Témata
Reklama

Na základě jakých dat (zdroj, forma) plánujete a řídíte výrobní procesy ve vaší firmě? S jakými problémy se potýkáte nejčastěji?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 


Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

Strojírny Prostějov jsou firma, pracující na zakázkovém principu, tzn. plánování probíhá na základě potvrzené objednávky od zákazníka, získané zpravidla elektronickou formou ze zákazníkova informačního systému nebo e-mailem, a dále zpracované technologické dokumentace (materiálové listy, technologické postupy…) zpracované v našem informačním systému (IFS). Základní technologický postup se zpracovává již ve fázi nabídky a na jeho základě je i nabízen předběžný termín dodávky pro zákazníka. Plánování považujeme za klíčový proces pro efektivitu a spolehlivost výroby, a proto v současné době implementujeme modul APS (pokročilé kapacitní plánování), který by měl stávající empirii do jisté míry nahradit exaktním výpočtem, podporujícím práci plánovačů.

Reklama
Reklama
Reklama
Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Výrobní procesy řídíme přes výpočetní systém, do kterého online vkládají pracovníci prodeje požadavky zákazníků. Plánování výroby má online informace o kapacitách, tedy o strojích a výrobních dělnících. Zároveň jsou zde uvedeny plánované odstávky, plánované i neplánované nepřítomnosti zaměstnanců a informace konstruktérů, technologů a pracovníků údržby. Průběžně zaměstnanci výroby odvádějí do systému splněné zakázky. Toto je minimum informací, aby bylo možné fundovaně řídit výrobní procesy. Intenzivně se zabýváme preventivní diagnostikou, kterou chceme předcházet neplánovaným odstávkám strojů.


Josef Kadlec, generální ředitel, Wikov Sázavan

Základem každého řízení je aktuálnost používaných dat. V našem případě to jsou především požadavky zákazníků na jedné straně a výrobně kapacitní možnosti na straně druhé. Oba dva tyto základní zdroje dat je potřeba pravidelně ve stanoveném horizontu aktualizovat. Úloha vypadá jednoduše, ale zřídka dochází k uspokojení požadavků obou stran. Zákazník může měnit svůj požadavek, běžně se potýkáte s absencí pracovníků, poruchami výrobních zařízení, zvýšenou zmetkovitostí, chybějícím materiálem, s nevyhovující předvýrobní fází (materiál, nástroje, NC programy, technologické postupy...), atd. Pak je nutné s použitím různých korekcí v plánovacím a následně výrobním procesu najít opatření (přesčasy, mimořádné směny, kooperace, výpomoci...) k finálnímu uspokojení zákazníka v jeho požadavku (termín, kvalita a cena)

Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace

Jen málo našich zákazníků nám poskytuje data pro plánování a když, tak je neustále mění. Je to různé: I zdánlivě opakovaná výroba podléhá dnes rychlým změnám, a to nejen z důvodu požadavků trhu. Vliv má také ne vždy dokonalé plánování našich zákazníků, kteří jsou ovlivněni nejen požadavky trhu, ale mnohdy i úrovní managementu, který práci organizuje. Co se týká vesmírných projektů, tak tam je plánování podrobné. Mnohdy jsou ale finální plán a jeho provedení ovlivněné mnohými změnami projektu a změnami požadavků. Z toho vyplývá pro naši firmu jako téměř 100% exportéra jedno. Být připraven na jakékoli změny, mít schopnost plány měnit i každý den a mít vysokou úroveň flexibility. Jednoduché a ani levné to ale není. Zákazník je ale pán…


Matěj Vehovský, výrobně-technický ředitel, Strojírna Vehovský

Výrobní procesy plánujeme a řídíme na základě dat, které sbíráme jak automaticky z výrobních strojů, tak od zaměstnanců s využitím celopodnikového ERP systému. Data o provozu stroje jsou sbírána automaticky přes rozhraní stroje a přes síť zasílány na server, kde jsou online k dispozici pro další využití. Zaměstnanci také vkládají do systému data o splněných zakázkách tak, aby ERP systém věděl, jakou další práci má automaticky naplánovat. Do budoucna uvažujeme o digitalizaci a automatizaci těchto procesů tak, aby potřebovaly jen minimální korekci z naší strany.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 190647
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Servis / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Fórum výrobních průmyslníků

Myslíte si, že by vytvoření digitálního modelu tzv. digitálního dvojčete vašeho výrobního procesu (či vybraného technologického uzlu) a následná simulace s cílem identifikovat kritická (úzká) místa ve výrobě, by mohla vést ke zvýšení produktivity ve vaší firmě?

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma anketní otázky se týká oblasti procesů neustálého zlepšování, které zvyšuje efektivitu činností a samozřejmě - finanční úspory. Jakým způsobem jsou vaši zaměstnanci do těchto procesů (např. podávání zlepšovacích návrhů) přizváni a jak na dosaženém výsledku participují?

Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

Moderní vědecké řízení podniku, část 4. Desatero 4 a 5

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme čtvrtou a pátou tezi.

Inovační workshop v Plzni

V polovině listopadu v plzeňském kongresovém centru Primavera uspořádaly společnosti Autodesk a CAD Studio poslední z řady podzimních inovační workshopů určených pro management výrobních firem. Jednalo se o úspěšnou inovační roadshow, která odstartovala v polovině října na zámku Gbelany nedaleko Žiliny, a pokračovala v Brně, Ostravě a nakonec i v Plzni.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 8. Digitální technologie

Iniciativa Budoucnost české výroby, jejíž zrod před dvěma lety iniciovala společnost Autodesk, má v současné době již na 800 členů, zejména z řad výrobních společností. Smyslem jejího založení bylo postupně realizovat pomocí partnerských organizací takové kroky, které napomohou zbavit ČR nálepky země levné ekonomiky, jak je bohužel ve světě stále vnímána.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Digitální podnik budoucnosti, Část 6. Leadership pro digitální podnik

Klíčovým faktorem pro úspěšnou transformaci firmy jsou lidé. Manažeři a zaměstnanci, jejich aktivní zapojení a zapojení spokojených zákazníků a dodavatelů do týmu, který bude fungovat jako dobře vyladěný orchestr.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit