Témata

Na základě jakých dat (zdroj, forma) plánujete a řídíte výrobní procesy ve vaší firmě? S jakými problémy se potýkáte nejčastěji?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 


Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

Strojírny Prostějov jsou firma, pracující na zakázkovém principu, tzn. plánování probíhá na základě potvrzené objednávky od zákazníka, získané zpravidla elektronickou formou ze zákazníkova informačního systému nebo e-mailem, a dále zpracované technologické dokumentace (materiálové listy, technologické postupy…) zpracované v našem informačním systému (IFS). Základní technologický postup se zpracovává již ve fázi nabídky a na jeho základě je i nabízen předběžný termín dodávky pro zákazníka. Plánování považujeme za klíčový proces pro efektivitu a spolehlivost výroby, a proto v současné době implementujeme modul APS (pokročilé kapacitní plánování), který by měl stávající empirii do jisté míry nahradit exaktním výpočtem, podporujícím práci plánovačů.

Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Výrobní procesy řídíme přes výpočetní systém, do kterého online vkládají pracovníci prodeje požadavky zákazníků. Plánování výroby má online informace o kapacitách, tedy o strojích a výrobních dělnících. Zároveň jsou zde uvedeny plánované odstávky, plánované i neplánované nepřítomnosti zaměstnanců a informace konstruktérů, technologů a pracovníků údržby. Průběžně zaměstnanci výroby odvádějí do systému splněné zakázky. Toto je minimum informací, aby bylo možné fundovaně řídit výrobní procesy. Intenzivně se zabýváme preventivní diagnostikou, kterou chceme předcházet neplánovaným odstávkám strojů.


Josef Kadlec, generální ředitel, Wikov Sázavan

Základem každého řízení je aktuálnost používaných dat. V našem případě to jsou především požadavky zákazníků na jedné straně a výrobně kapacitní možnosti na straně druhé. Oba dva tyto základní zdroje dat je potřeba pravidelně ve stanoveném horizontu aktualizovat. Úloha vypadá jednoduše, ale zřídka dochází k uspokojení požadavků obou stran. Zákazník může měnit svůj požadavek, běžně se potýkáte s absencí pracovníků, poruchami výrobních zařízení, zvýšenou zmetkovitostí, chybějícím materiálem, s nevyhovující předvýrobní fází (materiál, nástroje, NC programy, technologické postupy...), atd. Pak je nutné s použitím různých korekcí v plánovacím a následně výrobním procesu najít opatření (přesčasy, mimořádné směny, kooperace, výpomoci...) k finálnímu uspokojení zákazníka v jeho požadavku (termín, kvalita a cena)

Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace

Jen málo našich zákazníků nám poskytuje data pro plánování a když, tak je neustále mění. Je to různé: I zdánlivě opakovaná výroba podléhá dnes rychlým změnám, a to nejen z důvodu požadavků trhu. Vliv má také ne vždy dokonalé plánování našich zákazníků, kteří jsou ovlivněni nejen požadavky trhu, ale mnohdy i úrovní managementu, který práci organizuje. Co se týká vesmírných projektů, tak tam je plánování podrobné. Mnohdy jsou ale finální plán a jeho provedení ovlivněné mnohými změnami projektu a změnami požadavků. Z toho vyplývá pro naši firmu jako téměř 100% exportéra jedno. Být připraven na jakékoli změny, mít schopnost plány měnit i každý den a mít vysokou úroveň flexibility. Jednoduché a ani levné to ale není. Zákazník je ale pán…


Matěj Vehovský, výrobně-technický ředitel, Strojírna Vehovský

Výrobní procesy plánujeme a řídíme na základě dat, které sbíráme jak automaticky z výrobních strojů, tak od zaměstnanců s využitím celopodnikového ERP systému. Data o provozu stroje jsou sbírána automaticky přes rozhraní stroje a přes síť zasílány na server, kde jsou online k dispozici pro další využití. Zaměstnanci také vkládají do systému data o splněných zakázkách tak, aby ERP systém věděl, jakou další práci má automaticky naplánovat. Do budoucna uvažujeme o digitalizaci a automatizaci těchto procesů tak, aby potřebovaly jen minimální korekci z naší strany.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit