Témata
Reklama

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Reklama
Reklama
Reklama

Martin Belza, Strojírny Prostějov
generální ředitel

Ano, tento faktor je pro nás opravdu limitující a z této reality musíme v naší další strategii vycházet. Například postupně redukujeme nejméně ziskové zakázky. Na jedné straně následky tohoto faktu mírníme zvyšováním kvalifikace našich pracovníků a následně je přesouváme na náročnější pozice, dále pak omezujeme režijní pracoviště, zkracujeme vedlejší časy a prostoje. Na druhou stranu postupně investujeme do nových technologií, které nám zvyšují produktivitu a efektivitu výroby. Vypomáháme si také využíváním agenturních zaměstnanců a začínáme vyhledávat zaměstnance v zahraničí.

Josef Kadlec, Wikov Sázavan
generální ředitel

Situaci řešíme z časového hlediska ve třech různých horizontech – dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém. Ve dlouhodobém (od 1 roku a více) spolupracujeme s odbornými školami, učilišti, poskytujeme programy stipendií a odborných praxí na našich pracovištích. Ve střednědobém horizontu (do 1 roku) jsme zapojeni do programu Ukrajina. Nespoléháme se však na sliby, že získáme zkušené a odborně vybavené pracovníky, na druhou stranu je jejich výhodou motivace pracovat za platy zaměstnanců v ČR. A z krátkodobého hlediska (tzv. řešení „asap“) jsou pracovní místa obsazována agenturními zaměstnanci a náhodnými přeběhlíky.

Radovan Karas, SSI Schäfer
vedoucí montáží Automation

Pracujeme s motivací a bonifikací současného týmu s cílem využít veškerý potenciál. Jde o aktivní dialog. Okolnosti nás nutí také velmi flexibilně a operativně přehodnocovat a přesouvat zakázky tak, abychom ty aktuální expedovali včas a ty budoucí mohli přijmout a splnit. Což přináší místy až nezdravý organizační „neklid“. Ten je třeba velmi dobře komunikovat směrem k lidem. V náboru využíváme agenturní výpomoci, zejména se osvědčily spřízněné firmy s podobnou činností, které mají volné kapacity. Hledáme i v zahraničí. Jde o systémovou dlouhodobější práci s cílem relokace celých rodin, pokud projeví zájem a mají odpovídající kvalifikaci a kvalitu.

Karel Linert, AM Finance
výkonný ředitel

V současné době nedostatek pracovníků neřešíme. Výrobní pracoviště máme ve městech, kde tradiční strojařská výroba ještě čerpá ze zdrojů vytvořených před lety. Blíží se však doba, kdy starší zkušení řemeslníci odejdou do důchodu a my začneme problém nedostatku kvalifikované pracovní síly pociťovat. Proto jsme ve spojení se středními a vysokými školami, kde se snažíme oslovit vedení škol a jejím prostřednictvím i rodiče studentů, kterým představujeme krásný a kreativně bohatý obor výroby obráběcích strojů. Naučit se obor není jenom absolvování studia, ale i dlouholeté získávání zkušeností v praxi, proto máme nejvyšší čas, abychom do budoucna neměli problém s realizací zakázek.

Luboš Malý, Brück Zámrsk
jednatel společnosti


Pokud to situace dovolí, vybíráme si zakázky s co největší efektivitou a maximálně možným zhotovitelným objemem. Tím si na sebe vážeme odběratele a potažmo i jejich závislost na dodavatelích. S pracovními agenturami nemáme dobré zkušenosti, vždy nás ujišťují o kvalitách a kvalifikaci nabízených pracovníků a pokaždé „pohoří“. Využíváme je pouze pro předvýběr pracovníků z Ukrajiny, finální výběr si pak provádíme sami. Osvědčila se nám spolupráce s místními školami a učilišti formou technologické podpory a především nabízení stipendií pro studenty od 2. ročníku (ročně až 10 tis. Kč). Provozujeme vlastní náborové stránky: www.stabilniprace.cz.

Petr Novák, Koyo Bearings Česká republika
generální ředitel


Nové pracovníky lákáme různými způsoby. Zvyšujeme mzdy a rozšiřujeme nabídku benefitů, ale také se představujeme v regionu prostřednictvím článků, reklamy, úzké spolupráce s lokálními médii, CSR aktivitami a sponzoringem atd. Současně se snažíme snižovat potřebu pracovní síly ve výrobě – investujeme do automatizace, robotů, zlepšujeme a zefektivňujeme procesy – abychom při dalším růstu výroby nepotřebovali proporčně víc zaměstnanců. Celkově se nám nábory daří, ale u některých pracovních pozic je zkrátka v kraji nedostatek lidí a hledají se velmi těžko. Jediným způsobem je často jejich přetáhnutí z jiných firem, což není dobré a neprospívá to firmám ani regionu, proto tuto politiku aktivně nevyužíváme.

Jiří Rosenfeld, Slovácké strojírny
předseda představenstva


V poslední době se v naší firmě především zaměřujeme na ekonomicky „lukrativnější“ zakázky, a to i za cenu zúžení portfolia našich zákazníků. Dalším krokem pro eliminaci následků nedostatku technicky vzdělaných osob je efektivnější využívání stávající pracovní síly cestou lepší organizace práce při současném zvýšení mezd v závislosti na odvedeném výkonu. V neposlední řadě pak efektivitu naší výroby zvyšujeme produktivitou práce, hlavně prostřednictvím uplatnění nových technologických principů a postupů ve výrobním procesu. To jsou klíčové kroky, které zajišťují, aby Slovácké strojírny i nadále byly konkurenceschopné na náročných trzích.

Pavel Sobotka, Frentech Aerospace
generální ředitel

Nastíněný problém se většinou týká firem realizujících jednoduchou výrobu s menší přidanou hodnotou. Ta složitější vyžaduje něco navíc – spolupracovníka technicky a technologicky zdatného, spolehlivého, odpovědného, který se chce učit, zlepšovat a má o firmu zájem. Ten, který je schopen přijmout nový produkt jako novou výzvu. Takových lidí je na pracovním trhu velmi málo. Když máte štěstí a takového spolupracovníka najdete, můžete o něj rychle přijít. Na pracovním trhu operují zahraniční firmy, kteří jej přetáhnou. Tyto firmy mají mnohem lepší podmínky, včetně státní podpory jejich investic, než ryze české podniky střední velikosti. My jsme si vždy hledali zaměstnance sami. Zkusili jsme i personální agentury, ale to se nám zatraceně nevyplatilo.

Monika Šimánková, Hestego
statutární ředitelka

Nedostatek pracovníků ve výrobě řešíme mnoha různými způsoby. Vytváříme náborové kampaně v našem regionu i mimo něj. Podporujeme zaměstnance v rozvoji jejich dovedností a můžeme je pak přesouvat mezi několika pozicemi podle aktuální potřeby. Hledáme kvalifikované pracovníky v jiných zemích Evropské unie i mimo ni. Automatizujeme dílčí činnosti a využíváme nová technická a softwarová řešení pro zvýšení efektivity práce a snížení počtu neobsazených pozic. I přes to všechno bychom zejména u odborných technických profesí uvítali větší počet zaměstnanců.

Miroslav Vehovský, Strojírna Vehovský
ředitel společnosti


Pracujeme na dobrém jménu společnosti a udržení stávajících zaměstnanců – kvalitní komunikace a pohovory, stimulační mzdové podmínky, benefity, vzdělávání a mimořádné odměny za aktivitu. Sázíme na mladé lidi – spolupracujeme se Střední školou technickou v Opavě, kde zaučujeme praktikanty třetího ročníku učebního oboru s podepsanou stipendijní smlouvou a nabídnutým zaměstnání po vyučení. Spolupracujeme s rodiči praktikantů. Probíhají u nás stáže učitelů této školy. Prezentujeme se v regionálním tisku a v obci, kde máme sídlo společnosti. Zajišťujeme dny otevřených dveří. Přispíváme finančně klubům mládeže ve zmíněné opavské střední škole a obci.

Patrik Vook, Buzuluk
vedoucí technického úseku


Zabýváme se kusovou výrobou gumárenských strojů. Nedostatek pracovníků ve výrobě řešíme zadáváním části vlastní práce externím dodavatelům. Tento dotaz bych v rámci naší firmy rozdělil na tři oblasti. První je oblast obrábění – zde zadáváme do externí výroby vybrané dílce či limitující operace. Dále se jedná o oblast interních i externích montáží, kde je možné spolupracovat s odbornými firmami. Obdobné je to i v oblasti elektro, kde je možné oslovit externí firmy – od elektro návrhu přes výrobu rozvaděče až po tvorbu SW oživení a předání u zákazníka. Vše řídíme podle našich kapacitních možností. Koho v našem případě nevyužíváme, jsou agenturní dělníci.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 180124
Datum: 07. 02. 2018
Rubrika: Servis / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Související články
Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Slasti a strasti rodinného podnikání

Strojírenská rodinná firma Komfi je předním světovým výrobcem polygrafických strojů. Téměř před 25 lety ji v třípokojovém panelákovém bytě založil konstruktér Ing. Karel Matějček. V současné době firma vyváží své stroje do celého světa a byla vyhlášena Rodinnou firmou roku 2015.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit