Témata
Reklama

Fórum výrobních manažerů

Je migrační vlna ukrajinského obyvatelstva, která je důsledkem neskutečné tragédie válečného konfliktu, případným řešením vašeho nedostatku jak odborného, tak i běžného pracovního personálu? Pokud ano, činíte již konkrétní kroky v jeho případném náboru, zaškolení? Jedná se dle vás o stabilní pracovní sílu, nebo lze očekávat po skončení konfliktu její návrat domů?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Olga Kupec
jednatelka a majitelka, Abydos

Charakter práce ve slévárenství v Abydosu vyžaduje především muže, ale do určité míry jsme schopni nabídnout práci i ženám (lehčí práce při opracování odlitků, úklid apod.). Spolupracujeme v tomto směru s Hospodářskou komorou ČR. Jazyk u nás ve firmě není bariérou, již lidi z Ukrajiny zaměstnáváme. Zaměstnali jsme také manželky našich Ukrajinců, které přijely v prvních týdnech válečného konfliktu. Snažíme se jim dát nějakou perspektivu a trochu normálního života. Lidsky si přeji, aby se lidé z Ukrajiny mohli brzy vrátit zpět domů, ale vývoj konfliktu je těžko predikovatelný a nevíme, jak vše skončí a co bude dál. Mnozí se nebudou mít kam vracet a je také možné, že se rozhodnou spojit svou budoucnost s ČR. Bude se jednat především o mladé lidi – to je jistě dobré pro naši stárnoucí společnost. Současně ale nesmíme zapomínat, že právě mladé bude potřebovat i Ukrajina.


Pavel Cesnek
generální ředitel, Žďas

V současné době to tak nevnímáme. Potýkáme se s nedostatkem pracovníků zejména ve výrobě, kde u nás převládá těžký provoz, a velká část prací tak není z hlediska fyzické zátěže vhodná pro ženy. A právě ženy s dětmi momentálně mezi prchajícími lidmi před válkou převládají. I přesto ale hledáme možnosti, jak i jim nabídnout práci alespoň na nekvalifikovaných pozicích s menší fyzickou zátěží. S náborem i zaškolením pracovníků ze zahraničí již zkušenost máme, jelikož je dlouhodobě zaměstnáváme v rámci režimu Kvalifikovaný zaměstnanec, a práci jsme jim tak schopni zajistit víceméně okamžitě. Momentálně se dá velice těžko odhadnout vývoj situace do budoucna a to, jak dlouho zde budou uprchlíci zůstávat. Na celou situaci reagujeme průběžně a budeme se jí přizpůsobovat i nadále.


Petr Karásek
krizový interim manažer, jednatel a majitel, Ascalae

V první řadě vnímám lidský rozměr této migrace – v naprosté většině zatím jde o ženy, děti či starší lidi z nám blízkého kulturního prostředí skutečně postižené tvrdými dopady války, což je velký rozdíl oproti mladým mužům s primárně ekonomickou motivací, kteří se domáhali vstupu do Evropy a péče o ně před časem. Vzhledem ke struktuře přicházejících to pro strojírenské výrobní podniky zřejmě ale nebude zásadní příležitostí napravit důsledky dlouhodobě nefungujícího trhu práce u nás, a to ani z krátkodobého, a bohužel asi ani z dlouhodobého hlediska. Rozbitá Ukrajina bude po ukončení bojů potřebovat hodně šikovných a pracovitých lidí zejména doma. A to zasáhne pravděpodobně i významnou část ukrajinských mužů, kteří v našich podnicích pracovali doposud.


Libor Witassek
jednatel a majitel, Strojcar

Migrační vlnu hlavně žen z Ukrajiny nepovažujeme ze velkou příležitost, protože se jedná především o méně kvalifikované pracovníky, a jsou tak uplatnitelní spíše v procesech s nízkou přidanou hodnotou. Navíc lze očekávat, že se většina z nich vrátí po ukončení konfliktu domů, takže další zaškolování na složitější procesy může být spíše neefektivní snahou. Principiálně nás nyní tíží spíše vysoké ceny energií, zvláště pak plynu, které jsou pro řadu podniků likvidační, a lze tak očekávat masivní ukončování výrob s tepelným hospodářstvím, a paralelně s tím se chystají i hromadná propouštění stávajících zaměstnanců. Nárůst cen energií v současné podobě je neřešitelnou rovnicí, jelikož přenos těchto vysokých nákladů do koncových cen je v řadě případů nerealizovatelný.


Vydání #4
Kód článku: 220421
Datum: 06. 04. 2022
Rubrika: Redakce / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Fórum výrobních manažerů

Kde vy osobně spatřujete případnou Achillovu patu českého průmyslu, která jej destabilizuje v krizových časech? Pokud stále existuje cesta nápravy, jaká by to podle vás byla?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Moudrost života

Podstata názoru uvedeného v tomto titulku se v různých souvislostech a za rozličných okolností opakuje od brzkého rána až do pozdních nočních hodin. Pro mnoho z nás je to nejen téma konverzací na způsob „aby řeč nestála“, ale je to i náplň naší práce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Príhovor Štefana Kassaya:
Úsilie o nápravu terajšieho systému je zbytočné

Spravidla ak človeka podrobia až neľudskej kritike, aktívni ľudia potom iba nastavia chrbát na bičovanie za skutky, ktoré nespáchali osobne, hoci zväčša ten systém, dnes už nevýkonný a hlavne vo vzťahu ku skutočným potrebám nefunkčný, pestovali. Jeho nefunkčnosť vznikla postupne „nabaľovaním“ obsahu výučby nie na základe spoločenských potrieb, ale na základe okruhu znalostí či špecializácie jednotlivých účastníkov vzdelávacieho procesu.

Príhovor Štefana Kassaya:
Podľa akého programu je človek zostrojený?

Často si dávame vysoké ciele, riskujeme, ideme dopredu hlava-nehlava. Niečo sa nám podarí, niekedy máme pocit, že sme mali šťastie, nič sa nám nestalo, inokedy padneme. Myslím si, že máme pri sebe anjelov strážnych, na prvom mieste naše manželky, ktoré nás jemne upozorňujú na nebezpečenstvá, a keď ich neposlúchneme, tak nám doma fúkajú rany.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák od loňského roku zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Ve zdravém těle zdravý duch

Ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví MUDr. Petr Chmátal, Ph.D. MBA nám v následujícím rozhovoru řekl, že pokud si odmyslíme genetickou výbavu, kterou nemůžeme ovlivnit, tak v blízké budoucnosti z hlediska zdravotního stavu budou mít "darwinovskou" výhodu určitě ti jedinci, kteří si dokáží zachovat jednotu těla a ducha. Přežijí ti, kteří si svým snažením dokáží udržet racionální smýšlení a správnou péči o tělesnou schránku. První krok je však vždy na naší straně a tak věříme, že výběr diskutovaných témat vám přinese zajímavá poznání a možná i doporučení, která si vezmeme k srdci.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit