Témata
Reklama

Jaká preventivní opatření jste zavedli, aby kvůli šíření epidemii koronaviru nedošlo ve vaší firmě k omezení nebo zastavení výroby? Jak se situace, např. způsobená odlivem agenturních pracovníků, podepisuje na vaší aktuální potřebě pracovníků?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Okamžitě po vypuknutí pandemie covid-19, jsme zavedli řadu opatření na ochranu našich zaměstnanců. V prvním kroku jsme firmu zcela uzavřeli a omezili jsme kontakty s vnějším prostředím na minimum. Všichni zaměstnanci obdrželi několik kusů látkových roušek, důsledně dbáme na pravidelné dezinfikování rukou a všech prostor. Vyrábíme dezinfekční stojany a máme je opravdu všude. Denně měříme teplotu všem zaměstnancům. Mezi směnami je půlhodinová pauza, aby se lidé nepotkávali v šatnách. Obědy nám dodávají balené. Rozesadili jsme zaměstnance do volných kanceláří tak, aby v jedné kanceláři byli maximálně tři lidé, řada zaměstnanců pracuje z domova. Díky tomu nedochází ke komunitnímu přenosu ve firmě. Přesto se potýkáme zejména ve výrobě s větší nemocností, kterou nejčastěji řešíme zápůjčkou zaměstnanců z firem, kde mají méně práce.

Reklama
Reklama

Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Charakter výrobních prostor je u nás jiný než v pásové výrobě, naši zaměstnanci nejsou v tak těsném kontaktu. Samozřejmě jsme všechny prostory ve firmě vybavili dezinfekcí, zintenzivnili jsme pravidelný úklid, v celém areálu firmy je povinnost nosit roušky. Snížili jsme kapacity společných jídelen a vybavili je bariérami. V kancelářích limitujeme počet lidí střídáním směn a využitím home office. V první vlně nám část agenturních pracovníků zůstala za hranicemi bez možnosti přicestování, prodloužili jsme tedy turnus těm, kteří zde zůstali. Teď už jsme připraveni. Agenturní pracovníci, kteří jedou domů, počítají s tím, že musí mít před návratem do práce negativní test. Ten hradíme, je to tedy další náklad na pracovní sílu navíc, ale jinak s odlivem agenturních pracovníků zásadní problém nemáme.

Jiří Rosenfeld, předsedav představenstva, Slovácké strojírny

Provedli jsme klasická opatření, která byla pro tuto situaci doporučována výrobním firmám našeho charakteru. Nic zvláštního, s čím bychom se mohli pochlubit, resp. doporučit ostatním, jsme neaplikovali. Prostě jsme použili selský rozum. Spíše než aktuální potřeba pracovníků nám působí problém jejich struktura ve vazbě na současné a výhledové využití při plnění zakázek, kterých ubývá. To se samozřejmě promítá i do potřeby agenturních pracovníků. Řešíme obtížný úkol optimalizace a restrukturalizace potřeby všech výrobních dělníků z hlediska jejich kvalifikace ve vazbě na zakázkovou náplň. Současně musíme snižovat počty pracovníků „ve službách“ pro zajištění chodu firmy tak, abychom zajistili včasné a kvalitní plnění zakázek. Budoucí situace bude podstatně obtížnější než dnes.

Ivan Slimák šéf závodu, Škoda Auto ve Vrchlabí

Společnost Škoda Auto sleduje a respektuje všechna aktuální platná vládní nařízení. Již po první vlně pandemie jsme přijali důkladná hygienická a bezpečnostní opatření. Platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních i venkovních prostorách při odstupu menším než dva metry, absolutní zákaz kouření v celém areálu závodu, včetně kuřáckých koutů bez výjimky, zaměstnancům je na branách závodu namátkově měřena tělesná teplota a je doporučeno vykonávat práci z domova, pokud je to možné. Začátkem listopadu byl navíc zaveden nový evidenční systém, aplikace, která nám pomůže udržovat jasný a aktuální přehled o stavu nákazy ve firmě. Po personální stránce jsou potřeby závodu ve Vrchlabí aktuálně plně pokryty.

Vojtěch Toul, generální ředitel, Toshulin

Ve firmě postupujeme dle běžných doporučení. To znamená především nošení roušek, používání dezinfekce a omezení návštěv. Tam kde to jde, pracují lidé na home office. Kvůli rozsahu práce z domova jsme museli navýšit datový tok z a do firmy. Práci na montáži ani ve výrobě jsme zatím nemuseli nijak výrazněji omezovat. Větší ohnisko nákazy se u nás naštěstí nevyskytlo. Pozitivem současného stavu je snad pouze to, že jsme se naučili ve větší míře pracovat přes vzdálený přístup a jednat s dodavateli i zákazníky přes videokonference. Osobní kontakt však v našem segmentu výroby opravdu nahradit nelze.

Roman Dvořák

Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma ankety se týká hospodaření vaší firmy a výhledy na další období. Jak hodnotíte loňský rok a jaký vývoj očekáváte pro letošní rok s přesahem do roku 2021? Jaké světové události mají největší vliv na váš byznys?

Související články
V koronavirové krizi je dialog sociálních partnerů stěžejní

Kvalitní podnikatelské prostředí je základem pro růst české ekonomiky. Proto je důležitý dialog mezi zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, který se odehrává v tripartitě. Její význam ještě více vzrostl v aktuální koronavirové krizi. Zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelé v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR řeší s vládou například nastavení klíčových programů pomoci pro postižené obory.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Na kapitánském můstku strojíren

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. vloni oslavil sedmdesáté narozeniny a je znám svými velmi zajímavými, až kontroverzními názory, které ale mají svou logiku. Stojí v čele společnosti Slovácké strojírny ve funkci generálního ředitele od roku 1997, v roce 1999 se stal předsedou představenstva, v dozorčí radě ale působil již od roku 1993. Za přínos regionu a podnikání v něm se stal v roce 2014 Osobností roku Zlínského kraje a v roce 2017 se pak dostal do finále soutěže EY podnikatel roku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit