Témata
Reklama

AMB 2010 – postřehy technika

14. 12. 2010

Projekt AMB se nepřímo otevřeně profiluje, zejména díky nedalekým stuttgartským automobilkám, jako veletrh pro automobilový průmysl. Proto se nelze divit poměrně velikému zastoupení výrobců strojů a dodavatelů výrobní, automatizační a manipulační techniky pro oblasti výroby spojené s produkcí velkého množství součástí. V závěrečné, třetí části o podařeném veletrhu AMB se budeme věnovat strojům, které vyrábějí součástky jak pro automobily, tak i pro lidi.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Příkladem firmy zaměřující svou produkci do automobilového průmyslu může být německá Romai. Ta vystavovala speciální vícevřetenové nástrojové hlavičky pro malá obráběcí centra. Je vidět, že i u center, jejichž dominantou jsou velké posunové rychlosti a zrychlení, optimalizované pracovní rozsahy a velké řezné rychlosti, má opodstatnění zvyšování výrobnosti pomocí souběžného obrábění více nástroji - vyvrtáno je například dva a více otvorů najednou. Firma má pro tytéž stroje v nabídce frézovací držáky pro obvodové frézování drážek (ale i pro souběžně frézování dvou drážek najednou), které primárně pro tyto operace nejsou stavěny.

Reklama
Reklama
Reklama
Obr. 1. Vícevřetenová frézovací hlava firmy Romai

Romai se zároveň zabývá výrobou zákaznických řešení vícevřetenových hlav s pevnými vřeteny pro vícevřetenová obráběcí centra a linky. Jedná se o složité části strojů pro velkosériovou a hromadnou výrobu, které jsou obvykle vybaveny vlastním uzavřeným okruhem mazání, speciálním rozhraním umožňujícím automatickou výměnu těchto hlav a dalším. Zároveň Romai produkuje vícevřetenové hlavy s přestavitelnými vřeteny. V obou případech jsou tyto produkty důkazem (tedy jejich samotná existence a stálé uplatnění na trhu), že pro hromadnou výrobu jsou tvrdé automatické linky a vícevřetenová obráběcí centra i nadále zařízeními bez alternativ, jak dosáhnout produkce značného množství součástí.

Obdobný výrobní program prezentovala například firma SU-matic Corp. (Švýcarsko), která se spíše zaměřuje na výrobu jedno- a vícevřetenových pracovních jednotek a revolverových pracovních jednotek. Vícevřetenové a úhlové hlavy, avšak menších rozměrů, jsou rovněž v jejím výrobním programu. Dalším typickým komponentem pro jednoúčelové stroje, jimiž jsou saňové a pinolové jednotky, se chlubila firma Suhner.

Obr. 2. Nástroje pro beztřískové vylepšení vlastností povrchů [Sugino]

Výrobce linek a jednoúčelových strojů na AMB reprezentovala například firma Winema, která jednoúčelové stroje kompletuje právě s využitím jednotek od firmy Suhner. Firma Winema je zároveň výrobcem vícevřetenových automatů. Na AMB prezentovala stroj řady Ekotakt, jež splňuje definici jednoúčelového stroje s otočným strojem kruhovým. Okolo otočného stolu je instalována řada svislých a vodorovných pracovních jednotek. Stroje obdobné koncepce nabízela například firma Technica AG a Imoberdorf AG.

Obr. 3. Pinolové pracovní jednotky firmy Suhner

Takzvané transferové jednoúčelové stroje (výrobní linky) vystavovala firma BTB a nebo např. Imas Group. Produkty těchto firem jsou komplexně řešené výrobní stroje, vyznačující se jistou mírou schopností reagovat na změnu výrobního programu (pružností). Součástí technického řešení těchto strojů je příprava materiálu, manipulace s materiálem a následným obrobkem, vícestranné obrábění řadou pracovních jednotek až po zakládání obrobených součástek do přepravek. Produkty firmy Imas Group se navíc vyznačují rozměrovou kompaktností a líbivým designem.

Pružné výrobní buňky jsou v současnosti hojně realizovaná technologická řešení zejména v případě, že autonomně fungující „klasické" CNC obráběcí centrum nevyhovuje výrobě daného množství součásti, protože nemá potřebnou výrobní kapacitu, součást nelze obrobit na jedno upnutí a je zároveň třeba využít několika výrobních technologií. K jejich rozvoji přispěla zejména automatizační technika (roboty) a řídicí systémy, senzorová technika a další. Firma Alzmetall je jednou z těch, která nabízela tato řešení. I tato firma mimo jiné nabízí jednoúčelové stroje s otočným stolem s např. 7 pracovními místy a až 18 pracovními vřeteny.

V automobilovém průmyslu byly mezi exponáty rovněž k nalezení běžné honovací a lapovací stroje. Vedle těchto firma Sugino představila nástroje a jednoúčelová zařízení pro beztřískovou finalizaci obráběných ploch po předchozím třískovém obrábění. Modulární a stavebnicová koncepce nástrojů pro tzv. válečkování povrchů jsou nosnými produkty této firmy. Zvýšená kvalita a celistvost povrchu takto upravených částí, která se posléze pozitivně projevuje za jejich provozu, jsou hlavními přednostmi této technologie. Tyto tři uvedené technologie přispívají k tomu, že např. záběh automobilů se v současnosti pohybuje pouze v několika stovkách kilometrů.

Obr. 4. Modulární jednoúčelový stroj Imo-space švýcarské firmy Imoberdorf až s třiceti vřeteny

Víceoborový AMB

Součástí veletrhu AMB 2010 byla oborová konference Medical Technology Conference. Přednášky z oboru výrobní techniky spjaté s výrobou mechanických náhražek částí lidského těla vyplnily celý středeční den. Přednášky se věnovaly nástrojům a nástrojovému vybavení, automatizaci a manipulaci v této oblasti, CAD a CAM pro podporu výroby zubních protéz a implantátů a jejich pětiosému frézování (viz snímky v předchozím čísle), ortopedickým implantátům, vlastnostem povrchu implantátů, jejich broušení a dalším tématům. Na výstavní ploše se na jednom tematickém prostoru sešly firmy DMG, Index Jung, XYZ machine tool, Siemens, Renishaw, Iscar, Blaser Swisslube a Open Mind, které představovaly reálnou medicínskou výrobu na vystavených výrobcích (zčásti obrobených polotovarech) i finálních protézách, kloubních implantátech, fixátorech a dalších medicínských „udělátkách", určených především pro nápravu mechanické stavby lidského těla.

Obr. 5. Vícevřetenový jednoúčelový stroj Rotaflex DV [Technica]

V páté hale se na stánku pod patronací PTW z technické univerzity Darmstadt spolu a 26 partnery z komerční oblasti (výrobci strojů a komponent) předváděly technologie budoucnosti. Ukázány byly trendy v energetické účinnosti, obrábění titanu, mikroobrábění, nové koncepce strojů a Lean obrábění. Součástí bylo představení například konceptu a testovacího vzorku pružného vřetena, resp. vřeteníku uloženého v deformujícím se pouzdře. Přesně definovaná tuhost uložení a elektronicky snímaná změna polohy má za cíl ochranu stroje při kolizi. Deklarováno je zachování přesnosti obrábění okolo desítky mikronů.

Obr. 6. Revolverová pracovní jednotka SU-matic

Závěr

Ať už je jeho úkolem technika stroj vybrat (nakoupit) nebo zkonstruovat (přijel získat inspiraci), veletrh AMB 2010 jej nemohl zklamat. Je zřejmé, že jde o naprosto rozdílné úkoly, pro jejichž uskutečnění byl z technického hlediska rozsah i obsah (exponáty) srovnatelný se slavnějšími veletrhy. Jestli byl pro kupující a výrobce přínosný i po ekonomické stránce (minimálně do následujícího Bimu či EMO), lze z pohledu pozorovatele stěží usoudit.

Jisté je, že výrobci obráběcích strojů přispívají k uspokojování potřeb (vzhledem k trhům konečné spotřeby), ne k jejich vytváření, a i když mají významný podíl na ekonomickém růstu, nejsou jeho hybnou silou. Pak ani existence proběhnuvšího AMB a ani samotná účast jednotlivých výrobců není zárukou jejich růžové budoucnosti v následujících měsících či letech. Aktuální zkušenosti výrobců obráběcích strojů se dost těžko dají ztotožnit s palcovými titulky hovořícími o probíhajícím ekonomickém růstu.

Výrobci strojů i komponent si novinky obvykle schovávají na oficiálně nevyhlášená „kolbiště", jakými je zejména EMO a chicagský IMTS, ale i na AMB došlo na premiéry. Ocenit lze také velké množství reálných ukázek, které v podstatě dokázaly výstaviště zcela zaplnit. Pak si lze jen stěží představit, jak těsně před nástupem hospodářského útlumu muselo nové výstaviště „praskat ve švech". S ohledem na strukturu vystavovatelů i návštěvníků lze AMB prohlásit za evropský veletrh, na kterém ve všech směrech jednoznačně dominoval německý duch.

Lubomír W. Novotný

Stuttgard

Lubomir.Novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 101230
Datum: 14. 12. 2010
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Seriál
Firmy
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

Související články
Düsseldorf pro klíčové hráče oborů drátů a trubek

Nová multifunkční hala pro 10 tisíc lidí, která je letošní novinkou veletrhů wire a Tube, ale i nesčetné zajímavosti z oborů dráty, kabely, trubky a roury. To je příslib veletržního dua wire a Tube.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MSV ve znamení monitorovacích zařízení i výroby plastů

Na naše otázky tentokrát odpovídají Ing. Jakub Červeň Sales Manager firmy 4dot a Ing. Markéta Havlíková marketing a komunikace A.M.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Budoucnost průmyslových technologií objevíte v Brně

Nadcházející 62. Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, přičemž jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. Očekává se návštěva 80 tisíc odborníků z více než 1 600 firem. Veletrh proběhne od 5. do 9. října 2020 na brněnském výstavišti.

MSV ve znamení svařování i zpracování plechů

Na letošním MSV v Brně se setkají i výrobci špičkových zařízení pro svařování a strojů pro zpravování plechů. Na naše otázky odpovídají Taťána Malá, jednatelka společnosti JC-Metal, a Jaroslav Pavlů, majitel firmy Presstechnik.

Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Řezné nástroje v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je letos netrpělivě očekáván mimo jiné i zájemci o novinky a trendy v oblasti řezných nástrojů, materiálů a jejich povlaků pro obrábění, stejně jako například v oblasti maziv či řezných kapalin.

Téma budoucnosti: Aditivní výroba

Aditivní výroba je velkým tématem budoucnosti. Klasické výrobní technologie stále více nahrazuje trojrozměrný tisk, který se již dnes úspěšně používá v mnoha náročných průmyslových oborech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit