Témata
Reklama

Fórum výrobních manažerů

Podělte se s našimi čtenáři o něco pozitivního, co vám v tomto roce udělalo velkou radost a pomohlo alespoň na chvíli zapomenout na denní problémy, které současná doba přináší? Co nám všem přejete do roku 2023?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Olga Kupec
jednatelka a majitelka, Abydos

Skvělá otázka, moc za ni děkuji. Přivedla mě k usebraní se a adventnímu zamyšlení. Osobní setkávání, debaty nejen s přáteli, ale i s dalšími inspirativními lidmi, to je to, co mi dělá radost a co mě nabíjí. Po dvou letech korony a stále nějakých opatření je pro mne tato volnost úžasná a povznášející. Jednoznačně mi mentálně pomáhá ustát problémy dnešní doby. Velkou radostí pro mne je, že jsme i v těchto komplikovaných časech dokončili stavbu nové haly a instalovali moderní lakovnu. Přání do roku 2023 – především pevné zdraví, pozitivní mysl a bezpečnou plavbu rozbouřenou ekonomikou.


Monika Šimánková
generální ředitelka, ITS Group

V letošním roce mě potěšilo, že jsme se mohli více setkávat s lidmi osobně a opět pořádat společné akce. V létě jsme připravili Den otevřených dveří pro naše zaměstnance a jejich rodiny. Svým zákazníkům jsme se věnovali na stáncích na několika veletrzích. Radost mi dělá i možnost znovu svobodněji cestovat. Do nového roku bych přála nám všem svět bez válečných konfliktů. Bezpečí, prosperitu a vidinu pozitivní budoucnosti. Myslím, že všichni by také ocenili stálejší byznysové prostředí bez dramatických výkyvů v podobě covidu, války či energetické krize.


Lucie Vehovská
obchodní ředitelka a spolumajitelka, Strojírna Vehovský

Je pravdou, že letošní rok byl pro většinu firem opravdu těžký a složitý. A to jsme si mysleli, že nic horšího než covidové období nás už nemůže potkat. Přes všechny těžkosti, se kterými jsme se letos museli potýkat, jsme velmi pyšní na to, že se nám podařilo ve firmě udržet naše kmenové zaměstnance. Někteří jsou u nás již mnoho let a mnozí z nich s námi spojili celý svůj profesní život. Toho si nesmírně ceníme. Také díky tomu se nám daří toto složité období překlenout bez velkých ztrát. Pozitivní na této době je také to, že jsme se více semkli. V těchto časech nás více než kdy jindy těší, když zvládneme vyrobit nový dílec nebo třeba použijeme novou technologii výroby. Každá maličkost se počítá. Do příštího roku nám všem přeji hlavně zdraví a uklidnění situace okolo války. Jedině tak se nám zase otevřou možnosti plnit si podnikatelské sny.


Martin Belza
generální ředitel a spolumajitel, Strojírny Prostějov

Pro naši společnost, jakožto výrobce svařenců, jsou klíčovým vstupním materiálem plechy. Po zahájení konfliktu na Ukrajině došlo na trhu s hutním materiálem k šoku, jeho praktickému zastavení a nárůstu cen na 300 % výchozí úrovně s velmi omezenou dostupností. Celá řada dodavatelů vypověděla s odkazem na vyšší moc dodávky za původní ceny. Přibližně po třech měsících došlo ke stabilizaci trhu – materiál bylo možné získat, ale za vysoké ceny. Dovozci našli nové zdroje materiálu z netradičních destinací, jako je Jižní Korea, Japonsko, Brazílie, a od letních měsíců ceny pozvolna klesají na dnešních přibližně 20 až 30 % nad výchozí úroveň. Kvůli jiným, šťavnatějším tématům jako zdražování elektřiny, nedostatku plynu, „závětrným“ elektrárnám atd. se této situaci nikdo nevěnoval, nevstupoval do něj stát či jiné autority a obchodníci potichu pracovali a našli řešení. To ve mně vzbuzuje naději, že „trh“ a „lidé“ si nakonec i v komplikovaných a těžkých zkouškách dokážou poradit a najít řešení.

Do roku 2023 všem přeji sílu a odhodlání bojovat se současnou situací a stále se měnícími podmínkami a vidět světélka na konci – tentokrát asi opravdu dosti dlouhého, tunelu.


Otto Daněk
předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Asi nejtěžší otázka za celý rok. Začal bych u svých blízkých. Všichni jsme přečkali covid bez významnějších následků, a některým se dokonce i vyhnul. Velkým duševním nábojem jsou pro mě vnoučata. Ta, která chodí do školy, jsou úspěšná, což mi dělá velkou radost, a ti předškoláci jsou také skvělí. Přeji všem, aby si v této době našli nějaká pozitiva, byť i malá, a aby se mohli alespoň na malou chvíli každý den z něčeho radovat. Doba je teď blbá, ale přeji hlavně pevné zdraví, to ostatní se dá koupit. A nevěste hlavy, společně s F. Palackým říkám: Byli jsme i před Rakouskem (inflací, krizí, válkou), budeme i po něm!


Jiří Rosenfeld
předseda správní rady, Slovácké strojírny

Radost mně dělají vnoučata a poznání, že i v této náročné době se objeví mezi mými spolupracovníky takoví, kteří jen „nebrblají“ a snaží se věci pochopit, a v rámci svých možností i pomoct řešit složitou situaci. Pro rok 2023 přeji všem hlavně zdraví, pevné nervy a taky trochu toho štěstíčka. Pokusme se řídit Tomášem Baťou, který prohlásil: „V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.


Jan Rýdl ml.
generální ředitel a člen správní rady, TOS Varnsdorf

Vzhledem k tomu, že události roku 2022 a s nimi spojené problémy a komplikace nás opravdu nešetří, je zapotřebí hledat a užívat si drobné, každodenní radosti, aby si člověk alespoň na chvíli vyčistil hlavu a načerpal pozitivní energii. Pro mne to je radost z krásného víkendu s rodinou v přírodě, sport, dovolená, ale třeba i posezení s přáteli. Nesmí chybět ani pracovní úspěchy, protože ty motivují k další práci. A proto všem přeji, aby vás v roce 2023 podobné drobné radosti a úspěchy provázely co nejčastěji a pomohly překonat všechny nástrahy a strasti, které nám následující rok zcela jistě přinese. Přeji také hodně sil, pevné zdraví a pořádný kopec štěstí.


Pavel Sobotka
generální ředitel a spolumajitel, Frentech Aerospace

Všem lidem bych popřál uklidnění situace a aby se opět mohli věnovat v klidu svým rodinám a sobě. Přál bych všem, aby již nedopláceli na chybná rozhodnutí politiků nejen těch českých, ale i těch evropských. Moje doporučení: používejte obyčejný selský rozum. Do nového roku 2023 přeji všem, kdo poctivě podnikají, aby současnou krizi překonali a našli takové řešení pro své firmy, které zajistí překonání krize, nejenom energetické, a další růst.


Václav Šubrta
generální ředitel, Wikov Sázavan

Záleží vždy na osobním přístupu každého z nás. Na všem se dá najít něco pozitivního. V naší firmě jsme toho měli nakonec letos docela hodně. Většinu aktuálních problémů jsme dokázali úspěšně vyřešit, dosáhli jsme rekordních tržeb i zisku, investovali jsme a pracovali na nových projektech. Ale hlavně jsme to dělali s radostí, ve výborném inspirativním prostředí a se skvělými kolegy. V pozitivním prostředí a tvůrčí náladě se na problémy snadno zapomíná a zůstává jen radost z práce a dosažených výsledků. Do nového roku přeji všem čtenářům v pracovní rovině hodně úspěchů, dobré nápady i prostor na jejich realizaci, a v té osobní hlavně hodně zdraví, radosti i štěstí.


Vojtěch Toul
generální ředitel, Toshulin

V dnešní době „přeinformovanosti“ je opravdu těžké alespoň na chvíli uniknout pojmům drahota, inflace, válka, nebo občas stále ještě koronavirus. Já osobně se snažím čím dál více tyto informace filtrovat a více si užívat profesně každého nového zákazníka a vnímat, v čem je on na trhu výjimečný a jak se mu daří přes současné problémy prosadit. Osobně pak oceňuji opět volnější cestování. Pobyt v krásných horách s trochou adrenalinu sdíleného celou rodinou vás bezpečně oprostí od všech problémů světa. Do roku 2023 všem přeji, tradiční, ale navždy platné, dobré zdraví a optimismus. Bez nich to jak v profesním, tak soukromém životě opravdu nejde.


Vydání #12
Kód článku: 221227
Datum: 14. 12. 2022
Rubrika: Redakce / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Související články
Deset zastavení s JK: 3P - Pozoruj/Pochop/Podnikej

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Kristova léta

Ke svému závěru se nachýlil rok, ve kterém stále rezonovaly všechny krize, které si Evropa nashromáždila za předchozí období. Některé státy se jejich důsledky popraly celkem se ctí, jako například Polsko, další se vrátily do předcovidové úrovně a bohužel Česká republika jako jediná stále lapá po dechu. Proč? Co je důvodem?

MM Podcast: Glosa - Sedmnáctá země spolková na kolečkách

Problémy koncernové automobilky jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace emisního skandálu DieselGate, změny trhu a návyků spotřebitelů, inflace a neschopnosti na to všechno pružně reagovat je pro VW smrticí koktejl. Může jí dokonce hrozit osud finské Nokie či amerického Kodaku, které před lety nedokázaly zachytit nastupující disruptivní změny a se svým ikonickým byznysem skončily. Jak zásadní problém by podobný osud znamenal pro Německo, potažmo celou subdodavatelskou Evropu, se můžeme jen domýšlet.

Fórum výrobních manažerů

Jaké zkušenosti máte s produktovými/subdodavatelskými dodávkami do obranného průmyslu? Jak bylo náročné se do tohoto sektoru dostat? Jedná se o oblast, která je pro vás v současné době důležitá nejen v rámci vaší výrobní diverzifikace, ale i případných státních garancí?

MM Podcast: Glosa - (Po)citová investice

Kolikrát již v době růstu ekonomiky došlo k nenadálému, často nevysvětlitelnému zlomu? Kdo tahal za konce nití, aby změnil otáčení zeměkoule? Proč se to již stalo součástí naší životní cesty a začali jsme to brát jako samozřejmost, bez hlubšího pátrání po příčinách, navíc s ignorací všech hoaxů a cílené propagandy?

Fórum výrobních manažerů

S čím se v současné době v rámci operativy řízení firmy nejvíce potýkáte? Přetrvává stále nedostatek subdodavatelských komponent ve vaší oblasti a s tím související komplikace s plněním termínů zakázek? Ovlivňují vaši ekonomiku provozu cenové úrovně energetických a materiálových vstupů, nedostatek technického personálu či něco jiného? Jak tuto situaci řešíte a podařilo se vám již některé problémy stabilizovat?

Fórum výrobních manažerů

Kde vy osobně spatřujete případnou Achillovu patu českého průmyslu, která jej destabilizuje v krizových časech? Pokud stále existuje cesta nápravy, jaká by to podle vás byla?

MM Podcast: Glosa - Královská disciplína

Z dostupných výzkumů víme, že do čtvrté třídy mají děti matematiku rády, ale poté se již ve srovnání se světem propadáme. Všechny ty pompéznosti s digitální revolucí a kampaně za větší počet studentů v technických oborech nemůžou padnout na úrodnou půdu, pokud nedokážeme vyučovat matematiku tak, aby se k ní děti rády vracely. A pro případnou eliminaci neúspěchů raději zrušíme povinnou maturitu z matematiky. 

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit