Témata
Reklama

Hannoverská přehlídka měřidel, měřicích přístrojů a systémů dokumentovala připravenost na řešení požadavků současných výrobních procesů a techniky. Veletrh naznačil i řadu možností dalšího vývoje měřicí techniky. Pojďme se se současným stavem této komodity seznámit podrobněji.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly

Automatické prostorové snímání s nejvyšší přesností má zajistit zařízení Stereoscan od firmy Breuckmann, v kombinaci se souřadnicovým měřicím strojem (CMM) DPA společnosti Aicon. 3D skener je spojen s robotem a měřená součást je uložena na rotačním stole. Měření pro referenční seřízení je prováděno na CMM jen jednou. Výrobce uvádí, že popsaná kombinace umožní plně automatickou, vysoce přesnou digitalizaci a kontrolu velmi rozměrných měřených objektů. Je-li požadováno snímání velmi jemných konstrukcí nebo malých úchylek, v maximální úrovni přesnosti < 1/10 mm, je tento vysoce výkonný, snadno seřiditelný dvoukomorový systém s bílým světlem připraven k využití.

Reklama
Reklama
Reklama
Automatický 3D skener pro velmi přesnou kontrolu rozměrných součástí

Obráběcí stroj s uzavřeným výrobním cyklem (Closed Loop Manufacturing – CLM) vyvinula firma Alicona. Stroj představuje standard automatizované progresivní výroby, ve které je zajištěna vzájemná komunikace jednotlivých složek. Kombinace obráběcích center a optických měřicích senzorů 3D umožní např. při výrobě miniaturních a tvarově složitých součástí EDM průběžnou kontrolu měřením tvaru, polohy a jakosti povrchu s vysokým rozlišením. Tak jsou zajištěny požadované technické parametry výstupu nebo dodržování tolerancí před další výrobní etapou. Pokud sledovaná veličina nedosahuje požadované hodnoty, stroj automaticky koriguje a kontroluje proces i parametry stroje pro další výrobu.

Optický měřicí senzor 3D ve spojení s obráběcím centrem umožní regulaci výrobního procesu.

Společnost Attocube ve spolupráci s ECS Industrial Line vystavovala polohovací zařízení, které splňuje nejvyšší požadavky na přesnost (nanometrická) a funkční stabilitu. Mimořádně přesná kompaktní náhonová jednotka umožní provádět náročné polohovací operace, např. v přesném obrábění nebo pro nanometricky přesné vyrovnávání optických a mechanických komponent. Systém obsahuje různé lineární, rotační a goniometrické polohovací jednotky. Všechny části zařízení, které lze skládat jednu na druhou, nabízí flexibilitu až v šesti osách pohybu. Systém s integrovanými válečkovými ložisky je konstruován na maximální zatížení až 20 kg, v závislosti na velikosti a rozsahu. Úhlové chyby dráhy jsou redukovány na minimum, tedy jen 0,1 mrad v rozteči, vychýlení i oblouku.

Modulární, vysoce přesný polohovací systém určený pro přesnou výrobu a vyrovnávání

Modernizovaná konstrukce dvou největších a nejsilnějších měřicích kloubových ramen v řadě Fisso Classic Line, vystavovaná firmou Baitella, má přispět k větší funkční přesnosti a spolehlivosti. Modely určené pro rozměrnější výrobky i stroje charakterizuje plynule nastavitelný systém s předpětím, což ramena chrání před kolapsem v případě uvolnění hlavního fixačního šroubu. Kloubová ramena mohou být vybavena upínacími magnety; upínací síla a velikost základen jsou nastavitelné podle velikosti ramen.

Moderní konstrukce měřicího kloubového ramena Fisso Classic Line

Společnost Balance Systems uvedla na trh absolutní měřidlo Top Gauge A90 pro veškeré kontrolní operace na bruskách dokulata. Nově vyvinutý přístroj má měřit s přesností 1 μm v celém rozsahu 90 mm, při běžné kalibraci na jednom etalonu. Přístroj lze umístit čelně na suport a příčným posuvem jej nastavovat do polohy měření nebo jej uložit nad obrobek a do polohy měření nastavovat pootáčením. Jednotka se automaticky a rychle přizpůsobí měřenému průměru, na celistvém i přerušovaném povrchu, což zajistí vysoce konzistentní kvalitu obrábění součástí s jedním i více průměry. Díky snadné integraci do všech strojních konstrukcí lze proces broušení optimalizovat vzhledem k předem nastaveným mezním rozměrům v probíhající části programu.

Absolutní měřidlo Top Gauge A90 pro kontrolu průměrů s přesností 1 μm v rozsahu měření 90 mm

Přenosný high-tech měřicí 3D systém představila firma Creaform. Ve strojírenské výrobě je často nezbytná 3D kontrola, např. u lisovacích zápustek, plechových součástek, podsestav a tvarů nebo při kontrole po montáži. Efektivní testování vyžaduje i průběh procesu pájení. Vystavovatel nabízí měřicí zařízení šité na míru požadavkům zákazníka. Příkladem nabídky jsou ruční sondy Handy-Probe přenosný CMM pro dotyková měření a přenosné skenery (Go-Scan 3D) pro různé operace snímání. Speciální konstrukce je určena pro automatickou 3D kontrolu součástí na výrobní lince. Německý specialista na technologické analýzy nyní také nabízí 3D skener Metra-Scan-R optical CMM spojený s robotem.

Přenosný high-tech 3D měřicí systém Metra-Scan-R optical CMM

Nová generace ručních elektronických přístrojů pro měření vnitřních rozměrů, vyrobených firmou Kroeplin, je vybavena třemi doteky, které usnadňují středění. Přístroj zajišťuje rychlé odečítání a přesné měření. Nový elektronický Quicktest pro měření průměrů drážek a otvorů charakterizuje velký LCD displej umožňující snadné odečítání i za špatných světelných podmínek v provozu. Ochrana podle IP67 zajišťuje využitelnost přístroje v dílenském provozu. Přístroj je připraven ukládat až 80 naměřených údajů, které lze odesílat ke zpracování. Možnosti sériového připojení – USB, Digimatic a Mitutoyo U-Wave – lze využít ke spojení s PC nebo zařízením Mitutoyo pro statistickou kontrolu kvality.

Ruční elektronický přístroj pro měření vnitřních rozměrů

Společnost Microtest inovovala přesnou mechaniku vlastních vnitřních mikrometrů s využitím high-tech elektroniky. Výsledkem je digitální mikrometr zajišťující vyšší přesnost v porovnání s analogovým měřidlem. Měřicí vřeteno je uloženo ve dvou sadách kuličkových ložisek a nese vysoce přesný senzor, který vytváří 10 000 datových impulzů za otáčku. Záznam měřených hodnot v krocích 100 nm přináší výrazné zlepšení přesnosti. Kryt přístroje z plastu vyztuženého skleněným vláknem je utěsněn proti vniknutí kapalin. Modul splňuje bezpečnostní standard IP67, je odolný proti rázu i poškození třískami apod. Pro přenos dat je možné objednat radiový modul s dosahem 100 m nebo pevným propojením.

Přesné digitální mikrometry pro vnitřní průměry, s krokem měření 100 nm

Měřicí systém Mach Ko-Ga-Me firmy Mitutoyo je vysoce kompaktní 3D CNC systém pro měření ve výrobě. Vyznačuje se aplikační univerzálností, s širokými možnostmi konfigurace. S malými rozměry 376 x 432 mm má potenciál uplatnění např. v lékařské i letecké technice. Tento absolutní měřicí systém, jako samostatná přístrojová jednotka, nabízí velký rozsah možností instalace a umístění, např. stolní provedení, instalace na stojanu, sloupu nebo začlenění do výrobního systému, příp. jako skenovací nebo spouštěcí systém.

Univerzální měřicí systém MACH Ko-Ga-Me s rozlišením 0,02 μm

Měření s novým rychlým a intuitivním optickým 2D měřicím zařízením V-CAD rapid firmy Schneider charakterizuje virtuální dotek a intuitivní rozhraní M3. Obrobek se volně ukládá do zorného pole přístroje a poté je povrch snímán a vyhodnocován. Zařízení velmi rychle prezentuje komplexní výsledky měření s přesností, která stanovuje vyšší standard v kategorii. Speciální vlastnosti nového přístroje přináší kompaktní, mobilní, přesné, rychlé a efektivní, přitom jednoduché a opakovatelné řešení kontrolních operací.

Optický 2D měřicí systém V-CAD rapid pro rychlou a přesnou kontrolu

Xstress Robot, vyrobený firmou Stresstech, sestává z goniometrického robota, hlavní jednotky X3003 a softwaru X-Tronic. Goniometrický robot umožňuje snadný pohyb přepravníku a vykonává úkoly dříve prováděné X-Y systémem a stojanem. Přístroj zahrnuje vše potřebné pro měření zbytkových pnutí nebo zbytkového austenitu difrakční metodou. Zejména je vhodný pro měření velkých a složitých součástí, které nelze snadno přemístit. Výrobce zdůrazňuje, že robot ve svém rozsahu zajistí s využitím speciálního softwaru mapování a jednoduché přemístění do dalšího kontrolovaného místa.

Analyzátor napětí Xstress Robot pro měření rozměrných a složitých součástí

Firma Wenzel GearTec představila měřidlo WGT 280, první model nové generace přístrojů pro měření ozubených kol. Novinka rozšiřuje zavedenou řadu přístrojů pro kontrolu malých ozubených kol a rotačně symetrických součástí. Výrobce nabízí měřicí zařízení pro rychlé a efektivní analýzy kol do průměru až 280 mm. Kompaktní konstrukce a malé požadavky na prostor umožní snadné začlenění do stávajícího uspořádání. Jednoduchý zakládací i operační systém ukazuje, že měřidlo je ideální volbou pro systémy automatické kontroly.

Přístroj Wenzel WGT 280 pro kontrolu ozubených kol malých rozměrů

Společnost Zeiss vyvinula speciální kompaktní měřicí stroj s horizontálním ramenem – DuraMax RT Gear pro kontrolu ozubených kol. Zařízení vybavené rotačním stolem je připraveno pro měření přímo ve výrobě. Přesný unášecí systém natáčí obrobek do polohy dotykového měření. To umožňuje snímacímu dotyku obsáhnout celou geometrii ozubeného kola, aniž by se musel opakovaně přemisťovat do nové polohy. Základní předností novinky je funkční flexibilita, což v praxi znamená, že lze rotační stůl libovolně umístit na měřicí desku a později lehce sejmout, takže zařízení může pracovat jako univerzální měřidlo. Díky modernímu programovému vybavení je přesný DuraMax RT Gear vhodný pro široký rozsah aplikací. Základem je program Calypso, který zajistí rychlé a jednoduché měření ozubených kol s přímými i šikmými zuby, kol s vnitřním i vnějším ozubením, drážkováných součástí ap., a to vše v souladu s mezinárodními standardy.

Detail snímací hlavy DuraMax RT Gear

S novou řadou Scopecheck V a Videocheck V představila firma Werth vícesenzorové souřadnicové měřicí stroje, určené pro kontrolu rotačních součástí, jako jsou nástroje, hřídele nebo ozubená kola. Inovace výrobku – vícesensorový koncept – umožní kontrolu ozubených kol i dalších asymetrických částí, jako jsou chladicí otvory, a kontrolu vaček. Senzory pro zpracování obrazů lze podle potřeby kombinovat se senzory, včetně sond, laseru a firemní sondy Fiber Probe. Zatímco zpracování obrazu je využito při rychlém měření průměrů, dotykové sondy měří rovinné povrchy a otvory, laserové snímače měří řezné úhly. Navíc chyby upínání nebo výchylky jsou pro určení osy součásti kompenzovány matematicky.

Vícesenzorový souřadnicový měřicí stroj Werth pro kontrolu rotačních součástí

Společnost Renishaw prezentovala na EMO měřicí systém Sprint – kontaktní skenovací systém pro vysokorychlostní měření obrobku, představující zcela novou generaci technologie skenování přímo na CNC stroji. Umožňuje rychlé a velmi přesné snímání dat tvaru a profilu prizmatických, ale i složitých 3D součástí a představuje nové možnosti při řízení procesu, zejména pro CNC výrobní systémy. Jedním z nich je např. nový cyklus velmi přesného měření velkých průměrů. Systém přináší i nové, na obráběcích strojích dosud nerealizované funkce měření čelního a obvodového házení a kruhovitosti. Kromě toho poskytuje systém Sprint funkci rychlé kontroly stavu lineárních a rotačních os CNC obráběcího stroje.

Základním prvkem systému Sprint je zcela nová skenovací obrobková sonda OSP60, která je vybavena unikátním analogovým snímačem s rozlišením 0,1 μm ve všech směrech. T9m sonda vyniká mimořádnou přesností při měření tvarových ploch. Sonda při skenování povrchu dokáže sejmout 1 000 datových bodů za sekundu, což spolu s unikátními analytickými schopnosti umožňuje systému bezkonkurenčně přesné měření obrobku.

Skenovací sonda OSP60 Sprint je vybavena snímačem s rozlišením 0,1 μm.

Unikátní softwarový nástroj pro měření a výrobu lopatek pro letecké turbíny je další novinkou firmy Renishaw. Základem systému je 5osý snímací systém Revo, který využívá software Modus. Nyní je tento systém doplněn o nové moduly, což umožňuje měřit parametry lopatky unikátním způsobem, zjednodušuje programování a umožňuje rozsáhlou analýzu profilu lopatky. Nové produkty umožňují rychlou a přesnou kontrolu celé lopatky bez omezení počtem řezů. Rozsáhlý soubor dat nasnímaných z povrchu lopatky velmi přesnou kontaktní sondou lze využít k detailní analýze celého povrchu a profilu v libovolném místě lopatky. Díky objemu dat může být zkontruován řez profilem na libovolném místě lopatky.

Měření povrchu lopatky snímacím systémem Renishaw REVO

S cílem rozšířit možnosti svého technologického řešení pro kontrolu a kalibraci rotačních os obráběcích strojů nabídla společnost Renishaw nový software pro kalibrátor XR20-W, který umožňuje měření přesnosti polohování rotačních os i tam, kde je jeho umístění možné pouze mimo osu rotace (Off-axis). Nový software umožňuje použít kalibrační přístroj u více typů a konfugurací pětiosých obráběcích strojů. Společně se systémem AxiSet Check-up, určeným pro kontrolu polohy osy otáčení a umístění pivotovacího bodu, mají nyní uživatelé k dispozici komplexní nástrojové vybavení k identifikaci chyb přesnosti rotačních os svých obráběcích strojů. Klíčem k přesnému obrábění je určení polohy středu otáčení rotačních os vůči lineárním osám stroje. Bez přesných údajů o těchto pivotovacích bodech nedokáže řídicí systém stroje spolehlivě ovládat relativní polohy nástroje a obrobku během pohybu rotačních os. Renishaw AxiSet Check-up je softwarový nástroj pro rychlou kontrolu polohy pivotovacího bodu pomocí obrobkové měřicí sondy. Měření probíhá v automatickém cyklu.

Měření přesnosti polohování rotačních os kalibrátorem XR20-W

Ing. Zdeněk Novák

novakzdene@seznam.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 131211
Datum: 17. 12. 2013
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Měřím, měříš, měříme…na obráběcím stroji

V moderních výrobních systémech složených z CNC obráběcích strojů je měření a kontrola nástrojů pro preventivní zajištění kvality nepostradatelná. Změřená data nástrojů nebo změřené hodnoty obrobků jsou potom použity k automatickému výpočtu kompenzačních hodnot v probíhajícím výrobním procesu. Pomocí automatické kompenzace rozměrů nástrojů nebo případnou výměnou nástrojů zůstávají výsledky obrábění stabilní.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

První významná evropská strojírenská akce v roce 2017

Od 7. do 10. března 2017 se mezinárodní kovozpracující a subdodavatelská branže opět sejde na výstavišti v Lipsku. Úspěšná kombinace veletrhů Intec a Z (mezinárodní veletrh strojů pro nástrojárny, obráběcích strojů a automati-zační techniky a mezinárodní veletrh subdodávek, komponentů, modulů a technologií) nabízí vystavovatelům a odborným návštěvníkům z České repub-liky prostor pro navázání či další prohloubení dlouhodobých obchodních vztahů s partnery z Německa a dalších evropských zemí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit