Témata
Zdroj: archiv Intercedu

Promluvy Štefana Kassaye: Devalvace vědy vědeckou komunikací?

Užívání cizích slov v běžné řeči ještě nikoho neudělá vědcem ani to nepovýší jeho společenskou úroveň. Přesto má člověk, kromě běžné výměny názorů, svůj záměr, kterému odpovídá i příslušný komunikační styl. Pochopitelně, že vysoce uznávaná osobnost chce mít možnost být šiřitelem svých vlastních názorů.

Tento článek je součástí seriálu:
Príhovory Štefana Kassaya
Díly
Reklama

Takový šiřitel vědy v rozhovorech s lidmi nepřijde v běžných situacích o svůj status. Diskutabilní je ale situace vědeckého komentátora, například z veřejnoprávního média, který vystupuje v komunitě vědců z různých oborů. Zde má formát komunikace jasně daný. Ve zvláštních případech, kdy má vědec od organizátora vědecké konference jednoznačné zadání přiblížit posluchačům určitou celospolečenskou problematiku, očekává se od něho spíše vědecky erudované vystoupení, zejména v případě, pokud se jedná o prezentaci vynálezu či patentu.

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. již v 90. letech minulého století založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. V roce 2021 ukončil aktivní působení ve spoluvlastněné společnosti I.D.C. Holding a založil vzdělávací instituci International Center of Education. (Zdroj: Intercedu)

Ve zvláštní pozici jsou ale šiřitelé vědy jako komentátoři v domácích podmínkách nebo konkrétní osobnosti známých mediálních uskupení. Například v televizi byly dříve vysílány pořady Orion, Svět vědy a techniky a další. Jednalo se o pořady odborné, kde byly hostiteli, kteří zvou do debat, známé vědecké osobnosti, jež své znalosti deklarovaly do vědeckého stylu rozpravy, často v roli spoludiskutujících. I v současnosti v médiích působí jako moderátoři vědečtí redaktoři. Jedná se o známé, vysoce erudované odborníky, kteří jsou ve svých vědeckých disciplínách nositeli jak pedagogických a vědeckých hodností, tak i akademických titulů. Jedná se o hodnosti, jako jsou doktoři věd, Ph.D. či doktoři přírodních věd, filozofie apod. Jsou to také inženýři, např. strojírenství, stavebnictví, architekti a jiní, kteří se po určité době působení stali známými vědeckými osobnostmi, a to i ve svém společenském působení. To však vyžaduje náročnou přípravu na každé vystoupení podle obsahu a důležitosti diskutované problematiky. Záměry na vyšších úrovních komunikace rozhodně vyžadují nejen běžné písemné uspořádání hlavních myšlenek v jednotlivých bodech, ale také korektní strategickou přípravu a v nejzávažnějších otázkách týkajících se společnosti nebo podnikové produkce se neobejdou bez vysoké úrovně znalostí. Nutná je i příprava strategie s konkrétním zacílením, a to v dlouhodobém rámci.

Reklama

Pokud ještě nebyla nastolena otázka, zda nenastává devalvace vědy méně hodnotným šířením přístupných artefaktů, je třeba se jí zabývat. Zdůrazňuje se přitom i výmluvný podíl na diskuzi o touhách, ambicióznosti a dosažení uznávaných hodnot v životě jednotlivců a aktérů rozvojových událostí. Kromě běžných názorů, podnětů a názorů jedinců při hledání praktických řešení pro každodenní život. Takové otázky nemají konce. Můžeme si popovídat s významnými vědci a pedagogy doma i v zahraničí. Mohou přednést své náměty na setkání zájemců o vědu a vzdělávání. Na úrovni této evropské platformy v rámci Evropské akademie věd umění, ale i ve formujícím se klubu moderátorů a recenzentů. Moderátory se v současných podmínkách stávají výrazné osobnosti vědy a vzdělávání. Vědu nedevalvují ani žánry přenesené do širokého prostoru jakoby v mysli vytvořeného imaginárního auditoria. Potom rozhodně můžeme říci, že je to věda pro společenskou praxi, pro zdokonalování vnímajících osobností. Je to věda pro život a osobnostní rozvoj. A tato symbióza má silný základ pro potřebný rozvoj společnosti.


Vydání #3
Kód článku: 240310
Datum: 06. 03. 2024
Rubrika: Servis / Názory
Autor:
Firmy
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Fórum výrobních průmyslníků

Které výrobní postupy nebo technologie, které ve vaší firmě používáte, jsou nyní na okraji vašeho odborného zájmu a ekonomické efektivity, a uvažujete, že budou odstraněny a nahrazeny modernějšími? Jakými?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum děkanů strojních fakult

Pokud byste byl jmenován ministrem školství, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k technickému vzdělávání?

Fórum výrobních průmyslníků

Jaká preventivní opatření jste zavedli, aby kvůli šíření epidemii koronaviru nedošlo ve vaší firmě k omezení nebo zastavení výroby? Jak se situace, např. způsobená odlivem agenturních pracovníků, podepisuje na vaší aktuální potřebě pracovníků?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma ankety se týká hospodaření vaší firmy a výhledy na další období. Jak hodnotíte loňský rok a jaký vývoj očekáváte pro letošní rok s přesahem do roku 2021? Jaké světové události mají největší vliv na váš byznys?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit