Témata

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Martin Belza, Strojírny Prostějov
generální ředitel

Ano, tento faktor je pro nás opravdu limitující a z této reality musíme v naší další strategii vycházet. Například postupně redukujeme nejméně ziskové zakázky. Na jedné straně následky tohoto faktu mírníme zvyšováním kvalifikace našich pracovníků a následně je přesouváme na náročnější pozice, dále pak omezujeme režijní pracoviště, zkracujeme vedlejší časy a prostoje. Na druhou stranu postupně investujeme do nových technologií, které nám zvyšují produktivitu a efektivitu výroby. Vypomáháme si také využíváním agenturních zaměstnanců a začínáme vyhledávat zaměstnance v zahraničí.

Josef Kadlec, Wikov Sázavan
generální ředitel

Situaci řešíme z časového hlediska ve třech různých horizontech – dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém. Ve dlouhodobém (od 1 roku a více) spolupracujeme s odbornými školami, učilišti, poskytujeme programy stipendií a odborných praxí na našich pracovištích. Ve střednědobém horizontu (do 1 roku) jsme zapojeni do programu Ukrajina. Nespoléháme se však na sliby, že získáme zkušené a odborně vybavené pracovníky, na druhou stranu je jejich výhodou motivace pracovat za platy zaměstnanců v ČR. A z krátkodobého hlediska (tzv. řešení „asap“) jsou pracovní místa obsazována agenturními zaměstnanci a náhodnými přeběhlíky.

Radovan Karas, SSI Schäfer
vedoucí montáží Automation

Pracujeme s motivací a bonifikací současného týmu s cílem využít veškerý potenciál. Jde o aktivní dialog. Okolnosti nás nutí také velmi flexibilně a operativně přehodnocovat a přesouvat zakázky tak, abychom ty aktuální expedovali včas a ty budoucí mohli přijmout a splnit. Což přináší místy až nezdravý organizační „neklid“. Ten je třeba velmi dobře komunikovat směrem k lidem. V náboru využíváme agenturní výpomoci, zejména se osvědčily spřízněné firmy s podobnou činností, které mají volné kapacity. Hledáme i v zahraničí. Jde o systémovou dlouhodobější práci s cílem relokace celých rodin, pokud projeví zájem a mají odpovídající kvalifikaci a kvalitu.

Karel Linert, AM Finance
výkonný ředitel

V současné době nedostatek pracovníků neřešíme. Výrobní pracoviště máme ve městech, kde tradiční strojařská výroba ještě čerpá ze zdrojů vytvořených před lety. Blíží se však doba, kdy starší zkušení řemeslníci odejdou do důchodu a my začneme problém nedostatku kvalifikované pracovní síly pociťovat. Proto jsme ve spojení se středními a vysokými školami, kde se snažíme oslovit vedení škol a jejím prostřednictvím i rodiče studentů, kterým představujeme krásný a kreativně bohatý obor výroby obráběcích strojů. Naučit se obor není jenom absolvování studia, ale i dlouholeté získávání zkušeností v praxi, proto máme nejvyšší čas, abychom do budoucna neměli problém s realizací zakázek.

Luboš Malý, Brück Zámrsk
jednatel společnosti


Pokud to situace dovolí, vybíráme si zakázky s co největší efektivitou a maximálně možným zhotovitelným objemem. Tím si na sebe vážeme odběratele a potažmo i jejich závislost na dodavatelích. S pracovními agenturami nemáme dobré zkušenosti, vždy nás ujišťují o kvalitách a kvalifikaci nabízených pracovníků a pokaždé „pohoří“. Využíváme je pouze pro předvýběr pracovníků z Ukrajiny, finální výběr si pak provádíme sami. Osvědčila se nám spolupráce s místními školami a učilišti formou technologické podpory a především nabízení stipendií pro studenty od 2. ročníku (ročně až 10 tis. Kč). Provozujeme vlastní náborové stránky: www.stabilniprace.cz.

Petr Novák, Koyo Bearings Česká republika
generální ředitel


Nové pracovníky lákáme různými způsoby. Zvyšujeme mzdy a rozšiřujeme nabídku benefitů, ale také se představujeme v regionu prostřednictvím článků, reklamy, úzké spolupráce s lokálními médii, CSR aktivitami a sponzoringem atd. Současně se snažíme snižovat potřebu pracovní síly ve výrobě – investujeme do automatizace, robotů, zlepšujeme a zefektivňujeme procesy – abychom při dalším růstu výroby nepotřebovali proporčně víc zaměstnanců. Celkově se nám nábory daří, ale u některých pracovních pozic je zkrátka v kraji nedostatek lidí a hledají se velmi těžko. Jediným způsobem je často jejich přetáhnutí z jiných firem, což není dobré a neprospívá to firmám ani regionu, proto tuto politiku aktivně nevyužíváme.

Jiří Rosenfeld, Slovácké strojírny
předseda představenstva


V poslední době se v naší firmě především zaměřujeme na ekonomicky „lukrativnější“ zakázky, a to i za cenu zúžení portfolia našich zákazníků. Dalším krokem pro eliminaci následků nedostatku technicky vzdělaných osob je efektivnější využívání stávající pracovní síly cestou lepší organizace práce při současném zvýšení mezd v závislosti na odvedeném výkonu. V neposlední řadě pak efektivitu naší výroby zvyšujeme produktivitou práce, hlavně prostřednictvím uplatnění nových technologických principů a postupů ve výrobním procesu. To jsou klíčové kroky, které zajišťují, aby Slovácké strojírny i nadále byly konkurenceschopné na náročných trzích.

Pavel Sobotka, Frentech Aerospace
generální ředitel

Nastíněný problém se většinou týká firem realizujících jednoduchou výrobu s menší přidanou hodnotou. Ta složitější vyžaduje něco navíc – spolupracovníka technicky a technologicky zdatného, spolehlivého, odpovědného, který se chce učit, zlepšovat a má o firmu zájem. Ten, který je schopen přijmout nový produkt jako novou výzvu. Takových lidí je na pracovním trhu velmi málo. Když máte štěstí a takového spolupracovníka najdete, můžete o něj rychle přijít. Na pracovním trhu operují zahraniční firmy, kteří jej přetáhnou. Tyto firmy mají mnohem lepší podmínky, včetně státní podpory jejich investic, než ryze české podniky střední velikosti. My jsme si vždy hledali zaměstnance sami. Zkusili jsme i personální agentury, ale to se nám zatraceně nevyplatilo.

Monika Šimánková, Hestego
statutární ředitelka

Nedostatek pracovníků ve výrobě řešíme mnoha různými způsoby. Vytváříme náborové kampaně v našem regionu i mimo něj. Podporujeme zaměstnance v rozvoji jejich dovedností a můžeme je pak přesouvat mezi několika pozicemi podle aktuální potřeby. Hledáme kvalifikované pracovníky v jiných zemích Evropské unie i mimo ni. Automatizujeme dílčí činnosti a využíváme nová technická a softwarová řešení pro zvýšení efektivity práce a snížení počtu neobsazených pozic. I přes to všechno bychom zejména u odborných technických profesí uvítali větší počet zaměstnanců.

Miroslav Vehovský, Strojírna Vehovský
ředitel společnosti


Pracujeme na dobrém jménu společnosti a udržení stávajících zaměstnanců – kvalitní komunikace a pohovory, stimulační mzdové podmínky, benefity, vzdělávání a mimořádné odměny za aktivitu. Sázíme na mladé lidi – spolupracujeme se Střední školou technickou v Opavě, kde zaučujeme praktikanty třetího ročníku učebního oboru s podepsanou stipendijní smlouvou a nabídnutým zaměstnání po vyučení. Spolupracujeme s rodiči praktikantů. Probíhají u nás stáže učitelů této školy. Prezentujeme se v regionálním tisku a v obci, kde máme sídlo společnosti. Zajišťujeme dny otevřených dveří. Přispíváme finančně klubům mládeže ve zmíněné opavské střední škole a obci.

Patrik Vook, Buzuluk
vedoucí technického úseku


Zabýváme se kusovou výrobou gumárenských strojů. Nedostatek pracovníků ve výrobě řešíme zadáváním části vlastní práce externím dodavatelům. Tento dotaz bych v rámci naší firmy rozdělil na tři oblasti. První je oblast obrábění – zde zadáváme do externí výroby vybrané dílce či limitující operace. Dále se jedná o oblast interních i externích montáží, kde je možné spolupracovat s odbornými firmami. Obdobné je to i v oblasti elektro, kde je možné oslovit externí firmy – od elektro návrhu přes výrobu rozvaděče až po tvorbu SW oživení a předání u zákazníka. Vše řídíme podle našich kapacitních možností. Koho v našem případě nevyužíváme, jsou agenturní dělníci.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit