Témata
Reklama

Fórum výrobních manažerů

Je migrační vlna ukrajinského obyvatelstva, která je důsledkem neskutečné tragédie válečného konfliktu, případným řešením vašeho nedostatku jak odborného, tak i běžného pracovního personálu? Pokud ano, činíte již konkrétní kroky v jeho případném náboru, zaškolení? Jedná se dle vás o stabilní pracovní sílu, nebo lze očekávat po skončení konfliktu její návrat domů?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Olga Kupec
jednatelka a majitelka, Abydos

Charakter práce ve slévárenství v Abydosu vyžaduje především muže, ale do určité míry jsme schopni nabídnout práci i ženám (lehčí práce při opracování odlitků, úklid apod.). Spolupracujeme v tomto směru s Hospodářskou komorou ČR. Jazyk u nás ve firmě není bariérou, již lidi z Ukrajiny zaměstnáváme. Zaměstnali jsme také manželky našich Ukrajinců, které přijely v prvních týdnech válečného konfliktu. Snažíme se jim dát nějakou perspektivu a trochu normálního života. Lidsky si přeji, aby se lidé z Ukrajiny mohli brzy vrátit zpět domů, ale vývoj konfliktu je těžko predikovatelný a nevíme, jak vše skončí a co bude dál. Mnozí se nebudou mít kam vracet a je také možné, že se rozhodnou spojit svou budoucnost s ČR. Bude se jednat především o mladé lidi – to je jistě dobré pro naši stárnoucí společnost. Současně ale nesmíme zapomínat, že právě mladé bude potřebovat i Ukrajina.


Pavel Cesnek
generální ředitel, Žďas

V současné době to tak nevnímáme. Potýkáme se s nedostatkem pracovníků zejména ve výrobě, kde u nás převládá těžký provoz, a velká část prací tak není z hlediska fyzické zátěže vhodná pro ženy. A právě ženy s dětmi momentálně mezi prchajícími lidmi před válkou převládají. I přesto ale hledáme možnosti, jak i jim nabídnout práci alespoň na nekvalifikovaných pozicích s menší fyzickou zátěží. S náborem i zaškolením pracovníků ze zahraničí již zkušenost máme, jelikož je dlouhodobě zaměstnáváme v rámci režimu Kvalifikovaný zaměstnanec, a práci jsme jim tak schopni zajistit víceméně okamžitě. Momentálně se dá velice těžko odhadnout vývoj situace do budoucna a to, jak dlouho zde budou uprchlíci zůstávat. Na celou situaci reagujeme průběžně a budeme se jí přizpůsobovat i nadále.


Petr Karásek
krizový interim manažer, jednatel a majitel, Ascalae

V první řadě vnímám lidský rozměr této migrace – v naprosté většině zatím jde o ženy, děti či starší lidi z nám blízkého kulturního prostředí skutečně postižené tvrdými dopady války, což je velký rozdíl oproti mladým mužům s primárně ekonomickou motivací, kteří se domáhali vstupu do Evropy a péče o ně před časem. Vzhledem ke struktuře přicházejících to pro strojírenské výrobní podniky zřejmě ale nebude zásadní příležitostí napravit důsledky dlouhodobě nefungujícího trhu práce u nás, a to ani z krátkodobého, a bohužel asi ani z dlouhodobého hlediska. Rozbitá Ukrajina bude po ukončení bojů potřebovat hodně šikovných a pracovitých lidí zejména doma. A to zasáhne pravděpodobně i významnou část ukrajinských mužů, kteří v našich podnicích pracovali doposud.


Libor Witassek
jednatel a majitel, Strojcar

Migrační vlnu hlavně žen z Ukrajiny nepovažujeme ze velkou příležitost, protože se jedná především o méně kvalifikované pracovníky, a jsou tak uplatnitelní spíše v procesech s nízkou přidanou hodnotou. Navíc lze očekávat, že se většina z nich vrátí po ukončení konfliktu domů, takže další zaškolování na složitější procesy může být spíše neefektivní snahou. Principiálně nás nyní tíží spíše vysoké ceny energií, zvláště pak plynu, které jsou pro řadu podniků likvidační, a lze tak očekávat masivní ukončování výrob s tepelným hospodářstvím, a paralelně s tím se chystají i hromadná propouštění stávajících zaměstnanců. Nárůst cen energií v současné podobě je neřešitelnou rovnicí, jelikož přenos těchto vysokých nákladů do koncových cen je v řadě případů nerealizovatelný.


Související články
Príhovor Štefana Kassaya:
Podľa akého programu je človek zostrojený?

Často si dávame vysoké ciele, riskujeme, ideme dopredu hlava-nehlava. Niečo sa nám podarí, niekedy máme pocit, že sme mali šťastie, nič sa nám nestalo, inokedy padneme. Myslím si, že máme pri sebe anjelov strážnych, na prvom mieste naše manželky, ktoré nás jemne upozorňujú na nebezpečenstvá, a keď ich neposlúchneme, tak nám doma fúkajú rany.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 4. Obchod a poprodejní služby

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe. Dnešní, čtvrtá část je věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka.

Související články
Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - S koulí u nohy

Leží, sotva se hýbe, vzdychá, heká a je na umření. Vtipy o rýmičce, „smrtelné“ mužské chorobě, se staly koloritem témat ženských diskuzí, když jejich metrákového pořízka, který je za běžných okolností pevný jako skála a odvážný jako lev, skolí ucpaný nos a škrábání v krku. Covidové trable posledních dvou let v porovnání se současným střemhlavým pádem evropské ekonomiky do recese jsou onou banální rýmičkou, která se v době propuknutí zdála býti tím nejhorším, co nás mohlo v našich životech potkat.

Fórum výrobních manažerů

Jakými kroky máme podle vás šanci zlepšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Které konkrétní bariéry shledáváte jako zásadní v tlumení rozvoje podnikání, a to jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury?

Fórum výrobních manažerů

Jak v celkovém kontextu současné doby hodnotíte z hlediska fungování a výsledků vaší firmy právě končící letošní rok a s jakými očekáváními vstupujete do roku příštího?

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 5. Přijímací pohovor se blíží...

V rámci našeho seriálu komunikačních dovedností jsme v minulém díle nastínili podstatu prvního kroku, který si musíme uvědomit, rozhodneme-li se v rámci přijímacího pohovoru ucházet o novou pracovní pozici.
Nyní jsme před rozhodnutím, jaký postoj vlastně zaujmout. Obdrželi jsme spoustu rad, ale jak je použít?

Fórum děkanů strojních fakult

Zanedlouho začne nový akademický rok, který s sebou, v souvislosti reflexe poznání předchozího covidového období, přinese mnoho změn v přístupu nejen ve výuce, ale i ve fungování vzdělávacích institucí jako takových. Mohli byste prosím uvést, na které novinky a inovace se mohou studenti vaší fakulty těšit?

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 4. Přijímací pohovor bez stresu

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak máte obsazeny výrobní kapacity pro druhé pololetí roku 2021 (příp. ve srovnání se stejným obdobím roku předešlého), co tento stav nejvíce ovlivňuje a jak odhadujete výhledy ohledně svých zakázek pro rok 2022?

MM Podcast: Glosa - Osvobozující léčivá moc

Vedou-li naše kroky po široké cestě a neusilujeme-li vstoupit úzkými dveřmi do těch míst, kam je třeba navzdory překážkám dojít, záhy zjistíme, že nám něco zásadního v životě chybí. Musíme se ale v pragmatické rovině o sebe postarat sami, neboť státní zřízení tak neučiní, a dosluhující vláda již vůbec ne. Ta aktuálně finišuje svůj předvolební boj o skupování hlasů. Stále ani 30 let po změně režimu neumíme žít v kapitalismu, nedokážeme jasně dát najevo svoji nespokojenost. Nadále stojíme ve vichřici, sklápíme hlavu, oklepeme se a říkáme si, že by mohlo být ještě hůř. Nevystoupíme ze své komfortní zóny, kde je nám dobře a odkud pobízíme ostatní, aby to udělali za nás. Bouchněme pěstí do stolu a snažme se stopnout maškarní ples za vypůjčené peníze v pronajatém sále.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit