Témata
Vydání #10
Říjen 2016Téma měsíce

2. veletržní vydání

Speciální vydání zaměřené na novinky na MSV v Brně.

Články

Servis

České letecké firmy mají ve světě dobré renomé

„Objem české letecké výroby roste a míří hlavně do zahraničí. Především v oblasti produkce ultralightů a leteckého výcviku je naše republika opravdovou velmocí. Počátky tradice pilotního, leteckého i vrtulníkového výcviku se datují již do roku 1948. České letecké školy jsou velice vyhledávané pro své kvalitní pilotní výcviky, které poskytují za bezkonkurenční ceny,“ potvrzuje Alice Undusová.

Slasti a strasti rodinného podnikání

Strojírenská rodinná firma Komfi je předním světovým výrobcem polygrafických strojů. Téměř před 25 lety ji v třípokojovém panelákovém bytě založil konstruktér Ing. Karel Matějček. V současné době firma vyváží své stroje do celého světa a byla vyhlášena Rodinnou firmou roku 2015.

Nový urychlovač částic v ruské Dubně za účasti český firem

Nový komplex pro srážení těžkých iontů vzniká ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v ruské Dubně. Nový komplex NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) pomůže vědcům kromě jiného "podívat se" do nitra neutronových hvězd. První experimenty mají proběhnout v roce 2020.

Unikátní kalení dílů převododvky DQ 200

Naši pravidelní čtenáři již vědí, že vrchlabský závod Škoda Auto už nevyrábí a nemontuje automobily, ale od roku 2011 byl postupně přetransformován na výrobu high-tech moderní automatické převodovky s označením DQ 200 – sedmistupňové převodovky s dvojicí suchých spojek dimenzované na 125 kW a 250 Nm. Škoda Vrchlabí nyní představuje nové technologie a materiály, které do moderní výroby nově integruje.

První významná evropská strojírenská akce v roce 2017

Od 7. do 10. března 2017 se mezinárodní kovozpracující a subdodavatelská branže opět sejde na výstavišti v Lipsku. Úspěšná kombinace veletrhů Intec a Z (mezinárodní veletrh strojů pro nástrojárny, obráběcích strojů a automati-zační techniky a mezinárodní veletrh subdodávek, komponentů, modulů a technologií) nabízí vystavovatelům a odborným návštěvníkům z České repub-liky prostor pro navázání či další prohloubení dlouhodobých obchodních vztahů s partnery z Německa a dalších evropských zemí.

Veletrh průmyslových armatur počtvrté v Düsseldorfu

Používají se všude, a přece jsou co do velikosti a použití velice rozdílné. Armatury, které zajišťují bezpečnost v ropném a plynařském průmyslu, vedou kapaliny chemickými zařízeními, regulují přítok a odtok vody, plynů nebo vysoce korozivních médií nebo zabezpečují správný průtok ve výrobě nápojů.

Příručka marketéra, Téma 5: LinkedIn jako nástroj budování nejen obchodních kon

Přinášíme vám další díl seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media.

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Miroslav Ostrý, Ideal-Trade Service

V našem seriálu oslovujeme top manažery a hledáme u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ty, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky. Rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Řízení podniku podle ROI, 5. část - Plánované kalkulace nákladů a kapitálu

Na plány ve fyzických jednotkách navazují finanční plány. Ty mají své specifické problémy. V rámci našeho seriálu, konkrétně ve druhé části (č. 6/2016, www.mmspektrum.com/160606) jsme objasnili principiální chybnost hodnocení finančních nároků produktů jen podle nákladů, uvedli jsme integrální míru kapitálu, její vazbu s náklady a v závěru zmínili problémy tradičních kalkulací nákladů produktů.

Mysleme globálně, jednejme lokálně. Téma na říjen: Hledání vlastní cesty

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET za účelem rozvoje podnikatelství národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci, Sekce Strategie výzkumu a vývoje

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborná podpora rozvoje technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR sdružují přední specialisty daného oboru a poskytují expertní a poradenské služby. Vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím, která vycházejí z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra jednotlivé odborné sekce představujeme.

Podpora strojírenských investic z Bruselu

Mezi přednosti členství České republiky v Evropské unii patří kromě celé škály dotačních podniky i titulů zaměřených na možnost účastnit se od roku 2015 rovněž iniciativa Investiční plán pro Evropu. Jejím cílem je překlenout hluboký investiční propad napříč Evropou, k němuž dochází od roku 2008 v důsledku hospodářské krize. Podle odhadů Evropské komise se roční objem hrubých investic v EU pohybuje asi 300 miliard eur pod „dlouhodobým“ normálem. Představitelé Evropské unie jsou si vědomi nebezpečí, že by „Evropě mohl ujet vlak“, a právě podpora investic je jednou z možností, jak podpořit ekonomický růst. Investiční plán má proto zmobilizovat 315 miliard eur do roku 2018 a české podniky již dnes mohou využívat nové možnosti financování svých projektů (viz MM 4/2016).

Synergie strojírenských dovedností

Po dlouhá desetiletí je komárovská strojírenská společnost Buzuluk známá jako výrobce kvalitních gumárenských strojů a pístních kroužků. Historie strojírenství v dané oblasti sahá až po několik století zpět, přičemž výroba gumárenských strojů byla započata po vzniku první republiky. V porevoluční historii zprivatizovala Buzuluk v roce 1996 Česká gumárenská společnost, a. s., a relativně nedávno, v roce 2012, ji odprodala jednomu z předních čínských výrobců gumárenských strojů a zařízení, společnosti Dalian.

Trendy

Propojení virtuálních modelů s reálnými řídicími systémy

Společnost Siemens se v zastoupení svých průmyslových divizí Digital Factory & Process Industries and Drives již po 58. představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Od 3. do 7. října shlédnou zákazníci unikátní portfolio Siemens digitálních řešení pro segment stavby obráběcích strojů pod hlavním mottem expozice "Budoucnost výroby je v digitalizaci. Máme pro vás řešení."

Software pro bezpečnou a optimalizovanou přípravu technologie obrábění

NCSIMUL Solution je balík softwarových modulů pro práci s daty určenými pro realizaci na CNC obráběcích strojích. V současné době je k dispozici v klasické variantě 9 a v nové, nabíhající verzi 10.

Maziva pro průmyslové stroje

Vývoj výkonných průmyslových maziv je jednou ze tří základních specializací společnosti ExxonMobil. Zkušenosti a technologické postupy, které se podařilo nashromáždit, vyústily ve vznik produktové řady Mobil DTE. Tato maziva jsou určena zejména pro plastikářský průmysl a dále zdokonalována ve spolupráci s klíčovými průmyslovými partnery.

Nová řada vertikálních obráběcích center

Mimořádný obráběcí výkon, vysoká tuhost a přesnost, účinné chlazení, třískové hospodářství, jakož i zlepšená bezpečnost strojů s integrovanými inteligentními funkcemi – to jsou jen některé z klíčových přínosů, které poskytuje nová řada PS vertikálních obráběcích center, kterou představila společnost Makino.

Frézky Relicut se hodí do nástrojáren

Snad každá nástrojárna je dnes vybavena minimálně jedním víceosým obráběcím centrem, případně spolupracuje s firmou, která pro ně složitější zakázky obrábí. Cena takového centra se zpravidla bohužel šplhá do milionových výšin, a proto i čas práce těchto zařízení je velmi drahý. Přesto podstatná část výroby často spočívá v obrábění jednodušších tvarů, pro které nejsou veškeré funkce těchto vysoce výkonných strojů potřeba.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V následujícím dvoudílném článku přinášíme pohled do minulosti i na současnost řemeslné výroby obráběcích strojů. 1. díl

Nová generace kompozitních materiálů

Vývoj kompozitů se zaměřuje především na materiály, které lze jednoduše a rychle zpracovat. Právě takovým materiálem je pryskyřice nové generace A.S.SET. Užitnými i zpracovatelskými hodnotami zlepšuje standardní vlastnosti termosetů a zlevňuje výrobu.

Zaměřeno na i-SMART Factory

Na letošní veletrh IMT v Brně přichází společnost Yamazaki Mazak Central Europe, která zastupuje na trhu České republiky a Slovenska japonskou značku Mazak, hned s několika novinkami. Tou hlavní a zásadní novinkou je propagace i-SMART Factory a jejího směřování. Na IMT to bude demonstrace možnosti propojení strojů v síti nejen na výstavě, ale získávání dat ze strojů vzdálených stovky nebo tisíce kilometrů. Jsou to aplikace a doplňky, které prezentujeme v rámci průmyslové revoluce Industry 4.0.

Design ala Andy Warhol

Návštěvníci loňského MSV v Brně si pravděpodobně ještě vybaví rozsáhlou společnou prezentaci společnosti Dormer Pramet s vybranými partnery, výrobci a prodejci obráběcích strojů. Síť takzvaných technologických bodů byla natolik rozsáhlá, že nebylo možné tyto body prakticky minout. Zde se návštěvník dozvěděl o spolupráci výrobce stroje právě se společností Dormer Pramet, jejímž výsledkem byla dodávka technologie na ose stroj-nástroj na míru konkrétní operaci u daného zákazníka.

Vývoj obráběcích kapalin pohledem tradičního českého výrobce

Používání procesních kapalin, ovšem ne v té podobě, jako je známe dnes, se začalo objevovat v počátcích 20. století ve Fordových závodech. Dnes používané obráběcí kapaliny mísitelné s vodou, které jsou uvedeny v portfoliu společnosti Paramo, se rodí v jejích vlastních laboratořích. Procházejí neustálým procesem vývoje tak, aby zůstaly nepostradatelným nástrojem pro dynamicky se rozvíjející efektivitu procesů obrábění.

Plug & Work průchod médií pro univerzální použití

Stavebnicový systém pro stacionární upínání obrobků je rozšířen o kompaktní VERO-S MDN – univerzálně použitelný průchod médií. S jeho pomocí lze ovládat pneumatické, hydraulické nebo vakuové komponenty na upínacích stanicích VERO-S NSL plus během pár sekund. Při automatickém zakládání do stroje umožňuje souhra upínacího systému nulového bodu a průchodu médií rychlou a spolehlivou výměnu různých upínacích přípravků. Případně mohou být skrz modul zásobeny komponenty pro automatické monitorování nebo čištění.

Oleje pro moderní hydraulické systémy

Hydraulický systém lze v jisté míře nadsázky přirovnat k lidskému tělu. Jeho krví je olej, který cirkuluje zařízením a je poháněn čerpadlem, srdcem hydraulického systému. Hydraulický píst je svalem, olejové filtry ledvinami. A stejně tak jako lze z rozboru lidské krve nemocného člověka zjistit povahu zdravotního problému, lze z analýzy hydraulického oleje vyčíst, zda všechny části systému fungují správně, či nikoliv.

Těžké obrábění s jistotou

Na nástrojové držáky se klade stále příliš malý důraz, a to i v těžkém obrábění. Přitom zásadně přispívají k tomu, s jakou produktivitou může obráběcí proces probíhat. Se speciálními tepelnými držáky s unášecím elementem a spirálovou drážkou v nástrojové stopce můžeme obrábět ve vyšší kvalitě a v plném řezu i v těžko obrobitelných materiálech.

Odhalte skryté možnosti při odvalování

V dnešním konkurenčním prostředí výrobci neustále hledají možnosti, jak zlepšit produktivitu výroby. Soustružení, frézování nebo vrtání s využitím jednorázových nástrojů umožňuje jednoduchou náhradu již zavedených řešení a je také mnohem levnější. U odvalování bude většina nástrojů repasována pro co nejlepší využití drahého nástroje. Obnova nástrojů zahrnuje patřičné přebroušení, povlakování a následnou úpravu, aby bylo dosaženo stejného výkonu srovnatelného s novým nástrojem. S řešeními společnosti GLEASON se můžete seznámit i v expozici IMTOS.

Technologie pro výrobu řezných nástrojů

Na letošním veletrhu MSV 2016 v Brně bude poprvé k vidění stroj Laser Line Precision (LLP) z výrobního portfolia švýcarské firmy EWAG. Je to stroj, který měl svou premiéru nedávno – na EMO 2015 v Miláně – a jeho představení na místním trhu svědčí o zájmu a technické vyspělosti firem v ČR a přilehlých zemích.

Úklidová technika pro průmyslové prostředí

Společnost AutoMax Group je českým předním dodavatelem úklidové techniky a průmyslových vysavačů prověřených značek Lavorwash, Kevac, IPC Gansow a Coynco na tuzemský trh. Na MSV každoročně vystavuje produkty, které se nejvíce používají ve strojírenství a obecně v průmyslovém prostředí.

Datové kabely pro spolehlivý průmyslový Ethernet

Roboty se staly nepostradatelným prvkem v průmyslové výrobě a jsou důvodem stále rostoucí poptávky po ethernetových kabelech, které by zajistily bezpečný přenos dat mezi přístroji i v aplikacích vykonávajících sérii složitých pohybů.

PKD a CBN nástroje zvyšují produktivitu

Nástroje s řeznými hranami z PKD (polykrystalického diamantu) a CBN (kubického nitridu boru) jsou obzvlášť vhodné pro opracování hůře obrobitelných a vysoce abrazivních materiálů. V těchto případech dosahují vysokých kvalitativních parametrů zároveň při velké efektivnosti, tj. při enormní trvanlivosti spolu s vynikající kvalitou obrobených povrchů a extrémní procesní spolehlivostí.

Zdokonalený design vytváří skutečnou přidanou hodnotu

Firma Zoller na veletrhu AMB 2016 poprvé představila novou generaci měřicích a seřizovacích přístrojů v novém designu. Kombinace optimální ergonomie a nejrozsáhlejších hardwarových a softwarových funkcí garantuje vysoce přesné a rychlé výsledky měření každého nástroje a vytváří skutečnou ekonomickou přidanou hodnotu. Tato nová generace přístrojů bude k vidění i na strojírenském veletrhu MSV 2016 v Brně. Zoller zde představí nové přístroje smile a venturion.

Individuální řešení pro pneumo-hydraulické pohony

Pneumohydraulické pohony TOX-Powerpackage jsou díky svým kompaktním rozměrům a dosažitelné síle až 2 000 kN ideálním řešením pro výrobní a montážní aplikace. K dnešnímu dni bylo prodáno více než 140 000 kusů po celém světě, což svědčí o jejich oblíbenosti a úspěšném rozšíření na trhu i ve výrobních provozech. Díky široké škále doplňkového příslušenství lze ze standardizovaného pneumohydraulického pohonu vyrobit individuální řešení na míru pro danou aplikaci použití.

Inovovaná řada 5osých portálových center

Společnost Trimill, a. s., český výrobce CNC obráběcích center s výrobními halami ve Zlíně a Vsetíně, představila v tomto roce inovovanou řadu svých 5osých portálových center typu Trimill VU a Trimill VF.

Profesionální portálová CNC centra z Tchaj-wanu

Tchajwanský výrobce portálových CNC obráběcích center Vision Wide Tech představí na MSV 2016 svůj sortiment prostřednictvím výhradního zastoupení firmy MRM Machinery.

Orientace na výzvy

Už je to celý rok, kdy se společnost OK Technical Group zúčastnila oficiálního vyhlášení „Národní iniciativy Průmysl 4.0“ na veletrhu MSV v Brně, kterou prezentoval na konferenci ARVe ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc.

Prezentace brousicích strojů na MSV 2016

Před blížícím se strojírenským veletrhem v Brně jsme požádali ředitele společnosti TAIMA Ing. Davida Kratochvíla, aby nás seznámil s exponáty, které bude jeho firma v letošním roce vystavovat, a také jsme si popovídali o uplynulých dvaceti pěti letech existence tohoto tradičního dodavatele brousicí techniky. Pan Kratochvíl nám ochotně poskytl následující informace:

Prvky pro tlumení vibrací

ACEolator-gumokovové tlumiče od společnosti ACE jsou určeny k tlumení rušivých rázů, vibrací strojů a motorů pro zlepšení pracovních podmínek, životního prostředí a zvýšení výrobní kvality. Průmyslové výrobní podniky, které používají dopravní systémy, vzduchové pružiny nebo např. kompresory, mají nyní možnost s pomocí osmi různých typů gumokovových tlumičů vibrace a s nimi spojenou výslednou kvalitu výroby ovlivnit.

Nová výkonnostní třída tvrdokovových vrtáků

Skupina Hoffmann Group rozšiřuje svou produktovou řadu Garant MasterSteel o dva nové tvrdokovové vrtáky Garant MasterSteel Feed a Speed, které přinášejí až o 50 % vyšší posuv a maximální řeznou rychlost.

Měření teploty tenkých plastových folií

Při výrobě plastových fólií je teplota klíčový parametr. Kontaktní způsoby měření jsou většinou nepřípustné z důvodu rychlého pohybu nekonečného pásu a rizika poškození materiálu. Bezkontaktní metoda pomocí infračervených teploměrůse jeví ideálně, avšak pro běžné teploměry jsou tenké plastové fólie vysoce transparentní. Čili prakticky neměřitelné. Micro-Epsilon nabízí řešení – teploměr CTP-3.

Inovace v CBN břitových destičkách

Dokonalé řešení, které brání náhlému poškození destičky nebo špatné kvalitě obrobeného povrchu, představuje nový tvar soustružnických CBN destiček s označením GNGA. Ve srovnání s běžnou destičkou typu C, jejíž úhel špičky je 80°, má nová GNGA destička úhel špičky pouze 70° a může tedy vytvořit větší prostor mezi obrobkem a destičkou.

Mít sondu nestačí

Výrobní společnosti často stojí na křižovatce, kde si musejí vybrat, zda vyrábět co nejlevněji, co nejrychleji, nebo co nejpřesněji.

Je několikaletý bezúdržbový provoz filtrace opravdu možný?

V současné době se na trhu objevují filtrační jednotky, které jsou k dispozici za překvapivě nízké ceny. To je samozřejmě velmi lákavé, ale taková nabídka obvykle obsahuje čertovo kopýtko – a tím jsou provozní náklady. A protože podobná zařízení se nepořizují na jednu sezonu, jsou právě reálné provozní náklady to, co by mělo zájemce o tuto technologii zajímat především.

Chapadlo pro kolaborativní roboty

Německá firma Röhm, která se specializuje na upínání a manipulaci s obrobky, představuje jako první na světě své robotické chapadlo určené pro kolaborativní roboty, při jehož výrobě je využívána kombinace produktové platformy s aditivní výrobou. Společnost se tím umísťuje v popředí rychle se rozvíjejícího segmentu „human-robot-collaboration“ (HRC) čili spolupráce mezi člověkem a robotem.

Vysoká výkonnost, přirozená bezpečnost

Ačkoliv jsou chladicí kapaliny na bázi minerálního oleje v průmyslu stále velmi rozšířené, náročné obráběcí operace a zvýšené požadavky na zdraví a bezpečnost tlačí výrobce k pokročilejším technologiím. Nejmodernější obráběcí kapaliny na bázi esterů jsou jedním z nejlepších řešení požadavků současného trhu.

K vyšším cílům s novou svařovací technikou

Společnost Doka patří k předním světovým podnikům v oblasti techniky bednění a již více než 50 let disponuje odborným know-how ve výrobě vysoce kvalitních bednicích systémů pro stavební průmysl. Přitom neustále roste význam svařovaných komponent. Upgradem stávající robotické svařovací buňky svařovacím zdrojem Fronius TPS/i Robotics a magnetickým CrashBoxem se společnosti Doka podařilo – i přes již tak vysokou výkonnostní úroveň – dále zvýšit produktivitu a navíc zajistit flexibilitu.

Inovativní technologie zpracování plastů

Na veletrhu K 2016, který se koná od 19. do 26. října v Düsseldorfu, představí společnost Engel na svém stánku C58 v hale 15 zajímavé aplikace, jež díky inovativním procesním technologiím, specializovaným výrobním koncepcím a inteligentní řídicí technice přinesou zákazníkům vysoký užitek. Expozici českého zastoupení společnosti Engel najdete i na MSV v Brně.

Co kdyby robot s člověkem opravdu spolupracoval?

Po červnovém představení nové řady TX2 na mnichovské Automatice si tyto průmyslové roboty odbydou svou premiéru i na letošním strojírenském veletrhu v Brně. K standardně vysoké výkonnosti robotů Stäubli nabídne nová řada několik výrazných vylepšení v duchu aktuálních trendů Industry 4.0 a spolupráce robotů s člověkem ve všech možných výrobních prostředích.

Změnové řízení s PDM

„Na to se musí udělat změna!“ Po těchto slovech jde v řadě podniků jeden či více párů očí v sloup. Pojďme se zamyslet, proč to tak je a zda je to nutné.

Pevné základy, tedy výrobky pro každého

Globální trh klade stále větší nároky na všechny výrobce. Vyrábět levně, rychle, ale současně kvalitně. Je možné takové protiklady vůbec skloubit? Je ještě nějaká další cesta, jak snížit výrobní náklady a ceny? Jednu z nejúčinnějších odpovědí na tuto otázku najdete v sortimentu nových pneumatických ventilů firmy Festo.

Výroba

Rychlejší, menší servozesilovače

Výrobci strojů a zařízení jsou stále častěji konfrontováni s požadavky na vyšší produktivitu a spolehlivost strojů. Současně se mají u výrobních strojů snižovat náklady na jejich výrobu. Společnost B&R představuje novou generaci servozesilovačů vyvinutou na základě těchto požadavků. Acopos P3 nabízí vysoký stupeň integrace a mimořádně rychlé vzorkování 50 µs, což přináší nové možnosti, mimo jiné i pro virtuální senzoriku.

Konec složitých výpočtů

Rychle, jednoduše a neuvěřitelně prakticky. S aplikací WNT Formulas lze nastavit CNC stroje obratem ruky. Poskytne důležité hodnoty pro všechny běžné způsoby obrábění přímo v tabletu nebo chytrém telefonu. Už nikdy nebude potřeba hledat vzorce a provádět obtížné výpočty kompletních řezných dat.

Jak sledovat Big Data rychlostí formule 1

Velmi rychlé zpracování dat je ve formuli 1 zcela zásadní. To platí nejen pro telemetrii během závodu, ale i pro výzkumná pracoviště, kde se testují pohonné jednotky pro závodní vozy. Inženýři z týmu Scuderia Ferrari mohou nyní díky kombinovanému hardwarovému a softwarovému řešení od SKF sledovat výkon v jednotlivých zkušebních komorách pohonných jednotek v reálném čase.

Technologie dělení materiálu pomocí vláknového laseru

Pálicí stroj UBRA představuje na českém trhu jednu z dalších možností, jak využít technologie dělení materiálu pomocí vláknového (fiber) laseru. To je v zásadě pravda, ale z vlastního pohledu jeho výrobce spíše „polopravda“. Stroj totiž v sobě nese nejen nesporné výhody vlastní technologie, ale úročí zkušenosti jeho konstruktérů spojené se stavbou CNC pětiosých obráběcích center.

Skutečná účinnost datového centra pomocí transparentnosti napájení

V současné době se velká většina vlastníků a provozovatelů datových center při jejich správě zabývá neuvěřitelným množstvím činností. Od malých až po extrémně velká datová centra je zvláštní pozornost věnována všem aspektům jejich provozu včetně „zelené“ IT, chlazení a topologie. Velký důraz je kladen také na měření výkonu aplikací a na využívání mnoha ukazatelů výkonnosti softwaru pro zvyšování efektivity a optimalizaci. Bohužel nejsou tyto činnosti vždy tak konzistentní a komplexní, jak by mohly být. Dennis O’Sullivan, provozní specialista řešení datových center ve společnosti Eaton EMEA, zkoumá, jak by tento problém měl být řešen.

Elektrická bezpečnost je již zajištěna

Bezpečnost má v oblasti elektrických rozváděčů absolutní prioritu. Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození majetku, musí být dodrženo mnoho norem a nařízení. Mezi požadavky patří i vyrovnání potenciálu mezi všemi kovovými částmi rozváděčové skříně. Systém řadově spojitelných skříní TS 8 společnosti Rittal je příkladem, jak může být bezpečnosti dosaženo v mnoha aplikacích pomocí automatického vyrovnání potenciálu bez nutnosti samostatného uzemnění všech kovových částí rozváděčové skříně.

Simultánní frézování, vrtání a soustružení na soustružnickém centru

V současné době bývají soustružnické stroje často vybaveny dvěma vřeteny a dvěma nebo třemi revolverovými hlavami. Pro vysokou produktivitu je přesto rozhodující, zda je možné nástroje použít flexibilně a zda jsou vzájemně optimálně seřízeny. Řídicí část programu High-End-CNC toto umožňuje.

Automatický sklad tyčového materiálu

Hned tři výhody současně přinesl nový, plně automatický sklad tyčového materiálu firemní skupině Sturm, která tak mohla navzdory vyšší kapacitě omezit skladovací plochu o 70 procent a zlepšit vytížení připojených strojů. Mostový skladovací systém přizpůsobila společnost Remmert přesně požadavkům firmy. Kromě optimalizace toku materiálu a manipulace s materiálem šlo především o efektivní využití plochy haly a pozemku.

Nástroje pro náročné aplikace a sériovou výrobu

Společnost Walter představila řadu zajímavých nástrojů, které přinášejí další zvýšení produktivity a spolehlivosti v náročných aplikacích frézování, vrtání a soustružení či v sériové výrobě.

Automatické selektivní nebo celoplošné obrábění

Ať se jedná o odhrotování, broušení, hlazení, zaoblování nebo leštění, dnes musejí být na kvalitu plněny velmi vysoké požadavky. Konkurenční tlak pak současně vyžaduje minimalizaci nákladů na zpracování. Tyto požadavky lze splnit inovativní technologií surf-finishing společnosti Rösler. K manipulaci s obrobky během bezdotykového, plně automatického procesu omílání jsou používány roboty. To umožňuje nejen celoplošně, nýbrž i selektivně, spolehlivě a efektivně obrábět geometricky složité součásti. Tato revoluční inovace v omílání byla poprvé prezentována na veletrhu AMB 13. až 17. září ve Stuttgartu.

Dopravníkový systém pro potravinářský a obalový průmysl

Mezi požadavky na výrobní linky nejen v potravinářském průmyslu patří nepřetržitý provoz při vysoké spolehlivosti, ale také co nejkratší výrobní cyklus, který je důležitý pro dosažení maximální výrobní kapacity a pro rychlé zpracování produktů s omezenou trvanlivostí. Ke splnění těchto požadavků může efektivně přispět dopravníkový systém VarioFlow Plus od společnosti Bosch Rexroth se segmentovým plastovým řetězem, který vyhovuje různorodým úlohám vnitropodnikové přepravy polotovarů či konečných produktů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit