Témata
Reklama

První významná evropská strojírenská akce v roce 2017

Od 7. do 10. března 2017 se mezinárodní kovozpracující a subdodavatelská branže opět sejde na výstavišti v Lipsku. Úspěšná kombinace veletrhů Intec a Z (mezinárodní veletrh strojů pro nástrojárny, obráběcích strojů a automati-zační techniky a mezinárodní veletrh subdodávek, komponentů, modulů a technologií) nabízí vystavovatelům a odborným návštěvníkům z České repub-liky prostor pro navázání či další prohloubení dlouhodobých obchodních vztahů s partnery z Německa a dalších evropských zemí.

S celkovým počtem více než 1 400 vystavovatelů se veletrhy Intec a Z mezinárodně etablovaly jako uznávaná obchodní platforma pro strojírenství a subdodavatelský průmysl. Oba veletrhy mají jasně profilované portfolio vystavovatelů, přičemž společ-ně pokrývají téměř celý výrobní a odběratelský řetězec strojírenské branže. Z toho profitují vystavovatelé i návštěvníci.

Intec patří k předním strojírenským veletrhům v celoevropském kontextu. Ke klíčovým oblastem, na které se veletrh zaměřuje, patří stroje pro nástrojárny, systémy pro přípravu a finalizaci výroby v rámci automatizovaného výrobního procesu a samozřejmě obráběcí stroje pro kovozpracující oblast v celé šíři spektra. Veletrh Z se pak coby jeden z nejvýznamnějších evropských veletrhů pro subdodavatele koncentruje zejména na subdodávky v počátečních a středních fázích produkčního řetězce. Nabídka veletrhu oslovuje zejména firmy z těch průmyslových oborů, které v Česku i v Německu patří k hnacím motorům hospodářství: všeobecné strojírenství a automobilový průmysl.

Reklama
Reklama

Mezinárodní rozměr veletrhů využívají i české firmy

Na posledním ročníku veletrhu Z v roce 2015 činil podíl zahraničních vystavovatelů více než 30 procent, přičemž Česká republika měla mezi zahraničními vystavovateli nejpočetnější zastoupení. K tomu bezesporu přispěla i finanční podpora ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, která je ve formě společného stánku pod záštitou MPO a s odbornou garancí ze strany Svazu sléváren ČR pláno-vána i pro nadcházející ročník. České firmy se tak mohou veletrhu v Lipsku účastnit za velmi výhodných podmínek, což v rozhodování zejména malých a středních pod-niků hraje významnou roli.

Důvodem pro opakovanou prezentaci České republiky s podporou ze strany minister-stva je zejména měřitelnost úspěchu veletržní prezentace ve formě četných objedná-vek a konkrétních subdodavatelských poptávek ze strany německých firem a vý-znamných hráčů na mezinárodní scéně, se kterými české firmy z tohoto veletrhu pra-videlně odjíždějí.

Nadějné vyhlídky pro rok 2017

Kontinuální nárůst ve všech významných parametrech – počtu vystavovatelů, výstavní ploše a počtu návštěvníků – přinesl na posledním ročníku 2015 historicky nejlepší výsledek: 1 433 vystavovatelů ze 33 zemí na 70 000 metrech čtverečních výstavní plochy. Podle informací pořadatelů dává dosavadní vývoj přihlášek jistotu, že i příští ročník veletrhů Intec a Z naváže na úspěšný kurz minulých let. Mezi vystavovatele budou patřit významné firmy jako Yamazaki Mazak, Trumpf, Hommel, Schunk, Paul Horn, Iscar, Emuge nebo Mapal.

Doprovodný program k aktuálním tématům

Nosná témata veletrhů Intec a Z-Messe nacházejí svůj odraz rovněž v odborném rámcovém programu. Pro návštěvníky bude dozajista atraktivní například zvláštní přehlídka s integrovaným odborným sympoziem na téma Inteligentní odlehčené konstrukce: technologie, použití, možnosti, která ve veletržní hale číslo 5 představí aktuální stav vývoje dané problematiky pro oblast průmyslového nasazení. Ve veletržní hale číslo 2 zase technologické fórum Aditivní výroba představí široký potenciál generativních produkčních postupů.

Odborný program nabídne během celé doby konání veletrhu četné konference, fóra a mezinárodní workshopy. V centru pozornosti budou témata jako Průmysl 4.0, zdrojově efektivní výroba a automatizace. Veletrhy Intec a Z-Messe jsou tak pro vystavovatele a návštěvníky ideální platformou pro intenzivní odborný dialog mezi výzkumem a praxí, mezi poskytovateli technologií a jejich uživateli.www.seppint.cz/

Veletržní duo Intec a Z obsadí čtyři z pěti hal moderního lipského výstaviště, které je umístěné přímo u dálnice A14 a je tak výborně dostupné i z Česka. Na oba veletrhy platí společná vstupenka, která rovněž umožní svému držiteli účast na většině do-provodných odborných akcí konaných v průběhu jednotlivých veletržních dní.

Zpracováno podle firemních podkladů

Ing. Pavel Pelikán

pavel.pelikan@seppint.cz

//www.seppint.cz/

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 161060
Datum: 27. 09. 2016
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Související články
Metav otevře novou veletržní sezónu

Mezinárodní veletrh výrobní techniky a automatizace Metav se bude konat v polovině března v Düsseldorfu. Již od roku 1980 ve dvouleté periodicitě prezentuje stroje, výrobní systémy, řešení pro kompletní výrobní procesy i doprovázející služby. K jeho stěžejním bodům patří obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizace materiálových toků, počítačové technologie, průmyslová elektronika a příslušenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO Hannover 2013, část 5 - upínače a vybavení obráběcích strojů

Další část našeho dnešního pohledu na největší světový veletrh v komoditě obrábění - EMO, se věnuje komponentám, jež napomáhají efektivně využívat potenciál stroje nebo obráběcího centra a slouží jako základny pro montážní nebo upínací přípravky.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Srdce obrábění kovů bije ve Stuttgartu

Na AMB se od 18. do 22. září již po devatenácté sejdou odborníci na třískové obrábění kovů. Více než 1 500 vystavovatelů představí výsledky svého vývoje a inovace na hrubé výstavní ploše více než 120 000 m2. Vypadá to dobře, AMB 2018 bude největší veletrh AMB všech dob.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit