Témata
Reklama

Dnešní téma anketní otázky se týká oblasti procesů neustálého zlepšování, které zvyšuje efektivitu činností a samozřejmě - finanční úspory. Jakým způsobem jsou vaši zaměstnanci do těchto procesů (např. podávání zlepšovacích návrhů) přizváni a jak na dosaženém výsledku participují?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Každý ze zaměstnanců může kdykoliv podat podnět ke zlepšení. Jestliže má zaměstnanec nápad, jak dané zlepšení realizovat, podá návrh formou tzv. kaizenu. Tyto zlepšovací návrhy jdou poté ke kaizen komisi, která projednává jednotlivé návrhy a rozhodne o jejich realizaci. Pokud zaměstnanec neví, jak danou situaci vyřešit, může podat návrh formou tanzaku (lístek s popisem potenciálního problému, který je dále prověřen a případně vyřešen) nebo takumi (upozornění na předporuchové stavy, předcházení poruchám). Tyto podněty poté řeší pracovníci daných oblastí. Ročně máme přes 900 podaných zlepšovacích návrhů, což je v průměru více než jeden zlepšovací návrh na zaměstnance. Díky těmto „zlepšovákům“ mají zaměstnanci možnost se zapojit do zkvalitnění jejich pracovního prostředí.

Reklama
Reklama
Reklama
Ivan Slimák šéf závodu, Škoda Auto ve Vrchlabí


Motivační program zlepšovatelství s názvem Zebra je ve všech třech výrobních závodech společnosti Škoda Auto zakotven jako systematický proces. V jeho centru stojí zaměstnanci, kteří mohou návrhy podávat online i z domova a sledovat průběh jejich vyřizování. V roce 2019 podali naši zaměstnanci téměř 31 000 návrhů. Z nich 874 přímo ve Vrchlabí, čímž uspořili téměř 1,5 milionu Kč. Vrchlabský závod se může chlubit i vysokou úspěšností realizace (80 %). Zrealizované návrhy automobilka odměňuje peněžitými odměnami a čtyřikrát ročně z autorů návrhů losuje výherce automobilů.

Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace

Naše výroba je trochu specifická. Jednak je svázána přísnými předpisy, požadavky zákazníků a normami. Protože se jedná o letecký a vesmírný průmysl mnoho prostoru pro kreativitu není. Jakákoli změna procesu podléhá definovaným postupům a schválení zákazníků. Navíc se z velké části jedná o kusovou a prototypovou výrobu, která se z velké části neopakuje. Přesto, je vždy prostor pro zlepšení procesů a jejich zefektivnění. Měli jsme vypracovanou metodiku pro motivaci spolupracovníků, ale to mnohdy nefungovalo. Nyní postupujeme tak, že jestliže se objeví realizovatelná myšlenka, která nám procesy zefektivní, tak tuto myšlenku odměníme. Je odpovědností vedoucích jednotlivých útvarů, aby vedení podniku o takových zásadních zlepšeních informovali, aby ti, kteří myšlenku přinesou, byli za ni odměněni.

Matěj Vehovský, výrobně-technický ředitel, Strojírna Vehovský
Neustálé zlepšování ve všech oblastech našich činností považujeme v naší společnosti za významný proces, který nás posunuje kupředu. Jednou z oblastí jsou podávané zlepšovací návrhy spolupracovníků. Ty stimulujeme finančními odměnami a snažíme se je takto více vtáhnout do dění společnosti. Kdokoli může navrhnout zlepšení určitého procesu i z činností, které sám neprovádí. Pokud ale někdo navrhne zlepšení, musí se ujmout i její realizace tak, aby celá nezůstala jen na spolupracovnících. Pokud je k zavedení zlepšení potřeba více oddělení, vedoucí vytvoří příslušný tým. Samozřejmostí je finanční odměna, která přísluší navrhovateli a rovněž i celému realizačnímu týmu. Pokud se zlepší např. bezpečnost a návrh nemá vliv na finanční úspory, i v tomto případě vyplácíme finanční odměnu.

Roman Dvořák

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Mně se tady v Čechách líbí…

…byla jedna ze sympatických odpovědí Josefa Průši, majitele společnosti Prusa Research, která vyrábí 3D tiskárny Original Prusa i3. Ke konstruování 3D tiskáren ho dovedla snaha stále něco tvořit, takže dal přednost návrhům tiskáren před hudbou a školou.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Ve svém životě bych nic neměnil

Tuto charakteristiku nám sdělil na závěr našeho rozhovoru Zdeněk Pelc, šéf GZ v Loděnicích, který je další osobností našeho seriálu podnikatelských příběhů. Byl dlouhá léta ředitelem Gramofonových závodů, po Sametové revoluci pak pokračoval jako ředitel společnosti GZ Media, které se roku 2007 stal většinovým vlastníkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit