Témata

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Lucie Vehovská, obchodní ředitelka a spolumajitelka, Strojírna Vehovský

Navzdory složitosti tohoto období si troufám říci, že se nám daří celkem dobře. Aktuálně máme dostatek zakázek, abychom naplnili naše současné lidské kapacity. Dokonce se nám podařilo vstoupit do nového tržního segmentu, a získat tak nového zákazníka. Dlouhodobě pracujeme na nových projektech. Pociťujeme však mnohem větší tlak ze strany našich zákazníků na termíny dodávek i našich dodavatelů na cenu. Nepropadáme ale skepsi a snažíme se stále posouvat vpřed. Kladným výsledkům mj. určitě pomohlo i to, že jsme se ve firmě semkli a všichni táhneme za jeden provaz. Náklady, které jsme již investovali, jsou nevyčíslitelné. Snažíme se pro naše zaměstnance dělat i něco navíc. V poslední době si získali velkou oblibu ovocné bedýnky.
Pro nás s bratrem je to po převzetí rodinné firmy první velká zkouška a jsme rádi, že se můžeme opřít o své rodiče. Toto období není jen o zakázkách a nákladech, ale zejména o zdraví nás všech, a to je přece v životě nejdůležitější.


Miroslav Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Z důvodu našeho dlouhodobého konceptu a dlouhodobých zakázek jsme využili nabídku agentury pro nábor ukrajinských zaměstnanců do trvalého pracovního poměru, jelikož karanténa stále ovlivňuje a omezuje naše běžné a zavedené kapacitní potřeby. Současný stav zhoršil dodací lhůty některých komponent a subdodávek, což se také přenáší do výrobních termínů. Asi nejhorší situace je v oblasti všeobecného vzrůstání cen vstupního materiálu, energií, odpadů, komponent do výroby atd. Tento trend není příznivý, koncoví zákazníci nechtějí respektovat zvyšování finálních cen. Z důvodu koronaviru a všeobecného útlumu jsme museli čerpat úvěry, sáhli jsme na dno našich rezerva předpokládáme, že návrat k ekonomickému stavu před epidemií bude trvat několik let. Jako výrobní firma bychom přivítali cílenější ekonomickou podporu od státu.


Josef Kadlec, generální ředitel, Wikov Sázavan

Ze současného vývoje naplněnosti zakázek/objednávek ve společnosti je letošní rok příznivější než tenminulý. Zakázky přibývají, termíny se zkracují a v podstatě veškeré vstupy se zdražují (vstupní materiál do výroby, nástroje, energie, voda, mzdy…). Co se bohužel nezvyšuje, je počet kvalifikovaných zaměstnanců v dělnických profesích strojírenského charakteru. Celosvětovou pandemii koronaviru, a především její dopady, nepodceňujeme a snažíme se naplňovat veškerá nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, která jsou platná k danému období (testování, respirátory, dezinfekce, stravování…). Není to pochopitelně bez výdajů (náklady jsou řádově v desetitisících korun za měsíc), ale jsem přesvědčen, že veškeré vložené úsilí do ochrany zaměstnanců před virovým onemocněním se nám musí dlouhodobě vyplatit.


Radovan Karas, ředitel závodu, Hanza Mechanics Kunovice

Po dobrých obchodních výsledcích v loňském roce, kdy byl negativní dopad až překvapivě slabý, je v prvním čtvrtletí 2021 mnohem silnější. Navíc nám zakázky chodí v turbulentních vlnách, více než bylo zvykem. Kompletace a realizace je tedy více nárazová, tím složitější. Z pohledu zamezení šíření koronaviru dodržujeme daná pravidla a dosud patříme mezi ty „šťastlivce“, kterým se covid-19 vyhýbá a nepřináší žádná významná omezení. Do opatření jsme investovali v rámci zákonných povinností a vytvoření komfortu lidem, není to ohrožující částka pro náš provoz. Velmi se ovšem těším na okamžik, kdy budeme moci „investovat“ do opětovných firemních akcí, teambuildingů a neformálních setkání. Už cítíme jejich potřebu.


Jan Vrba, jednatel a spolumajitel, Ace-Tech

Situace je opravdu náročná. Zakázky sice jsou, ale přicházejí nárazově, bez možnosti plánování. Narážíme na problém s dostupností materiálu a jeho zdražováním, přitom čelíme tlaku zákazníků na snížení cen finálních výrobků. Ve firmě dodržujeme preventivní opatření a můžu říct, že nedošlo k přenosu nákazy mezi zaměstnanci firmy. Musíme se však vypořádávat s výrazně vyšší absencí, protože dvoutýdenní výpadky kvůli nařízeným karanténám jsou citelným zásahem do výrobních kapacit. Náklady na opatření jsou v řádu vyšších desetitisíců, ztráty vlivem absencí jsou však v řádu vyšších statisíců korun.


Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit