Témata

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni

Na MSV v brně představíme následující technologie našich výzkumných center. Elektromagnetické ventily s vysokou mírou vestavěné inteligence spolu s Modulárním frekvenčním měničem s aktivním usměrňovačem, který umožňuje rekuperaci přebytečné energie do sítě. Další technologií bude Robot ROBIN, který je navrhnut pro pohyb v omezených prostorech a pohybuje se pomocí ultrazvukové sondy a zároveň se vyhýbá překážkám. Představena bude také Redoxní průtočná baterie Pinflow, která slouží jako vysoce efektivní a bezpečné stacionární úložiště energie s životností přesahující 25 let. Dalším exponátem bude progresivní technologie výroby moderních vysokopevných ocelí třetí generace s využitím nástrojů umožňujících změnu profilu ochlazování – technologie press-hardening.

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava


Zajímavých exponátů představíme více. Část z nich souvisí s aktivitami centra 3D tisku Protolab na naší univerzitě. Jedná se zejména o světovou novinku – první prototyp unikátní koloběžky vytištěné na 3D tiskárně Renishaw z práškových kovů. Tento prototyp je plně funkční a díky odlehčeným a dutým součástkám je jeho váha pouze 3,2 kg, přesto je zachovaná tuhost rámu. Kromě nižší hmotnosti byl důraz kladen také na atraktivní design a výrazný sportovní vzhled. Nové technologie, jako je 3D skenování, vizualizace 3D modelů a 3D tisk aplikujeme nejen na tvorbu nových, ale i obnovu a renovaci historických technických objektů, v konkrétním případě motocyklů.

Doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně


Budeme prezentovat celou řadu exponátů, za jejichž vznikem se skrývá činnost týmu pracovníků. Patří mezi ně robotický 3D tisk, dále pak digitální dvojče robotické buňky demonstrované virtuálním zprovozněním reálné výrobní linky, včetně online připojení a historie dat. Za další exponáty lze zmínit: systém pro bezkontaktní nanášení modifikátoru tření na temeno kolejnice, design kardiologické gama kamery Cardigamm, prototyp magnetoreologického tlumiče pro podvozek kolejového vozidla, oběžné kolo kompresoru svařované elektronovým paprskem nebo hořák LPH1 pro spalování nízko-výhřevných a odpadních paliv vznikajících v bioplynových stanicích. Společně s centrem CEITEC návštěvníkům představíme rentgenovou počítačovou tomografii.

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci


Na MSV v Brně budeme prezentovat exponáty týkající se využití nanomateriálů v medicínských aplikacích, zařízení pro splétání lanek z vláken, která mohou být osazena živými buňkami, geopolymerů ve formě panelů a biopolymerů s nanokrystaly celulózy, ze kterých se budou na stánku vstřikovat vzorové díly. Návštěvníci stánku fakulty si budou moci odnést výrobky vyráběné na vystavovaných zařízeních nebo z výzkumem získaných materiálů, biodegradovatelné kelímky, splétané náramky. Exponáty jsme cíleně volili do aplikací mimo automobilový průmysl.

Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave


MSV v Brne je pre nás stále zaujímavý. Naša fakulta má na veľtrhu, ako člen Zväzu strojárskeho priemyslu (ZSP SR), každoročné zastúpenie. Aj keď to znie možno trochu zvláštne, máme záujem o študentov. Chceme ukázať jednak slovenským študentom, že sme aj tu a keď majú záujem, môžu študovať doma na najstaršej slovenskej strojníckej fakulte a jednak ponúknuť možnosť štúdia zahraničným študentom. Tomu prispôsobujeme aj našu prezentáciu. V ostatných rokoch sme v spoločnom stánku ZSP SR vystavovali naše tri študentské formule; benzínovú, elektro a EcoShell. Ale minulý rok sme tu napríklad vystavovali robot na zbieranie golfových loptičiek.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v Praze


Naše činnost pokrývá mnoho oblastí průmyslu, proto budeme na MSV v Brně prezentovat několik exponátů. Jedná se například o ukázku vlastní nové technologie kovového tisku hybrid additive manufacturing navařováním drátu elektrickým obloukem a třískového obrábění nebo měřicí pracoviště pro zkoušky flutterové odolnosti lehkých sportovních letadel či nové mobilní zařízení pro rychlé vyhledávání a zajišťování latentních daktyloskopických stop aj. Volíme takové exponáty, které ukazují výsledky výzkumu a inovací provedených na fakultě a které buď nabízíme jako nové, nebo které již byly v průmyslu/praxi úspěšně použity, nebo takové exponáty, které ukazují aktivity studentů fakulty a mohou motivovat ke studiu na ČVUT v Praze.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit