Témata
Zdroj: Škoda Auto

Inovace v automobilovém průmyslu Část 9. Automatizace a digitalizace v logistice

Na základě dlouhodobé redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližující realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice. Jde o výrobní závod ve Vrchlabí. V dnešním díle si představíme zdejší útvar logistiky.

Tento článek je součástí seriálu:
Inovace v automobilovém průmyslu
Díly
Michal Štefan

Svoji dosavadní profesní dráhu zasvětil automotive a to konkrétně Škoda Auto. Ihned po ukončení odborného vzdělání nastoupil v roce 1997 do závodu ve Vrchlabí. Absolvoval několik odborných stáží, nedávno se mu dostalo příležitost důkladně poznat podmínky v sesterské továrně Volkswagen v Kasselu. Aktuálně je zodpovědný za plánování mechanického opracování dílů převodovky DQ200 ve vrchlabském závodě Škoda Auto. 

Reklama

Logistika je zde ve velké části automatizovaná a digitalizovaná. Moderní přístupy jsou aplikovány v celém průběhu toku materiálu, ať už se jedná o automatické odvolávky dílů, jejich manipulaci a transport, nebo efektivní plánování výroby a provádění inventury. To přináší nejen značnou úsporu času, ale i významně šetří náklady. Popíšeme si několik úspěšně realizovaných projektů přispívajících k větší efektivitě logistických procesů.

Automatické odvolávky materiálu

Ve vrchlabském závodě probíhají odvolávky materiálu automatickými procesy prostřednictvím RFID čipů a různých senzorů. Pokud se jedná o menší palety s díly, které jsou zaskladněny na montážních linkách ve skluzových regálech, po kterých se potřebný materiál dodává až k rukám pracovníka, systém po uvolnění senzoru na poslední pozici v regálu sám vyšle signál k dodávce další palety s díly na pracoviště. Jde v podstatě o objednávku konkrétního typu dílů pro konkrétní pracoviště. Při dalším okruhu automatický vozík se systémem Shooter přiveze na pracoviště objednanou paletu s díly v čase, kdy je to potřeba. Zaskladnění do skluzového regálu probíhá také zcela automaticky, bez lidského zásahu.

Automatické objednávání materiálu pomocí čipů a senzorů. (Zdroj: Škoda Auto)

U objemných palet, jako jsou například skříně převodovky a spojky, systém funguje tak, že je pomocí RFID čipu umístěného přímo na transportním vozíku identifikována prázdná paleta přijíždějící do skladu, informace je automaticky zpracována v systému odvolávek materiálu a je připravena nová plná paleta pro transport na montážní linku.

Reklama
Reklama
Reklama

Automaticky však probíhá nejen objednávání dílů, ze kterých se montuje převodovka, ale i procesních materiálů, jako je olej do převodovky a mechatroniky. I zde je pomocí senzorů hlídána aktuální zásoba na montážních linkách a při poklesu hladiny oleje v nádržích pod stanovenou mez dojde k automatickému objednání plné nádrže.

Automatický vozík pro transport palet s díly na montážní linku. (Zdroj: Škoda Auto)
Automatický vozík pro transport dílů z mechanického obrábění na měrové středisko a zpět. (Zdroj: Škoda Auto)
Automatický vozík pro zásobování mechanického obrábění výkovky. (Zdroj: Škoda Auto)

Automatické vozíky

Logistické plochy závodu Vrchlabí čítají přes 10 000 m2. K zásobování mechanického obrábění a montážních linek je využíváno celkem devět automatických vozíků, které díly zavážejí na 75 různých míst. Za každý den pak vozíky přepraví na 735 různých palet s celkovým množstvím 150 000 kusů dílů. Značná je délka trasy, kterou vozíky denně urazí – 137 km. Logistika využívá celkem tři různé typy automatických vozíků, a to v závislosti na jejich využití podle toho, co a v jakém objemu přepravují. Zatímco pro těžké díly, jako jsou na mechanickém obrábění palety s výkovky, je to automatický vysokozdvižný vozík, který vyniká velkou nosností, pro méně těžké palety s díly jsou to vozíky CEIT. Orientaci v halách zvládají pomocí laserových senzorů LiDAR, není tak potřeba magnetické vedení zafrézované v podlaze, jako tomu bylo u předchozích generací automatických vozíků. Automatizace zásobování výroby pomocí této moderní techniky zaručuje bezproblémový chod celé továrny. Zároveň celý proces probíhá zcela bezobslužně.

Dříve pracovník zaskladňoval díly na montážní linku ručně. Nyní je proces zautomatizovaný. (Zdroj: Škoda Auto)

Automatizace manipulace s díly

Jak už titulek napovídá, automatizace v logistice se nevztahuje pouze na manipulaci s materiálem v paletách, ale i přímo s konkrétními díly. To se podařilo například v oddělení Montáže mechatroniky, kde jsou hned dva nejobjemnější díly automaticky vyjmuty z dodavatelského balení a umístěny na dopravník průmyslové pračky, který po dokonalém vyčištění dílů ústí na montážní lince mechatroniky. Další automatizace následuje ihned, kdy jsou díly odebrány z dopravníku a zaskladněny do čistých bílých palet. Celý proces zajišťují čtyři roboty – dva před pračkou a dva po pračce. Za každý den tato čtveřice dokonale sladěných robotů manipuluje s více než 4 500 díly.

Souhra robotů při manipulaci s díly mechatroniky. (Zdroj: Škoda Auto)

Digitalizace plánování

Plánování výrobního programu je nedílnou součástí logistických procesů. Ve Vrchlabí je celý tento proces digitalizován. Jednotlivá data jsou z technologického kusovníku, kde je udržován aktuální seznam dílů pro konkrétní typy převodovek, online propojena se systémem plánování výroby IMIS. Dříve bylo nutné data z kusovníku ručně přepisovat do excelových tabulek, což bylo časově podstatně náročnější. Digitalizace procesu plánování celý systém zrychlila a zefektivnila.

Reklama

Digitalizace inventury v nedokončené výrobě

Pod pojmem inventura si jistě každý představí především počítání a evidenci stavu dílů a palet. Tak tomu donedávna bylo i ve vrchlabském závodě. Celý proces byl značně zdlouhavý, všechny díly a palety se musely ručně nejen spočítat, ale i zanést do inventurních lístků, které se následně načítaly do aplikace. Na závěr následovala ještě fyzická kontrola přejímky inventury. Všechny tyto činnosti bylo nutné opakovat, a ověřovat tak aktuální stav zásob. Tento časově náročný způsob provádění inventury se podařilo částečně digitalizovat. Data o stavu počtu dílů a palet z oblasti skladů hotových dílů z obrábění a hotových převodovek jsou automaticky přenesena ze systému IMIS do systému SAP, kde jsou komplexně zpracována. Provádění inventury v části nedokončené výroby tak ve Vrchlabí probíhá rychle a bez značné potřeby personálu.

Množství úspěšně realizovaných automatizací a digitalizací v logistice má přímou vazbu na štíhlost celého útvaru. Efektivní spolupráce pracovníků s automatizačními a digitalizačními systémy je příkladnou ukázkou efektivního využití principů Průmyslu 4.0.

Příště se budeme věnovat tématu ekologie. V jednom z minulých dílů jsme si představili několik projektů, díky kterým je továrna od roku 2020 uhlíkově neutrální. Nedílnou součástí tohoto úspěchu jsou i ekologické projekty, které byly ve Vrchlabí realizovány, a právě některé z nich si představíme.


Vydání #7,8
Kód článku: 240705
Datum: 26. 06. 2024
Rubrika: Servis / Vývoj a inovace
Související články
Inovace v automobilovém průmyslu: Část 4. Automatizace a inovace

Na základě historické redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližující realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice. Jde o výrobní závod ve Vrchlabí. V dnešní části se zaměříme na zavádění prvků automatizace a inovační procesy, které byly v posledních letech ve Vrchlabí realizovány.

Inovace v automobilovém průmyslu: Část 2. Automatická převodovka s přímým řazením

Na základě historické redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližujícího realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice, tento konkrétně ve Vrchlabí. Druhou část věnujeme technickým specifikacím jeho klíčového produktu – automatické sedmistupňové dvouspojkové převodovky DSG s označením DQ200.

Digitalizace pro vyšší efektivitu

Vrchlabský závod Škoda Auto patří mezi nejmodernější výrobní provozy koncernu VW. V říjnu finalizoval postupný přechod na sedmidenní týdenní výrobu s roční kapacitou 690 000 dvouspojkových přímo řazených automatických převodovek DQ200. Tento proces se neobejde bez potřebného stupně automatizace výroby s postupnou implementací nejmodernějších digitálních nástrojů, které zajišťují nejvyšší možnou přesnost výroby i při komplexních výrobních operacích.

Související články
Snění o možné budoucnosti Tatry

Podnikatelská vize může znamenat i popuštění uzdy fantazie, ale měla by být vždy spojená s pocitem smysluplnosti a užitečnosti. Představy a fantazii však může mít každý, nemusí k tomu být zrovna majitelem podniku. Často si představuji, jak bych řešil nějaké technické problémy, někdy fantazíruji i o tom, jak bych uspořádal určitou organizaci, aby dobře a efektivně plnila svůj účel. Protože jsem strávil hodně času krizovou záchranou Tatry a protože se snažím skloubit manažerské znalosti a zkušenosti s technickými dovednostmi, tak jsem si během covidové karantény v roce 2020 vysnil, jak by továrna Tatra mohla vypadat třeba v roce 2030. Jsou to mé představy, byť vycházejí i z řady diskuzí s různými kolegy nebo dalšími lidmi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Inovace v automobilovém průmyslu, část 8: Spolupráce s koncernem VW

Na základě dlouhodobé redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližující realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice. V dnešním díle našeho seriálu o závodu Škoda Auto ve Vrchlabí, kde se již 12 let úspěšně vyrábí automatickou sedmistupňovou převodovku, se budeme věnovat tématu spolupráce v rámci koncernu Volkswagen.

Inovace v automobilovém průmyslu: Část 3. Nový proces – integrace výroby do jedné haly

Na základě historické redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližujícího realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice. Jde o výrobní závod ve Vrchlabí. Ve třetí části se zaměříme na vlastní výrobu automatické sedmistupňové dvouspojkové převodovky DSG z pohledu jednotlivých procesů.

CO2 neutrální strojírenská výroba

Automobilky procházejí transformací, která má zajistit, aby se nejpozději v roce 2050 staly "klimaticky neutrálními" v souladu s Pařížskou dohodou. I to je příčinou, proč výrobci představují nové koncepty mobility a hloubkově se zabývají cirkulární ekonomikou a ekologičností výrobních procesů.

Škoda Auto zahájila výrobu baterií pro EV

Baterie MEB určené k pohonu čistě elektrických vozů Škoda Enyaq a Enyaq Coupé iV vznikají na výrobní lince v hlavním závodě v Mladé Bolesaly ve třech verzích. Liší se počtem bateriových modulů (8, 9 či 12), a tedy i celkovou kapacitou. Kromě elektrických SUV značky Škoda jsou určené i pro další vozy koncernu Volkswagen postavené na platformě MEB.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit