Témata
Zdroj: archiv Intercedu

Príhovor Štefana Kassaya
Definícia úspechu neexistuje

Túžby jedinca akoby sa premietali v snoch, postupne prerastajúcich do vízií a napokon do konkrétnych predstáv, ako vízie premeniť na skutočnosť. Ak sú vízie užitočné, ak je šanca urobiť niečo pre dobro iných, ak sú ciele rozumné a zodpovedajú možnostiam pri všetkej poctivosti, potom je to v poriadku. Lenže nie každý sa pokúsi svoje vízie zrealizovať.

Tento článek je součástí seriálu:
Príhovory Štefana Kassaya
Díly
Reklama

Predstavy o úspechu bývajú rozličné. Napríklad vlastníctvo veľkého auta prestížnej značky, v ktorom sa aj jeho majiteľ cíti byť veľkým, dôležitým. Úspech je, ak má niekto vysokú funkciu a vysoký plat. Každý toho môže narozprávať, aký je on úspešný! Môže si vymýšľať, aké by to bolo, ak by to naozaj bola pravda, môže spriadať myšlienky smerujúce k určitému cieľu. Na druhej strane ambicióznym ľuďom okolie neraz vyčíta ich aktivitu, považujú ich za karieristov, ľudí, ktorí sa ženú za svojím alebo spoločensky významným cieľom. Nechápem prečo! Ako sa má naša spoločnosť rozvinúť, ak nebude tých, ktorým o niečo ide? Ktorí niečo chcú a prekračujú svoje osobné potreby, záleží im na iných, na tom, aby fungovalo to, čo fungovať má, aby sa robila dobrá robota, aby to snaženie prinieslo aj výsledky pre všetkých, ktorí sa na spoločnej veci spolupodieľali!

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. již v 90. letech minulého století založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. V roce 2021 ukončil aktivní působení ve spoluvlastněné společnosti I.D.C. Holding a založil vzdělávací instituci International Center of Education. (Zdroj: Intercedu)

Kariéra a karieristi

Slovo úspech má mimoriadne vysokú frekvenciu opakovania. Už aj preto sa žiada ozrejmiť si jeho skutočný obsah. Ak hovoríme o úspechu, aký úspech máme na mysli? Pretože každý človek si ho vysvetľuje inakšie. Mnohí stotožňujú úspech so ziskom či množstvom peňazí na svojom bankovom konte. Dokonca sú ľudia, ktorí „sa rozhodli byť úspešnými“ a chápu to tak, že chcú mať veľa peňazí a to ihneď, bez práce! Neraz aj za cenu defraudácie, nevrátenia dlžoby alebo podvodným prevodom finančného konta niekoho iného na svoj vlastný účet. Mohol by som uviesť desiatky príkladov „úspešných“ aj v podnikaní. Niekto sa považuje za úspešného, okato deklaruje svoj majetok a zažíva z toho akože úspechu blaho, hoci zbohatol dedením, nie svojou vlastnou usilovnosťou. Iný je úspešný vďaka šikovnému „podvrhnutiu“ dôležitého dokumentu na podpis kompetentnému človeku. Podobné „úspechy“ sa dosahujú konšpiráciami, zavádzaním, defraudáciou. Vždy sú za nimi peniaze!

Reklama

Dokonca aj mnohé oficiálne súťaže o „najúspešnejších“ vytyčujú ako hlavné kritérium zisk. V zahraničí sú bežné rebríčky najbohatších ľudí a existujú stovky, možno i viac spôsobov, ako velebiť peniaze. Samozrejme, pre rozvoj podnikania sú peniaze potrebné. Bez nich by neboli investície, neboli by nové produkčné kapacity, nebolo by dosť pracovných miest atď. V hodnotení úspechu zväčša chýba dôležitá dimenzia! Poctivosť v práci, slušnosť, etika a morálka. Zložitosti života formujú aj také faktory úspechu, ktoré nemusia byť merateľné. V konečnom dôsledku za úspech možno považovať aj dosiahnutie osobného šťastia či šťastia a spokojnosti zamestnancov a vytváranie nových hodnôt, ktoré sú užitočné pre všetkých. Je to veľký cieľ, najmä v súčasnom období ťažko doliehajúcej krízy. O to viac musí človek, a hlavne človek zodpovedný za iných, konať! Neostávať pridlho so svojimi snami a víziami kdesi povedľa, ale pristupovať, a to neustále, k svojim povinnostiam tak, aby jeho konanie napĺňalo želané osobné i spoločensky prospešné ciele.


Nabudúce: Osem desaťročí života

Související články
Príhovor Štefana Kassaya:
Podľa akého programu je človek zostrojený?

Často si dávame vysoké ciele, riskujeme, ideme dopredu hlava-nehlava. Niečo sa nám podarí, niekedy máme pocit, že sme mali šťastie, nič sa nám nestalo, inokedy padneme. Myslím si, že máme pri sebe anjelov strážnych, na prvom mieste naše manželky, ktoré nás jemne upozorňujú na nebezpečenstvá, a keď ich neposlúchneme, tak nám doma fúkajú rany.

Príhovor Štefana Kassaya, Osem desaťročí života

Ak zoberiem do úvahy, že mám za sebou osem desaťročí života, konečne by som sa mal sám voči sebe vyjadriť zreteľne a jednoznačne. Pravda, v tejto časti sebaspytovania mám na mysli výlučne pracovné záležitosti, napredované vo svojej profesii, napĺňanie vytýčených cieľov. Moja rodina i moje blízke okolie vedia, na akú veľkú úlohu, na ktorej pracujem dodnes, som sa podujal. A teraz by som čakal, že sa ma môj vnímateľ opýta, o čom to vlastne hovorím? Prílišná pracovná orientácia, absolutizovaná honba za chimérou, zafixovaným cieľom sa spravidla vypomstí.

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Související články
Fórum výrobních manažerů

Je migrační vlna ukrajinského obyvatelstva, která je důsledkem neskutečné tragédie válečného konfliktu, případným řešením vašeho nedostatku jak odborného, tak i běžného pracovního personálu? Pokud ano, činíte již konkrétní kroky v jeho případném náboru, zaškolení? Jedná se dle vás o stabilní pracovní sílu, nebo lze očekávat po skončení konfliktu její návrat domů?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - S koulí u nohy

Leží, sotva se hýbe, vzdychá, heká a je na umření. Vtipy o rýmičce, „smrtelné“ mužské chorobě, se staly koloritem témat ženských diskuzí, když jejich metrákového pořízka, který je za běžných okolností pevný jako skála a odvážný jako lev, skolí ucpaný nos a škrábání v krku. Covidové trable posledních dvou let v porovnání se současným střemhlavým pádem evropské ekonomiky do recese jsou onou banální rýmičkou, která se v době propuknutí zdála býti tím nejhorším, co nás mohlo v našich životech potkat.

Fórum výrobních manažerů

Jakými kroky máme podle vás šanci zlepšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Které konkrétní bariéry shledáváte jako zásadní v tlumení rozvoje podnikání, a to jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury?

Fórum výrobních manažerů

Jak v celkovém kontextu současné doby hodnotíte z hlediska fungování a výsledků vaší firmy právě končící letošní rok a s jakými očekáváními vstupujete do roku příštího?

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 5. Přijímací pohovor se blíží...

V rámci našeho seriálu komunikačních dovedností jsme v minulém díle nastínili podstatu prvního kroku, který si musíme uvědomit, rozhodneme-li se v rámci přijímacího pohovoru ucházet o novou pracovní pozici.
Nyní jsme před rozhodnutím, jaký postoj vlastně zaujmout. Obdrželi jsme spoustu rad, ale jak je použít?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak máte obsazeny výrobní kapacity pro druhé pololetí roku 2021 (příp. ve srovnání se stejným obdobím roku předešlého), co tento stav nejvíce ovlivňuje a jak odhadujete výhledy ohledně svých zakázek pro rok 2022?

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 4. Přijímací pohovor bez stresu

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum děkanů strojních fakult

Zanedlouho začne nový akademický rok, který s sebou, v souvislosti reflexe poznání předchozího covidového období, přinese mnoho změn v přístupu nejen ve výuce, ale i ve fungování vzdělávacích institucí jako takových. Mohli byste prosím uvést, na které novinky a inovace se mohou studenti vaší fakulty těšit?

MM Podcast: Glosa - Osvobozující léčivá moc

Vedou-li naše kroky po široké cestě a neusilujeme-li vstoupit úzkými dveřmi do těch míst, kam je třeba navzdory překážkám dojít, záhy zjistíme, že nám něco zásadního v životě chybí. Musíme se ale v pragmatické rovině o sebe postarat sami, neboť státní zřízení tak neučiní, a dosluhující vláda již vůbec ne. Ta aktuálně finišuje svůj předvolební boj o skupování hlasů. Stále ani 30 let po změně režimu neumíme žít v kapitalismu, nedokážeme jasně dát najevo svoji nespokojenost. Nadále stojíme ve vichřici, sklápíme hlavu, oklepeme se a říkáme si, že by mohlo být ještě hůř. Nevystoupíme ze své komfortní zóny, kde je nám dobře a odkud pobízíme ostatní, aby to udělali za nás. Bouchněme pěstí do stolu a snažme se stopnout maškarní ples za vypůjčené peníze v pronajatém sále.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit