Témata
Reklama

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

„I v současné hospodářsky složité době jde technický vývoj kupředu. Proto je o to důležitější aktuální trendy prezentovat a umožnit potenciálním zákazníkům se s nimi naživo seznámit. A přesně takovou platformu nabízejí naše veletrhy Intec a Z 2021,“ říká ředitelka veletrhu Kersten Bunke. „Tyto naše dva veletrhy jsou podporou v procesu ‚restartu‘ hospodářství a jsou také významným impulzem – zejména v současné situaci. Březen 2021 je tím správným termínem pro start do nového veletržního roku pro kovozpracující a subdodavatelský průmysl v Evropě.“ Přípravy nadcházejícího ročníku tak vstupují do finální fáze: v září začalo plánování veletržních hal a jednotlivých ploch.

Aby bylo podobné akce v koronavirové době vůbec možné pořádat, připravila pořádající společnost Leipziger Messe propracovaný hygienický koncept, který byl příslušnými úřady schválen a bude na veletrzích použit. Na prvním místě samozřejmě stojí ochrana zdraví vystavovatelů, návštěvníků a zaměstnanců veletrhů. Základními stavebními kameny konceptu je kromě dodržení hygienických pravidel a odstupu 1,5 metru také usměrňování proudu návštěvníků.

V příštím roce bude tedy veletrh Intec, jeden z nejvýznamnějších strojírenských veletrhů vůbec, moci jako svoji efektivní tržní platformu využít celosvětově působící koncerny stejně tak jako malé a střední firmy. Profil veletrhu zahrnuje obráběcí stroje, technologická řešení a průmyslové služby na všech úrovních průmyslového výrobního řetězce. Nejdůležitějšími obory jsou obecné strojírenství, příprava strojírenských celků, výroba dopravních prostředků a také jemná mechanika, výroba nástrojů a forem.

Souběžně se koná subdodavatelský veletrh Z: spektrum vystavovatelů tohoto veletrhu, patřícího k nejvýznamnějším evropským subdodavatelským veletrhům, je velmi široké, přičemž stěžejní místo zaujímá zpracování a zušlechťování kovů a umělých hmot. Ředitelka veletrhu Kersten Bunke k tomu doplňuje: „V současnosti jsou v plném běhu zásadní změny v celé subdodavatelské sféře – ať už jde o rostoucí úlohu automatizace, nebo posuny v celém procesu vytváření přidané hodnoty v průmyslu, právě na takovém veletrhu, jako je veletrh Z, je možné si poměrně rychle vytvořit jasnou představu. A samozřejmě je také možné hned na odborné úrovni diskutovat a hledat vhodná řešení pro vlastní firmu.“ Pevné místo na veletrhu Z má již dlouhou dobu společná expozice českých firem. Také pro příští ročník Z2021 počítá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky s oficiální účastí. Firmy z Česka se mohou zúčastnit za velmi výhodných podmínek – k podání přihlášek je právě teď vhodný čas.

Reklama
Reklama
Reklama
Profil veletrhu Intec (2.–5. března 2021) zahrnuje obráběcí stroje, technologická řešení a průmyslové služby na všech úrovních průmyslového výrobního řetězce. (Foto: Uwe Frauendorf, Leipziger Messe)

Odborný program pro budoucnost

Vedle návštěv vlastních veletržních stánků jsou pro získání potřebných informací a navázání kontaktů důležité i četné odborné akce v rámci doprovodného programu veletrhu. V době probíhajících technologických změn se přednostně bude jednat o témata, která budoucí výrobní procesy významně ovlivní. Důležité impulzy pro celou branži lze očekávat zejména od dvou zvláštních přehlídek koncipovaných podle doporučení expertů veletržní rady.

Zvláštní přehlídka Aditivně + Hybridně – Výroba v procesu změny přiblíží svět aditivních výrobních postupů, které otevírají pro průmyslovou produkci úplně nové cesty vedoucí k překonání omezení spojených s klasickými technologickými postupy, ať už jde o zpracování kovů, nebo nových kompozitních materiálů.

Sensorika – Cesta k inteligentní výrobě a smart produkci je název druhé zvláštní přehlídky, která představí praktické příklady a oblasti použití moderních senzorů. Je třeba si uvědomit, že bez použití senzorové techniky by dnes celá řada automatizovaných řešení vůbec nebyla možná – to dokládá velkou důležitost daného tématu.

Třetím důležitým odborným tématem s přesahem do budoucnosti je Průmysl palivových článků – přidaná hodnota pomocí vodíku, navazující na úspěšné odborné fórum z roku 2019, které se týkalo systémů mobility budoucnosti. Konání v rámci veletrhu v Lipsku má logiku, neboť právě Sasko se stále více etabluje jako technologické centrum pro využití vodíku a palivových článků. Partnery pro toto odborné téma jsou Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) a síťová organizace HZwo.

Stěžejní místo u subdodavatelského veletrhu Z (2.–5. března 2021) bude zaujímat zpracování a zušlechťování kovů a umělých hmot. (Foto: Jens Schlüter, Leipziger Messe)

Podpora mezinárodní spolupráce

Veletrhy Intec a Z nabízejí profesionální rámec pro navázání a další rozvoj obchodních vztahů, a to i v mezinárodním měřítku. K tomu slouží celá řada osvědčených akcí pořádaných ve spolupráci s dlouholetými partnerskými organizacemi. Pod heslem „Welcome to Saxony“ se bude hned první den veletrhu konat mezinárodní kooperační fórum s účastníky z Německa, Česka, Polska a dalších zemí. Přímo ve veletržní hale pak bude pro zahraniční návštěvníky fungovat Business-Lounge Saxony provozovaná organizací na podporu saského hospodářství. Organizace Enterprise Europe Network spolu se svými síťovými partnery bude i v roce 2021 pořádat kooperační burzu „Contact: Business Meetings“.

Z Česka je to na veletrhy do Lipska opravdu jenom kousek – zhruba hodinu a půl jízdy po dálnici od českých hranic. Výstaviště leží přímo u dálnice A14 a nabízí dostatek parkovacích míst.

Pavel Pelikán

www.intec-lipsko.cz

www.z-lipsko.cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 201018
Datum: 09. 10. 2020
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Srdce obrábění kovů bije ve Stuttgartu

Na AMB se od 18. do 22. září již po devatenácté sejdou odborníci na třískové obrábění kovů. Více než 1 500 vystavovatelů představí výsledky svého vývoje a inovace na hrubé výstavní ploše více než 120 000 m2. Vypadá to dobře, AMB 2018 bude největší veletrh AMB všech dob.

První významná evropská strojírenská akce v roce 2017

Od 7. do 10. března 2017 se mezinárodní kovozpracující a subdodavatelská branže opět sejde na výstavišti v Lipsku. Úspěšná kombinace veletrhů Intec a Z (mezinárodní veletrh strojů pro nástrojárny, obráběcích strojů a automati-zační techniky a mezinárodní veletrh subdodávek, komponentů, modulů a technologií) nabízí vystavovatelům a odborným návštěvníkům z České repub-liky prostor pro navázání či další prohloubení dlouhodobých obchodních vztahů s partnery z Německa a dalších evropských zemí.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit