Témata
Reklama

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Lucie Vehovská, obchodní ředitelka a spolumajitelka, Strojírna Vehovský

Navzdory složitosti tohoto období si troufám říci, že se nám daří celkem dobře. Aktuálně máme dostatek zakázek, abychom naplnili naše současné lidské kapacity. Dokonce se nám podařilo vstoupit do nového tržního segmentu, a získat tak nového zákazníka. Dlouhodobě pracujeme na nových projektech. Pociťujeme však mnohem větší tlak ze strany našich zákazníků na termíny dodávek i našich dodavatelů na cenu. Nepropadáme ale skepsi a snažíme se stále posouvat vpřed. Kladným výsledkům mj. určitě pomohlo i to, že jsme se ve firmě semkli a všichni táhneme za jeden provaz. Náklady, které jsme již investovali, jsou nevyčíslitelné. Snažíme se pro naše zaměstnance dělat i něco navíc. V poslední době si získali velkou oblibu ovocné bedýnky.
Pro nás s bratrem je to po převzetí rodinné firmy první velká zkouška a jsme rádi, že se můžeme opřít o své rodiče. Toto období není jen o zakázkách a nákladech, ale zejména o zdraví nás všech, a to je přece v životě nejdůležitější.


Miroslav Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Z důvodu našeho dlouhodobého konceptu a dlouhodobých zakázek jsme využili nabídku agentury pro nábor ukrajinských zaměstnanců do trvalého pracovního poměru, jelikož karanténa stále ovlivňuje a omezuje naše běžné a zavedené kapacitní potřeby. Současný stav zhoršil dodací lhůty některých komponent a subdodávek, což se také přenáší do výrobních termínů. Asi nejhorší situace je v oblasti všeobecného vzrůstání cen vstupního materiálu, energií, odpadů, komponent do výroby atd. Tento trend není příznivý, koncoví zákazníci nechtějí respektovat zvyšování finálních cen. Z důvodu koronaviru a všeobecného útlumu jsme museli čerpat úvěry, sáhli jsme na dno našich rezerva předpokládáme, že návrat k ekonomickému stavu před epidemií bude trvat několik let. Jako výrobní firma bychom přivítali cílenější ekonomickou podporu od státu.


Josef Kadlec, generální ředitel, Wikov Sázavan

Ze současného vývoje naplněnosti zakázek/objednávek ve společnosti je letošní rok příznivější než tenminulý. Zakázky přibývají, termíny se zkracují a v podstatě veškeré vstupy se zdražují (vstupní materiál do výroby, nástroje, energie, voda, mzdy…). Co se bohužel nezvyšuje, je počet kvalifikovaných zaměstnanců v dělnických profesích strojírenského charakteru. Celosvětovou pandemii koronaviru, a především její dopady, nepodceňujeme a snažíme se naplňovat veškerá nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, která jsou platná k danému období (testování, respirátory, dezinfekce, stravování…). Není to pochopitelně bez výdajů (náklady jsou řádově v desetitisících korun za měsíc), ale jsem přesvědčen, že veškeré vložené úsilí do ochrany zaměstnanců před virovým onemocněním se nám musí dlouhodobě vyplatit.


Radovan Karas, ředitel závodu, Hanza Mechanics Kunovice

Po dobrých obchodních výsledcích v loňském roce, kdy byl negativní dopad až překvapivě slabý, je v prvním čtvrtletí 2021 mnohem silnější. Navíc nám zakázky chodí v turbulentních vlnách, více než bylo zvykem. Kompletace a realizace je tedy více nárazová, tím složitější. Z pohledu zamezení šíření koronaviru dodržujeme daná pravidla a dosud patříme mezi ty „šťastlivce“, kterým se covid-19 vyhýbá a nepřináší žádná významná omezení. Do opatření jsme investovali v rámci zákonných povinností a vytvoření komfortu lidem, není to ohrožující částka pro náš provoz. Velmi se ovšem těším na okamžik, kdy budeme moci „investovat“ do opětovných firemních akcí, teambuildingů a neformálních setkání. Už cítíme jejich potřebu.


Jan Vrba, jednatel a spolumajitel, Ace-Tech

Situace je opravdu náročná. Zakázky sice jsou, ale přicházejí nárazově, bez možnosti plánování. Narážíme na problém s dostupností materiálu a jeho zdražováním, přitom čelíme tlaku zákazníků na snížení cen finálních výrobků. Ve firmě dodržujeme preventivní opatření a můžu říct, že nedošlo k přenosu nákazy mezi zaměstnanci firmy. Musíme se však vypořádávat s výrazně vyšší absencí, protože dvoutýdenní výpadky kvůli nařízeným karanténám jsou citelným zásahem do výrobních kapacit. Náklady na opatření jsou v řádu vyšších desetitisíců, ztráty vlivem absencí jsou však v řádu vyšších statisíců korun.


Vydání #5
Kód článku: 210528
Datum: 05. 05. 2021
Rubrika: Redakce / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

Které výrobní postupy nebo technologie, které ve vaší firmě používáte, jsou nyní na okraji vašeho odborného zájmu a ekonomické efektivity, a uvažujete, že budou odstraněny a nahrazeny modernějšími? Jakými?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit