Témata
Zdroj: archiv Intercedu

Príhovor Štefana Kassaya
Definícia úspechu neexistuje

Túžby jedinca akoby sa premietali v snoch, postupne prerastajúcich do vízií a napokon do konkrétnych predstáv, ako vízie premeniť na skutočnosť. Ak sú vízie užitočné, ak je šanca urobiť niečo pre dobro iných, ak sú ciele rozumné a zodpovedajú možnostiam pri všetkej poctivosti, potom je to v poriadku. Lenže nie každý sa pokúsi svoje vízie zrealizovať.

Tento článek je součástí seriálu:
Príhovory Štefana Kassaya
Díly
Reklama

Predstavy o úspechu bývajú rozličné. Napríklad vlastníctvo veľkého auta prestížnej značky, v ktorom sa aj jeho majiteľ cíti byť veľkým, dôležitým. Úspech je, ak má niekto vysokú funkciu a vysoký plat. Každý toho môže narozprávať, aký je on úspešný! Môže si vymýšľať, aké by to bolo, ak by to naozaj bola pravda, môže spriadať myšlienky smerujúce k určitému cieľu. Na druhej strane ambicióznym ľuďom okolie neraz vyčíta ich aktivitu, považujú ich za karieristov, ľudí, ktorí sa ženú za svojím alebo spoločensky významným cieľom. Nechápem prečo! Ako sa má naša spoločnosť rozvinúť, ak nebude tých, ktorým o niečo ide? Ktorí niečo chcú a prekračujú svoje osobné potreby, záleží im na iných, na tom, aby fungovalo to, čo fungovať má, aby sa robila dobrá robota, aby to snaženie prinieslo aj výsledky pre všetkých, ktorí sa na spoločnej veci spolupodieľali!

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. již v 90. letech minulého století založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. V roce 2021 ukončil aktivní působení ve spoluvlastněné společnosti I.D.C. Holding a založil vzdělávací instituci International Center of Education. (Zdroj: Intercedu)

Kariéra a karieristi

Slovo úspech má mimoriadne vysokú frekvenciu opakovania. Už aj preto sa žiada ozrejmiť si jeho skutočný obsah. Ak hovoríme o úspechu, aký úspech máme na mysli? Pretože každý človek si ho vysvetľuje inakšie. Mnohí stotožňujú úspech so ziskom či množstvom peňazí na svojom bankovom konte. Dokonca sú ľudia, ktorí „sa rozhodli byť úspešnými“ a chápu to tak, že chcú mať veľa peňazí a to ihneď, bez práce! Neraz aj za cenu defraudácie, nevrátenia dlžoby alebo podvodným prevodom finančného konta niekoho iného na svoj vlastný účet. Mohol by som uviesť desiatky príkladov „úspešných“ aj v podnikaní. Niekto sa považuje za úspešného, okato deklaruje svoj majetok a zažíva z toho akože úspechu blaho, hoci zbohatol dedením, nie svojou vlastnou usilovnosťou. Iný je úspešný vďaka šikovnému „podvrhnutiu“ dôležitého dokumentu na podpis kompetentnému človeku. Podobné „úspechy“ sa dosahujú konšpiráciami, zavádzaním, defraudáciou. Vždy sú za nimi peniaze!

Reklama

Dokonca aj mnohé oficiálne súťaže o „najúspešnejších“ vytyčujú ako hlavné kritérium zisk. V zahraničí sú bežné rebríčky najbohatších ľudí a existujú stovky, možno i viac spôsobov, ako velebiť peniaze. Samozrejme, pre rozvoj podnikania sú peniaze potrebné. Bez nich by neboli investície, neboli by nové produkčné kapacity, nebolo by dosť pracovných miest atď. V hodnotení úspechu zväčša chýba dôležitá dimenzia! Poctivosť v práci, slušnosť, etika a morálka. Zložitosti života formujú aj také faktory úspechu, ktoré nemusia byť merateľné. V konečnom dôsledku za úspech možno považovať aj dosiahnutie osobného šťastia či šťastia a spokojnosti zamestnancov a vytváranie nových hodnôt, ktoré sú užitočné pre všetkých. Je to veľký cieľ, najmä v súčasnom období ťažko doliehajúcej krízy. O to viac musí človek, a hlavne človek zodpovedný za iných, konať! Neostávať pridlho so svojimi snami a víziami kdesi povedľa, ale pristupovať, a to neustále, k svojim povinnostiam tak, aby jeho konanie napĺňalo želané osobné i spoločensky prospešné ciele.


Nabudúce: Osem desaťročí života

Související články
Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Príhovor Štefana Kassaya: Existuje ideál?

Hypotéza či fantázia mi dovolia zadumať sa nad ideálom. Ideálny človek, ideálne spolužitie, ideálne vzťahy. Konštrukt ideálne fungujúceho mechanizmu, a to v celosvetovom rámci. Na prvý pohľad nemožné. Ale kto určil hranice nemožného? Prečo by som mal čo len dotyk s ideálom jednoznačne zamietnuť?

Príhovor Štefana Kassaya:
Úsilie o nápravu terajšieho systému je zbytočné

Spravidla ak človeka podrobia až neľudskej kritike, aktívni ľudia potom iba nastavia chrbát na bičovanie za skutky, ktoré nespáchali osobne, hoci zväčša ten systém, dnes už nevýkonný a hlavne vo vzťahu ku skutočným potrebám nefunkčný, pestovali. Jeho nefunkčnosť vznikla postupne „nabaľovaním“ obsahu výučby nie na základe spoločenských potrieb, ale na základe okruhu znalostí či špecializácie jednotlivých účastníkov vzdelávacieho procesu.

Související články
Príhovor Štefana Kassaya:
Podľa akého programu je človek zostrojený?

Často si dávame vysoké ciele, riskujeme, ideme dopredu hlava-nehlava. Niečo sa nám podarí, niekedy máme pocit, že sme mali šťastie, nič sa nám nestalo, inokedy padneme. Myslím si, že máme pri sebe anjelov strážnych, na prvom mieste naše manželky, ktoré nás jemne upozorňujú na nebezpečenstvá, a keď ich neposlúchneme, tak nám doma fúkajú rany.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Príhovor Štefana Kassaya, Osem desaťročí života

Ak zoberiem do úvahy, že mám za sebou osem desaťročí života, konečne by som sa mal sám voči sebe vyjadriť zreteľne a jednoznačne. Pravda, v tejto časti sebaspytovania mám na mysli výlučne pracovné záležitosti, napredované vo svojej profesii, napĺňanie vytýčených cieľov. Moja rodina i moje blízke okolie vedia, na akú veľkú úlohu, na ktorej pracujem dodnes, som sa podujal. A teraz by som čakal, že sa ma môj vnímateľ opýta, o čom to vlastne hovorím? Prílišná pracovná orientácia, absolutizovaná honba za chimérou, zafixovaným cieľom sa spravidla vypomstí.

Fórum výrobních manažerů

Podělte se s našimi čtenáři o něco pozitivního, co vám v tomto roce udělalo velkou radost a pomohlo alespoň na chvíli zapomenout na denní problémy, které současná doba přináší. Co nám všem přejete do roku 2023?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Fórum výrobních manažerů

Je migrační vlna ukrajinského obyvatelstva, která je důsledkem neskutečné tragédie válečného konfliktu, případným řešením vašeho nedostatku jak odborného, tak i běžného pracovního personálu? Pokud ano, činíte již konkrétní kroky v jeho případném náboru, zaškolení? Jedná se dle vás o stabilní pracovní sílu, nebo lze očekávat po skončení konfliktu její návrat domů?

MM Podcast: Glosa - S koulí u nohy

Leží, sotva se hýbe, vzdychá, heká a je na umření. Vtipy o rýmičce, „smrtelné“ mužské chorobě, se staly koloritem témat ženských diskuzí, když jejich metrákového pořízka, který je za běžných okolností pevný jako skála a odvážný jako lev, skolí ucpaný nos a škrábání v krku. Covidové trable posledních dvou let v porovnání se současným střemhlavým pádem evropské ekonomiky do recese jsou onou banální rýmičkou, která se v době propuknutí zdála býti tím nejhorším, co nás mohlo v našich životech potkat.

Fórum výrobních manažerů

Jakými kroky máme podle vás šanci zlepšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Které konkrétní bariéry shledáváte jako zásadní v tlumení rozvoje podnikání, a to jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury?

Fórum výrobních manažerů

Jak v celkovém kontextu současné doby hodnotíte z hlediska fungování a výsledků vaší firmy právě končící letošní rok a s jakými očekáváními vstupujete do roku příštího?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit