Témata
Zdroj: archiv Intercedu

Príhovor Štefana Kassaya
Definícia úspechu neexistuje

Túžby jedinca akoby sa premietali v snoch, postupne prerastajúcich do vízií a napokon do konkrétnych predstáv, ako vízie premeniť na skutočnosť. Ak sú vízie užitočné, ak je šanca urobiť niečo pre dobro iných, ak sú ciele rozumné a zodpovedajú možnostiam pri všetkej poctivosti, potom je to v poriadku. Lenže nie každý sa pokúsi svoje vízie zrealizovať.

Tento článek je součástí seriálu:
Príhovory Štefana Kassaya
Díly
Reklama

Predstavy o úspechu bývajú rozličné. Napríklad vlastníctvo veľkého auta prestížnej značky, v ktorom sa aj jeho majiteľ cíti byť veľkým, dôležitým. Úspech je, ak má niekto vysokú funkciu a vysoký plat. Každý toho môže narozprávať, aký je on úspešný! Môže si vymýšľať, aké by to bolo, ak by to naozaj bola pravda, môže spriadať myšlienky smerujúce k určitému cieľu. Na druhej strane ambicióznym ľuďom okolie neraz vyčíta ich aktivitu, považujú ich za karieristov, ľudí, ktorí sa ženú za svojím alebo spoločensky významným cieľom. Nechápem prečo! Ako sa má naša spoločnosť rozvinúť, ak nebude tých, ktorým o niečo ide? Ktorí niečo chcú a prekračujú svoje osobné potreby, záleží im na iných, na tom, aby fungovalo to, čo fungovať má, aby sa robila dobrá robota, aby to snaženie prinieslo aj výsledky pre všetkých, ktorí sa na spoločnej veci spolupodieľali!

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. již v 90. letech minulého století založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. V roce 2021 ukončil aktivní působení ve spoluvlastněné společnosti I.D.C. Holding a založil vzdělávací instituci International Center of Education. (Zdroj: Intercedu)

Kariéra a karieristi

Slovo úspech má mimoriadne vysokú frekvenciu opakovania. Už aj preto sa žiada ozrejmiť si jeho skutočný obsah. Ak hovoríme o úspechu, aký úspech máme na mysli? Pretože každý človek si ho vysvetľuje inakšie. Mnohí stotožňujú úspech so ziskom či množstvom peňazí na svojom bankovom konte. Dokonca sú ľudia, ktorí „sa rozhodli byť úspešnými“ a chápu to tak, že chcú mať veľa peňazí a to ihneď, bez práce! Neraz aj za cenu defraudácie, nevrátenia dlžoby alebo podvodným prevodom finančného konta niekoho iného na svoj vlastný účet. Mohol by som uviesť desiatky príkladov „úspešných“ aj v podnikaní. Niekto sa považuje za úspešného, okato deklaruje svoj majetok a zažíva z toho akože úspechu blaho, hoci zbohatol dedením, nie svojou vlastnou usilovnosťou. Iný je úspešný vďaka šikovnému „podvrhnutiu“ dôležitého dokumentu na podpis kompetentnému človeku. Podobné „úspechy“ sa dosahujú konšpiráciami, zavádzaním, defraudáciou. Vždy sú za nimi peniaze!

Reklama

Dokonca aj mnohé oficiálne súťaže o „najúspešnejších“ vytyčujú ako hlavné kritérium zisk. V zahraničí sú bežné rebríčky najbohatších ľudí a existujú stovky, možno i viac spôsobov, ako velebiť peniaze. Samozrejme, pre rozvoj podnikania sú peniaze potrebné. Bez nich by neboli investície, neboli by nové produkčné kapacity, nebolo by dosť pracovných miest atď. V hodnotení úspechu zväčša chýba dôležitá dimenzia! Poctivosť v práci, slušnosť, etika a morálka. Zložitosti života formujú aj také faktory úspechu, ktoré nemusia byť merateľné. V konečnom dôsledku za úspech možno považovať aj dosiahnutie osobného šťastia či šťastia a spokojnosti zamestnancov a vytváranie nových hodnôt, ktoré sú užitočné pre všetkých. Je to veľký cieľ, najmä v súčasnom období ťažko doliehajúcej krízy. O to viac musí človek, a hlavne človek zodpovedný za iných, konať! Neostávať pridlho so svojimi snami a víziami kdesi povedľa, ale pristupovať, a to neustále, k svojim povinnostiam tak, aby jeho konanie napĺňalo želané osobné i spoločensky prospešné ciele.


Nabudúce: Osem desaťročí života

Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Medializace není propagace

Ohniska nepokojů ve světě, nečekané politické zvraty, dokonce přeměny státních útvarů, nejenže mají dopady na podnikatelské prostředí, ale vyžadují zásadní změny i uvnitř podniků. Situace ovlivňuje navazování nových obchodně-ekonomických vztahů, a tím i přehodnocování stávajících a připravovaných kapacit podniku.

Promluvy Štefana Kassaye: Období ekonomické nestability

Budoucnost nedokážeme dokonale předvídat, ale získanými zkušenostmi jsme schopni rozpoznávat akceptovatelné, a naopak pro budoucnost nežádoucí, a orientovat se na jejich rozhraní. Můžeme přinášet nové podněty, můžeme se poučit ze světového bohatství, nových objevů, vynálezů a jejich aplikací pro lepší budoucnost. To samé predikuje možnosti zapojovat se do projektů mezinárodního vzdělávacího systému, který v různých profesionálních seskupeních představují prominentní lektoři, vědci a odborníci z praxe.

Promluvy Štefana Kassaye: Je možné se obejít bez léků?

Odpovědi na otázku v titulku tohoto podcastu by mohly být různorodé. Dosud nevíme o možnostech přesné definice zdraví. Ale předpokládám, že mnozí z nás by to i považovali za absurdní. Už jen proto, že zdraví každého jedince je odvislé od celé řady vlivů, které na něho neustále působí.

Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: V „trmě vrmě“ není každý den stejný

Již brzké ráno ukáže, jaký by měl být dnešní den. Každopádně by neměl záviset pouze na počasí. Člověk by měl již večer myslet na to, co je nevyhnutelně nutné předem zvládnout a promyslet. Zda má vše po ruce, aby následující den přinesl požadované ovoce. S osobním důrazem na to, že je součástí týmu, za který je zodpovědný a jehož členové vytvářejí na sebe navazující dílčí cíle..

Promluvy Štefana Kassaye: Moudrost života

Podstata názoru uvedeného v tomto titulku se v různých souvislostech a za rozličných okolností opakuje od brzkého rána až do pozdních nočních hodin. Pro mnoho z nás je to nejen téma konverzací na způsob „aby řeč nestála“, ale je to i náplň naší práce.

Promluvy Štefana Kassaye: Pokrok hledejme v invenci a odvaze

Pokrok je stav vizuální či předmětný. Nebo se na něj můžeme dívat v rozmezí časového průběhu změn určité entity posuzované v daném okamžiku jako výsledný stav. Pokrok je tedy nasměrování, zaznamenávání vývojové cesty, ale dost často výmluvným způsobem.

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Príhovor Štefana Kassaya: O rok o krok vpred?

Ešte stále prichádzajú do môjho počítača desiatky novoročných želaní, mnohé v tradičnom rúchu, na Novoročnej pohľadnici, s peknými, majstrovsky zvládnutými grafikami. Omeškané novoročné želania človeka vedú k zamysleniu. Sú z úprimného srdca, alebo sú odosielateľom naprogramované v pamäti počítačov? Dnes sa už všetko automatizuje.

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Príhovor Štefana Kassaya: Existuje ideál?

Hypotéza či fantázia mi dovolia zadumať sa nad ideálom. Ideálny človek, ideálne spolužitie, ideálne vzťahy. Konštrukt ideálne fungujúceho mechanizmu, a to v celosvetovom rámci. Na prvý pohľad nemožné. Ale kto určil hranice nemožného? Prečo by som mal čo len dotyk s ideálom jednoznačne zamietnuť?

Príhovor Štefana Kassaya:
Úsilie o nápravu terajšieho systému je zbytočné

Spravidla ak človeka podrobia až neľudskej kritike, aktívni ľudia potom iba nastavia chrbát na bičovanie za skutky, ktoré nespáchali osobne, hoci zväčša ten systém, dnes už nevýkonný a hlavne vo vzťahu ku skutočným potrebám nefunkčný, pestovali. Jeho nefunkčnosť vznikla postupne „nabaľovaním“ obsahu výučby nie na základe spoločenských potrieb, ale na základe okruhu znalostí či špecializácie jednotlivých účastníkov vzdelávacieho procesu.

Príhovor Štefana Kassaya:
Podľa akého programu je človek zostrojený?

Často si dávame vysoké ciele, riskujeme, ideme dopredu hlava-nehlava. Niečo sa nám podarí, niekedy máme pocit, že sme mali šťastie, nič sa nám nestalo, inokedy padneme. Myslím si, že máme pri sebe anjelov strážnych, na prvom mieste naše manželky, ktoré nás jemne upozorňujú na nebezpečenstvá, a keď ich neposlúchneme, tak nám doma fúkajú rany.

Príhovor Štefana Kassaya, Osem desaťročí života

Ak zoberiem do úvahy, že mám za sebou osem desaťročí života, konečne by som sa mal sám voči sebe vyjadriť zreteľne a jednoznačne. Pravda, v tejto časti sebaspytovania mám na mysli výlučne pracovné záležitosti, napredované vo svojej profesii, napĺňanie vytýčených cieľov. Moja rodina i moje blízke okolie vedia, na akú veľkú úlohu, na ktorej pracujem dodnes, som sa podujal. A teraz by som čakal, že sa ma môj vnímateľ opýta, o čom to vlastne hovorím? Prílišná pracovná orientácia, absolutizovaná honba za chimérou, zafixovaným cieľom sa spravidla vypomstí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit