Témata
Reklama

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Zdejší ekonomika rostla v prvním kvartále nejpomaleji od hospodářské krize v roce 2008, průmysl dokonce nejpomaleji za posledních 25 let a v poslední době odsud přicházejí negativní zprávy a sílí obavy z prohlubování problémů. Čína, druhá největší ekonomika světa, je v posledních letech hlavním motorem světového hospodářství a stala se významným dovozcem komodit i spotřebního zboží. Současný trend by tak mohl mít negativní dopady na další ekonomiky.

Reklama
Reklama
Reklama

Nerentabilní výroba

Zdá se, že pomalu ustupuje boom zakládání společných joint venture s čínským kapitálem. Někteří výrobci, především z Německa, pomalu odcházejí, jelikož se výroba prodražuje, mj. i kvůli nárůstu mezd, a vyrábět v Číně se přestává ekonomicky vyplácet. Pracovní trh, podmínky pro podnikání i životní úroveň některých čínských provincií se totiž začínají podobat Evropě. Tato realita je samozřejmě dobrá pro běžného Číňana, je ale noční můrou pro investory, kteří na zdejší levnou pracovní sílu na přelomu tisíciletí vsadili a přesunuli do země své výroby.

Důvody dohoto stavu lze hledat mj. u místní vlády, která se podle agentury AP snaží nasměrovat čínskou ekonomiku k pomalejšímu, ale udržitelnějšímu růstu, založenému spíše na domácí spotřebě než na zahraničním obchodě a investicích. A jak vám Číňané v překvapivé kritice režimu bez okolků řeknou, tento prohlubující se pokles zvětšuje jejich obavy ze ztráty zaměstnání a vytváří sociální napětí.

Samostatnou kapitolou je údajný pokles kvality zdejší výroby. Čínští odběratelé na tento trend upozorňují a začínají upřednostňovat dodávky produktů vyrobených v mateřských závodech firem, například v Německu, před produkcí ze zdejších společných joint venture. Otázkou je, zda tato kritika není spíše čínskou strategií na cestě k útlumu společných výrob v těch komoditách a technických úrovních: od partnera se už naučili vše, co potřebovali, a nyní pojedou výrobu samostatně. Ovšem z taktických a jiných důvodů to nemohou říci přímo, jelikož nevědí, zda a kdy zahraničního partnera budou opět potřebovat pro přísun dalšího know-how při zvyšování high-tech místní produkce…

Průměrná mzda ve vybraných asijských zemích za rok 2013 a srovnání s rokem 2011. Pro zvětšení klikněte na tabulku.

V Číně v posledních letech mzdy postupně rostou, nejvyšší jsou v Pekingu a Šanghaji. Za dva roky od 2011 do 2013 vzrostly o 61 %! Příjmové nůžky se v Číně v posledních letech neustále rozevírají, rozdíl v životní úrovni občanů žijících ve městech a na vesnici se neustále zvyšuje. Ti, kdo mluví anglicky, mají mzdy až desetinásobně vyšší, než činí státní průměr. Hodně se rozšiřuje mezi mladými i znalost němčiny, do Německa odjíždějí studovat a následně zůstávají na pracovní zkušenosti ve firmách, se kterými se pak vracejí zpět do Číny buď do již existující pobočky, nebo je pomáhají zakládat.

Obor obráběcích a tvářecích strojů

Nejen korejská, tchajwanská a čínská produkce, ale i z dalších rozvíjejících se ekonomik se postupně stávají plnohodnotné konkurence vyspělé světové výrobě a jsou komodity, kde již tyto země hrají prim. Ohlédněme se patnáct až dvacet let zpět, kdy bylo čistou utopií představit si, že těžiště vývoje a výroby v automobilovém, elektrotechnickém nebo leteckém průmyslu se bude odehrávat právě v těchto teritoriích. Jsou zde finance, jsou zde invence, jsou zde vzdělaní odborníci – a tak k realizaci zbývá již jen pověstný krůček.

V paralele lze odhadovat, že obdobná situace nastane i v oboru obráběcích a tvářecích strojů, který za posledních deset let, zejména ve třech výše uvedených destinacích, zaznamenal prudký rozvoj. Již v dnešní době jsou zde vyrobené konvenční i CNC stroje nepředhlédnutelnou konkurencí všech zavedených světových výrobců.

Právě odborné veletrhy konané v Koreji, na Tchajwanu a v Číně vybízejí ke srovnání, kam se zdejší výrobci za poslední období posunuli. Velkou vypovídací schopnost o úrovni čínských výrobců má pekingský veletrh CIMT, který se koná každé dva roky a představuje vedle EMO Hannover to nejlepší, co lze na světovém kolbišti veletrhů výrobních strojů spatřit. Tento veletrh v porovnání se zmíněným EMO Hannover je výjimečný v ukázce asijské produkce – v Hannoveru vídáme běžně to, co jinde v Evropě a v USA. Čína je z toho úhlu pohledu naprosto odlišná. Takové stroje, co se velikosti týče, a takový počet neznámých výrobců v kombinaci s obrovskou masou návštěvníků můžeme spatřit jen a pouze zde.


Pro zvětšení klikněte na tabulku.

V roce 2014 se na čínském trhu prodaly obráběcí a tvářecí stroje v hodnotě 31,7 mld. USD. Z toho byly dovezeny stroje za 11,2 mld. USD a v objemu 20,5 mld. USD si jsou Číňané soběstační svojí vlastní produkcí. Celosvětová produkce obráběcích a tvářecích strojů za rok 2014 činila 70 mld. USD, tzn. že 45 % všech transakcí za nákup OS a TS šlo z kapes čínských firem.

Z celkové produkce čínských firem 23,8 mld. USD v roce 2014 se vyvezly stroje za „pouhé“ 3,3 mld. USD. Jejich největší exportní odbytiště jsou: Vietnam (355 mil. USD), USA (302 mil. USD), Indie (213 mil. USD), Japonsko (202 mil. USD), Německo (154 mil. USD)

V Číně bylo v 2014 podle jejich asociace CMTBA na 1 280 výrobců OS a TS. Z poloviny jde o producenty konvenčních strojů takových typů, které se již běžně ve světě nevyrábějí.

CIMT 2015

Pořadatelem veletrhu China International Machine Tool Show (CIMT) je asociace China Machine Tool & Tool Builders’ Association (CMTBA), která jej na pekingském výstavišti v blízkosti mezinárodního letiště pořádá každé dva roky, letos se uskutečnil již 14. ročník. V sudá léta pak tato asociace pořádá v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair), ten ale nedosahuje takových rozměrů.

Pro zvětšení klikněte na tabulku. Největší světové veletrhy obráběcích a tvářecích strojů v pořadí podle počtu návštěvníků

Pekingské výstaviště NCIEC je svojí dispozicí rozděleno na východní a západní pavilony, mezi nimiž je atrium pod otevřeným nebem. Na volné ploše za východní částí byly postaveny provizorní rozsáhlé stany pro umístění čínských výrobců a prodejců řezných nástrojů a měřicí techniky. Celkem se tak expozice CIMT 2015 rozkládaly na ploše 131 tisíc metrů čtverečních. Prezentovalo se zde 1 628 vystavovatelů ze 28 zemí světa. V poslední době se na světových veletrzích, zejména asijské provenience, stává pravidlem, že veletrh není členěn podle nomenklatur, jak jsme zvyklí, ale podle národních sdružených expozic. Na CIMT jich bylo celkem třináct, tzn. téměř polovina zúčastněných zemí byla takto koncentrována.

Expozice DMG Mori patřila i v Pekingu mezi největší.

Ze zahraničních zemí jednoznačně největší expozici velikosti devět tisíc metrů čtverečních měla společná účast 200 německých firem, a to zejména díky DMG Mori, která na ploše dvou tisíc metrů vystavovala 33 strojů. Německo-japonský gigant má v současné době v Číně dvě výrobní lokace – v Šanghaji vyrábí řadu strojů Ecoline a před dvěma lety otevřel nedaleko Pekingu ve městě Tianjing fabriku, kde na 20 000 metrech čtverečních v první fázi vyrábí 100 horizontálních obráběcích center měsíčně.

Na německou expozici bezprostředně navazovala švýcarská se 74 firmami na 3 000 metrech a dále několik rakouských firem, jako například povedený stánek WFL Millturn Technologies s pětimetrovou zalomenou hřídelí. Západní část výstaviště pak byla ve vedlejší hale rezervována Italům, kde se pod jejich národními barvami pyšnilo na 2 000 metrech kolem 50 firem, a Španělsko reprezentovalo 21 firem na 1 400 metrech. Bezprostřeně s těmito expozicemi sousedilo na padesát amerických firem na ploše 2 200 metrů a vedle nich pak několik vystavovatelů z Velké Britanie. Vedle italské a americké expozice se nacházela společná účast 19 českých firem na ploše 414 metrů. Našim výrobcům je věnován následující článek v tomto vydání.

Haas Automation má stále jednu výrobu, a to v mateřské Kalifornii. A přestože nabízí typy strojů, kterých jsou v Číně vyráběny místními výrobci velké objemy, je schopen nabízet takové ceny, že je zde o jejich stroje zájem.

Ve východní části výstaviště hledejme shodné země jako na globusu. Ze země vycházejícho slunce, která v kontextu celé výstavy byla po Německu druhou největší národní zahraniční expozicí, přijelo 70 firem, které své expozice rozprostřely na 7 000 metrech. Tradičně hlavním magnetem díky stylu provedení byla expozice firmy Mazak, která podobně jako DMG Mori zaměřila expozici též na centrální řídicí systém, v jejich případě Smooth. Podrobnější informace o tomto systému naleznete na jiném místě tohoto vydání – reportáž z jeho slavnostního uvedení na evropský trh.

Dominantou expozice firmy Okuma bylo shodné portálové centrum, jako před dvěma lety. Pro čínský trh jsou stroje Okuma menších velikostí vyráběny v licenci se společností Beijing No. 1 (tzv. Pekingská jednička), vlastnící například Waldrich Cobourg.
Za liniemi aut takových značek, jako jsou Ferrari či Maserati, stojí věhlasný průmyslový designér Ken Okuyama. Ten spolupracuje i s firmou Mazak na současném designu jejich produktů.

Číňané patří mezi největší dovozce obráběcích strojů na Tchaj-wan a totéž lze konstatovat i naopak – tomu také úměrně odpovídal rozsah prezentace tchajwanských firem, kterých bylo na ploše 4 500 metrů na sto devatenáct. Po nich, čtvrtými největšími dovozci strojů na čínský trh, jsou Korejci, jejich 33 expozic prezentovalo to nejlepší z této země.

Koejské značky jako Wia, Hyundai, VTEC, Samsung či Hankook znamenají v oblasti obráběcích strojů velké renomé, stejně jako Korloy či TaeguTec v nástrojích.

V Číně v sektoru obráběcích a tvářecích strojů pracuje přes půl milionu lidí, kteří vloni vyrobili stroje za téměř 24 miliard USD. Zdejší produkce jde minimálně na vývoz, téměř vše se spotřebuje doma a ještě jsou kapacity na dovoz ze zahraničí, který vloni činil přes 11 miliard USD. Tzv. velká pětka představuje zdejší nejvýznamnější výrobce a těm patřila i výsostná místa v jednotlivých halách výstaviště. Jedná se o firmy Beijing No. 1 Machine Tool Plant (BYJC), Shenyang Machine Tool (SMTCL), Dalian Machine Tool Group (DMTG), Jier a Shaa-nxi Qinchuan Machine Tool&Tool Group Co.

Čínští výrobci byli rozeseti po celém výstavišti, východně i západně. Celkem se jednalo o 780 firem na ploše 35 tisíc metrů. Na CIMT se prezentovali nejlepší z nejlepších čínských výrobců. Stále zde existuje téměř 50% podíl výroby konvenčních strojů rozmanitých technologií, které pochopitelně zde na výstavišti nebyly téměř k vidění, jelikož pro ně nebylo místo. Komodita CNC strojů byla, zejména u tzv. velké pětky, důkazem rostoucí úrovně zdejší produkce.

Srovnáme-li vystavované stroje čínských výrobců s předchozím ročníkem CIMT před dvěma lety, je vidět další progres – po designové stránce kvalitou zpracování a funkčností (např. provedeného krytování) i strategií osazování strojů v čím dál větší míře komponenty renomovaných světových výrobců.

Náš pohled letem světem ukončeme zmínkou o výrobcích řezných nástrojů. To je komodita, která je čínskými výrobci velmi plagiátována. A tak originály všech světových výrobců byly k vidění ve zděném pavilonu východní části výstaviště, jejich kopie pak v mobilních stanech na bezprostředně sousedící volné ploše.

Čínský návštěvník má dvě možnosti. Buď navštíví každou expozici světového výrobce samostatně, či zavítá k místnímu, který nabízí vše pod jednou střechou.
Mise šuperského Prametu do Číny pod vedením Jiřího Diviše byla úspěšná. Během krátké doby se zde firma velice dobře etablovala a stala se rovnocenným partnerem světových značek, které se snaží čínský trh dobývat dlouhé roky.

Samostatnou kapitolou veletrhu je doprovodný program. Není to pravidlo, ale občas na japonském či tchajwanském veletrhu narazíte na semináře tlumočené do anglického jazyka. CIMT je, resp. Číňané jsou v tomto sví. Nic netlumočí a jdete-li na event některé z asijských zemí, máte 100% pravděpodobnost pouhého tlumočení do čínštiny, do angličtiny ani omylem – proč by také, že? Společně s italským kolegou Andreasem jsme byli s největší pravděpodobností jediní neasijští akreditovaní novináři na CIMT. A pokud uvádíme statistiky, uveďme je i v tomto případě – během veletrhu bylo pořádáno přes sto technických seminářů, které navštívilo na pět tisíc zvídavých, především Číňanů. Zde je třeba statistiku upřesnit, jsou do ní započítávány i nahlášené technické ukázky firem ve vlastních expozicích.

Strategie Made in China

Čínský trh obráběcích strojů patří jednoznačně k největším na světě. Nachází se zde přes 400 výrobců obráběcích a tvářecích strojů. Zdejší spotřeba v této komoditě činí ročně téměř 40 miliard dolarů a z toho tři čtvrtiny, tedy zhruba 30 miliard, pochází od domácích výrobců. Na 90 % jejich produkce zůstává doma, vyvážejí pouhých 10 %. Své tržby ze zahraničí inkasují prostřednictvím akvizicí, které provedli a nadále provádějí. Nejvíce aktivní, co se počtu zahraničních akvizicí týče, je uskupení firem „první pekingské“ BYJC, „shenyangé“ SMTCL, „dalianské“ DMTG či Jinsheng Group.

Jestli se ještě na předchozím ročníku veletrhu CIMT 2013 uvádělo jako největší uskupení DMTG, nyní si pořadí prohodilo s Shenyang Machine Tool. To údajně provedlo akvizici celé řady svých čínských subdodavatelů a stalo se tak číslem jedna, a to nejen v Číně, ale na celém světě a dostalo se co do objemu výroby a počtu zaměstnanců před DMG Mori. V roce 2014 Shenyang Machine Tool vykázal obrat 2,5 mld. dolarů a DMG Mori málo přes 2,4 mld. dolarů (pozn. produkce ČR v komoditě obráběcích a tvářecích strojů v roce 2014 byla 630 mil. dolarů). Pro pořádek uveďme, že do Shenyangu paří takové firmy, jako výrobce těžkých obráběcích strojů Schiess (koupena v roce 2004), jenž se svými 150 lety historie patřila k německému klenotu. V tom samém roce Dalian Machine Tool Group, který již od roku 2002 vlastnil americký Ingersoll, akvíroval další německé eso F. Zimmermann a o rok později Beijing No. 1 Machine Tool Plant získal další německou společnost vyrábějící velké stroje – firmu Waldrich Cobourg. Uveďme ještě jednu z posledních akvizici, sice „jen“ 50%, ale pravděpodobně s majoritními rozhodovacími pravomocemi , a to další německou firmu Emag, která spadla pod křídla uskupení Jinscheng Group. Z toho usuzuji, že s majoritními právy – když vlastní polovinu akcií? Současná strategie čínských firem při skupování zahraničních je v první fázi akvírovat polovinu firmy, prosadit si rozhodovací pravomoce a zbylé prostředky investovat do jiné akvizice a tam postupovat obdobně.

Hlavním důvodem všech akvizicí je dostat se do DNA historicky vyspělých firem, získat od nich know-how, to aplikovat ve své domácí výrobě a přenést do vývoje a nabídnut tak tuzemským zákazníkům sofistikovanější stroje a samozřejmě na evropském, resp. americkém trhu prodávat zde vyrobené stroje pod původním zakořeněným názvem. K nim má zákazník bezesporu větší důvěru než k čínské značce. Jednoduchá, leč velmi účinná strategie, že?

Další ročník veletrhu obráběcích a tvářecích strojů CIMT 2015 je tedy již minulostí. Ukázal, že místní výrobci se opět posunuli o krok dále. Nyní obchodní oddělení zrealizují všechny nabídky vzešlé z osobních jednání a je před nimi dlouhá cesta dovést obchodní vyjednávání do vítězného konce. Držme palce, aby vždy kvalita nabízených strojů a technologií zvítězila mj. i nad nekalými obchodními praktikami a korupčním prostředím, které v hojné míře bezesporu existují i na čínském trhu.

Roman Dvořák, Peking, Čína

roman.dvorak@mmspektrum.com

Něco navíc

Souhrnné video z expozic veletrhu CIMT 2015 si můžete prohlédnout zde

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 150646
Datum: 03. 06. 2015
Rubrika: Servis / Reportáž
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Související články
Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Jako švýcarské hodinky…

Kdo by mezi strojaři neznal takové značky strojů, jako jsou Heckert, Scharmann, Dörries, SIP či Starrag. K těmto pěti švýcarským a německým klenotům přidejme ještě neméně významné výrobce karuselových brusek Berthiez, multifunkčních miniobráběcích strojů Bumotec či portálových a gantry center Droop+Rein a společně se SW řešením TTL pro adaptivní obrábění lopatek turbín dostaneme výsledek v podobě společnosti Starrag Group.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit