Témata

Fórum výrobních průmyslníků

Letošní Fórum výrobních průmyslníků jde do svého finále. Je konec roku, pro většinu firem se uzavírá i po fiskální stránce. Nabízí se tedy logická otázka: S jakými ekonomickými výsledky uzávíráte letošní rok a jaký vývoj očekáváte v roce příštím?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Za uplynulý rok očekáváme přeplnění výsledku hospodaření. Tržby budou oproti plánu nižší, zejména kvůli nedostatku pracovních sil, s nímž se potýká nejen Česká republika, ale celá Evropa. Pro příští rok máme uzavřenou nejvyšší kontraktaci za dlouhou řadu uplynulých let. I přes optimistický výhled ale nesmíme zapomínat, že stále existují rizika spojená s vývojem na mezinárodních trzích a s vyčerpáním potenciálu pracovní síly. Věříme, že díky rozjeté náborové kampani na Ukrajině se nám podaří získat nové pracovníky a v roce 2019 očekáváme téměř 50% nárůst výsledku hospodaření oproti roku 2018.

Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Ekonomické výsledky naší společnosti v letošním roce jsou poznamenané a ovlivněné celosvětovým vývojem v oblasti investic s výrazně vyššími požadavky na dodávané exportní zboží z pohledu zvýšených požadavků na užitnou hodnotu při snížené kupní ceně. Opatření je zajišťováno v největším podílu v oblasti racionalizace nákladů. Ekonomické výsledky letošního roku jsou vyrovnané z pohledu vytváření zdrojů pro krytí nákladů a potřeb společnosti. Tento trend předpokládáme rovněž i v roce příštím se zvýšeným nárokem na růst mzdových nákladů při výrazném nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.

Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Naše akciová společnost je z 80 % závislá na exportu, a to hlavně do SRN. Již v průběhu prvního kvartálu tohoto roku se začaly objevovat první příznaky chladnoucí poptávky a v kombinaci s dlouhodobým nedostatkem pracovních sil na trhu práce a s neúměrně rychlým růstem mezd to přineslo samozřejmě meziroční zhoršení téměř všech významných ekonomických ukazatelů. Zatím se nejedná o žádné katastrofální zhoršení, jde o jednotky procent, ale je to zřejmě signál pro příští rok, kdy to zhoršení může být už výraznější. A pokud by se k tomu připojilo i výraznější posilování koruny, mohlo by to přinést vrásky na čelo nejednoho exportéra.

Miloslav Kafka, výkonný ředitel, PBS Group

Pro naši skupinu PBS Group byl letošní rok rozhodně úspěšný. V oblasti letectví jsme představili hned dva nové proudové motory a daří se nám úspěšně pronikat na nové zahraniční trhy. Vynikajících výsledků dosahuje slévárna, která dodává své odlitky významným průmyslovým firmám po celém světě. Nové zakázky jsme pak získali také v oblasti energetiky na tuzemských i evropských trzích. Za zmínku stojí dodávka kotlů na zpracování biomasy, v čemž vidíme velký potenciál do budoucna. Výhled na další rok je rozhodně slibný. Abychom si udrželi vysokou úroveň kvality a dodávali v termínu, průběžně investujeme do nových technologií, ale i do náboru kvalitních odborníků.

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Jelikož se ekonomice dařilo, nabízel letošní rok velké šance v oblasti zakázek. Na druhou stranu jsme zaznamenali nákladový růst všech vstupů (energie, materiály, personální náklady). Potýkali jsme se s vyčerpaným pracovním trhem, který nám nedal prostor pro výrazný růst. Díky zefektivnění výrobních procesů a prosazení vyšších cen očekáváme v roce 2018 obdobné hospodářské výsledky jako v roce 2017. V současné době také vnímáme, že ekonomika není už tak přehřátá a přichází mírný pokles, i přesto očekáváme další růst ceny vstupů. Firmy nebudou schopny dále snižovat marži, nárůst nákladů budou promítat do svých cen. Pro exportéry, jako jsme my, bude podstatný také vývoj kurzu koruny vůči euru.

Ivan Slimák, šéf závodu, Śkoda Auto ve Vrchlabí

Za prvních deset měsíců roku 2018 dodala Škoda Auto svým zákazníkům na celém světě rekordních 1 038 500 vozů. Podařilo se nám pro tuto značku nadchnout nové skupiny zákazníků. Proto s optimismem očekáváme, že loňský výsledek překonáme. Jsme rádi, že na dosavadním velmi dobrém výsledku má svůj podíl i vrchlabský závod, kde každý den vyrábíme 2 200 automatických převodovek DQ 200. Ty jsou využívány nejen v modelech Škoda, ale i ve vozech dalších značek koncernu Volkswagen. Přísnější předpisy týkající se emisí a CO2 však představují velkou výzvu pro celý automobilový průmysl. V budoucnu je tak nutné počítat se značnými finančními výdaji na nové produkty, elektromobilitu a další technologie budoucnosti. Kromě toho rostou také personální náklady.

Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS

Rok 2018 byl především obdobím stabilizace a opětovného nárůstu výroby. Oproti loňskému roku jsme o 30 % navýšili počet dodaných strojů a celkové tržby stoupnou o 20 %. Přes všechna opatření a dílčí úspěchy však letošek neuzavřeme v černých číslech. Rok 2019 nás však opravňuje k mírnému optimismu. Již nyní máme pod smlouvou zakázek více, než fakturujeme v roce letošním. Ve stadiu vysoké rozpracovanosti pak máme především dva hodnotově velké projekty. Tržby by se tak měly vyšplhat na přibližně 800 mil. Kč. Konjuktura v našem segmentu se však nekoná. Je potřeba cílit na více trhů, a riziko neúspěchu tak minimalizovat. To se nám začíná pomalu dařit.

Ondřej Tyc, jednatel a majitel, Tyc Kooperace

Letošní rok ukončíme s podobnými hospodářskými výsledky, jako rok předchozí. Uvažovaný obrat roku 2018 bude tedy kolem 60 mil. Kč. Co se však výrazně změnilo, je značný nárůst podílu vlastní výroby na celkovém obratu. Z 10 % v roce 2017 dokážeme letos vyrobit cca 70 % celkového objemu sami. Hlavní podíl na této změně má nová horizontální vyvrtávačka WHQ 105 od TOS Varnsdorf.
Celý rok tedy hodnotím jako úspěšný a v roce následujícím očekávám podobné, možná mírně nižší tržby. Přesto připravujeme významné investice a přesun výroby do vlastních nových prostor.

Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

Letošní rok hodnotím jako nejlepší v dosavadní historii firmy. Díky investicím se nám podařilo zvýšit výrobu velmi složitých dílů s vysokou přidanou hodnotou a také udržet efektivitu při neustále se zvyšujících, především mzdových, nákladech. Pro příští rok máme za cíl letošní výsledky ještě vylepšit. V lednu 2019 převezmeme další multifunkční soustružnicko-frézovací centrum, v tomto provedení první ve střední a východní Evropě, které nám umožní výrobu dílů, které jsme dosud vyrábět nemohli. Zároveň chceme flexibilně reagovat na vývoj trhu, ať již bude jakýkoliv.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit