Témata
Reklama

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Při navrhování zcela nové továrny bylo potřeba provést nejprve pečlivou analýzu materiálového toku, zvážit, jak za sebou zařadit jednotlivé výrobní kroky, kde se budou nacházet mezisklady, jak zakomponovat kalírnu přímo do výrobní haly mezi mechanické obrábění, a promyslet mnoho dalších kroků. Pro představu je řeč přibližně o 300 různých součástech, ze kterých se skládá každá převodovka. Převodovka DSG se vyrábí pro celý koncern, to znamená, že se komponenty pro různé modely mohou lišit. Každá převodovka obsahuje pět různých hřídelí, z nichž se každá vyrábí ve třech provedeních. Kruhovitost těchto hřídelí je stanovena s přesností tří mikronů (!). Pro srovnání, lidský vlas má průměr 50 až 60 mikronů. Z příkladu výše je patrné, že spolu s ozubenými koly a dalšími součástmi jde celkově o obrovské množství charakteristických znaků, přičemž všechny musejí obstát při závěrečných zkouškách v již smontované kompletní převodovce.

Reklama
Reklama
Reklama
"Téma Transparentní továrna neustále žije, vyvíjí se a sami jej také stále inovujeme i například podle podnětů od našich pracovníků,“ dodává Dr. Slimák, vedoucí závodu Škoda Vrchlabí.

Rychlé předávání a hodnocení informací

Poslední modernizace s názvem Transparentní továrna završuje kompletní rekonstrukci a modernizaci výroby ve Vrchlabí. Tento poslední krok byl zaveden zejména z důvodu urychlení předávání informací mezi jednotlivými výrobními a kontrolními úseky a zpět ke konkrétním pracovníkům, kteří mohou bezprostředně na získané informace reagovat a pracovat s nimi. Systém je založen na systémové integraci IT podpory do výrobního procesu na všech úrovních od dokumentace přes sledování výkonnosti a kvality až po údržbu. Základem systému je automatický sběr dat z kontrolních pracovišť ve výrobě. Tato data jsou v databázích k dispozici pro detailní analýzu a následné zefektivňování procesů. Systém také šetří čas pracovníků a množství papírových formulářů, které jsou postupně nahrazovány počítačovými monitory.

V praxi to vypadá tak, že ve výrobních halách je v současnosti rozmístěno 66 kontrolních pracovišť (do budoucna by jich mělo být sto), kde má operátor k dispozici online aktuální výkresovou dokumentaci právě vyráběného dílu a kontrolní plán operace, který mu např. určuje, jaké rozměry mají být na dílu proměřovány a jak často. To operátor provádí přímo na kontrolním pracovišti a tyto informace okamžitě obdrží také měrové středisko. Podle různých analýz a statistik pak může být například navržena úprava některých obráběcích parametrů či plánována údržba výrobních strojů.

Obsluha podle pokynů kontrolního plánu operace pravidelně proměřuje vyráběné díly. Na dotykové obrazovce se zobrazí výsledky, stejné jaké obdrží také měrové středisko, a lze nahlédnout například na výsledky z poslední dávky apod.

Plánování údržby a ulehčení oprav závad

Objeví-li se během výrobního procesu větší problém, než jaký zvládne operátor řešit sám, může si z kontrolního pracoviště zavolat údržbu. Přivolaný údržbář se pomocí čárového kódu přihlásí a systém zaznamená, že začaly opravné práce na stroji. Pak může tento pracovník přímo na pracovišti pomocí aplikace na mobilním telefonu, která je součástí systému, např. nahlédnout do skladu, zda součástka, kterou je potřeba vyměnit, je k dispozici, popřípadě si ji nechat poslat či objednat. Není-li si údržbář jistý typem součásti, kterou hledá, může přes stejnou aplikaci nahlédnout do dokumentace stroje. Všechna tato data jsou pak evidována v SAPu a pomocí těchto údajů je následně vyhodnocována doba trvání opravy a jsou plánovány pravidelné odstávky či objednávky náhradních dílů.

Když se zastaví výroba na jakémkoliv výrobním stroji, systém označí stroj červeným kolečkem. To je signál pro údržbu. Žlutou barvu pak mají stroje, na kterých práce právě probíhají.
Proškolení obsluhy probíhá v shop floor managementu přímo na výrobní ploše. Žlutě jsou na výkrese zvýrazněny změny.

Školení obsluhy pomocí monitorů přímo na výrobní hale

Systém také umožňuje zaškolovat operátory. Objeví-li se nějaké změny například ve výkresové dokumentaci, mistr výroby si zavolá do shop floor managementu přímo na výrobní ploše pracovníka daného úseku, který se přes čárový kód přihlásí. Mistr mu pak pomocí dotykové obrazovky vysvětlí všechny vyznačené změny na výkrese a jak má tomu přizpůsobit výrobu. Pracovník si elektronickou dokumentaci může vyvolat i na kontrolním pracovišti u svého výrobního stroje.

Jednoduchý systém kontroly zbývajícího množství dílů u výrobních strojů je také napojen na systém Transparentní továrny. Signál tentokrát obdrží logistika a zařídí doplnění dílů.
Manipulační robot zásobuje stroje potřebnými díly. Pohybuje se pomocí laserového skeneru a odrazek umístěných po celém závodě.

Odstranění příčin vzniku nekonformních dílů

Vyrobí-li se nekonformní díl, obsluha jej zaeviduje do systému. Pomocí Paretovy analýzy lze efektivně definovat příčinu vzniku nekonformního dílu. V systému se průběžným proměřováním vyrobených dílů evidují všechny vyrobené dávky a lze tak sledovat tok výroby online, popřípadě reagovat na závady z pole. Data z jednotlivých dávek jsou k dispozici rovněž pracovníkům na montáži. Tedy s každou vyrobenou převodovkou je zřejmé, jaké díly z jaké dávky byly namontovány. Na data z vyrobených dávek může reagovat také logistika a např. určit druh výrobku, který je potřeba ten den vyrábět. Snahou je kvůli menší četnosti přeseřizování a prostojů výrobních strojů vyrábět co největší dávky. Výroba je však řízena podle aktuálních skladových zásob a poptávky. V průměru se provádí změna výrobku zhruba jednou denně.

Moderní informační systém Transparentní továrna doplňuje již dříve realizované inovace, které závodu ve Vrchlabí přinesly prestižní ocenění a zejména vysokou výrobní efektivitu. Při výrobě převodovek DSG jsou v závodě ve Vrchlabí nasazeny kooperující roboty, které podporují zaměstnance při citlivých činnostech ve výrobě převodovek, a to konkrétně při zakládání pístu řazení. Kromě toho se zde využívá také manipulační robot, který zásobuje desítky strojů potřebnými díly a následně odváží do skladu prázdné palety.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit