jaký by měl být dnešní den. Každopádně by neměl záviset pouze na počasí. Člověk by měl již večer myslet na to, co je nevyhnutelně nutné předem zvládnout a promyslet. Zda má vše po ruce, aby následující den přinesl požadované ovoce. S osobním důrazem na to, že je součástí týmu, za který je zodpovědný a jehož členové vytvářejí na sebe navazující dílčí cíle..

Príhovor Štefana Kassaya: O rok o krok vpred?

Ešte stále prichádzajú do môjho počítača desiatky novoročných želaní, mnohé v tradičnom rúchu, na Novoročnej pohľadnici, s peknými, majstrovsky zvládnutými grafikami. Omeškané novoročné želania človeka vedú k zamysleniu. Sú z úprimného srdca, alebo sú odosielateľom naprogramované v pamäti počítačov? Dnes sa už všetko automatizuje.

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

MM Podcast: Glosa - Sedmnáctá země spolková na kolečkách

Problémy koncernové automobilky jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace emisního skandálu DieselGate, změny trhu a návyků spotřebitelů, inflace a neschopnosti na to všechno pružně reagovat je pro VW smrticí koktejl. Může jí dokonce hrozit osud finské Nokie či amerického Kodaku, které před lety nedokázaly zachytit nastupující disruptivní změny a se svým ikonickým byznysem skončily. Jak zásadní problém by podobný osud znamenal pro Německo, potažmo celou subdodavatelskou Evropu, se můžeme jen domýšlet.

Fórum výrobních manažerů

Jaké zkušenosti máte s produktovými/subdodavatelskými dodávkami do obranného průmyslu? Jak bylo náročné se do tohoto sektoru dostat? Jedná se o oblast, která je pro vás v současné době důležitá nejen v rámci vaší výrobní diverzifikace, ale i případných státních garancí?

MM Podcast: Glosa - (Po)citová investice

Kolikrát již v době růstu ekonomiky došlo k nenadálému, často nevysvětlitelnému zlomu? Kdo tahal za konce nití, aby změnil otáčení zeměkoule? Proč se to již stalo součástí naší životní cesty a začali jsme to brát jako samozřejmost, bez hlubšího pátrání po příčinách, navíc s ignorací všech hoaxů a cílené propagandy?

MM Podcast: Glosa - Potěmkinovy vesnice současnosti

Položme si otázku, zdali dokáže evropský průmysl snížit své emise tak, abychom dle dohody Green Deal byli v roce 2050 uhlíkově neutrální.Odpověď zní – nikoliv. Nastavované limity jsou naprosto technicky nereálné. Podle stávající legislativy musíme plyn v průmyslu nahradit do roku 2030 minimálně z poloviny zeleným vodíkem, který ale stále neexistuje. A nemluvě o tom, že na jeho výrobu potřebujeme 10krát více zelené elektřiny, kterou neumíme ani vyrobit, ani uchovat a distribuovat.

Fórum výrobních manažerů

S čím se v současné době v rámci operativy řízení firmy nejvíce potýkáte? Přetrvává stále nedostatek subdodavatelských komponent ve vaší oblasti a s tím související komplikace s plněním termínů zakázek? Ovlivňují vaši ekonomiku provozu cenové úrovně energetických a materiálových vstupů, nedostatek technického personálu či něco jiného? Jak tuto situaci řešíte a podařilo se vám již některé problémy stabilizovat?

MM Podcast: Glosa - Královská disciplína

Z dostupných výzkumů víme, že do čtvrté třídy mají děti matematiku rády, ale poté se již ve srovnání se světem propadáme. Všechny ty pompéznosti s digitální revolucí a kampaně za větší počet studentů v technických oborech nemůžou padnout na úrodnou půdu, pokud nedokážeme vyučovat matematiku tak, aby se k ní děti rády vracely. A pro případnou eliminaci neúspěchů raději zrušíme povinnou maturitu z matematiky. 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit