Témata

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

„I v současné hospodářsky složité době jde technický vývoj kupředu. Proto je o to důležitější aktuální trendy prezentovat a umožnit potenciálním zákazníkům se s nimi naživo seznámit. A přesně takovou platformu nabízejí naše veletrhy Intec a Z 2021,“ říká ředitelka veletrhu Kersten Bunke. „Tyto naše dva veletrhy jsou podporou v procesu ‚restartu‘ hospodářství a jsou také významným impulzem – zejména v současné situaci. Březen 2021 je tím správným termínem pro start do nového veletržního roku pro kovozpracující a subdodavatelský průmysl v Evropě.“ Přípravy nadcházejícího ročníku tak vstupují do finální fáze: v září začalo plánování veletržních hal a jednotlivých ploch.

Aby bylo podobné akce v koronavirové době vůbec možné pořádat, připravila pořádající společnost Leipziger Messe propracovaný hygienický koncept, který byl příslušnými úřady schválen a bude na veletrzích použit. Na prvním místě samozřejmě stojí ochrana zdraví vystavovatelů, návštěvníků a zaměstnanců veletrhů. Základními stavebními kameny konceptu je kromě dodržení hygienických pravidel a odstupu 1,5 metru také usměrňování proudu návštěvníků.

V příštím roce bude tedy veletrh Intec, jeden z nejvýznamnějších strojírenských veletrhů vůbec, moci jako svoji efektivní tržní platformu využít celosvětově působící koncerny stejně tak jako malé a střední firmy. Profil veletrhu zahrnuje obráběcí stroje, technologická řešení a průmyslové služby na všech úrovních průmyslového výrobního řetězce. Nejdůležitějšími obory jsou obecné strojírenství, příprava strojírenských celků, výroba dopravních prostředků a také jemná mechanika, výroba nástrojů a forem.

Souběžně se koná subdodavatelský veletrh Z: spektrum vystavovatelů tohoto veletrhu, patřícího k nejvýznamnějším evropským subdodavatelským veletrhům, je velmi široké, přičemž stěžejní místo zaujímá zpracování a zušlechťování kovů a umělých hmot. Ředitelka veletrhu Kersten Bunke k tomu doplňuje: „V současnosti jsou v plném běhu zásadní změny v celé subdodavatelské sféře – ať už jde o rostoucí úlohu automatizace, nebo posuny v celém procesu vytváření přidané hodnoty v průmyslu, právě na takovém veletrhu, jako je veletrh Z, je možné si poměrně rychle vytvořit jasnou představu. A samozřejmě je také možné hned na odborné úrovni diskutovat a hledat vhodná řešení pro vlastní firmu.“ Pevné místo na veletrhu Z má již dlouhou dobu společná expozice českých firem. Také pro příští ročník Z2021 počítá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky s oficiální účastí. Firmy z Česka se mohou zúčastnit za velmi výhodných podmínek – k podání přihlášek je právě teď vhodný čas.

Profil veletrhu Intec (2.–5. března 2021) zahrnuje obráběcí stroje, technologická řešení a průmyslové služby na všech úrovních průmyslového výrobního řetězce. (Foto: Uwe Frauendorf, Leipziger Messe)

Odborný program pro budoucnost

Vedle návštěv vlastních veletržních stánků jsou pro získání potřebných informací a navázání kontaktů důležité i četné odborné akce v rámci doprovodného programu veletrhu. V době probíhajících technologických změn se přednostně bude jednat o témata, která budoucí výrobní procesy významně ovlivní. Důležité impulzy pro celou branži lze očekávat zejména od dvou zvláštních přehlídek koncipovaných podle doporučení expertů veletržní rady.

Zvláštní přehlídka Aditivně + Hybridně – Výroba v procesu změny přiblíží svět aditivních výrobních postupů, které otevírají pro průmyslovou produkci úplně nové cesty vedoucí k překonání omezení spojených s klasickými technologickými postupy, ať už jde o zpracování kovů, nebo nových kompozitních materiálů.

Sensorika – Cesta k inteligentní výrobě a smart produkci je název druhé zvláštní přehlídky, která představí praktické příklady a oblasti použití moderních senzorů. Je třeba si uvědomit, že bez použití senzorové techniky by dnes celá řada automatizovaných řešení vůbec nebyla možná – to dokládá velkou důležitost daného tématu.

Třetím důležitým odborným tématem s přesahem do budoucnosti je Průmysl palivových článků – přidaná hodnota pomocí vodíku, navazující na úspěšné odborné fórum z roku 2019, které se týkalo systémů mobility budoucnosti. Konání v rámci veletrhu v Lipsku má logiku, neboť právě Sasko se stále více etabluje jako technologické centrum pro využití vodíku a palivových článků. Partnery pro toto odborné téma jsou Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) a síťová organizace HZwo.

Stěžejní místo u subdodavatelského veletrhu Z (2.–5. března 2021) bude zaujímat zpracování a zušlechťování kovů a umělých hmot. (Foto: Jens Schlüter, Leipziger Messe)

Podpora mezinárodní spolupráce

Veletrhy Intec a Z nabízejí profesionální rámec pro navázání a další rozvoj obchodních vztahů, a to i v mezinárodním měřítku. K tomu slouží celá řada osvědčených akcí pořádaných ve spolupráci s dlouholetými partnerskými organizacemi. Pod heslem „Welcome to Saxony“ se bude hned první den veletrhu konat mezinárodní kooperační fórum s účastníky z Německa, Česka, Polska a dalších zemí. Přímo ve veletržní hale pak bude pro zahraniční návštěvníky fungovat Business-Lounge Saxony provozovaná organizací na podporu saského hospodářství. Organizace Enterprise Europe Network spolu se svými síťovými partnery bude i v roce 2021 pořádat kooperační burzu „Contact: Business Meetings“.

Z Česka je to na veletrhy do Lipska opravdu jenom kousek – zhruba hodinu a půl jízdy po dálnici od českých hranic. Výstaviště leží přímo u dálnice A14 a nabízí dostatek parkovacích míst.

Pavel Pelikán

www.intec-lipsko.cz

www.z-lipsko.cz

Vydání #10
Kód článku: 201018
Datum: 09. 10. 2020
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit