Témata
Reklama

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké aktuální problémy ve vaší firmě řešíte v důsledku epidemie koronaviru a jak se vám daří s nimi vypořádávat? Je bezesporu těžké jakkoliv v této době predikovat, ale přesto - s jakým případným ohrožením stability vaší firmy z dlouhodobého hlediska ve vašem krizovém plánu uvažujete? (Odpovědi jsou ke dni uzávěrky 14. dubna 2020.)

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Aktuálně čelíme pozastavení, odsunu objednávek stávajících a velkému poklesu těch nových. Využíváme možností z programu Antivirus. Část našich zákazníků zejména ze zahraničí má uzavřen provoz. Uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Prozatím připravujeme různé scénáře, které počítají s poklesem 20 až 50 % oproti loňskému roku.

Reklama
Reklama
Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

Vývoj jde logickou cestou. První se řešila vlastní funkce firmy – zdravotní a hygienická opatření a uklidnění lidí. V druhém kroku komunikace se zákazníky a dodavateli, z nichž část odstavuje vlastní výrobu, tzn. neodebírá zboží a neplatí závazky, část „partnerů“ nabízí „podporu po telefonu“ a část má obyčejný lidský strach. Ve třetím kroku řešíme dostatek cash-flow (banka, žádost o podporu ČMZRB…) k řešení výpadků z kroku dvě a udržení pokud možno plynulé výroby i plnění vlastních závazků. Čtvrtý, nejzásadnější krok je přizpůsobení firmy dlouhodobým dopadům, tzn. snížení poptávky o dle našeho aktuálního odhadu cca 20 % do konce roku, a z něj plynoucím úsporným a redukčním opatřením, při udržení možnosti růstu na původní čísla v roce následujícím. K udržení stability je nezbytné vyřešení třetího kroku a obnovení standardních obchodních toků do konce května.

Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS Elektromotory, Náchod

Těch problémů je teď víc než dost. Počínaje nedodávkami komponent zejména z Číny a Itálie přes zdržování kamionů na hranicích, odstavování závodů našich zákazníků a v neposlední řadě až po katastrofální nedostatek pracovníků z titulu uzavření polských hranic i škol. K tomu přičtu, že donedávna nebyly dezinfekce ani ochranné pomůcky, což už se nyní zlepšilo, ale za ceny, které bych se nebál označit jako zločinecké. Nejhorší je, že plánovat se v podstatě nedá nic, protože nikdo neví, jak dlouho to potrvá, a ani pomoc státu do dnešního dne nenabyla konkrétních kontur. Takže všem hlavně pevné zdraví, nervy a fyzickou i psychickou odolnost.

Josef Kadlec, generální ředitel, Wikov Sázavan

Všechno je jednou poprvé. V naší společnosti máme zatím štěstí (snad to nezakřiknu), protože nemáme ve svých řadách nikoho pozitivního na koronavirus a současná zakázková náplň umožňuje chod společnosti (i když hodně střídmý). Rozhodně není důvod k přílišnému optimismu, protože někteří naši zákazníci přerušili své aktivity a musíme doufat, že se jim brzy podaří překonat nástrahy nákazy a vrátíme se společně k předchozí spolupráci. Predikce stability firmy v tomto nelehkém období je jako věštění z křišťálové koule. Náš byznys je zakázková výroba, která se bez partnerů, kteří právě tyto zakázky u nás realizují, nedá provozovat. Přeji všem hodně zdraví a odvahy v překonání této celosvětové pandemie, což následně povede k návratu do obvyklého fungování ekonomik jednotlivých států, společností, provozoven…

Libor Witassek, jednatel a majitel Strojcar

„Montovnu“ Strojcar jsem převzal v říjnu 2019 v hluboké finanční ztrátě a kolapsu kvůli orientaci na jednoho až dva zákazníky v leteckém průmyslu. Po problémech firmy Boeing a otevření konkurenčních strojírenských kapacit v Bulharsku se propadl odbyt o 80 % během dvou až třech měsíců. Okamžitě v říjnu 2019 jsem zahájil zásadní reorganizaci, vybudování nového obchodního týmu, včetně superrychlé implementace CRM v cloudu a orientace na prodej vlastních výrobků zahrnujících i konstrukci. Podařilo se získat desítky nových klientů v oborech kolejových vozidel, lékařské techniky a v kosmickém programu. V koronavirové situaci tak čelíme problému s nedostatkem výrobních kapacit a odstávky klientů nás netěší, ale neohrožují. Klíčové bude udržet motivovaný tým, cash-flow a zvládnout nové investice do digitalizace firmy, umělé inteligence a 3D tisku.

Ing. Roman Dvořák

Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku?

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

V koronavirové krizi je dialog sociálních partnerů stěžejní

Kvalitní podnikatelské prostředí je základem pro růst české ekonomiky. Proto je důležitý dialog mezi zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, který se odehrává v tripartitě. Její význam ještě více vzrostl v aktuální koronavirové krizi. Zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelé v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR řeší s vládou například nastavení klíčových programů pomoci pro postižené obory.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery, tak i příp. s představiteli státu, diskutovat?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit