Témata
Reklama

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu skýtají řadu konceptů, principů či technických řešení, která jsou pro tento typ strojů typická a zároveň tuto skupinu strojů definují. V prvé řadě je to počet vyráběných kusů v co nejkratším čase. Typický to požadavek – v případě produkčních strojů hovoříme o desetitisících či statisících kusů roční produkce téhož výrobku zhotovených na jednom stroji. A o kolika strojích se bavíme? Kolik jich je potřeba? Pro přiblížení: tabulková část katalogu DIN šroubení (zvaných ermet) firmy Parker obsahuje 134 stran tabulek. V každé tabulce je několik desítek řádků. Typickým představitelem jsou funkční matice, které určují rozsah velikostí vyráběných dílců (bez ohledu na tvarovou složitost a varianty ermet nabízených na dalších stranách). Zjednodušenou úvahou a pouhým násobením těchto čísel získáme (zjednodušený) odhad strojů, který je potřeba, aby byl vyroben nabízený sortiment šroubení – tedy 2 680 strojů (!). Zajisté se šroubení nevyrábí jenom v Evropě (a na jednom místě) a Parker rozhodně není jediná firma, která nabízí tento typ výrobků. Pak si lze učinit představu, kolik strojů vyrábí hydraulické prvky aplikované ve strojírenské technice. Ve stavařině máme například šroubení pro rozvody vody, ve zdravotnictví je potřeba nabrousit miliardy injekčních stříkaček atd.

Produkční stroje se vyznačují obvykle vícestranným obráběním dílce v jedné pracovní pozici, v některých uspořádáních stroje obráběním obvykle dvou součástek najednou více zdvojenými vřeteny a jednoúčelovostí (nemnoho strojů lze bez zásadní odstávky nasadit na produkci jiné tvarově podobné součástky). Platí však vždy, že jsou dílce vyráběny postupovým obráběním – stroj má více než jednu pracovní pozici, ve které je jedno či více vřeten. Nyní již pojďme k vybraným exponátům do haly 17, na nichž si ukážeme i příklady koncepčních řešení.

Reklama
Reklama
Reklama
Příklad součástek hromadné výroby. Časy obrábění 7 a 6,3 sekundy. (Picchi)

Firma Picchi přivezla obrovské množství „člupků“ (univerzální výraz pro malou součástku či dílec, obvykle nenávratně ztracenou, když je potřeba), které „padají“ z jejich strojů, a názorný model reálného stroje s otočným bubnem se svislou osou rotace bubnu. Na něm jsou upínače pro obrobky a pracovní jednotky paprskovitě uspořádány okolo osy rotace bubnu. Jedná se o nejpoužívanější koncept tzv. transferového stroje. Pracovní jednotky mohou být jednoosé, dvouosé i tříosé (v tuto chvíli není myšlen nějaký konkrétní výrobce). Druhý vystavený model reprezentoval koncept stroje s otočným bubnem s vodorovnou osou rotace. Toto uspořádání je vhodné pro obrábění ze tří stran v každé pracovní pozici přitom nevznikají nikterak velké nároky na konstrukční uspořádání lože s ohledem na odvod třísek, utěsnění pracovního prostoru atd. Upozorňuji, že nejde o vícevřetenový automat.

Maketa transferového stroje s otočným bubnem svislým. (Picchi)

Stroje se svislou osou bubnu fyzicky vystavovala firma Spada. Designově dokonalý a oceněními ověnčený stroj Multi S Compact D může mít 12 až 24 pracovních poloh. Počet kusů, které ze stroje za rok mohou (doslova) vypadnout, je 50 000. Vystavovaný stroj pro výrobu šroubení měl výrobní takt 2,9 sekundy, prezentován byl garantovaný provoz 22 hodin za den a 220 dnů v roce. Výměna nástrojů a seřízení takovéhoto stroje musejí být podřízeny statistické přejímce a statistickému zpracování měření. Výrazně větší, koncepčně podobný stroj vystavovala firma Gnutti s označením GT i4.0. Jedná se o stroj s „nálepkou“ Flexibile Transfer Machine. S programovým řízením je i v oblasti těchto strojů možné realizovat výrobu omezeného sortimentu podobných součástek na témže stroji. Pod i4.0 jsou ukryty vymoženosti tohoto trendu – diagnostika, řízení procesů, energetická náročnost atd. Stroje s otočným stolem svislým vystavovaly ještě firmy Variomatic, Imoberdorf, Preci Trame, Porta Solutions a další.

Multi S Compact D firmy Spada. Výrobní takt obrobku 2,9 sekundy.
Gnutti GT i4.0 – pět pracovních pozic, v každé pozici vodorovný a svislý vřeteník.

Stroj s otočným stolem vodorovným fyzicky vystavovala firma BTM Transfer. Konkrétně TRO 10S-17U ISO 40 CNEL (řádný název pro pořádný stroj

). Tento stroj je příkladem, že na nich není zvenčí nic k vidění. Pracovní prostor je ze všech stran obklopen pracovními jednotkami a krytováním. Proto v ilustračním obrázku přikládáme pohled do pracovního prostoru stroje o něco menšího od téže firmy. Takt výroby tohoto stroje není nikterak veliký, proto jej lze doplnit robotickou manipulací s polotovary/obrobky, která pohledu do pracovního prostoru zcela zamezí.

Stroj TRO 8S-13U ISO40 CNEL firmy BTB. Obrobek je upnut ve vodorovném bubnu. Názorné video (https://vimeo.com/201993128) ukazuje technologii obrábění na tomto stroji.

Jak může vypadat vícevřetenová tříosá pracovní jednotka pro stavbu jednoúčelových řešení strojů či linek, ukázala rakouská firma Sema. Firma nabízí na témže rámu řešení i se svislými vřeteny. Důležitou úlohu pro fungování všech produkčních strojů hrají upínače obrobků. Rozsah rozměrů upínaných obrobků je od jednotek milimetrů až po desítky centimetrů. Pro popis pestrosti tvarů upínaných obrobků lze použít pojmy elementární geometrie stejně jako objekty přírodovědy. Velmi názornou prezentaci měla polská firma Tech Team. Prezentace firmy byla názornou a pestrou ukázkou toho, jak se upínají dílce přímo do upínačů do produkčních strojů a na palety a nosné desky (mají uplatnění např. u linek). Barevné značení upínacích, stavěcích a ustavovacích prvků hraničilo až s pedagogickou dokonalosti.

Vícevřetenová tříosá jednotka pro stavebnicové řešení produkčních strojů (linek). (Sema)
Názorná prezentace upínání obrobků firmy Tech Team.

Letošní hannoverské EMO bylo na produkční – transferové – stroje poněkud chudší než předchozí ročník v Miláně. Dominantními producenty těchto strojů jsou Italové a Švýcaři. Je možné, že Hannover je pro ně vzdálenější. Bez ohledu na lokalitu veletrhu je zřídkakdy možné vidět produkční stroje v reálném nasazení. Tak například zmíněný stroj TRO 8S-13U ISO40 CNEL produkuje 580 výrobků za hodinu – kompletní obrobení polotovaru včetně finálního označení. S nadsázkou lze říci, že na výstavišti není „ještěrkáře“, který by dokázal polotovary k rozjetému stroji, prezentujícímu se v expozici v plném provozu, navážet. I přes tyto statické veletržní expozice strojů, které mají jednoznačně nejvíce „hejblátek“ v jejich mechanické stavbě, je EMO nejlepším místem pro cestu za touto špičkovou výrobní technikou. Přitom pořád platí, že do výrobních hal výrobců letadel, automobilů a dalších se jen tak nedostanete.

Další fotografie, které se do reportáže nevešly, naleznete v obrazové galerii na www.mmspektrum.com/171244

Ing. Lubomír W. Novotný, Ph.D., Hannover

info@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit