Témata
Reklama

Jaká preventivní opatření jste zavedli, aby kvůli šíření epidemii koronaviru nedošlo ve vaší firmě k omezení nebo zastavení výroby? Jak se situace, např. způsobená odlivem agenturních pracovníků, podepisuje na vaší aktuální potřebě pracovníků?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Okamžitě po vypuknutí pandemie covid-19, jsme zavedli řadu opatření na ochranu našich zaměstnanců. V prvním kroku jsme firmu zcela uzavřeli a omezili jsme kontakty s vnějším prostředím na minimum. Všichni zaměstnanci obdrželi několik kusů látkových roušek, důsledně dbáme na pravidelné dezinfikování rukou a všech prostor. Vyrábíme dezinfekční stojany a máme je opravdu všude. Denně měříme teplotu všem zaměstnancům. Mezi směnami je půlhodinová pauza, aby se lidé nepotkávali v šatnách. Obědy nám dodávají balené. Rozesadili jsme zaměstnance do volných kanceláří tak, aby v jedné kanceláři byli maximálně tři lidé, řada zaměstnanců pracuje z domova. Díky tomu nedochází ke komunitnímu přenosu ve firmě. Přesto se potýkáme zejména ve výrobě s větší nemocností, kterou nejčastěji řešíme zápůjčkou zaměstnanců z firem, kde mají méně práce.

Reklama
Reklama
Reklama

Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Charakter výrobních prostor je u nás jiný než v pásové výrobě, naši zaměstnanci nejsou v tak těsném kontaktu. Samozřejmě jsme všechny prostory ve firmě vybavili dezinfekcí, zintenzivnili jsme pravidelný úklid, v celém areálu firmy je povinnost nosit roušky. Snížili jsme kapacity společných jídelen a vybavili je bariérami. V kancelářích limitujeme počet lidí střídáním směn a využitím home office. V první vlně nám část agenturních pracovníků zůstala za hranicemi bez možnosti přicestování, prodloužili jsme tedy turnus těm, kteří zde zůstali. Teď už jsme připraveni. Agenturní pracovníci, kteří jedou domů, počítají s tím, že musí mít před návratem do práce negativní test. Ten hradíme, je to tedy další náklad na pracovní sílu navíc, ale jinak s odlivem agenturních pracovníků zásadní problém nemáme.

Jiří Rosenfeld, předsedav představenstva, Slovácké strojírny

Provedli jsme klasická opatření, která byla pro tuto situaci doporučována výrobním firmám našeho charakteru. Nic zvláštního, s čím bychom se mohli pochlubit, resp. doporučit ostatním, jsme neaplikovali. Prostě jsme použili selský rozum. Spíše než aktuální potřeba pracovníků nám působí problém jejich struktura ve vazbě na současné a výhledové využití při plnění zakázek, kterých ubývá. To se samozřejmě promítá i do potřeby agenturních pracovníků. Řešíme obtížný úkol optimalizace a restrukturalizace potřeby všech výrobních dělníků z hlediska jejich kvalifikace ve vazbě na zakázkovou náplň. Současně musíme snižovat počty pracovníků „ve službách“ pro zajištění chodu firmy tak, abychom zajistili včasné a kvalitní plnění zakázek. Budoucí situace bude podstatně obtížnější než dnes.

Ivan Slimák šéf závodu, Škoda Auto ve Vrchlabí

Společnost Škoda Auto sleduje a respektuje všechna aktuální platná vládní nařízení. Již po první vlně pandemie jsme přijali důkladná hygienická a bezpečnostní opatření. Platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních i venkovních prostorách při odstupu menším než dva metry, absolutní zákaz kouření v celém areálu závodu, včetně kuřáckých koutů bez výjimky, zaměstnancům je na branách závodu namátkově měřena tělesná teplota a je doporučeno vykonávat práci z domova, pokud je to možné. Začátkem listopadu byl navíc zaveden nový evidenční systém, aplikace, která nám pomůže udržovat jasný a aktuální přehled o stavu nákazy ve firmě. Po personální stránce jsou potřeby závodu ve Vrchlabí aktuálně plně pokryty.

Vojtěch Toul, generální ředitel, Toshulin

Ve firmě postupujeme dle běžných doporučení. To znamená především nošení roušek, používání dezinfekce a omezení návštěv. Tam kde to jde, pracují lidé na home office. Kvůli rozsahu práce z domova jsme museli navýšit datový tok z a do firmy. Práci na montáži ani ve výrobě jsme zatím nemuseli nijak výrazněji omezovat. Větší ohnisko nákazy se u nás naštěstí nevyskytlo. Pozitivem současného stavu je snad pouze to, že jsme se naučili ve větší míře pracovat přes vzdálený přístup a jednat s dodavateli i zákazníky přes videokonference. Osobní kontakt však v našem segmentu výroby opravdu nahradit nelze.

Roman Dvořák

Reklama
Vydání #11&12
Kód článku: 201140
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: Redakce / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma ankety se týká hospodaření vaší firmy a výhledy na další období. Jak hodnotíte loňský rok a jaký vývoj očekáváte pro letošní rok s přesahem do roku 2021? Jaké světové události mají největší vliv na váš byznys?

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit