Témata

Fórum výrobních průmyslníků

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Spatřujete ve vašem oboru, že by postupné navyšování financí do výzkumu a vývoje přinášelo kýžený inovační růst a napomáhalo to ve vaší konkurenceschopnosti, nebo rostete především díky vaší proinovační produktové strategii financované z vlastních zdrojů?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pavel Cesnek, generáln ředitel, Žďas


Naše republika je historicky silně orientovaná na techniku a má výjimečný odborný potenciál. Naše společnost vyrábí kompletní technologické linky a zařízení podle individuálních požadavků zákazníků a náš záběr je oborově neobyčejně široký. Neustálý technický rozvoj je pro nás nezbyt-ností, abychom udrželi krok s konkurencí. Na řadě projektů spolupracujeme s technickými univer-zitami a naše unikátní technická řešení jsou často chráněna patenty. Jako několik příkladů z aktuálních rozvojových projektů mohu uvést třeba softwarovou podporu automatického kování pro integrované soubory, kterou jsme vyvinuli a neustále ji zdokonalujeme na základě potřeb zákazníků, nebo tvorbu digitálního dvojčete.

Tomáš Kotera, vedoucí Komunikace Škoda Auto

Naše společnost si velmi váží postupného navyšování veřejných prostředků na výzkum a vývoj, který podporuje kýžený informační růst, a tím napomáhá konkurenceschopnosti. Zároveň ale pře-vážnou část vlastních projektů na výzkum a vývoj financuje automobilka z vlastních zdrojů. Spo-lupráce na projektech, které jsou financovány z veřejných zdrojů, si Škoda Auto velmi cení. Prolí-nání veřejné a privátní sféry má jednoznačně pozitivní vliv na sdílení zkušeností pracovníků a in-tenzivní spolupráci s vysokými školami či výzkumnými institucemi.

Jiří Rosenfeld, předseda představenstva, Slovácké strojírny
Jistě je dobře, že výdaje na výzkum a vývoj stoupají a také, že se je podařilo vyčerpat (snad efek-tivně?). Kladu si však jinou jednoduchou otázku: dal a co dostal – i když vím, že nemohu očekávat u všech výdajů v této oblasti hmatatelné výsledky hned. Jen si myslím, že věcný záběr v této ob-lasti máme ve srovnání s obdobnými státy podstatně širší. My v oblasti strojírenské výroby se za-měřujeme, ve spolupráci především s VUT v Brně, na vývoj dvou nových výrobků a dále na zavá-dění nových technologií financovaných z vlastních prostředků a ze zdrojů Operačních programů. Vámi zmíněný očekávaný růst konkurenceschopnosti je teprve před námi a není dán jen finance-mi pro výzkum a vývoj.

Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKS Blansko-OS
Naše společnost patří mezi podniky využívající dotační účelové finanční prostředky. Postupné navyšování financí do výzkumu a vývoje při zapojení naší firmy do veřejných projektů s účelovou podporou nám přináší ve větší míře možnost realizace výzkumných a vývojových prací na nových, technicky vyspělých prototypech nebo inovovaných hlavních dílech strojů, které by nebylo možné především z důvodu vysokých finančních nákladů na výzkum a vývoj realizovat. Dalším neméně důležitým faktorem je možnost zapojení vysokých škol a výzkumných organizací do společného řešení projektů. Tito partneři dnes disponují vysoce pokročilými výpočtovými
technologiemi, které umožňují například simulace reálného chování dílců strojů či optimalizova-né strukturální návrhy. Samozřejmě, že se nezabýváme pouze projekty s účelovou podporou, ale musíme vyvíjet i zákaznická řešení „na míru“. Projekty s účelovou podporou tvoří přibližně třetinu nákladů vynakládaných na výzkum, vývoj a inovace našeho produktového portfolia.

Patrik Vook, vedoucí technickéího úseku, Buzuluk


Rok 2018 byl úspěšný pro všechny zainteresované subjekty. I společnost Buzuluk měla jedny z nejvyšších tržeb z prodeje gumárenských strojů. Obecně došlo v tomto období k situaci, že část pracovníků, kteří jsou schopni se na výzkumně vývojových projektech podílet, byla vyčleněna na realizaci standardních zakázek. Z tohoto pohledu jsme nebyli schopni navyšovat podíl práce na výzkumu a vývoji, která mohla být financovaná ať už z vlastních, tak i z veřejných zdrojů. Věřím, že k většímu podílu výzkumně vývojových projektů se dostaneme nyní, kdy je znát ochlazení našich trhů.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit